Koronavirus
Viimeisin 12 tuntia
Hallitus suosittelee etätyöskentelyyn siirtymistä ja kasvomaskien käyttöä muun muassa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Hal­li­tus suo­sit­te­lee etä­työs­ken­te­lyyn siir­ty­mis­tä ja kas­vo­mas­kien käyttöä muun muassa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

12:49 0
Suomessa todettu 41 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa yksi uusi koronatapaus, muualla Pohjois-Suomessa ei uusia tartuntoja

Suo­mes­sa todettu 41 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa yksi uusi ko­ro­na­ta­paus, muualla Poh­jois-Suo­mes­sa ei uusia tar­tun­to­ja

12:47 0
Viikko
Infektiopoliklinikka laajentaa aukioloaikojaan –palvelut ajoittain ruuhkautuneet

In­fek­tio­po­li­kli­nik­ka laa­jen­taa au­ki­olo­ai­ko­jaan –pal­ve­lut ajoit­tain ruuh­kau­tu­neet

12.08.2020 16:10 0
Tilaajille
Raahen viimeisin koronatartunta saapui todennäköisesti lentomatkatuliaisena Balkanilta

Raahen vii­mei­sin ko­ro­na­tar­tun­ta saapui to­den­nä­köi­ses­ti len­to­mat­ka­tu­liai­se­na Bal­ka­nil­ta

10.08.2020 15:24 0
Tilaajille
Rakettimaisesti kallistuneesta kasvomaskista on hyötyä mutta myös riesaa

Ra­ket­ti­mai­ses­ti kal­lis­tu­nees­ta kas­vo­mas­kis­ta on hyötyä mutta myös riesaa

10.08.2020 08:00 0
Tilaajille
Raahessa uusi koronatapaus – THL kirjannut kaupungissa yhteensä viisi tautitapausta

Raa­hes­sa uusi ko­ro­na­ta­paus – THL kir­jan­nut kau­pun­gis­sa yh­teen­sä viisi tau­ti­ta­paus­ta

07.08.2020 13:40 0
Tilaajille
Kuukausi
Raahen sairaalan testauskapasiteetti kovilla – Koronatilanne rauhallinen

Raahen sai­raa­lan tes­taus­ka­pa­si­teet­ti kovilla – Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen

06.08.2020 15:30 0
Tilaajille
Tilannekatsaus koronavirustilanteesta– Suora lähetys kello 10.

Ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta– Suora lähetys kello 10.

06.08.2020 09:55 0
Tilaajille
Etätyöt edelleen järkevä vaihtoehto
Pääkirjoitus Maarit Kesti

Etätyöt edel­leen järkevä vaih­to­eh­to

03.08.2020 06:45 0
Tilaajille
SSAB Europen johtaja Olavi Huhtala: Jännitin eniten koronan leviämistä Raahen tehtaalla

SSAB Europen johtaja Olavi Huh­ta­la: Jän­ni­tin eniten koronan le­viä­mis­tä Raahen teh­taal­la

21.07.2020 10:31 0
Tilaajille
Koronatuesta yli puolet hakematta: Valtiolle uhkaa palautua iso summa

Ko­ro­na­tues­ta yli puolet ha­ke­mat­ta: Val­tiol­le uhkaa pa­lau­tua iso summa

15.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Koronatilanne on Raahessa rauhallinen – testituloksen saa jo vuorokaudessa

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Raa­hes­sa rau­hal­li­nen – tes­ti­tu­lok­sen saa jo vuo­ro­kau­des­sa

30.06.2020 17:00 0
Tilaajille
Tolkkua toimintaa jatkossakin
Lukijalta Mielipide

Tolkkua toi­min­taa jat­kos­sa­kin

26.06.2020 06:47 0
Tilaajille
Koronavirusepidemia nosti lääkkeiden kysyntää, mutta lääkkeiden toimitusvarmuus pysyi samalla tasolla

Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia nosti lääk­kei­den ky­syn­tää, mutta lääk­kei­den toi­mi­tus­var­muus pysyi samalla tasolla

17.06.2020 10:04 0
Poikkeusoloista kohti normaalimpia oloja

Poik­keus­olois­ta kohti nor­maa­lim­pia oloja

17.06.2020 06:45 0
Tilaajille
Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön ta­lou­del­li­nen katsaus

16.06.2020 10:55 0
Tilaajille
Suora lähetys –Hallituksen tiedotustilaisuus valmiuslaista kello14.

Suora lähetys –Hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus val­mius­lais­ta kel­lo14.

15.06.2020 13:55 0
Tilaajille
Suomessa 17 uutta koronavirustartuntaa ja yksi kuolintapaus lisää – tilanne rauhallinen Pohjois-Suomessa

Suo­mes­sa 17 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja yksi kuo­lin­ta­paus lisää – tilanne rau­hal­li­nen Poh­jois-Suo­mes­sa

14.06.2020 13:28 0
OYSissa ei ole enää hoidettavana yhtään koronaviruspotilasta – 24 potilasta on päätynyt koronaviruksen vuoksi sairaalaan maaliskuun puolivälin jälkeen

OYSissa ei ole enää hoi­det­ta­va­na yhtään ko­ro­na­vi­rus­po­ti­las­ta – 24 po­ti­las­ta on pää­ty­nyt ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi sai­raa­laan maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jälkeen

12.06.2020 13:52 0
Kirkkoon päästään ensi sunnuntaina: Turvavälit merkitty penkkeihin

Kirk­koon pääs­tään ensi sun­nun­tai­na: Tur­va­vä­lit mer­kit­ty penk­kei­hin

04.06.2020 17:00 0
Tilaajille