Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoenkylä
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 17:00
Tilaajille
Pohteen säästölista järkyttää – Siikajoenkylällä kaikki palvelut loppuisivat

Pohteen sääs­tö­lis­ta jär­kyt­tää – Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki pal­ve­lut lop­pui­si­vat

31.10.2023 13:00
Tilaajille
Hämäränhyssy sai väen liikkeelle – vierailijat ja taiteilijat viihtyivät Heikinhoviin luodussa tunnelmassa

Hä­mä­rän­hys­sy sai väen liik­keel­le – ­vie­rai­li­jat ja tai­tei­li­jat viih­tyi­vät Hei­kin­ho­viin luo­dus­sa tun­nel­mas­sa

08.10.2023 10:37
Tilaajille
Videolla tunnelmia Siikajoen kulttuuriyhdistys Vimma ry:n Siikajoenkylällä Heikinhovissa järjestämästä Valovimma-tapahtumasta, jonka teemana oli Hämäränhyssy.

Vi­deol­la tun­nel­mia Sii­ka­joen kult­tuu­ri­yh­dis­tys Vimma ry:n Sii­ka­joen­ky­läl­lä Hei­kin­ho­vis­sa jär­jes­tä­mäs­tä Va­lo­vim­ma-ta­pah­tu­mas­ta, jonka teemana oli Hä­mä­rän­hys­sy.

08.10.2023 10:37
Tilaajille
Siikajoen kotiseutupäivä toi taas tuttuja yhteen  –  juhlan teemana 700-vuotias Pähkinäsaaren rauha

Sii­ka­joen ko­ti­seu­tu­päi­vä toi taas tuttuja yhteen – juhlan teemana 700-vuo­tias Päh­ki­nä­saa­ren rauha

16.08.2023 15:44
Tilaajille
Lippo-Liisa ja Lippo-Lasse ovat koko sydämestään siikajokisten asialla

Lip­po-Lii­sa ja Lip­po-Las­se ovat koko sy­dä­mes­tään sii­ka­jo­kis­ten asialla

14.08.2023 08:16
Tilaajille
Siikajoen kaukolämpö eri hintaista eri puolilla kuntaa – hintojen yhdenmukaistaminen ei ole suunnitteilla

Sii­ka­joen kau­ko­läm­pö eri hin­tais­ta eri puo­lil­la kuntaa – hin­to­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen ei ole suun­nit­teil­la

01.04.2023 15:10
Tilaajille
Tämmöinen ihana Blondi tuli pihapiiriin Siikajoella

Täm­möi­nen ihana Blondi tuli pi­ha­pii­riin Sii­ka­joel­la

26.01.2023 11:51
Tilaajille
Kunnes Attendo meidät erottaa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 aviovuoden jälkeen

Kunnes Attendo meidät erot­taa: Annelin pitäisi erota Einosta 68 avio­vuo­den jälkeen

13.01.2023 08:00 8
Tilaajille
Siikajoenkylän uusi kauppa avautuu ensi viikon perjantaina – kauppias: "Kerranhan me eletään ja otetaan hyppy tuntemattomaan"

Sii­ka­joen­ky­län uusi kauppa avautuu ensi viikon per­jan­tai­na – kaup­pias: "Ker­ran­han me eletään ja otetaan hyppy tun­te­mat­to­maan"

31.08.2022 09:00 6
Tilaajille
Monesti on saanut olla kuunteluoppilaana – "Kaksi, jos kohta kolmekin sukupolvea tuli kirjastossa tutuksi"

Monesti on saanut olla kuun­te­lu­op­pi­laa­na – "Kaksi, jos kohta kol­me­kin su­ku­pol­vea tuli kir­jas­tos­sa tu­tuk­si"

25.08.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoenkylällä savuava grilli aiheutti rakennuspaloepäilyn

Sii­ka­joen­ky­läl­lä savuava grilli ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­epäi­lyn

02.08.2022 08:30
Tilaajille
Huitsi Pubista balsamia Salen jättämään haavaan

Huitsi Pubista bal­sa­mia Salen jät­tä­mään haavaan

14.06.2022 10:49 4
Tilaajille
Sale Siikajoki meni kiinni – kauppaan on nyt matkaa yli 20 kilometriä

Sale Sii­ka­jo­ki meni kiinni – kaup­paan on nyt matkaa yli 20 ki­lo­met­riä

29.04.2022 06:30
Tilaajille
Arinan perustelut eivät lämmittäneet Siikajoenkylällä – Kyläläiset eivät halua luopua kaupastaan

Arinan pe­rus­te­lut eivät läm­mit­tä­neet Sii­ka­joen­ky­läl­lä – Ky­lä­läi­set eivät halua luopua kau­pas­taan

15.04.2022 08:00 15
Tilaajille
Siikajoen kunta järjestää asiointiliikenteen Siikajoenkylän sijaan Ruukkiin – uusi asiointireitti käyttöön toukokuussa

Sii­ka­joen kunta jär­jes­tää asioin­ti­lii­ken­teen Sii­ka­joen­ky­län sijaan Ruuk­kiin – uusi asioin­ti­reit­ti käyt­töön tou­ko­kuus­sa

14.04.2022 14:30
Tilaajille
Siikajokiset kaipaavat lisää bussiyhteyksiä Ruukissa pysähtyville junille

Sii­ka­jo­ki­set kai­paa­vat lisää bus­si­yh­teyk­siä Ruu­kis­sa py­säh­ty­vil­le junille

12.04.2022 12:05
Tilaajille
Siikajoki haaveilee pyöräteistä mutta pyöräilytie Tauvoon maksaisi 8 miljoonaa euroa

Sii­ka­jo­ki haa­vei­lee pyö­rä­teis­tä mutta pyö­räi­ly­tie Tauvoon mak­sai­si 8 mil­joo­naa euroa

11.04.2022 11:00 1
Tilaajille
Uuden kaupan rakentaminen pohjautuu tuotto-odotuksiin – Siikajoenkylälle on tarjolla kaupan rakentamisesta kiinnostuneita

Uuden kaupan ra­ken­ta­mi­nen poh­jau­tuu tuot­to-odo­tuk­siin – Sii­ka­joen­ky­läl­le on tar­jol­la kaupan ra­ken­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta

05.04.2022 14:01 1
Tilaajille
Siikajoenkylän asukkaille täystyrmäys – Sale lopettaa huhtikuun loppuun mennessä

Sii­ka­joen­ky­län asuk­kail­le täys­tyr­mäys – Sale lo­pet­taa huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä

29.03.2022 12:57 12
Tilaajille