Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sote-uudistus
Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen johtajaviroista tiistaina – hyvinvointialueen sosiaalijohtajan virkaan esitetään Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivistoa.

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus päättää hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­ja­vi­rois­ta tiis­tai­na – hy­vin­voin­ti­alueen so­siaa­li­joh­ta­jan virkaan esi­te­tään Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­män johtaja Leena Pim­pe­ri-Koi­vis­toa.

04.04.2022 07:55
Tilaajille
Hy­vin­voin­ti­alueel­le siirtyy valtava määrä tavaraa Poh­jois-Poh­jan­maal­la - Siikajoella laskettiin nuppineulatkin

Hy­vin­voin­ti­alueel­le siirtyy valtava määrä tavaraa Poh­jois-Poh­jan­maal­la - Sii­ka­joel­la las­ket­tiin nup­pi­neu­lat­kin

23.02.2022 13:40 1
Tilaajille
Miksi sosiaalisesta ei keskustella sote-uudistuksessa?
Mielipidekirjoitus

Miksi so­siaa­li­ses­ta ei kes­kus­tel­la so­te-uu­dis­tuk­ses­sa?

20.01.2022 14:59
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla pelastuslaitosten yhdistäminen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suomessa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la pe­las­tus­lai­tos­ten yh­dis­tä­mi­nen vaatii enemmän työtä kuin muualla Suo­mes­sa

01.12.2021 08:00
Tilaajille
Hyvinvointialue nappaa koulukuraattorit, palveluiden tulevaisuus huolettaa kunnissa

Hy­vin­voin­ti­alue nappaa kou­lu­ku­raat­to­rit, pal­ve­lui­den tu­le­vai­suus huo­let­taa kun­nis­sa

01.09.2021 13:00
Tilaajille
Maali ei ole vielä lähelläkään
Pääkirjoitus

Maali ei ole vielä lä­hel­lä­kään

28.06.2021 07:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue syntyy – väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on nimetty

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue syntyy – ­vä­liai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mi­eli­men jäsenet on nimetty

24.06.2021 17:50 1
Raahelaiskansanedustajat: Raahen päivystys turvataan sote-pykälissä

Raa­he­lais­kan­sa­ne­dus­ta­jat: Raahen päi­vys­tys tur­va­taan sote-py­kä­lis­sä

15.06.2021 13:33
Tilaajille
"Pohjois-Pohjanmaalla ollaan hieman muuta maata kriittisempiä päättäjiä kohtaan" – maakuntabarometrin mukaan pohjoispohjalaisia huolettavat tulevaisuudessa asumisen hinta ja kuntien talous

"Poh­jois-Poh­jan­maal­la ollaan hieman muuta maata kriit­ti­sem­piä päät­tä­jiä koh­taan" – maa­kun­ta­ba­ro­met­rin mukaan poh­jois­poh­ja­lai­sia huo­let­ta­vat tu­le­vai­suu­des­sa asu­mi­sen hinta ja kuntien talous

04.02.2021 08:13
Tilaajille
Sote-uudistuksen maaliviiva häämöttää
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tuk­sen maa­li­vii­va hää­möt­tää

16.10.2020 06:45
Tilaajille
Pahin ei näytä sittenkään toteutuvan – Raahen päivystys näillä näkymin turvattu

Pahin ei näytä sit­ten­kään to­teu­tu­van – Raahen päi­vys­tys näillä näkymin tur­vat­tu

16.10.2020 06:00
Tilaajille
Raatihuoneen tupakkahuoneessa työskennellyt kunnallisharjoittelija johtaa nyt POPsotea

Raa­ti­huo­neen tu­pak­ka­huo­nees­sa työs­ken­nel­lyt kun­nal­lis­har­joit­te­li­ja johtaa nyt POP­so­tea

15.10.2020 20:00 1
Tilaajille
Kaupungin sote-lausunto on lähdössä eteenpäin

Kau­pun­gin sote-lau­sun­to on läh­dös­sä eteen­päin

23.09.2020 08:30
Tilaajille
"Ei tuollaista kirjausta" – Hyvinvointikuntayhtymän johtaja arvostelee lakiluonnoksessa olevaa esitystä keikkalääkärien käytön lopettamisesta päivystyksessä

"Ei tuol­lais­ta kir­jaus­ta" – Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män johtaja ar­vos­te­lee la­ki­luon­nok­ses­sa olevaa esi­tys­tä keik­ka­lää­kä­rien käytön lo­pet­ta­mi­ses­ta päi­vys­tyk­ses­sä

26.08.2020 08:00
Tilaajille
Tehokas moniosaaja hyvinvointikuntayhtymään: Marjukka Manninen aloitti työnsä johtajana

Tehokas mo­ni­osaa­ja hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mään: Mar­juk­ka Man­ni­nen aloitti työnsä joh­ta­ja­na

29.07.2020 10:00 2
Tilaajille
Raahe lyttää valinnanvapauden: ei kavenna terveys- ja hyvinvointieroja vaan palvelee hyvin toimeentulevia asiakkaita

Raahe lyttää va­lin­nan­va­pau­den: ei kavenna ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­ero­ja vaan pal­ve­lee hyvin toi­meen­tu­le­via asiak­kai­ta

12.12.2017 10:39
Pahin sote-peikko väistyi: Raahe saa pitää sairaalansa

Pahin sote-peik­ko väis­tyi: Raahe saa pitää sai­raa­lan­sa

11.08.2017 20:00