Koronarokotukset
Viimeisin 12 tuntia
Siikajoenkylällä Komppalinnassa koronarokotuksia ilman ajanvarausta – kunnanjohtajan ämpärit pääsevät viimein jakoon

Sii­ka­joen­ky­läl­lä Komp­pa­lin­nas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta – kun­nan­joh­ta­jan ämpärit pää­se­vät viimein jakoon

12:00 1
Kuukausi
Hyvinvointikuntayhtymä pistää kolmosrokotuksia influenssarokotusten yhteydessä

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pistää kol­mos­ro­ko­tuk­sia inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä

20.10.2021 12:07 1
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 08:52 2
Tilaajille
Raahessa kokeillaan, vetääkö ilmaiset pullakahvit kansaa koronarokotukseen

Raa­hes­sa ko­keil­laan, vetääkö il­mai­set pul­la­kah­vit kansaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

11.10.2021 18:00 4
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Vanhemmat
Paluu normaaliin
Kolumni

Paluu nor­maa­liin

24.09.2021 07:00
Tilaajille
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 16:17
Ensimmäisen rokotteen saanut Raahen seutukunnassa 74 prosenttia yli 12-vuotiaista – testausmäärät puolittuneet

En­sim­mäi­sen ro­kot­teen saanut Raahen seu­tu­kun­nas­sa 74 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta – tes­taus­mää­rät puo­lit­tu­neet

16.09.2021 19:00
Tilaajille
Koronaepidemiassa suunta parempaan – OYSissa alle viisi potilasta hoidossa

Ko­ro­na­epi­de­mias­sa suunta pa­rem­paan – OYSissa alle viisi po­ti­las­ta hoi­dos­sa

15.09.2021 09:46
Tilaajille
Walk In -rokotuspäiviä Raahessa ja Pyhäjoella

Walk In -ro­ko­tus­päi­viä Raa­hes­sa ja Py­hä­joel­la

07.09.2021 13:01
Kaksi rokotetta saanut testataan enää vain poikkeustapauksissa - uusi linjaus koskee myös Raahen aluetta

Kaksi ro­ko­tet­ta saanut tes­ta­taan enää vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa - uusi linjaus koskee myös Raahen aluetta

02.09.2021 10:36
Kouluilla koronarokotetaan ensi viikolla, nuorten rokottaminen etenee odotusten mukaisesti

Kou­luil­la ko­ro­na­ro­ko­te­taan ensi vii­kol­la, nuorten ro­kot­ta­mi­nen etenee odo­tus­ten mu­kai­ses­ti

20.08.2021 08:50
Tilaajille
Kysyimme: Miksi osa tulee kipeäksi koronarokotteesta, kun toisilla ei tunnu missään? – "Rokotteesta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

Ky­syim­me: Miksi osa tulee ki­peäk­si ko­ro­na­ro­kot­tees­ta, kun toi­sil­la ei tunnu mis­sään? – "Ro­kot­tees­ta saa hyvän suojan, tuli oireita tai ei"

16.08.2021 08:03
Tilaajille
Lääkäriliitto tuomitsee koronapropagandan

Lää­kä­ri­liit­to tuo­mit­see ko­ro­na­pro­pa­gan­dan

13.08.2021 13:52
12–15-vuotiaiden rokotukset vauhdilla käyntiin, tahdissa ja tarpeissa kuntakohtaisia eroja

12–15-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set vauh­dil­la käyn­tiin, tah­dis­sa ja tar­peis­sa kun­ta­koh­tai­sia eroja

13.08.2021 06:00
Rokottaminen ilman ajanvarausta jatkuu

Ro­kot­ta­mi­nen ilman ajan­va­raus­ta jatkuu

11.08.2021 08:30
12-vuotiaille koronarokotteita, walk in -rokottaminen jatkuu

12-vuo­tiail­le ko­ro­na­ro­kot­tei­ta, walk in -ro­kot­ta­mi­nen jatkuu

06.08.2021 11:30
Koronarokotteiden välinen aika lyhenee 8 viikkoon, aikaistamista ei suositella ilman syytä

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den välinen aika lyhenee 8 viik­koon, ai­kais­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la ilman syytä

03.08.2021 16:06
Ensi viikolla pääsee ottamaan ensimmäisen rokotteen ilman ajanvarausta

Ensi vii­kol­la pääsee ot­ta­maan en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

26.07.2021 17:00
Seutukunnan rokotustilanne: yli 16-vuotiaista 68 prosenttia saanut ensimmäisen annoksen

Seu­tu­kun­nan ro­ko­tus­ti­lan­ne: yli 16-vuo­tiais­ta 68 pro­sent­tia saanut en­sim­mäi­sen an­nok­sen

19.07.2021 19:00 1
Tilaajille