Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Eduskuntavaalit 2023
Eduskunnasta pudonnut Katja Hänninen: Pohjalta on vain yksi tie

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut Katja Hän­ni­nen: Poh­jal­ta on vain yksi tie

17.05.2023 08:00 7
Tilaajille
Kansanedustajan paikka irtosi 45 000 eurolla – vain neljä Raahen seutukunnan ehdokasta kertoi ennakkoon kampanjarahoituksestaan

Kan­san­edus­ta­jan paikka irtosi 45 000 eurolla – vain neljä Raahen seu­tu­kun­nan eh­do­kas­ta kertoi en­nak­koon kam­pan­ja­ra­hoi­tuk­ses­taan

13.04.2023 16:38 5
Tilaajille
Eduskuntavaalituloksen tarkastuslaskenta valmistui – Raahen seudulla muutaman äänen heittoja

Edus­kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen tar­kas­tus­las­ken­ta val­mis­tui – Raahen seu­dul­la muu­ta­man äänen heit­to­ja

06.04.2023 10:31
Tilaajille
Pulinat pois
Kolumni

Pulinat pois

05.04.2023 07:00
Tilaajille
Raahen seutukunnan ehdokkaat ovat monin tavoin tyytyväisiä vaalituloksiinsa

Raahen seu­tu­kun­nan eh­dok­kaat ovat monin tavoin tyy­ty­väi­siä vaa­li­tu­lok­siin­sa

04.04.2023 21:00
Tilaajille
Hänninen putosi ja pettyi – edellisten vaalien äänisaaliista suli pois liki puolet

Hän­ni­nen putosi ja pettyi – edel­lis­ten vaalien ää­ni­saa­liis­ta suli pois liki puolet

04.04.2023 20:30 8
Tilaajille
"Henkilökohtaiseen tulokseen olen todella tyytyväinen, mutta oman puolueen kannalta on surullinen mieli"

"Hen­ki­lö­koh­tai­seen tu­lok­seen olen todella tyy­ty­väi­nen, mutta oman puo­lueen kan­nal­ta on su­rul­li­nen mieli"

04.04.2023 20:00 1
Tilaajille
Revonlahdella oli Siikajoen paras äänestysprosentti

Re­von­lah­del­la oli Sii­ka­joen paras ää­nes­tys­pro­sent­ti

04.04.2023 12:10
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila sai eniten ääniä Raahen kaupungin jokaisella äänestysalueella

Han­na-Lee­na Mattila sai eniten ääniä Raahen kau­pun­gin jo­kai­sel­la ää­nes­tys­alueel­la

03.04.2023 14:12 3
Tilaajille
Oulun vaalipiirin vaalitulos: Katso, ketkä ovat uudet kansanedustajat juuri nyt

Oulun vaa­li­pii­rin vaa­li­tu­los: Katso, ketkä ovat uudet kan­san­edus­ta­jat juuri nyt

03.04.2023 08:56 1
Tilaajille
Näin Raahen seutukunnan 11 ehdokasta keräsivät ääniä – Mattila kasvatti äänipottia liki 700 äänellä, Hänninen menetti melkein puolet edellisvaalien äänistä

Näin Raahen seu­tu­kun­nan 11 eh­do­kas­ta ke­rä­si­vät ääniä – Mattila kas­vat­ti ää­ni­pot­tia liki 700 ää­nel­lä, Hän­ni­nen menetti melkein puolet edel­lis­vaa­lien äänistä

02.04.2023 23:55 2
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila seurasi tilannetta rauhallisesti ja kannattajiaan rauhoitellen

Han­na-Lee­na Mattila seurasi ti­lan­net­ta rau­hal­li­ses­ti ja kan­nat­ta­jiaan rau­hoi­tel­len

02.04.2023 22:01
Tilaajille
Eduskunnasta tippuva Katja Hänninen lähtee maanantaina tyhjentämään Helsingin-kämppäänsä

Edus­kun­nas­ta tippuva Katja Hän­ni­nen lähtee maa­nan­tai­na tyh­jen­tä­mään Hel­sin­gin-kämp­pään­sä

02.04.2023 21:55 5
Tilaajille
Anu Mattila ja Sari Nurro kertovat olevansa tyytyväisiä kampanjaansa, vaikka äänet eivät kansanedustajan paikkaan näytä riittävänkään

Anu Mattila ja Sari Nurro ker­to­vat ole­van­sa tyy­ty­väi­siä kam­pan­jaan­sa, vaikka äänet eivät kan­san­edus­ta­jan paik­kaan näytä riit­tä­vän­kään

02.04.2023 21:35 7
Tilaajille
Vaali-illan tulosseuranta:  Mattila säilyttää paikkansa ja Hänninen tipahtaa eduskunnasta

Vaa­li-il­lan tu­los­seu­ran­ta: Mattila säi­lyt­tää paik­kan­sa ja Hän­ni­nen ti­pah­taa edus­kun­nas­ta

02.04.2023 20:04
Tilaajille
Pääkirjastolla tasaisen vilkas äänestyspäivä – "Vähän jännitti, kun olin ekakertaa äänestämässä"

Pää­kir­jas­tol­la ta­sai­sen vilkas ää­nes­tys­päi­vä – "Vähän jän­nit­ti, kun olin eka­ker­taa ää­nes­tä­mäs­sä"

02.04.2023 17:42
Tilaajille
Suhteellisessa vaalitavassa ratkaisee ensin puolueen ja sitten ehdokkaan äänisaalis

Suh­teel­li­ses­sa vaa­li­ta­vas­sa rat­kai­see ensin puo­lueen ja sitten eh­dok­kaan ää­ni­saa­lis

02.04.2023 16:10
Tilaajille
Eduskuntavaalien tulospalvelu –Seuraa sunnuntai-iltana ääntenlaskua, miten Raahen seutukunnan kansanedustajaehdokkaille käy

Edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu –Seuraa sun­nun­tai-il­ta­na ään­ten­las­kua, miten Raahen seu­tu­kun­nan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kail­le käy

01.04.2023 05:00 2
Turve pöllähti paneelikeskusteluun Siikajoella

Turve pöl­läh­ti pa­nee­li­kes­kus­te­luun Sii­ka­joel­la

30.03.2023 15:18
Tilaajille
Lähes puolet raahelaisista on jo äänestänyt

Lähes puolet raa­he­lai­sis­ta on jo ää­nes­tä­nyt

29.03.2023 08:33
Tilaajille