Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rokotukset
Rokotukset alkoivat maltillisella jonotuksella – Innokkaimmat olivat ovella jo aamuseitsemältä: "Suomalainen ottaa kaiken, vaikka peräruiskeen, kun se saa sen ilmaiseksi"

Ro­ko­tuk­set al­koi­vat mal­til­li­sel­la jo­no­tuk­sel­la – In­nok­kaim­mat olivat ovella jo aa­mu­seit­se­mäl­tä: "Suo­ma­lai­nen ottaa kaiken, vaikka pe­rä­ruis­keen, kun se saa sen il­mai­sek­si"

14.11.2023 09:09 2
Tilaajille
NeuvoRassissa rokotetaan parin viikon päästä ilman ajanvarausta – Vihannin terveysasemalle pitää varata aika

Neu­vo­Ras­sis­sa ro­ko­te­taan parin viikon päästä ilman ajan­va­raus­ta – Vi­han­nin ter­veys­ase­mal­le pitää varata aika

31.10.2023 15:38 2
Tilaajille
Influenssarokotukset käynnistyvät marraskuussa

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­ty­vät mar­ras­kuus­sa

22.10.2023 12:00 1
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – Sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – Se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

15.11.2022 14:07 2
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä jatkaa koronarokotuksia kesätauon jälkeen – Katso jutusta, ketkä voivat saada neljännen rokotteen

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä jatkaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ke­sä­tauon jälkeen – Katso ju­tus­ta, ketkä voivat saada nel­jän­nen ro­kot­teen

29.07.2022 14:00
Terveydenhoitajat ovat huomanneet, että yhä useammat vanhemmat eivät halua lapsilleen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita

Ter­vey­den­hoi­ta­jat ovat huo­man­neet, että yhä useam­mat van­hem­mat eivät halua lap­sil­leen ro­ko­tus­oh­jel­maan kuu­lu­via ro­kot­tei­ta

27.04.2022 08:00
Tilaajille
Koronapäivärahojen maksu räjähti käsiin – "Aina kun altistuu, saa vielä palkallista lomaa palkkioksi rokottamattomuudesta"

Ko­ro­na­päi­vä­ra­ho­jen maksu räjähti käsiin – "Aina kun al­tis­tuu, saa vielä pal­kal­lis­ta lomaa palk­kiok­si ro­kot­ta­mat­to­muu­des­ta"

14.12.2021 15:15 1
Tilaajille
Siikajoenkylällä Komppalinnassa koronarokotuksia ilman ajanvarausta – kunnanjohtajan ämpärit pääsevät viimein jakoon

Sii­ka­joen­ky­läl­lä Komp­pa­lin­nas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta – kun­nan­joh­ta­jan ämpärit pää­se­vät viimein jakoon

24.10.2021 12:00 1
Ikäihmisten rokotekattavus laahaa Raahessa ja Siikajoella – Ikäihmiset ovat olleet haluttomia ottamaan koronarokotetta

Ikä­ih­mis­ten ro­ko­te­kat­ta­vus laahaa Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – Ikä­ih­mi­set ovat olleet ha­lut­to­mia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta

22.04.2021 14:51 1
Hyvinvointikuntayhtymä nosti korona-valmiuttaan: "Nyt on jaksettava tsempata rokotteeseen asti"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä nosti ko­ro­na-val­miut­taan: "Nyt on jak­set­ta­va tsem­pa­ta ro­kot­tee­seen asti"

28.11.2020 08:00
Tilaajille
Jäykkäkouristus voi aiheuttaa kuoleman, oletko sinä huolehtinut suojautumisesta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon influenssa- ja jäykkäkouristusrokotukset

Jäyk­kä­kou­ris­tus voi ai­heut­taa kuo­le­man, oletko sinä huo­leh­ti­nut suo­jau­tu­mi­ses­ta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon inf­luens­sa- ja jäyk­kä­kou­ris­tus­ro­ko­tuk­set

05.11.2020 12:49
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Kun koronarokote joskus valmistuu, pitäisikö sen ottaminen olla pakollista?

Raahen Seutu kysyy: Kun ko­ro­na­ro­ko­te joskus val­mis­tuu, pi­täi­si­kö sen ot­ta­mi­nen olla pa­kol­lis­ta?

09.10.2020 12:00
Seppo Parkkila luottaa rokotteen tuovan avun koronaviruskriisiin

Seppo Park­ki­la luottaa ro­kot­teen tuovan avun ko­ro­na­vi­rus­krii­siin

16.04.2020 20:00
Tilaajille
Jospa epidemiaa ei tulisikaan
Pääkirjoitus

Jospa epi­de­miaa ei tu­li­si­kaan

24.01.2020 06:30
Tilaajille
Suomessa tuhkarokon pitäisi olla voitettu tauti
Pääkirjoitus

Suo­mes­sa tuh­ka­ro­kon pitäisi olla voi­tet­tu tauti

22.01.2020 06:45
Tilaajille
Lasten nenäsumutteena annettavaa influenssarokotetta on yhä jäljellä – Rokote antaa hyvin vielä suojan

Lasten ne­nä­su­mut­tee­na an­net­ta­vaa inf­luens­sa­ro­ko­tet­ta on yhä jäl­jel­lä – Rokote antaa hyvin vielä suojan

08.01.2020 11:58
Tilaajille
Influenssakausi on käynnistymässä

Inf­luens­sa­kau­si on käyn­nis­ty­mäs­sä

27.12.2019 12:39
Tilaajille
Influenssarokotukset käynnistyivät

Inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set käyn­nis­tyi­vät

26.11.2019 15:25
Tilaajille