Katja Hänninen
Kuntalaisten oikeusturva ja päätösten läpinäkyvyys
Kolumni Katja Hänninen

Kun­ta­lais­ten oi­keus­tur­va ja pää­tös­ten lä­pi­nä­ky­vyys

25.11.2020 07:00 0
Tilaajille
Katja Hänninen mukana lakialoitteessa pienten koululaisten vuorohoidon järjestämiseksi

Katja Hän­ni­nen mukana la­ki­aloit­tees­sa pienten kou­lu­lais­ten vuo­ro­hoi­don jär­jes­tä­mi­sek­si

24.11.2020 14:43 1
Tilaajille
Vasemmiston kansanedustajat: ”Nuorilla on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa aikuiset asettavat käytökselle rajat”

Va­sem­mis­ton kan­sa­ne­dus­ta­jat: ”Nuo­ril­la on oikeus kasvaa tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, jossa ai­kui­set aset­ta­vat käy­tök­sel­le rajat”

15.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Annetaan työrauha
Kolumni Katja Hänninen

An­ne­taan työ­rau­ha

30.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Katja Hänninen: Edustajien yhteistyöstä
Lukijalta Mielipide

Katja Hän­ni­nen: Edus­ta­jien yh­teis­työs­tä

25.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Vastaus Teemu Somerolle
Mielipide Katja Hänninen, Hanna-Leena Mattila

Vastaus Teemu So­me­rol­le

07.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Raahelaiset kansanedustajat iloitsevat Ouluun tulevasta psykologian linjasta

Raa­he­lai­set kan­san­edus­ta­jat iloit­se­vat Ouluun tu­le­vas­ta psy­ko­lo­gian lin­jas­ta

24.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Lausunto hiljaisuudessa
Kolumni Katja Hänninen

Lau­sun­to hil­jai­suu­des­sa

24.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Hänninen: Vanhushoivan henkilöstömitoitus suitsii myös peruspalvelubisneksen ongelmia

Hän­ni­nen: Van­hus­hoi­van hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus suitsii myös pe­rus­pal­ve­lu­bis­nek­sen on­gel­mia

23.06.2020 18:25 0
Tilaajille
Riskit lisääntyvät jos varallaolo loppuu
Lukijalta Mielipide

Riskit li­sään­ty­vät jos va­ral­la­olo loppuu

29.05.2020 05:55 0
Tilaajille
Tuetaan lapsia ja nuoria
Kolumni Katja Hänninen

Tuetaan lapsia ja nuoria

27.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Kansanedustaja Katja Hänninen: Perustulosta ja terapiatakuusta mielenrauhaa koronan keskelle

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen: Pe­rus­tu­los­ta ja te­ra­pia­ta­kuus­ta mie­len­rau­haa koronan kes­kel­le

01.04.2020 20:00 0
Tilaajille
Kansanedustajat Mattila ja Hänninen: Tästä selvitään kyllä

Kan­san­edus­ta­jat Mattila ja Hän­ni­nen: Tästä sel­vi­tään kyllä

20.03.2020 12:25 0
Tilaajille
Kaikki lapset saatava mukaan
Kolumni Katja Hänninen

Kaikki lapset saatava mukaan

26.02.2020 07:00 0
Tilaajille
PAM tavoittelee isoa korjausliikettä

PAM ta­voit­te­lee isoa kor­jaus­lii­ket­tä

10.01.2020 19:00 0
Tilaajille
Myyjätyttöjä ja herrahissejä
Kolumni

Myy­jä­tyt­tö­jä ja her­ra­his­se­jä

27.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Ehdoton ei työehtoshoppailulle
Kolumni

Ehdoton ei työeh­tos­hop­pai­lul­le

27.11.2019 07:00 0
Tilaajille