Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuukausi
Pohteen henkilöstölle tuleva etuseteli suurempi kuin Oulussa  – Hyvinvointialueen työntekijöille tarjolla myös kovasti toivottu polkupyöräetu

Pohteen hen­ki­lös­töl­le tuleva etu­se­te­li suu­rem­pi kuin Oulussa – Hy­vin­voin­ti­alueen työn­te­ki­jöil­le tar­jol­la myös kovasti toi­vot­tu pol­ku­pyö­rä­etu

07.12.2022 07:00
Tilaajille
Sote-kiinteistöjen vuokraus loppusuoralla – "Maali ei ole hukassa, mutta loppusuora tuntuu olevan todella pitkä"

So­te-kiin­teis­tö­jen vuok­raus lop­pu­suo­ral­la – "Maali ei ole hu­kas­sa, mutta lop­pu­suo­ra tuntuu olevan todella pitkä"

23.11.2022 12:47
Tilaajille
Ikäihmisten hoivakotipaikoista päästiin sopuun Pohjois-Pohjanmaalla – Attendo perui sopimusten irtisanomisen

Ikä­ih­mis­ten hoi­va­ko­ti­pai­kois­ta pääs­tiin sopuun Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Attendo perui so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­sen

16.11.2022 15:03 2
Tilaajille
Attendo irtisanoi 250 ikäihmisten hoitopaikkaa Pohjois-Pohjanmaalla, jotta saisi nykyistä paremman korvauksen – hyvinvointialue ei aio korottaa summaa

Attendo ir­ti­sa­noi 250 ikä­ih­mis­ten hoi­to­paik­kaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la, jotta saisi ny­kyis­tä pa­rem­man kor­vauk­sen – ­hy­vin­voin­tia­lue ei aio ko­rot­taa summaa

11.11.2022 14:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Raahe: Paloasemien toimintavalmiudesta pidettävä kiinni

Raahe: Pa­lo­ase­mien toi­min­ta­val­miu­des­ta pi­det­tä­vä kiinni

20.10.2022 17:00 2
Tilaajille
Edessä miljoonan euron säästöt: Pelastamista pitää hoitaa entistä halvemmin ensi vuonna

Edessä mil­joo­nan euron sääs­töt: Pe­las­ta­mis­ta pitää hoitaa entistä hal­vem­min ensi vuonna

15.10.2022 09:00
Työntekijä ei jää yksin vaikeiden asioiden äärellä – "OT-keskus toimii hankkeena, ja ideoidaan sellaista, mitä ei vielä ole olemassakaan."

Työn­te­ki­jä ei jää yksin vai­kei­den asioi­den äärellä – "OT-kes­kus toimii hank­kee­na, ja ideoi­daan sel­lais­ta, mitä ei vielä ole ole­mas­sa­kaan."

12.10.2022 08:00 1
Tilaajille
Nyt tähtäimessä kiinteistökuntayhtymä – väliaikaisratkaisulla haetaan lisää valmisteluaikaa

Nyt täh­täi­mes­sä kiin­teis­tö­kun­ta­yh­ty­mä – vä­li­ai­kais­rat­kai­sul­la haetaan lisää val­mis­te­lu­ai­kaa

07.10.2022 08:00
Tilaajille
Raahen poikkeuslupahakemus lähtee ministeriölle – "Ympärivuorokautisen lääkäripäivystyksen jatkuminen tarpeellista vähintään vuoden 2023 ajan"

Raahen poik­keus­lu­pa­ha­ke­mus lähtee mi­nis­te­riöl­le – "Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen lää­kä­ri­päi­vys­tyk­sen jat­ku­mi­nen tar­peel­lis­ta vä­hin­tään vuoden 2023 ajan"

06.10.2022 10:11 3
Tilaajille
Raahe haluaa olemassa olevien palvelujen säilyvän

Raahe haluaa ole­mas­sa olevien pal­ve­lu­jen säi­ly­vän

03.10.2022 10:00
Tilaajille
Mielenterveystyö menettämässä hurjasti resurssia Raahessa

Mie­len­ter­veys­työ me­net­tä­mäs­sä hur­jas­ti re­surs­sia Raa­hes­sa

30.09.2022 14:00 3
Siikajoen kunta puolustaa Raahen toimintoja – "sairaalan osastojen toiminta tulee mahdollistaa nykyisessä muodossa tai jopa akuutimmassa toiminnassa"

Sii­ka­joen kunta puo­lus­taa Raahen toi­min­to­ja – "sai­raa­lan osas­to­jen toi­min­ta tulee mah­dol­lis­taa ny­kyi­ses­sä muo­dos­sa tai jopa akuu­tim­mas­sa toi­min­nas­sa"

28.09.2022 14:00 1
Tilaajille
Enää ei tarvitse lausua pitkästi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sillä sen rinnalle tulee käyttöön napakka ja suuhun sopiva oheisnimi

Enää ei tar­vit­se lausua pit­käs­ti Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lue, sillä sen rin­nal­le tulee käyt­töön napakka ja suuhun sopiva oheis­ni­mi

27.09.2022 12:00
Tilaajille
Aluevaltuuston ryhmäjohtajilta satelee sapiskaa – Sosiaali- ja terveyspalvelujen luonnos ei kelpaa sellaisenaan

Alue­val­tuus­ton ryh­mä­joh­ta­jil­ta satelee sa­pis­kaa – So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen luonnos ei kelpaa sel­lai­se­naan

26.09.2022 14:20 3
Tilaajille
Yöpäivystys jäi roikkumaan, ja hyvinvointialue veisi Raahesta myös sairaalahoidon ja psykiatrisen osastohoidon paikkoja

Yö­päi­vys­tys jäi roik­ku­maan, ja hy­vin­voin­ti­alue veisi Raa­hes­ta myös sai­raa­la­hoi­don ja psy­kiat­ri­sen osas­to­hoi­don paik­ko­ja

16.09.2022 08:00 7
Tilaajille
Minna Alatalo valittiin hyvinvointialueen hoitotyön palvelualuejohtajaksi – katso kaikki valitut täältä

Minna Alatalo va­lit­tiin hy­vin­voin­ti­alueen hoi­to­työn pal­ve­lu­alue­joh­ta­jak­si – katso kaikki valitut täältä

11.05.2022 11:00 6
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

07.05.2022 09:00
Tilaajille
Petteri Jokelainen valittiin pelastusjohtajaksi

Petteri Jo­ke­lai­nen va­lit­tiin pe­las­tus­joh­ta­jak­si

22.04.2022 16:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta siirtyi

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen pe­las­tus­joh­ta­jan valinta siirtyi

12.04.2022 21:04
Tilaajille
NordLabille esitetään jatkoa

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa

12.04.2022 21:00
Tilaajille