Raahen sairaala
Nyt korjataan Gellmannin ulkovuorta

Nyt kor­ja­taan Gell­man­nin ul­ko­vuor­ta

29.04.2021 16:00 2
Tilaajille
Pitkä ura hoitajana

Pitkä ura hoi­ta­ja­na

17.04.2021 14:00 1
Tilaajille
Sairaalan ja terveyskeskuksen rakennukset kuntoarviointiin Raahessa

Sai­raa­lan ja ter­veys­kes­kuk­sen ra­ken­nuk­set kun­to­ar­vioin­tiin Raa­hes­sa

08.04.2021 11:16
Tilaajille
Täällä on tilaa opiskelijoiden syksyllä tulla – Sairaanhoitajakoulutukselle on katsottu valmiiksi opetustilaa Raahen sairaalasta

Täällä on tilaa opis­ke­li­joi­den syk­syl­lä tulla – Sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sel­le on kat­sot­tu val­miik­si ope­tus­ti­laa Raahen sai­raa­las­ta

25.02.2021 15:16
Tilaajille
Raahen suosituimmalla autokaistalla on tehty tämän vuoden aikana tuhansia testejä – Raahen infektiopoliklinikka on auki joulunpyhinäkin

Raahen suo­si­tuim­mal­la au­to­kais­tal­la on tehty tämän vuoden aikana tu­han­sia testejä – Raahen in­fek­tio­po­li­kli­nik­ka on auki jou­lun­py­hi­nä­kin

23.12.2020 12:00 3
Tilaajille
Eikö sinulle soitettukaan terveyskeskuksesta, vaikka luvattiin? Katsopa tässä, missä oli vika

Eikö sinulle soi­tet­tu­kaan ter­veys­kes­kuk­ses­ta, vaikka lu­vat­tiin? Katsopa tässä, missä oli vika

06.12.2020 17:00
Tilaajille
Ajot Ouluun vähentyivät – Syyskuussa aloittaneen silmäklinikan asiakasmäärä tuplaantui kuukaudessa

Ajot Ouluun vä­hen­tyi­vät – Syys­kuus­sa aloit­ta­neen sil­mä­kli­ni­kan asia­kas­mää­rä tup­laan­tui kuu­kau­des­sa

20.11.2020 09:00
Tilaajille
Sairaalan mahdollisuuksia selvitetään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan halutaan itse aktiivisesti olla vaikuttamassa meidän tulevaisuuteemme."

Sai­raa­lan mah­dol­li­suuk­sia sel­vi­te­tään: "Ei haluta olla ajopuu, vaan ha­lu­taan itse ak­tii­vi­ses­ti olla vai­kut­ta­mas­sa meidän tu­le­vai­suu­teem­me."

17.11.2020 15:00
Tilaajille
Toiminta on tienhaarassa – Sairaalan tulevaisuudesta tilattiin selvitys

Toi­min­ta on tien­haa­ras­sa – Sai­raa­lan tu­le­vai­suu­des­ta ti­lat­tiin sel­vi­tys

16.11.2020 15:04 6
Tilaajille
Valokuitumerkintä pielessä – kaivinkoneen kaapaisusta harmaita hiuksia monille

Va­lo­kui­tu­mer­kin­tä pie­les­sä – kai­vin­ko­neen kaa­pai­sus­ta har­mai­ta hiuksia monille

13.11.2020 12:07 2
Tilaajille
Pahin ei näytä sittenkään toteutuvan – Raahen päivystys näillä näkymin turvattu

Pahin ei näytä sit­ten­kään to­teu­tu­van – Raahen päi­vys­tys näillä näkymin tur­vat­tu

16.10.2020 06:00
Tilaajille
Lausunto soteuudistuksesta lähtemässä: Päivystyksen kohtalo huolestuttaa

Lau­sun­to so­teuu­dis­tuk­ses­ta läh­te­mäs­sä: Päi­vys­tyk­sen kohtalo huo­les­tut­taa

20.09.2020 11:00 1
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä aloittamassa pesulapalvelujen ja lääkkeiden annosjakelun kilpailutuksen

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä aloit­ta­mas­sa pe­su­la­pal­ve­lu­jen ja lääk­kei­den an­nos­ja­ke­lun kil­pai­lu­tuk­sen

19.09.2020 13:00 1
Tilaajille
Reilut sata kilometriä Raaheen, kaihileikkaus ja takaisin kotiin saman päivän aikana – Lohtajalainen Hannu Kero oli Raahen uuden silmäklinikan ensimmäisiä asiakkaita

Reilut sata ki­lo­met­riä Raa­heen, kai­hi­leik­kaus ja ta­kai­sin kotiin saman päivän aikana – Loh­ta­ja­lai­nen Hannu Kero oli Raahen uuden sil­mä­kli­ni­kan en­sim­mäi­siä asiak­kai­ta

10.09.2020 20:00
Tilaajille
Raahe saa silmätautien yksikön - täysi tohina päälle heti syyskuun alusta

Raahe saa sil­mä­tau­tien yksikön - täysi tohina päälle heti syys­kuun alusta

14.08.2020 06:00
Tilaajille
Raahen sairaalan testauskapasiteetti kovilla – Koronatilanne rauhallinen

Raahen sai­raa­lan tes­taus­ka­pa­si­teet­ti kovilla – Ko­ro­na­ti­lan­ne rau­hal­li­nen

06.08.2020 15:30
Tilaajille
Raahen sairaalaan oma osasto koronapotilaille

Raahen sai­raa­laan oma osasto ko­ro­na­po­ti­lail­le

02.04.2020 09:50
Tilaajille
Raahen sairaalassa ei ole koronaviruspotilaita: Pohjois-Pohjanmaalla on viisi uutta varmistettua tartuntaa, yksi potilas tehohoidossa

Raahen sai­raa­las­sa ei ole ko­ro­na­vi­rus­po­ti­lai­ta: Poh­jois-Poh­jan­maal­la on viisi uutta var­mis­tet­tua tar­tun­taa, yksi potilas te­ho­hoi­dos­sa

27.03.2020 14:58
Tilaajille
Ei yhtään varmistettua koronavirustartuntaa Raahen seudulla perjantain iltapäivään mennessä

Ei yhtään var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Raahen seu­dul­la per­jan­tain il­ta­päi­vään men­nes­sä

20.03.2020 16:06
Tilaajille
Silmätoiminnan tähtäin ensi syksyssä - Raahen sairaalan tiloihin suunnitellaan erikoissairaanhoidon palveluja tuottavaa yhtiötä

Sil­mä­toi­min­nan tähtäin ensi syk­sys­sä - Raahen sai­raa­lan ti­loi­hin suun­ni­tel­laan eri­kois­sai­raan­hoi­don pal­ve­lu­ja tuot­ta­vaa yhtiötä

04.03.2020 06:00
Tilaajille