Koronarokote
Pääkirjoitus

Koronan kanssa ei pidä luottaa tuuriin

12.11.2021 06:00
Tilaajille
Raahessa kokeillaan, vetääkö ilmaiset pullakahvit kansaa koronarokotukseen

Raa­hes­sa ko­keil­laan, vetääkö il­mai­set pul­la­kah­vit kansaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

11.10.2021 18:00 4
Kouluilla koronarokotetaan ensi viikolla, nuorten rokottaminen etenee odotusten mukaisesti

Kou­luil­la ko­ro­na­ro­ko­te­taan ensi vii­kol­la, nuorten ro­kot­ta­mi­nen etenee odo­tus­ten mu­kai­ses­ti

20.08.2021 08:50
Tilaajille
12-vuotiaille koronarokotteita, walk in -rokottaminen jatkuu

12-vuo­tiail­le ko­ro­na­ro­kot­tei­ta, walk in -ro­kot­ta­mi­nen jatkuu

06.08.2021 11:30
Koronarokotteiden välinen aika lyhenee 8 viikkoon, aikaistamista ei suositella ilman syytä

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den välinen aika lyhenee 8 viik­koon, ai­kais­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la ilman syytä

03.08.2021 16:06
Koronarokotteita 12–15-vuotiaille riskiryhmiin kuuluville – ajanvaraus aukeaa ensi tiistaina

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta 12–15-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le – a­jan­va­raus aukeaa ensi tiis­tai­na

23.06.2021 15:16
Koronarokotteita kaikille yli 16–vuotiaille, rokotustodistukset toimivat taas oikein

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta kai­kil­le yli 16–­vuo­tiail­le, ro­ko­tus­to­dis­tuk­set toi­mi­vat taas oikein

21.06.2021 08:00
Tilaajille
Yli 16–vuotiaat pääsevät varaamaan rokotusaikoja Raahen alueella

Yli 16–­vuo­tiaat pää­se­vät va­raa­maan ro­ko­tus­ai­ko­ja Raahen alueel­la

18.06.2021 10:51
Raahen seutukunnassa rokotettu yli puolet 16 vuotta täyttäneistä - rokotteiden saatavuus ollut hyvällä tasolla

Raahen seu­tu­kun­nas­sa ro­ko­tet­tu yli puolet 16 vuotta täyt­tä­neis­tä - ro­kot­tei­den saa­ta­vuus ollut hyvällä tasolla

09.06.2021 09:56
Toista rokotusta ei pidä jättää ottamatta
Pääkirjoitus

Toista ro­ko­tus­ta ei pidä jättää ot­ta­mat­ta

09.06.2021 06:30
Tilaajille
Koronarokote ei vaadi varoaikaa

Ko­ro­na­ro­ko­te ei vaadi va­ro­ai­kaa

01.06.2021 14:45
Koronarokotukset laajenevat 40-vuotiaisiin – aikoja nyt varattavissa netissä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 40-vuo­tiai­siin – aikoja nyt va­rat­ta­vis­sa netissä

21.05.2021 19:41 1
Modernan koronarokotteen saanti vaikeutunut – rokotusaikoja joudutaan muuttamaan RAS:n alueella

Mo­der­nan ko­ro­na­ro­kot­teen saanti vai­keu­tu­nut – ro­ko­tus­ai­ko­ja jou­du­taan muut­ta­maan RAS:n alueel­la

17.05.2021 15:52
Ikäihmisten rokotekattavus laahaa Raahessa ja Siikajoella – Ikäihmiset ovat olleet haluttomia ottamaan koronarokotetta

Ikä­ih­mis­ten ro­ko­te­kat­ta­vus laahaa Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – Ikä­ih­mi­set ovat olleet ha­lut­to­mia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta

22.04.2021 14:51 1
Moni ikääntynyt odottaa vielä rokotusta –aikoja jaossa taas keskiviikkoaamuna

Moni ikään­ty­nyt odottaa vielä ro­ko­tus­ta –aikoja jaossa taas kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

06.04.2021 15:55
Astra Zenecan rokotteet eivät päädy roskikseen Raahen seutukunnassa – ainakaan vielä

Astra Zenecan ro­kot­teet eivät päädy ros­kik­seen Raahen seu­tu­kun­nas­sa – ai­na­kaan vielä

20.03.2021 12:19 1
Pahimmillaan yli tuhat seutukunnassa annettua rokotusta ei näkynyt THL:n tilastossa – Nyt ongelma on korjattu

Pa­him­mil­laan yli tuhat seu­tu­kun­nas­sa an­net­tua ro­ko­tus­ta ei näkynyt THL:n ti­las­tos­sa – Nyt ongelma on kor­jat­tu

18.03.2021 16:35
Tilaajille
Tietohallinto-ongelma sekoitti rokotustilastot

Tie­to­hal­lin­to-on­gel­ma se­koit­ti ro­ko­tus­ti­las­tot

16.03.2021 13:47
RAS siirtyy rokottamaan ikäjärjestyksessä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laajenee

RAS siirtyy ro­kot­ta­maan ikä­jär­jes­tyk­ses­sä – Astra Zenecan käyttö jatkuu ja laa­je­nee

12.03.2021 14:11
Tavoitteena rokottaa kaikki yli 70-vuotiaat huhtikuun loppuun mennessä – AstraZenecan ikäraja poistui

Ta­voit­tee­na ro­kot­taa kaikki yli 70-vuo­tiaat huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä – Ast­ra­Ze­ne­can ikäraja poistui

10.03.2021 19:00
Tilaajille