Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoen kunnanhallitus
Siikajoen yt-neuvottelujen tulos: kunnan taloushallintoa ei ulkoisteta

Sii­ka­joen yt-neu­vot­te­lu­jen tulos: kunnan ta­lous­hal­lin­toa ei ul­kois­te­ta

19.10.2022 13:00
Tilaajille
Siikajoen kunta myönsi avustuksen uutta taidetapahtumaa varten

Sii­ka­joen kunta myönsi avus­tuk­sen uutta tai­de­ta­pah­tu­maa varten

30.08.2022 19:00
Tilaajille
Siikajoella selvitetään mahdollisuutta antaa kuntalaisille punkkirokotus

Sii­ka­joel­la sel­vi­te­tään mah­dol­li­suut­ta antaa kun­ta­lai­sil­le punk­ki­ro­ko­tus

17.08.2022 16:24
Tilaajille
Siikajoki valmistautuu maksamaan varallaolokorvaukset lisämäärärahalla

Sii­ka­jo­ki val­mis­tau­tuu mak­sa­maan va­ral­la­olo­kor­vauk­set li­sä­mää­rä­ra­hal­la

17.08.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoelle esitetään kotihoidon kuntalisän käyttöön ottamista

Sii­ka­joel­le esi­te­tään ko­ti­hoi­don kun­ta­li­sän käyt­töön ot­ta­mis­ta

03.04.2022 13:00
Tilaajille
Siikajoen kunta ostaa Paavolan Veden osakkeita Raahen seurakunnalta

Sii­ka­joen kunta ostaa Paa­vo­lan Veden osak­kei­ta Raahen seu­ra­kun­nal­ta

02.04.2022 13:00
Tilaajille
Ylijäämää reilut puoli miljoonaa: Epävarmoissa tunnelmissa alkanut toinen koronavuosi päättyi Siikajoella ihan hyvin

Yli­jää­mää reilut puoli mil­joo­naa: Epä­var­mois­sa tun­nel­mis­sa alkanut toinen ko­ro­na­vuo­si päättyi Sii­ka­joel­la ihan hyvin

30.03.2022 18:30
Tilaajille
Siikajoen kunnan henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät viime vuonna

Sii­ka­joen kunnan hen­ki­lös­tön sai­raus­pois­sa­olot vä­he­ni­vät viime vuonna

30.03.2022 10:00
Tilaajille
Parempia pyörätelineitä Siikajoelle

Pa­rem­pia pyö­rä­te­li­nei­tä Sii­ka­joel­le

18.09.2021 17:30 1
Tilaajille
Kunnanhallitus käsittelee jälleen Mäkelänrinteen hankesuunnitelmaa

Kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee jälleen Mä­ke­län­rin­teen han­ke­suun­ni­tel­maa

17.09.2021 20:00
Tilaajille
Siikajoen luottamushenkilövalinnat valmiita, uudella kaudella painopiste kunnan pitovoimassa

Sii­ka­joen luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat val­mii­ta, uudella kau­del­la pai­no­pis­te kunnan pi­to­voi­mas­sa

20.08.2021 18:00
Tilaajille
Viisi hakijaa saa kutsun haastatteluun Siikajoelle, mukana myös Luohuan koulunjohtaja

Viisi hakijaa saa kutsun haas­tat­te­luun Sii­ka­joel­le, mukana myös Luohuan kou­lun­joh­ta­ja

01.06.2021 10:24
Tilaajille
Rakennusjärjestysehdotuksen uusin versio nähtäville

Ra­ken­nus­jär­jes­tys­eh­do­tuk­sen uusin versio näh­tä­vil­le

25.09.2020 17:00
Tilaajille
Erikoinen päätösesitys: Siikajoella kunnanhallitus ei esitäkään hallintojohtajaksi yhtä nimeä, vaan tarjoaa valtuustolle kahta hakijaa – Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoo, miksi tällaiseen esitykseen päädyttiin

Eri­koi­nen pää­tö­se­si­tys: Sii­ka­joel­la kun­nan­hal­li­tus ei esi­tä­kään hal­lin­to­joh­ta­jak­si yhtä nimeä, vaan tarjoaa val­tuus­tol­le kahta hakijaa – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja kertoo, miksi täl­lai­seen esi­tyk­seen pää­dyt­tiin

24.09.2020 10:16
Tilaajille