Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronarokotukset
Rokotukset alkoivat maltillisella jonotuksella – Innokkaimmat olivat ovella jo aamuseitsemältä: "Suomalainen ottaa kaiken, vaikka peräruiskeen, kun se saa sen ilmaiseksi"

Ro­ko­tuk­set al­koi­vat mal­til­li­sel­la jo­no­tuk­sel­la – In­nok­kaim­mat olivat ovella jo aa­mu­seit­se­mäl­tä: "Suo­ma­lai­nen ottaa kaiken, vaikka pe­rä­ruis­keen, kun se saa sen il­mai­sek­si"

14.11.2023 09:09 2
Tilaajille
NeuvoRassissa rokotukset sujuivat jouhevasti

Neu­vo­Ras­sis­sa ro­ko­tuk­set su­jui­vat jou­he­vas­ti

18.08.2022 18:00
Kahdessa päivässä meni 1 600 nelosrokotetta – Minna Alatalo: "Parhaamme tehdään, että NeuvoRassin tila riittää meille ja ihmiset saataisiin rokotettua"

Kah­des­sa päi­väs­sä meni 1 600 ne­los­ro­ko­tet­ta – Minna Ala­ta­lo: "Par­haam­me teh­dään, että Neu­vo­Ras­sin tila riittää meille ja ihmiset saa­tai­siin ro­ko­tet­tua"

12.08.2022 18:00
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä jatkaa koronarokotuksia kesätauon jälkeen – Katso jutusta, ketkä voivat saada neljännen rokotteen

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­mä jatkaa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ke­sä­tauon jälkeen – Katso ju­tus­ta, ketkä voivat saada nel­jän­nen ro­kot­teen

29.07.2022 14:00
THL: Neljänsien koronarokotusten suosituksia laajennetaan loppukesästä – syyskuussa neljänsiä rokotteita suositellaan kaikille yli 60-vuotiaille ja yli 12-vuotiaille riskiryhmäläisille

THL: Nel­jän­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten suo­si­tuk­sia laa­jen­ne­taan lop­pu­ke­säs­tä – ­syys­kuus­sa nel­jän­siä ro­kot­tei­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le ja yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le

06.07.2022 13:00
THL: Koronaepidemia on yhä selvässä laskusuunnassa – tällä hetkellä ei perusteita koko väestön neljänsille koronarokotuksille

THL: Ko­ro­nae­pi­de­mia on yhä sel­väs­sä las­ku­suun­nas­sa – tällä het­kel­lä ei pe­rus­tei­ta koko väestön nel­jän­sil­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sil­le

28.06.2022 13:18
THL:ltä uusi suositus neljännestä rokotteesta

THL:ltä uusi suo­si­tus nel­jän­nes­tä ro­kot­tees­ta

03.06.2022 16:00
Koronarokotukset päättyvät Kummatin koululla parin viikon päästä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set päät­ty­vät Kum­ma­tin kou­lul­la parin viikon päästä

02.03.2022 14:00
Tilaajille
Nelosrokotuksia annetaan jo Raahessa

Ne­los­ro­ko­tuk­sia an­ne­taan jo Raa­hes­sa

04.02.2022 13:00
Tilaajille
Raahen seudulla muutamia rokottamattomia hoitajia

Raahen seu­dul­la muu­ta­mia ro­kot­ta­mat­to­mia hoi­ta­jia

01.02.2022 16:00 4
Tilaajille
Raahelaiset ovat huolehtineet alueella aktiivisimmin koronarokotuksistaan, mutta seutukunnallisesti rokotuksissa ollaan muuta maata jäljessä

Raa­he­lai­set ovat huo­leh­ti­neet alueel­la ak­tii­vi­sim­min ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­taan, mutta seu­tu­kun­nal­li­ses­ti ro­ko­tuk­sis­sa ollaan muuta maata jäl­jes­sä

20.01.2022 19:30
Tilaajille
Huoli hoitajien riittävyydestä on yhteinen

Huoli hoi­ta­jien riit­tä­vyy­des­tä on yh­tei­nen

17.01.2022 08:00 1
Tilaajille
Puolustusvoimat johtamaan rokotuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tus­voi­mat joh­ta­maan ro­ko­tuk­sia

05.01.2022 11:30
Tilaajille
Koronarokotukset jatkuvat tammikuussa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat tam­mi­kuus­sa

23.12.2021 13:00
Tilaajille
THL: Kolmas rokoteannos suojaa työikäisiä myös omikronmuunnokselta, paras suoja Modernan rokotteella

THL: Kolmas ro­ko­tean­nos suojaa työi­käi­siä myös omik­ron­muun­nok­sel­ta, paras suoja Mo­der­nan ro­kot­teel­la

23.12.2021 08:06
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­riaat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

16.12.2021 15:50
Jonot olivat jopa tunnin: Kaikki halukkaat eivät ehtineet saada rokotusta torstaina NeuvoRassissa

Jonot olivat jopa tunnin: Kaikki ha­luk­kaat eivät eh­ti­neet saada ro­ko­tus­ta tors­tai­na Neu­vo­Ras­sis­sa

03.12.2021 16:00 5
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Koronarokotukset laahaavat edelleen – Marjukka Manninen: "Jos kuvittelee olevansa kuolematon, kannattaa miettiä läheisiään"

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­haa­vat edel­leen – Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Jos ku­vit­te­lee ole­van­sa kuo­le­ma­ton, kan­nat­taa miettiä lä­hei­siään"

02.11.2021 16:00
Tilaajille
Raahessa testataan, jäljitetään ja rokotetaan varmasti ainakin vielä kevään ajan

Raa­hes­sa tes­ta­taan, jäl­ji­te­tään ja ro­ko­te­taan var­mas­ti ainakin vielä kevään ajan

31.10.2021 10:00
Tilaajille