Koronarokotukset
Koronarokotukset päättyvät Kummatin koululla parin viikon päästä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set päät­ty­vät Kum­ma­tin kou­lul­la parin viikon päästä

02.03.2022 14:00
Tilaajille
Nelosrokotuksia annetaan jo Raahessa

Ne­los­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan jo Raa­hes­sa

04.02.2022 13:00
Tilaajille
Raahen seudulla muutamia rokottamattomia hoitajia

Raahen seu­dul­la muu­ta­mia ro­kot­ta­mat­to­mia hoi­ta­jia

01.02.2022 16:00 4
Tilaajille
Raahelaiset ovat huolehtineet alueella aktiivisimmin koronarokotuksistaan, mutta seutukunnallisesti rokotuksissa ollaan muuta maata jäljessä

Raa­he­lai­set ovat huo­leh­ti­neet alueel­la ak­tii­vi­sim­min ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­taan, mutta seu­tu­kun­nal­li­ses­ti ro­ko­tuk­sis­sa ollaan muuta maata jäl­jes­sä

20.01.2022 19:30
Tilaajille
Huoli hoitajien riittävyydestä on yhteinen

Huoli hoi­ta­jien riit­tä­vyy­des­tä on yh­tei­nen

17.01.2022 08:00 1
Tilaajille
Puolustusvoimat johtamaan rokotuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat joh­ta­maan ro­ko­tuk­sia

05.01.2022 11:30
Tilaajille
Koronarokotukset jatkuvat tammikuussa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat tam­mi­kuus­sa

23.12.2021 13:00
Tilaajille
THL: Kolmas rokoteannos suojaa työikäisiä myös omikronmuunnokselta, paras suoja Modernan rokotteella

THL: Kolmas ro­ko­te­an­nos suojaa työ­ikäi­siä myös omik­ron­muun­nok­sel­ta, paras suoja Mo­der­nan ro­kot­teel­la

23.12.2021 08:06
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

16.12.2021 15:50
Jonot olivat jopa tunnin: Kaikki halukkaat eivät ehtineet saada rokotusta torstaina NeuvoRassissa

Jonot olivat jopa tunnin: Kaikki ha­luk­kaat eivät eh­ti­neet saada ro­ko­tus­ta tors­tai­na Neu­vo­Ras­sis­sa

03.12.2021 16:00 5
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Koronarokotukset laahaavat edelleen – Marjukka Manninen: "Jos kuvittelee olevansa kuolematon, kannattaa miettiä läheisiään"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­haa­vat edel­leen – Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Jos ku­vit­te­lee ole­van­sa kuo­le­ma­ton, kan­nat­taa miettiä lä­hei­siään"

02.11.2021 16:00
Tilaajille
Raahessa testataan, jäljitetään ja rokotetaan varmasti ainakin vielä kevään ajan

Raa­hes­sa tes­ta­taan, jäl­ji­te­tään ja ro­ko­te­taan var­mas­ti ainakin vielä kevään ajan

31.10.2021 10:00
Tilaajille
Siikajoenkylällä Komppalinnassa koronarokotuksia ilman ajanvarausta – kunnanjohtajan ämpärit pääsevät viimein jakoon

Sii­ka­joen­ky­läl­lä Komp­pa­lin­nas­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta – kun­nan­joh­ta­jan ämpärit pää­se­vät viimein jakoon

24.10.2021 12:00 1
Hyvinvointikuntayhtymä pistää kolmosrokotuksia influenssarokotusten yhteydessä

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pistää kol­mos­ro­ko­tuk­sia inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä

20.10.2021 12:07 1
Koronarajoitusten poistuminen näkyy sairaalahoidon tarpeessa ja leikkauksia on jouduttu perumaan OYSissa – Lääkärillä on painava viesti riskiryhmäläisille ja yli 45-vuotiaille: Menkää koronarokotukseen

Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa – Lää­kä­ril­lä on painava viesti ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le ja yli 45-vuo­tiail­le: Menkää ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

17.10.2021 08:52 2
Tilaajille
Raahessa kokeillaan, vetääkö ilmaiset pullakahvit kansaa koronarokotukseen

Raa­hes­sa ko­keil­laan, vetääkö il­mai­set pul­la­kah­vit kansaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

11.10.2021 18:00 4
Riskiryhmiin kuuluvia kannustetaan hakeutumaan koronarokotukseen Pohjois-Pohjanmaalla – etätyösuosituksen päättyminen häämöttää lähitulevaisuudessa

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via kan­nus­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la – etä­työ­suo­si­tuk­sen päät­ty­mi­nen hää­möt­tää lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa

05.10.2021 19:19
Paluu normaaliin
Kolumni

Paluu nor­maa­liin

24.09.2021 07:00
Tilaajille
Kolmas koronarokotekierros käynnistyy Pohjois-Pohjanmaalla – kohderyhmä immuunipuutteiset sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijät

Kolmas ko­ro­na­ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la – koh­de­ryh­mä im­muu­ni­puut­tei­set sekä so­siaa­li- ja ter­veys­alan työn­te­ki­jät

21.09.2021 16:17