Jokilaaksojen pelastuslaitos
Rikkoutunut pajavalo syttyi palamaan, mutta vaaratilanne oli nopeasti ohi

Rik­kou­tu­nut pa­ja­va­lo syttyi pa­la­maan, mutta vaa­ra­ti­lan­ne oli no­peas­ti ohi

10.11.2020 18:11 0
Tilaajille
Raahessa tarkkaillaan Pattijoen tulvimista – pelastuslaitos kehottaa kiinteistön omistajia varautumaan tulvasuojauksien tekemiseen

Raa­hes­sa tark­kail­laan Pat­ti­joen tul­vi­mis­ta – pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa kiin­teis­tön omis­ta­jia va­rau­tu­maan tul­va­suo­jauk­sien te­ke­mi­seen

26.10.2020 19:05 0
Kunnissa ollaan järkyttyneitä palokunnan toimintavalmiuden laskuaikeista: Sopimuspalokunnista pidetään kynsin ja hampain kiinni

Kun­nis­sa ollaan jär­kyt­ty­nei­tä pa­lo­kun­nan toi­min­ta­val­miu­den las­kuai­keis­ta: So­pi­mus­pa­lo­kun­nis­ta pi­de­tään kynsin ja hampain kiinni

06.10.2020 14:58 0
Tilaajille
Siikajoki vaatii lähtövalmiuden säilyttämistä

Sii­ka­jo­ki vaatii läh­tö­val­miu­den säi­lyt­tä­mis­tä

05.10.2020 09:55 0
Tilaajille
Puurakennus vaurioitui pahoin tulipalossa Pyhäjoen Yppärissä – tuli eteni rajusti sisätiloissa

Puu­ra­ken­nus vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Py­hä­joen Yp­pä­ris­sä – tuli eteni rajusti si­sä­ti­lois­sa

04.10.2020 09:20 0
Sopimuspalokuntalaiset kiukkuisia: Lähtövalmius uhkaa romahtaa Siikajoella ja Pyhäjoella

So­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­set kiuk­kui­sia: Läh­tö­val­mius uhkaa ro­mah­taa Sii­ka­joel­la ja Py­hä­joel­la

01.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Pyhäjoella sanottavaa pelastuslaitoksen suunnitelmiin: Puolet kohteista saavutettaisiin minimiajassa

Py­hä­joel­la sa­not­ta­vaa pe­las­tus­lai­tok­sen suun­ni­tel­miin: Puolet koh­teis­ta saa­vu­tet­tai­siin mi­ni­mi­ajas­sa

29.09.2020 15:33 0
Tilaajille
Kuorma-auton alusta syttyi tuleen Raahessa

Kuor­ma-au­ton alusta syttyi tuleen Raa­hes­sa

23.09.2020 14:49 0
Tilaajille
Päivystävä palomestari ennakoi: "Tehtäviä tulee lisää, kun ihmiset lähtevät liikkeelle ja vahinkoja havaitaan"

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri en­na­koi: "Teh­tä­viä tulee lisää, kun ihmiset läh­te­vät liik­keel­le ja va­hin­ko­ja ha­vai­taan"

17.09.2020 08:24 0
Tilaajille
Nosturiauton ulosajo ja nosto sulki Pyhäjoen ja Vihannin välisen tien useiksi tunneiksi – 60 tonnin painoinen auto saatiin pois ojasta yöllä

Nos­tu­ri­au­ton ulosajo ja nosto sulki Py­hä­joen ja Vi­han­nin välisen tien useiksi tun­neik­si – 60 tonnin pai­noi­nen auto saatiin pois ojasta yöllä

26.08.2020 20:08 0
Varastorakennus vaurioitui tulipalossa Pyhäjoella – palo on kytenyt koko päivän

Va­ras­to­ra­ken­nus vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – palo on kytenyt koko päivän

18.08.2020 10:03 0
Tilaajille
Pattijoki täyttyi ennätyksellisellä tavalla aiheuttaen Suomen ensimmäisen kesätulvan

Pat­ti­jo­ki täyttyi en­nä­tyk­sel­li­sel­lä tavalla ai­heut­taen Suomen en­sim­mäi­sen ke­sä­tul­van

25.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Pinteessä ollut pääskynen sai avun pelastuslaitokselta

Pin­tees­sä ollut pääs­ky­nen sai avun pe­las­tus­lai­tok­sel­ta

20.07.2020 17:08 0
Tilaajille
Kahden henkilöauton nokkakolari Siikajoella Ruukintiellä – poliisi pyytää yhteydenottoa tilanteessa olleen kuorma-auton kuljettajalta

Kahden hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ri Sii­ka­joel­la Ruu­kin­tiel­lä – poliisi pyytää yh­tey­den­ot­toa ti­lan­tees­sa olleen kuor­ma-au­ton kul­jet­ta­jal­ta

30.06.2020 08:59 0
Tilaajille
Tuuli ajoi uimarit merelle päin Siikajoella – rannalla ollut henkilö riensi hätiin pelastusrenkaan avulla

Tuuli ajoi uimarit merelle päin Sii­ka­joel­la – ran­nal­la ollut henkilö riensi hätiin pe­las­tus­ren­kaan avulla

17.06.2020 20:05 0
Siikajoen maastopalo on hallinnassa, kuivuuden ja tuulen takia jälkisammutus vaatii erityistä tarkkaavaisuutta

Sii­ka­joen maas­to­pa­lo on hal­lin­nas­sa, kui­vuu­den ja tuulen takia jäl­ki­sam­mu­tus vaatii eri­tyis­tä tark­kaa­vai­suut­ta

06.06.2020 16:02 2
Tilaajille
Pelastusjohtaja Jarmo Haapanen: "Korotettua hälytysrahaa suunnitellaan kannustimeksi"

Pe­las­tus­joh­ta­ja Jarmo Haa­pa­nen: "Ko­ro­tet­tua hä­ly­tys­ra­haa suun­ni­tel­laan kan­nus­ti­mek­si"

04.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Metsäpalo poltti aluskasvillisuutta Tuomiojantien varressa sunnuntaina

Met­sä­pa­lo poltti alus­kas­vil­li­suut­ta Tuo­mi­ojan­tien var­res­sa sun­nun­tai­na

25.05.2020 09:44 0
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos aikoo perustaa 27 uutta virkaa - varallaolojärjestelmän korvaava malli ei vakuuta kaikkia

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos aikoo pe­rus­taa 27 uutta virkaa - va­ral­la­olo­jär­jes­tel­män kor­vaa­va malli ei vakuuta kaikkia

20.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kulotus karkasi Siikajoella – tuli uhkasi omakotitaloa

Kulotus karkasi Sii­ka­joel­la – tuli uhkasi oma­ko­ti­ta­loa

16.05.2020 13:45 0
Tilaajille