Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Verot
Muista tarkistaa veroehdotuksesi – Kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si – ­Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

13.04.2023 12:44
Metsäveroilmoitus tulee tehdä heti alkuvuodesta – pääosalle metsänomistajista ei tule enää täytettävää lomaketta

Met­sä­ve­ro­il­moi­tus tulee tehdä heti al­ku­vuo­des­ta – pää­osal­le met­sän­omis­ta­jis­ta ei tule enää täy­tet­tä­vää lo­ma­ket­ta

28.01.2023 10:00
Tilaajille
Putron ja Leppäluodon tienesteissä iso ero – Karjulalla yli 100 000 euron tulot

Putron ja Lep­pä­luo­don tie­nes­teis­sä iso ero – Kar­ju­lal­la yli 100 000 euron tulot

09.11.2022 14:57
Tilaajille
Rantanen ja Ollanketo yli 100 000 euron kerhoon – Nurkkala ja Mikkola-Riekkinen samassa sadantonnin veneessä

Ran­ta­nen ja Ol­lan­ke­to yli 100 000 euron kerhoon – Nurk­ka­la ja Mik­ko­la-Riek­ki­nen samassa sa­dan­ton­nin ve­nees­sä

09.11.2022 14:02 2
Tilaajille
Parhalahtisen maatalousyrittäjän Toni Kippolan tulot 120 000 euroon

Par­ha­lah­ti­sen maa­ta­lous­yrit­tä­jän Toni Kip­po­lan tulot 120 000 euroon

09.11.2022 12:41
Tilaajille
Yrittäjät erottuvat eniten tienanneiden raahelaisten joukosta: Osa vaurastui kaupoilla, osa työllään

Yrit­tä­jät erot­tu­vat eniten tie­nan­nei­den raa­he­lais­ten jou­kos­ta: Osa vau­ras­tui kau­poil­la, osa työl­lään

09.11.2022 12:36
Tilaajille
Vuoden 2021 tuloverotiedot julki: Katso ketkä tienasivat Pohjois-Pohjanmaalla yli 100 000 euroa

Vuoden 2021 tu­lo­ve­ro­tie­dot julki: Katso ketkä tie­na­si­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 100 000 euroa

09.11.2022 08:13 2
Tilaajille
Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois me­dian ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan salaajissa mukana tuttuja nimiä, muun muassa Keski-Korsut Raahesta

Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois median ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan sa­laa­jis­sa mukana tuttuja nimiä, muun muassa Kes­ki-Kor­sut Raa­hes­ta

08.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Melkein miljoonalla on liian pieni veroprosentti

Melkein mil­joo­nal­la on liian pieni ve­ro­pro­sent­ti

29.09.2022 16:10 1
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

04.01.2022 12:30
Terho Saari ansaitsi yrityskaupalla

Terho Saari an­sait­si yri­tys­kau­pal­la

10.11.2021 15:18 1
Tilaajille
Raahelaislähtöiset toimitusjohtajat pärjäävät taloudellisesti

Raa­he­lais­läh­töi­set toi­mi­tus­joh­ta­jat pär­jää­vät ta­lou­del­li­ses­ti

10.11.2021 12:46 1
Tilaajille
Mannisen 110 000 euron tuloissa puolet Haapaveden ajalta

Man­ni­sen 110 000 euron tu­lois­sa puolet Haa­pa­ve­den ajalta

10.11.2021 11:33
Tilaajille
Nurkkala virkajohtajien ja Lehto puheenjohtajien ykkönen Raahen seutukunnassa

Nurk­ka­la vir­ka­joh­ta­jien ja Lehto pu­heen­joh­ta­jien ykkönen Raahen seu­tu­kun­nas­sa

10.11.2021 10:52
Tilaajille
Miten firmoilla meni viime vuonna? Kuka maksoi eniten veroja? Katso yhteisöverotaulukko täältä

Miten fir­moil­la meni viime vuonna? Kuka maksoi eniten veroja? Katso yh­tei­sö­ve­ro­tau­luk­ko täältä

10.11.2021 08:32
Tilaajille
Vuoden 2020 tuloverotiedot on julkaistu: Raahen Seudun verokone on käytössäsi

Vuoden 2020 tu­lo­ve­ro­tie­dot on jul­kais­tu: Raahen Seudun ve­ro­ko­ne on käy­tös­sä­si

10.11.2021 08:14
Tilaajille
Vielä ehtii tarkistaa veroprosenttinsa tälle vuodelle

Vielä ehtii tar­kis­taa ve­ro­pro­sent­tin­sa tälle vuo­del­le

28.09.2021 08:15
Tilaajille
Vuoden suurin veronpalautuspotti, 1,1 miljardia euroa, jaetaan perjantaina – tänään on puolestaan satojen tuhansien mätkyjen eräpäivä

Vuoden suurin ve­ron­pa­lau­tus­pot­ti, 1,1 mil­jar­dia euroa, jaetaan per­jan­tai­na – tänään on puo­les­taan satojen tu­han­sien mät­ky­jen erä­päi­vä

01.09.2021 13:30
Suomalaisten pankkitileille tipahtaa heinäkuussa 133 miljoonaa euroa – veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla

Suo­ma­lais­ten pank­ki­ti­leil­le ti­pah­taa hei­nä­kuus­sa 133 mil­joo­naa euroa – ve­ron­pa­lau­tuk­set eivät vält­tä­mät­tä näy tilillä heti aamulla

30.06.2021 11:57
Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina – verohallinto on koonnut tietopaketin ja järjestää 23. maaliskuuta maksuttoman webinaarin

Etä­työ­hön liit­ty­viä kuluja voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa tu­lon­hank­ki­mis­me­noi­na – ve­ro­hal­lin­to on koonnut tie­to­pa­ke­tin ja jär­jes­tää 23. maa­lis­kuu­ta mak­sut­to­man we­bi­naa­rin

21.03.2021 13:30
Tilaajille