Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Pohde
Kuukausi
Pohde kertoi laajoista yt-neuvotteluista ja palveluverkkoon suunnitelluista leikkauksista – Palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta – Pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

21.02.2024 08:53 3
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

19.02.2024 08:30
NettiRassi poistuu käytöstä toukokuussa

Net­ti­Ras­si poistuu käy­tös­tä tou­ko­kuus­sa

15.02.2024 08:00 4
Tilaajille
Pohteen asiakkaille lähetetty aiheettomia maksumuistuksia – taustalla järjestelmävika

Pohteen asiak­kail­le lä­he­tet­ty ai­heet­to­mia mak­su­muis­tuk­sia – ­taus­tal­la jär­jes­tel­mä­vi­ka

14.02.2024 14:41
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta

10.02.2024 14:00
Tilaajille
Pohde ja järjestöt järjestävät – Ruoka-apua tarjotaan alueen kunnissa

Pohde ja jär­jes­töt jär­jes­tä­vät – Ruo­ka-apua tar­jo­taan alueen kun­nis­sa

05.02.2024 16:00
Vanhemmat
Pohteen johtaja Ilkka Luoma: Pienemmän riesan tie on tehdä uudistukset vitkastelematta – Lisäksi jännitetään, mitä sairaalatyöryhmän raportissa lopulta sanotaan

Pohteen johtaja Ilkka Luoma: Pie­nem­män riesan tie on tehdä uu­dis­tuk­set vit­kas­te­le­mat­ta – Lisäksi jän­ni­te­tään, mitä sai­raa­la­työ­ryh­män ra­por­tis­sa lopulta sa­no­taan

08.01.2024 16:22
Tilaajille
Pohteella on otettu käyttöön asiakaspalautejärjestelmä

Poh­teel­la on otettu käyt­töön asia­kas­pa­lau­te­jär­jes­tel­mä

04.01.2024 14:00 1
Tilaajille
Pohde leikkaa kokouspalkkioista neljännesmiljoonan – Valtuustoryhmien tukea pienennetään 20 prosentilla

Pohde leikkaa ko­kous­palk­kiois­ta nel­jän­nes­mil­joo­nan – Val­tuus­to­ryh­mien tukea pie­nen­ne­tään 20 pro­sen­til­la

03.01.2024 07:59
Tilaajille
Pohde saa loppiaisen jälkeen oman puhelinvaihteen – Asiakkaille avautuu yksi numero johon soittaa

Pohde saa lop­piai­sen jälkeen oman pu­he­lin­vaih­teen – Asiak­kail­le avautuu yksi numero johon soittaa

02.01.2024 08:30
Mielenterveys-chat palvelee laajennetuilla aukioloajoilla myös jatkossa – Palvelu ei ole vielä käytössä Raahen seutukunnan asukkaille

Mie­len­ter­veys-chat pal­ve­lee laa­jen­ne­tuil­la au­ki­olo­ajoil­la myös jat­kos­sa – ­Pal­ve­lu ei ole vielä käy­tös­sä Raahen seu­tu­kun­nan asuk­kail­le

31.12.2023 16:00
Tilaajille
Pohde jää ensi vuonna 60 miljoonaa euroa miinukselle – Talousjohtajaa huolettaa rahaakin enemmän henkilöstö

Pohde jää ensi vuonna 60 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le – Ta­lous­joh­ta­jaa huo­let­taa ra­haa­kin enemmän hen­ki­lös­tö

12.12.2023 12:00 1
Tilaajille
Pohteen uudella härvelillä voi mitata terveyttään aivan itse Kontinkankaan akuuttivastaanotolla – hoitajaa tarvitaan vain neuvomaan eikä välttämättä siihenkään

Pohteen uudella här­ve­lil­lä voi mitata ter­veyt­tään aivan itse Kon­tin­kan­kaan akuut­ti­vas­taa­no­tol­la – ­hoi­ta­jaa tar­vi­taan vain neu­vo­maan eikä vält­tä­mät­tä sii­hen­kään

04.12.2023 18:00
Tilaajille
Pohde aloitti yt-neuvottelut Pyhäjoen Niittykodissa – Yksikköä ollaan lakkauttamassa vuoden loppuun mennessä

Pohde aloitti yt-neu­vot­te­lut Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa – Yk­sik­köä ollaan lak­kaut­ta­mas­sa vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 09:36 2
Tilaajille
Pohteen asiakasmaksuihin kaavaillaan 10 prosentin korotuksia ensi vuonna

Pohteen asia­kas­mak­sui­hin kaa­vail­laan 10 pro­sen­tin ko­ro­tuk­sia ensi vuonna

28.11.2023 07:27 3
Tilaajille
Noin 50 Pohteen työntekijää urkki työkaverinsa tietoja OYSissa – Uhrin epäilykset heräsivät, kun yllättävillä ihmisillä oli tietoja, joita heillä ei pitäisi olla

Noin 50 Pohteen työn­te­ki­jää urkki työ­ka­ve­rin­sa tietoja OYSissa – Uhrin epäi­lyk­set he­rä­si­vät, kun yl­lät­tä­vil­lä ih­mi­sil­lä oli tie­to­ja, joita heillä ei pitäisi olla

22.11.2023 17:30 5
Tilaajille
Raahen yöpäivystys jatkuu kunnes toisin päätetään

Raahen yö­päi­vys­tys jatkuu kunnes toisin pää­te­tään

21.11.2023 08:46 3
Tilaajille
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

20.11.2023 12:00
Tilaajille
Päätös Raahen yöpäivystyksestä siirtymässä ensi vuodelle – aluehallitus kaatoi äänin 10–3 esityksen nykyisenkaltaisen yöpäivystyksen turvaamisesta

Päätös Raahen yö­päi­vys­tyk­ses­tä siir­ty­mäs­sä ensi vuo­del­le – a­lue­hal­li­tus kaatoi äänin 10–3 esi­tyk­sen ny­kyi­sen­kal­tai­sen yö­päi­vys­tyk­sen tur­vaa­mi­ses­ta

16.11.2023 12:00 6
Tilaajille
Säästöohjelma äänestysten saattelemana valtuustolle – Aluehallitus ei esittänyt Raahen yöpäivystyksen lopettamista

Sääs­tö­oh­jel­ma ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le – A­lue­hal­li­tus ei esit­tä­nyt Raahen yö­päi­vys­tyk­sen lo­pet­ta­mis­ta

15.11.2023 23:49
Tilaajille