Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Perhe
Kuukausi
Riikan ja Andrewin rakkaustarina

Riikan ja And­re­win rak­kaus­ta­ri­na

22.06.2022 13:00
Tilaajille
Captain Canada varasti raahelaisnaisen sydämen

Captain Canada varasti raa­he­lais­nai­sen sydämen

22.06.2022 13:00
Tilaajille
Haaveissa oma hirsitalo

Haa­veis­sa oma hir­si­ta­lo

11.06.2022 11:00 1
Tilaajille
Kesäaikaan koetaan yksinäisyyttä

Ke­sä­ai­kaan koetaan yk­si­näi­syyt­tä

10.06.2022 08:00
Tilaajille
Liikennepuistossa opitaan liikennekäyttäytymisen aakkoset

Lii­ken­ne­puis­tos­sa opitaan lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­sen aak­ko­set

07.06.2022 19:00
Tilaajille
Poliisi muistuttaa, asiasta, joka ei muutu edes ainutlaatuisena päättäjäisviikonloppuna

Poliisi muis­tut­taa, asias­ta, joka ei muutu edes ai­nut­laa­tui­se­na päät­tä­jäis­vii­kon­lop­pu­na

02.06.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen varhaiskasvatuksen opettajan paikkoja jäi seitsemän täyttämättä – "Jos kaikki olisivat soveltuneet avoinna olleisiin toimiin, niin silti paikkoja olisi jäänyt täyttämättä"

Raahen var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan paik­ko­ja jäi seit­se­män täyt­tä­mät­tä – "Jos kaikki oli­si­vat so­vel­tu­neet avoinna ol­lei­siin toi­miin, niin silti paik­ko­ja olisi jäänyt täyt­tä­mät­tä"

12.05.2022 15:00 1
Tilaajille
Maija Poukkula antoi lasten toteuttaa itseään

Maija Pouk­ku­la antoi lasten to­teut­taa itseään

08.05.2022 09:00
Tilaajille
Kukin äiti on äiti tavallaan
Pääkirjoitus

Kukin äiti on äiti ta­val­laan

07.05.2022 07:00
Tilaajille
In memoriam: Olavi Jaatinen 1.4.1928–31.3.2022
Mielipidekirjoitus

In me­mo­riam: Olavi Jaa­ti­nen 1.4.1928–31.3.2022

30.04.2022 10:00 2
Tilaajille
Raahen seurakunta aloittaa aamuvalvonnan – Noin kuukausi aikaa hakea

Raahen seu­ra­kun­ta aloit­taa aa­mu­val­von­nan – Noin kuu­kau­si aikaa hakea

26.04.2022 12:00
Tilaajille
Muistijälkiä ja hiljaisia muistoja
Kolumni

Muis­ti­jäl­kiä ja hil­jai­sia muis­to­ja

20.04.2022 07:00
Tilaajille
RS kysyy: Onko hintojen nousu vaikuttanut ostoskäyttäytymiseesi?

RS kysyy: Onko hin­to­jen nousu vai­kut­ta­nut os­tos­käyt­täy­ty­mi­see­si?

08.04.2022 12:33
Raahessa kokeillaan kesällä uudenlaista nuorisotyötä: Kun välimatkat ovat pitkiä, nuorisotila voi tulla tarvittaessa nuorten tykö

Raa­hes­sa ko­keil­laan kesällä uu­den­lais­ta nuo­ri­so­työ­tä: Kun vä­li­mat­kat ovat pitkiä, nuo­ri­so­ti­la voi tulla tar­vit­taes­sa nuorten tykö

05.04.2022 18:00
Tilaajille
Taas äänestettiin kotihoidon Siikajoki-lisästä

Taas ää­nes­tet­tiin ko­ti­hoi­don Sii­ka­jo­ki-li­säs­tä

18.03.2022 12:38
Tilaajille
Väkivaltaiset pienet lapset siirretään Raahessa tukiluokalle jotta heidän ongelmaansa pystytään hoitamaan

Vä­ki­val­tai­set pienet lapset siir­re­tään Raa­hes­sa tu­ki­luo­kal­le jotta heidän on­gel­maan­sa pys­ty­tään hoi­ta­maan

07.03.2022 09:00 3
Tilaajille
Pikavuorolla naimisiin: Palindromipäivän hääparin päivä meni nappiin

Pi­ka­vuo­rol­la nai­mi­siin: Pa­lin­dro­mi­päi­vän hää­pa­rin päivä meni nappiin

24.02.2022 10:53
Tilaajille
22.02.2022 synnytti hääbuumin, tulossa jopa vuoden suosituin vihkimispäivä – Raahessa palindromipäivänä vihille astuu 13 paria

22.02.2022 syn­nyt­ti hää­buu­min, tulossa jopa vuoden suo­si­tuin vih­ki­mis­päi­vä – Raa­hes­sa pa­lin­dro­mi­päi­vä­nä vihille astuu 13 paria

21.02.2022 16:53
Tilaajille
Ritva Lopin muistolle

Ritva Lopin muis­tol­le

19.02.2022 12:30
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Jos Maria Hyväri saisi vuorokauteen lisää tunteja, hän käyttäisi ne neulomiseen

Tullaan tu­tuik­si: Jos Maria Hyväri saisi vuo­ro­kau­teen lisää tun­te­ja, hän käyt­täi­si ne neu­lo­mi­seen

11.02.2022 19:00
Tilaajille