Verotus
Työmatkakuluvähennysten korotus astuu voimaan huomenna – korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista

Työ­mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten korotus astuu voimaan huo­men­na – ko­ro­tuk­ses­ta hyötyy liki 600 000 suo­ma­lais­ta

30.06.2022 09:43 4
Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan maanantaina

En­sim­mäi­set ve­ron­pa­lau­tuk­set mak­se­taan maa­nan­tai­na

28.06.2022 12:29
Verohallinto: Työhuonevähennyksiä haetaan todennäköisesti taas paljon – kaavamainen työhuonevähennys on helpoin tehdä

Ve­ro­hal­lin­to: Työ­huo­ne­vä­hen­nyk­siä haetaan to­den­nä­köi­ses­ti taas paljon – kaa­va­mai­nen työ­huo­ne­vä­hen­nys on helpoin tehdä

21.04.2022 15:30
Tilaajille
Kiinteistöverotuspäätös kannattaa aina tarkistaa – viimeksi yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi veron myöhässä

Kiin­teis­tö­ve­ro­tus­pää­tös kan­nat­taa aina tar­kis­taa – vii­mek­si yli 500 000 kiin­teis­tön­omis­ta­jaa maksoi veron myö­häs­sä

16.03.2022 09:20
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

04.01.2022 12:30
Tavoitteena enemmän veroja – Monissa kunnissa Suomessa kartoitetaan rakennuskantaa kiinteistöveroselvitystä varten

Ta­voit­tee­na enemmän veroja – Monissa kun­nis­sa Suo­mes­sa kar­toi­te­taan ra­ken­nus­kan­taa kiin­teis­tö­ve­ro­sel­vi­tys­tä varten

17.11.2021 10:04
Tilaajille
Vielä ehtii tarkistaa veroprosenttinsa tälle vuodelle

Vielä ehtii tar­kis­taa ve­ro­pro­sent­tin­sa tälle vuo­del­le

28.09.2021 08:15
Tilaajille
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

27.02.2021 15:00
Tilaajille
Keskituloinen raahelaispariskunta maksaa tuhansia euroja enemmän veroja kuin yhtä paljon tienaava pariskunta Kauniaisissa

Kes­ki­tu­loi­nen raa­he­lais­pa­ris­kun­ta maksaa tu­han­sia euroja enemmän veroja kuin yhtä paljon tie­naa­va pa­ris­kun­ta Kau­niai­sis­sa

05.02.2021 19:00 5
Tilaajille
Ensi vuoden verokortit löytyvät OmaVerosta – kaikille ei lähetetä enää paperista verokorttia

Ensi vuoden ve­ro­kor­tit löy­ty­vät Oma­Ve­ros­ta – kai­kil­le ei lä­he­te­tä enää pa­pe­ris­ta ve­ro­kort­tia

16.12.2020 14:37
Tilaajille
Pyhäjoella kiinteistöt entisin veroin

Py­hä­joel­la kiin­teis­töt entisin veroin

08.11.2020 12:30
Tilaajille
Raahe on kiristämässä raahelaisten verotusta – mitä mieltä sinä olet? Vastaa kyselyyn!

Raahe on ki­ris­tä­mäs­sä raa­he­lais­ten ve­ro­tus­ta – mitä mieltä sinä olet? Vastaa ky­se­lyyn!

03.11.2020 10:14 8
Tilaajille
Siikajoen kiinteistö- ja tuloveroprosentit halutaan säilyttää ennallaan

Sii­ka­joen kiin­teis­tö- ja tu­lo­ve­ro­pro­sen­tit ha­lu­taan säi­lyt­tää en­nal­laan

25.10.2020 12:01
Tilaajille
Jenni Similä sai Raahen nuorisovaltuustosta sellaisia taitoja, joita koulussa ei opetettu

Jenni Similä sai Raahen nuo­ri­so­val­tuus­tos­ta sel­lai­sia tai­to­ja, joita kou­lus­sa ei ope­tet­tu

21.04.2020 20:30
Tilaajille
Verottaja hamuaa toisessa kunnassa enemmän kuin toisessa: katso miten Raahen seudun kuntien verotus eroaa

Ve­rot­ta­ja hamuaa toi­ses­sa kun­nas­sa enemmän kuin toi­ses­sa: katso miten Raahen seudun kuntien verotus eroaa

01.02.2020 09:00
Tilaajille