Jokilaaksojen pelastuslaitos

Trak­to­ri syttyi tuleen kesken ajon ja tu­hou­tui täysin

05.06.2021 14:44 1
Tilaajille

Uusi öl­jyn­tor­jun­ta­ve­ne Raaheen

01.06.2021 15:00
Tilaajille

Ny­kyi­nen va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mä päättyy Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la tämän vuoden aikana

10.05.2021 08:00
Tilaajille

Ul­ko­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa, tuli poltti myös puoli heh­taa­ria peltoa ja muu­ta­man aarin metsää

04.05.2021 16:57

Poliisi on sel­vit­tä­nyt huk­ku­neen hen­ki­löl­li­syy­den – Asia jatkuu kuo­le­man­syyn­tut­kin­ta­na

29.04.2021 14:45
Tilaajille

Mu­seon­ran­nas­ta löytyi huk­ku­nut: Poliisi sel­vit­tää hen­ki­löl­li­syyt­tä

28.04.2021 16:09
Tilaajille

Pe­las­tus­lai­tos har­joit­te­li sa­vu­su­kel­lus­ta ja sam­mut­ta­mis­ta

22.04.2021 13:06
Tilaajille

Pilk­ki­jä pe­las­tet­tiin te­ko­jär­ves­tä – Pe­las­tus­lai­tos: "Nyt on aika jättää pilk­ki­mi­set ensi tal­vel­le"

22.04.2021 11:19
Tilaajille

Kuutit kar­ku­teil­lä Py­hä­joel­la, pe­las­tus­lai­tos pa­laut­ti ek­sy­neet yksilöt ta­kai­sin veteen – "Kuutti voi olla ärhäkkä ja sen pinta on liukas"

19.04.2021 22:44
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la varhain maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le talo oli il­mi­lie­keis­sä

12.04.2021 10:37

Ää­nes­tys­tu­los 17–1 pa­laut­ti Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­ta­val­miu­den uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si

05.03.2021 21:11
Tilaajille

Raahen Va­li­mol­la tu­li­pa­lo – Yksi henkilö oh­jat­tiin ter­veys­kes­kuk­seen

19.02.2021 15:31 1
Tilaajille

Tuli karkasi uunista Ruu­kis­sa – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavat sei­nä­hir­ret

19.02.2021 12:29

Pa­lo­mies­ten va­ral­la­olon muu­tok­ses­ta ollaan kahta mieltä

18.02.2021 22:00
Tilaajille

Kai­vin­ko­ne syttyi tuleen Luo­hual­la

15.02.2021 15:11
Tilaajille

Tie petti alta ja ajo­neu­vo kel­lah­ti lu­mi­penk­kaan Sii­ka­joel­la

08.02.2021 15:47 1
Tilaajille

Pa­lo­kun­ta tar­vit­see lisää rahaa ja pa­lo­mie­his­tä tulee huutava pula kun va­ral­la­olo loppuu

31.01.2021 08:00
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lon au­to­tal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Raa­hes­sa – suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta sel­vit­tiin asuk­kai­den al­ku­sam­mu­tuk­sen an­sios­ta

16.01.2021 17:45

Er­heel­li­sen pa­lo­hä­ly­tyk­sen hinta on nyt 805 euroa - lasku lähtee kol­man­nes­ta ai­heet­to­mas­ta il­moi­tuk­ses­ta

01.01.2021 12:00
Tilaajille

Va­ras­to­käy­tös­sä ollut vanha oma­ko­ti­ta­lo vau­rioi­tui pahasti tu­li­pa­los­sa Ko­ti­ran­nan­tiel­lä Raa­hes­sa

21.12.2020 15:06
Tilaajille