Verot
Kuukausi
Terho Saari ansaitsi yrityskaupalla

Terho Saari an­sait­si yri­tys­kau­pal­la

10.11.2021 15:18
Tilaajille
Raahelaislähtöiset toimitusjohtajat pärjäävät taloudellisesti

Raa­he­lais­läh­töi­set toi­mi­tus­joh­ta­jat pär­jää­vät ta­lou­del­li­ses­ti

10.11.2021 12:46 1
Tilaajille
Mannisen 110 000 euron tuloissa puolet Haapaveden ajalta

Man­ni­sen 110 000 euron tu­lois­sa puolet Haa­pa­ve­den ajalta

10.11.2021 11:33
Tilaajille
Nurkkala virkajohtajien ja Lehto puheenjohtajien ykkönen Raahen seutukunnassa

Nurk­ka­la vir­ka­joh­ta­jien ja Lehto pu­heen­joh­ta­jien ykkönen Raahen seu­tu­kun­nas­sa

10.11.2021 10:52
Tilaajille
Miten firmoilla meni viime vuonna? Kuka maksoi eniten veroja? Katso yhteisöverotaulukko täältä

Miten fir­moil­la meni viime vuonna? Kuka maksoi eniten veroja? Katso yh­tei­sö­ve­ro­tau­luk­ko täältä

10.11.2021 08:32
Tilaajille
Vuoden 2020 tuloverotiedot on julkaistu: Raahen Seudun verokone on käytössäsi

Vuoden 2020 tu­lo­ve­ro­tie­dot on jul­kais­tu: Raahen Seudun ve­ro­ko­ne on käy­tös­sä­si

10.11.2021 08:14
Tilaajille
Vanhemmat
Vielä ehtii tarkistaa veroprosenttinsa tälle vuodelle

Vielä ehtii tar­kis­taa ve­ro­pro­sent­tin­sa tälle vuo­del­le

28.09.2021 08:15
Tilaajille
Vuoden suurin veronpalautuspotti, 1,1 miljardia euroa, jaetaan perjantaina – tänään on puolestaan satojen tuhansien mätkyjen eräpäivä

Vuoden suurin ve­ron­pa­lau­tus­pot­ti, 1,1 mil­jar­dia euroa, jaetaan per­jan­tai­na – tänään on puo­les­taan satojen tu­han­sien mät­ky­jen erä­päi­vä

01.09.2021 13:30
Suomalaisten pankkitileille tipahtaa heinäkuussa 133 miljoonaa euroa – veronpalautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla

Suo­ma­lais­ten pank­ki­ti­leil­le ti­pah­taa hei­nä­kuus­sa 133 mil­joo­naa euroa – ve­ron­pa­lau­tuk­set eivät vält­tä­mät­tä näy tilillä heti aamulla

30.06.2021 11:57
Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina – verohallinto on koonnut tietopaketin ja järjestää 23. maaliskuuta maksuttoman webinaarin

Etä­työ­hön liit­ty­viä kuluja voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa tu­lon­hank­ki­mis­me­noi­na – ve­ro­hal­lin­to on koonnut tie­to­pa­ke­tin ja jär­jes­tää 23. maa­lis­kuu­ta mak­sut­to­man we­bi­naa­rin

21.03.2021 13:30
Tilaajille
Kuntaverotus keventyy huomattavasti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – soteuudistus muuttaa verorakennetta

Kun­ta­ve­ro­tus ke­ven­tyy huo­mat­ta­vas­ti, mutta valtio ottaa kyllä omansa – so­teuu­dis­tus muuttaa ve­ro­ra­ken­net­ta

05.02.2021 15:02 1
Tilaajille
Suomalaiset kavahtavat julkista velkaa, mutta pelkäävät leikkauksia

Suo­ma­lai­set ka­vah­ta­vat jul­kis­ta velkaa, mutta pel­kää­vät leik­kauk­sia

26.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Ensi vuoden verokortit löytyvät OmaVerosta – kaikille ei lähetetä enää paperista verokorttia

Ensi vuoden ve­ro­kor­tit löy­ty­vät Oma­Ve­ros­ta – kai­kil­le ei lä­he­te­tä enää pa­pe­ris­ta ve­ro­kort­tia

16.12.2020 14:37
Tilaajille
Yrityssaran suurin verokunkku oli Presteel, joka maksoi veroja reilusti yli puoli milliä - katso listalta miten muita yrityksiä verotettiin

Yri­tys­sa­ran suurin ve­ro­kunk­ku oli Pres­teel, joka maksoi veroja rei­lus­ti yli puoli milliä - katso lis­tal­ta miten muita yri­tyk­siä ve­ro­tet­tiin

03.11.2020 14:24
Tilaajille
Älylukkoyhtiö iLoqia myyneitä tulokärjessä Pohjois-Pohjanmaan verotiedoissa, sijoittaja Jorma Takanen tienasi yli 17 miljoonaa – maakunnan verotiedoista salattu lähes 270 suurituloisen tiedot

Äly­luk­ko­yh­tiö iLoqia myy­nei­tä tu­lo­kär­jes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan ve­ro­tie­dois­sa, si­joit­ta­ja Jorma Takanen tienasi yli 17 mil­joo­naa – maa­kun­nan ve­ro­tie­dois­ta salattu lähes 270 suu­ri­tu­loi­sen tiedot

03.11.2020 12:31
Tilaajille
Siikajoen kiinteistö- ja tuloveroprosentit halutaan säilyttää ennallaan

Sii­ka­joen kiin­teis­tö- ja tu­lo­ve­ro­pro­sen­tit ha­lu­taan säi­lyt­tää en­nal­laan

25.10.2020 12:01
Tilaajille
Verottaja hamuaa toisessa kunnassa enemmän kuin toisessa: katso miten Raahen seudun kuntien verotus eroaa

Ve­rot­ta­ja hamuaa toi­ses­sa kun­nas­sa enemmän kuin toi­ses­sa: katso miten Raahen seudun kuntien verotus eroaa

01.02.2020 09:00
Tilaajille
Veronpalautukset huomioidaan toimeentulotuessa tulona

Ve­ron­pa­lau­tuk­set huo­mioi­daan toi­meen­tu­lo­tues­sa tulona

01.11.2017 15:18
Alexandrovan tulot kasvoivat - ohitti Putron

Ale­xand­ro­van tulot kas­voi­vat - ohitti Putron

01.11.2017 14:50
Siikajoen ja Pyhäjoen kuntapäättäjien tuloissa ei ole suuria eroja

Sii­ka­joen ja Py­hä­joen kun­ta­päät­tä­jien tu­lois­sa ei ole suuria eroja

01.11.2017 10:48