Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Minna Alatalo valittiin hyvinvointialueen hoitotyön palvelualuejohtajaksi – katso kaikki valitut täältä

Minna Alatalo va­lit­tiin hy­vin­voin­tia­lueen hoi­to­työn pal­ve­lu­alue­joh­ta­jak­si – katso kaikki valitut täältä

11.05.2022 11:00 6
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
Petteri Jokelainen valittiin pelastusjohtajaksi

Petteri Jo­ke­lai­nen va­lit­tiin pe­las­tus­joh­ta­jak­si

22.04.2022 16:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta siirtyi

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen pe­las­tus­joh­ta­jan valinta siirtyi

12.04.2022 21:04
Tilaajille
NordLabille esitetään jatkoa

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa

12.04.2022 21:00
Tilaajille
Yksi uuden hyvinvointialueen toimialajohtajista tulee Siikajoelta ja konsernipalvelujen johtajan juuret ovat Raahessa

Yksi uuden hy­vin­voin­tia­lueen toi­mi­ala­joh­ta­jis­ta tulee Sii­ka­joel­ta ja kon­ser­ni­pal­ve­lu­jen joh­ta­jan juuret ovat Raa­hes­sa

06.04.2022 10:35 1
Tilaajille
Raahen jättävä Marjukka Manninen: "Raahen ja kuntayhtymän toimintojen lippua täytyy heiluttaa edelleen"

Raahen jättävä Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Raahen ja kun­ta­yh­ty­män toi­min­to­jen lippua täytyy hei­lut­taa edel­leen"

05.04.2022 20:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen johtajaviroista tiistaina – hyvinvointialueen sosiaalijohtajan virkaan esitetään Oulunkaaren kuntayhtymän johtaja Leena Pimperi-Koivistoa.

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­hal­li­tus päättää hy­vin­voin­tia­lueen joh­ta­ja­vi­rois­ta tiis­tai­na – hy­vin­voin­tia­lueen so­siaa­li­joh­ta­jan virkaan esi­te­tään Ou­lun­kaa­ren kun­ta­yh­ty­män johtaja Leena Pim­pe­ri-Koi­vis­toa.

04.04.2022 07:55
Tilaajille
Hyvinvointialueella menossa merkittäviä johtajavalintoja, katso tästä hakijoiden nimet –  Petteri Helisten hakee omaa tehtäväänsä pelastusjohtajana

Hy­vin­voin­tia­lueel­la menossa mer­kit­tä­viä joh­ta­ja­va­lin­to­ja, katso tästä ha­ki­joi­den nimet – Petteri He­lis­ten hakee omaa teh­tä­vään­sä pe­las­tus­joh­ta­ja­na

24.03.2022 14:15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy kymmeniä organisaatioita sekä yli 18 000 työntekijää – ateriapalveluihin halutaan paikallisuutta

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le siirtyy kym­me­niä or­ga­ni­saa­tioi­ta sekä yli 18 000 työn­te­ki­jää – ate­ria­pal­ve­lui­hin ha­lu­taan pai­kal­li­suut­ta

22.03.2022 08:38
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma: "Ei tämä varmaan ole niitä helpoimpia uravalintoja"

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­ja Ilkka Luoma: "Ei tämä varmaan ole niitä hel­poim­pia ura­va­lin­to­ja"

21.03.2022 15:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän tehtäväksi jää Raahen sairaalakiinteistöjen omistaminen – muuttunee myöhemmin kiinteistöyhtiöksi

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män teh­tä­väk­si jää Raahen sai­raa­la­kiin­teis­tö­jen omis­ta­mi­nen – muut­tu­nee myö­hem­min kiin­teis­töyh­tiök­si

21.03.2022 09:00
Tilaajille
Hy­vin­voin­ti­alueel­le siirtyy valtava määrä tavaraa Poh­jois-Poh­jan­maal­la - Siikajoella laskettiin nuppineulatkin

Hy­vin­voin­tia­lueel­le siirtyy valtava määrä tavaraa Poh­jois-Poh­jan­maal­la - Sii­ka­joel­la las­ket­tiin nup­pi­neu­lat­kin

23.02.2022 13:40 1
Tilaajille
Matti Honkala Raahesta menossa hyvinvointialueen aluehallitukseen

Matti Honkala Raa­hes­ta menossa hy­vin­voin­tia­lueen alue­hal­li­tuk­seen

22.02.2022 12:18
Tilaajille
Keskusta esittää odotetusti Tapani Tölliä aluehallituksen puheenjohtajaksi – Sipilä kertoo, miksi kieltäytyi aluevaltuuston vetäjän pestistä

Kes­kus­ta esittää odo­te­tus­ti Tapani Tölliä alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si – Sipilä kertoo, miksi kiel­täy­tyi alue­val­tuus­ton vetäjän pes­tis­tä

21.02.2022 15:57 2
Tilaajille
Aluehallituksen puheenjohtajalle tulossa 6 600 euron kuukausipalkkio –Vertailukohtana kansanedustajan palkkio

Alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­le tulossa 6 600 euron kuu­kau­si­palk­kio –Ver­tai­lu­koh­ta­na kan­san­edus­ta­jan palkkio

15.02.2022 13:56 1
Tilaajille
Raahen kirjastossa annettiin viimeinen ääni minuuttia ennen äänestyksen päättymistä

Raahen kir­jas­tos­sa an­net­tiin vii­mei­nen ääni mi­nuut­tia ennen ää­nes­tyk­sen päät­ty­mis­tä

23.01.2022 20:33
Tilaajille
Vihannissa mietittiin aluevaalipäivänä sitä, miten hoitajat riittävät tulevaisuudessa

Vi­han­nis­sa mie­tit­tiin alue­vaa­li­päi­vä­nä sitä, miten hoi­ta­jat riit­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa

23.01.2022 19:02
Tilaajille
Aluevaalien tulospalvelu – katso Pohjois-Pohjanmaan ja koko Suomen vaalitulos tästä

Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

23.01.2022 17:31
Ensihoidon järjestämisestä vastaa nyt sairaanhoitopiiri: Asukkaille muutos ei juurikaan näy

En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä vastaa nyt sai­raan­hoi­to­pii­ri: Asuk­kail­le muutos ei juu­ri­kaan näy

05.01.2022 13:06 2
Tilaajille