Koronarokotukset
Viimeisin 12 tuntia

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta 12–15-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le – a­jan­va­raus aukeaa ensi tiis­tai­na

15:16
Vanhemmat

Ko­ro­na­ro­kot­tei­ta kai­kil­le yli 16–­vuo­tiail­le, ro­ko­tus­to­dis­tuk­set toi­mi­vat taas oikein

21.06.2021 08:00
Tilaajille

Ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen laa­je­nee 30 vuotta täyt­tä­viin – hei­nä­kuus­sa ei vas­taan­ot­toa in­fek­tio­po­li­kli­ni­kal­la

03.06.2021 16:54

Moni jupisee saa­mas­taan ro­ko­tus­ajas­ta - "On sula mah­dot­to­muus vaihtaa ro­ko­tu­sai­kaa"

12.05.2021 09:00
Tilaajille

Enää pari viik­koa, niin Raa­hes­sa­kin ro­ko­te­taan jo ne­li­kymp­pi­siä

11.05.2021 15:54

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten lii­ken­teen­oh­jauk­seen tar­vi­taan lisää va­paa­eh­toi­sia

09.05.2021 16:00
Pääkirjoitus

Mat­kal­la maaliin on vielä monta estettä

19.04.2021 06:30
Tilaajille

Ro­kot­tei­ta ei haas­ka­ta – RAS:n ro­ko­te­jo­nos­sa yri­tet­ty kii­lail­la

13.04.2021 18:00
Tilaajille

Ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat 65-vuo­tiai­siin ensi vii­kol­la

09.04.2021 14:55 1

THL: Alus­ta­vat arviot ko­ro­na­ro­kot­tei­den tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huo­mat­ta­vas­ti

31.03.2021 11:07

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ha­lu­taan laa­jen­taa työ­ter­veys­huol­toon

27.03.2021 13:00
Tilaajille

Ta­voit­tee­na ro­kot­taa kaikki yli 70-vuo­tiaat huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä – Ast­ra­Ze­ne­can ikäraja poistui

10.03.2021 19:00
Tilaajille

Noin 200 ihmistä sai ko­ro­na­ro­kot­teen yhdessä päi­väs­sä ja osa heistä sai seu­raa­va­na yönä ja päivänä oireita mutta mil­lai­sia?

25.02.2021 20:00 1
Tilaajille

Van­hus­ten ro­ko­tuk­set ai­kais­tu­vat: Yli 75-vuo­tiaat voivat varata ro­ko­tus­ai­ko­ja

24.02.2021 09:00

Ras soittaa ta­kai­sin – kunhan tek­ni­set on­gel­mat on kor­jat­tu

23.02.2021 08:36

Säh­köi­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus tulossa Oma­kan­taan

22.02.2021 16:00
Tilaajille

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 12:32

Ro­kot­tei­den saa­mi­nen tökkii Raahen seu­tu­kun­nas­sa – lääkäri Lauri Koi­vu­ne­va: "Kan­sa­lai­set ovat ky­sy­neet, että ettekö ole pi­tä­neet puo­lian­ne"

16.02.2021 16:00 5
Tilaajille

Ke­hi­tys­vam­ma­yk­si­köis­sä ro­ko­tuk­set tässä tai ensi kuussa

16.02.2021 13:00

Alun ripeä vauhti läs­säh­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la ro­ko­te­pu­laan – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "Olemme ro­kot­ta­neet vä­hem­män kuin moni muu sai­raan­hoi­to­pii­ri”

15.02.2021 21:03
Tilaajille