Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Verot
Kuukausi
SSAB Europe maksoi viime vuonna yhteisöveroa 74 miljoonaa euroa – Miksi se ei näy Raahen tilastoissa?

SSAB Europe maksoi viime vuonna yh­tei­sö­ve­roa 74 mil­joo­naa euroa – Miksi se ei näy Raahen ti­las­tois­sa?

15.11.2023 18:00 2
Tilaajille
Valtaosa Pyhäjoen yli neljän miljoonan euron kiinteistöveroista tulee tuulivoimaloista

Val­ta­osa Py­hä­joen yli neljän mil­joo­nan euron kiin­teis­tö­ve­rois­ta tulee tuu­li­voi­ma­lois­ta

15.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Tällaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutettujen ja Oulun vaalipiirin kansanedustajien verotiedot – katso listat

Täl­lai­sia ovat Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­tet­tu­jen ja Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien ve­ro­tie­dot – katso listat

09.11.2023 11:29
Tilaajille
Pankki maksoi eniten yhteisöveroa Raahessa, Siikajoella trampoliinifirma maksoi vielä enemmän

Pankki maksoi eniten yh­tei­sö­ve­roa Raa­hes­sa, Sii­ka­joel­la tram­po­lii­ni­fir­ma maksoi vielä enemmän

08.11.2023 14:03
Tilaajille
Näin tienasivat Pohteen johtajat vuonna 2022 – Lue tästä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin virkakunnan verotietoja

Näin tie­na­si­vat Pohteen joh­ta­jat vuonna 2022 – Lue tästä Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­to­ja

08.11.2023 13:58 2
Tilaajille
Vain yhdellä nykyisistä kuntajohtajista yli sadan tonnin tulot – katso yli 60 nimen lista Raahen alueen suurituloisimmista

Vain yhdellä ny­kyi­sis­tä kun­ta­joh­ta­jis­ta yli sadan tonnin tulot – katso yli 60 nimen lista Raahen alueen suu­ri­tu­loi­sim­mis­ta

08.11.2023 13:25 2
Tilaajille
Raahen kovatuloisin ansaitsi viime vuonna lähes puolitoista miljoonaa euroa

Raahen ko­va­tu­loi­sin an­sait­si viime vuonna lähes puo­li­tois­ta mil­joo­naa euroa

08.11.2023 09:36 2
Tilaajille
Raahen Seudun verokone avautuu keskiviikkona – löydät koneesta yli 100 000 euroa tienanneet pohjoispohjalaiset

Raahen Seudun ve­ro­ko­ne avautuu kes­ki­viik­ko­na – ­löy­dät ko­nees­ta yli 100 000 euroa tie­nan­neet poh­jois­poh­ja­lai­set

08.11.2023 07:55
Tilaajille
Vanhemmat
Muista tarkistaa veroehdotuksesi – Kotitalousvähennystä saa nyt aiempaa enemmän

Muista tar­kis­taa ve­roeh­do­tuk­se­si – ­Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä saa nyt aiempaa enemmän

13.04.2023 12:44
Metsäveroilmoitus tulee tehdä heti alkuvuodesta – pääosalle metsänomistajista ei tule enää täytettävää lomaketta

Met­sä­ve­ro­il­moi­tus tulee tehdä heti al­ku­vuo­des­ta – pää­osal­le met­sän­omis­ta­jis­ta ei tule enää täy­tet­tä­vää lo­ma­ket­ta

28.01.2023 10:00
Tilaajille
Putron ja Leppäluodon tienesteissä iso ero – Karjulalla yli 100 000 euron tulot

Putron ja Lep­pä­luo­don tie­nes­teis­sä iso ero – Kar­ju­lal­la yli 100 000 euron tulot

09.11.2022 14:57
Tilaajille
Rantanen ja Ollanketo yli 100 000 euron kerhoon – Nurkkala ja Mikkola-Riekkinen samassa sadantonnin veneessä

Ran­ta­nen ja Ol­lan­ke­to yli 100 000 euron kerhoon – Nurk­ka­la ja Mik­ko­la-Riek­ki­nen samassa sa­dan­ton­nin ve­nees­sä

09.11.2022 14:02 2
Tilaajille
Parhalahtisen maatalousyrittäjän Toni Kippolan tulot 120 000 euroon

Par­ha­lah­ti­sen maa­ta­lous­yrit­tä­jän Toni Kip­po­lan tulot 120 000 euroon

09.11.2022 12:41
Tilaajille
Yrittäjät erottuvat eniten tienanneiden raahelaisten joukosta: Osa vaurastui kaupoilla, osa työllään

Yrit­tä­jät erot­tu­vat eniten tie­nan­nei­den raa­he­lais­ten jou­kos­ta: Osa vau­ras­tui kau­poil­la, osa työl­lään

09.11.2022 12:36
Tilaajille
Vuoden 2021 tuloverotiedot julki: Katso ketkä tienasivat Pohjois-Pohjanmaalla yli 100 000 euroa

Vuoden 2021 tu­lo­ve­ro­tie­dot julki: Katso ketkä tie­na­si­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 100 000 euroa

09.11.2022 08:13 2
Tilaajille
Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois me­dian ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan salaajissa mukana tuttuja nimiä, muun muassa Keski-Korsut Raahesta

Yli 1 600 ihmistä halusi tu­lo­tie­ton­sa pois median ve­ro­lis­tal­ta – Poh­jois-Poh­jan­maan sa­laa­jis­sa mukana tuttuja nimiä, muun muassa Kes­ki-Kor­sut Raa­hes­ta

08.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Melkein miljoonalla on liian pieni veroprosentti

Melkein mil­joo­nal­la on liian pieni ve­ro­pro­sent­ti

29.09.2022 16:10 1
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

04.01.2022 12:30
Terho Saari ansaitsi yrityskaupalla

Terho Saari an­sait­si yri­tys­kau­pal­la

10.11.2021 15:18 1
Tilaajille
Raahelaislähtöiset toimitusjohtajat pärjäävät taloudellisesti

Raa­he­lais­läh­töi­set toi­mi­tus­joh­ta­jat pär­jää­vät ta­lou­del­li­ses­ti

10.11.2021 12:46 1
Tilaajille