Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Punkit
Punkkirokotetta suositellaan jo nyt riskialueille – Preiskarin mökkiläisille perusrokotussarja maksutta

Punk­ki­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan jo nyt ris­ki­alueil­le – Preis­ka­rin mök­ki­läi­sil­le pe­rus­ro­ko­tus­sar­ja mak­sut­ta

25.01.2024 12:53
Tilaajille
Puutiaisaivotulehduksen tapausmäärät kasvoivat selvästi viime vuonna: Raahen seutukunnasta tilastoitiin viime vuonna 2023 yhteensä neljä tapausta

Puu­tiais­ai­vo­tu­leh­duk­sen ta­paus­mää­rät kas­voi­vat sel­väs­ti viime vuonna: Raahen seu­tu­kun­nas­ta ti­las­toi­tiin viime vuonna 2023 yh­teen­sä neljä ta­paus­ta

15.01.2024 13:08 2
Tilaajille
RS kysyy: Oletko ottanut punkkirokotteen?

RS kysyy: Oletko ottanut punk­ki­ro­kot­teen?

02.06.2023 10:47
Raahesta ilmoitettu jo lähes 1000 punkkihavaintoa – Ota Punkkilive-sovellus haltuun

Raa­hes­ta il­moi­tet­tu jo lähes 1000 punk­ki­ha­vain­toa – Ota Punk­ki­li­ve-so­vel­lus haltuun

25.05.2023 12:57
Tilaajille
Puutiaisaivotulehdukseen sairastui 124 henkilöä viime vuonna

Puu­tiais­ai­vo­tu­leh­duk­seen sai­ras­tui 124 hen­ki­löä viime vuonna

06.04.2023 19:00
Tilaajille
Joku tappoi punkintappajan: käärmettä ei ole mitään syytä luonnossa tappaa

Joku tappoi pun­kin­tap­pa­jan: käär­met­tä ei ole mitään syytä luon­nos­sa tappaa

17.06.2022 11:00
Tilaajille
Pienten kulkijoiden reviirit vaikuttavat laajentuneen, joten punkkisyyni on hyvä ottaa rutiiniksi

Pienten kul­ki­joi­den re­vii­rit vai­kut­ta­vat laa­jen­tu­neen, joten punk­ki­syy­ni on hyvä ottaa ru­tii­nik­si

23.05.2022 08:00
Tilaajille
Punkkilive on kerännyt jo 30 000 punkkihavaintoa, myös Oulusta ja Rovaniemeltä paljon havaintoja – viime vuosina punkit ovat levinneet yhä pohjoisemmaksi

Punk­ki­li­ve on ke­rän­nyt jo 30 000 punk­ki­ha­vain­toa, myös Oulusta ja Ro­va­nie­mel­tä paljon ha­vain­to­ja – viime vuosina punkit ovat le­vin­neet yhä poh­joi­sem­mak­si

30.06.2021 13:10
Tilaajille
Pihdit aina valmiina
Kolumni

Pihdit aina val­mii­na

28.05.2021 06:00
Tilaajille
Punkit ovat heränneet – Raahessa kolme puutiaisaivotulehdusta viimeisen viiden vuoden aikana

Punkit ovat he­rän­neet – Raa­hes­sa kolme puu­tiais­ai­vo­tu­leh­dus­ta vii­mei­sen viiden vuoden aikana

29.04.2021 20:00
Tilaajille
Puutiaisaivotulehdusrokotukset jatkuvat Preiskarin kesäasukkaille: Raahessa nolla tulehdusta viime vuonna

Puu­tiais­ai­vo­tu­leh­dus­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Preis­ka­rin ke­säa­suk­kail­le: Raa­hes­sa nolla tu­leh­dus­ta viime vuonna

03.03.2020 15:35
Tilaajille
Punkkien levinneisyys yllätti tutkijat: Raahessa esiintyy myös taigapunkkia

Punk­kien le­vin­nei­syys yllätti tut­ki­jat: Raa­hes­sa esiin­tyy myös tai­ga­punk­kia

15.05.2017 08:54