Liikenneonnettomuudet
Karhu ja auto törmäilivät Revonlahdella – kontio selvisi vähillä vammoilla

Karhu ja auto tör­mäi­li­vät Re­von­lah­del­la – kontio selvisi vähillä vam­moil­la

28.10.2021 08:54
Tilaajille
Lumen tulo yllätti: Malmitiellä kaksi liikenneonnettomuutta lähes samaan aikaan

Lumen tulo yl­lät­ti: Mal­mi­tiel­lä kaksi lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta lähes samaan aikaan

20.10.2021 12:41 2
Tilaajille
Valtatietä pyörällä ylittänyt iäkäs mies kuoli autoilijan osuttua häneen Raahessa

Val­ta­tie­tä pyö­räl­lä ylit­tä­nyt iäkäs mies kuoli au­toi­li­jan osuttua häneen Raa­hes­sa

14.10.2021 17:07
Kaksi henkilöautoa törmäsi toisiinsa risteyksessä Raahessa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa törmäsi toi­siin­sa ris­teyk­ses­sä Raa­hes­sa

07.10.2021 15:03
Raahen keskustan tuntumassa kolaroitiin, toinen henkilöautoista pyöri katolleen nurmialueelle

Raahen kes­kus­tan tun­tu­mas­sa ko­la­roi­tiin, toinen hen­ki­lö­au­tois­ta pyöri ka­tol­leen nur­mi­alueel­le

07.10.2021 13:51
Henkilöauto ja kevytmoottoripyörä kolaroivat liikennevaloissa Raahessa

Hen­ki­lö­au­to ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rä ko­la­roi­vat lii­ken­ne­va­lois­sa Raa­hes­sa

05.10.2021 12:14
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa kolaroi risteyksessä Raahessa

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi ris­teyk­ses­sä Raa­hes­sa

22.09.2021 08:32
Liikennekuolemien määrä noussut alkuvuodesta – Kesäisin erityisesti nuoret kuljettajat edustettuina liikenneonnettomuuksissa

Lii­ken­ne­kuo­le­mien määrä noussut al­ku­vuo­des­ta – ­Ke­säi­sin eri­tyi­ses­ti nuoret kul­jet­ta­jat edus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa

11.08.2021 10:00
Tilaajille
Susi jäi auton alle lähellä asutusta Kempeleessä – "Ei siinä ehtinyt väistää"

Susi jäi auton alle lähellä asu­tus­ta Kem­pe­lees­sä – "Ei siinä ehtinyt väis­tää"

27.05.2021 16:27
Tilaajille
Liikenneturva: Hirvet ovat nyt liikkeellä – hirvikolarien riski kasvaa toukokuussa, törmäykset tapahtuvat usein pimeän ja hämärän aikaan

Lii­ken­ne­tur­va: Hirvet ovat nyt liik­keel­lä – hir­vi­ko­la­rien riski kasvaa tou­ko­kuus­sa, tör­mäyk­set ta­pah­tu­vat usein pimeän ja hämärän aikaan

28.04.2021 17:00
Tilaajille
Auto suistui Siikajoentieltä – Iäkäs mies menehtyi

Auto suistui Sii­ka­joen­tiel­tä – Iäkäs mies me­neh­tyi

17.02.2021 15:42
Tilaajille
Susikolari alkaa olla yleinen, ja jos susi kuolee, se joutuu varsin valaisevaan ruumiinavaukseen

Su­si­ko­la­ri alkaa olla ylei­nen, ja jos susi kuolee, se joutuu varsin va­lai­se­vaan ruu­miin­avauk­seen

26.01.2021 15:34
Tilaajille
Kaksi sairaalaan Pyhäjoella sattuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa oli osallisena myös rekka-auto

Kaksi sai­raa­laan Py­hä­joel­la sat­tu­nees­ta lii­ken­neon­net­to­muu­des­ta, jossa oli osal­li­se­na myös rek­ka-au­to

20.01.2021 14:15
Tilaajille
Keskimäärin 43 nuorta kuolee tieliikenteessä vuosittain – onnettomuuspiikki juuri kortin saaneissa

Kes­ki­mää­rin 43 nuorta kuolee tie­lii­ken­tees­sä vuo­sit­tain – on­net­to­muus­piik­ki juuri kortin saa­neis­sa

28.12.2020 20:51
Tilaajille
Pattijoella rutattiin peltiä risteyskolarissa Kasitiellä

Pat­ti­joel­la ru­tat­tiin peltiä ris­teys­ko­la­ris­sa Ka­si­tiel­lä

08.11.2020 21:04
Ulosajo Raahessa – auto pyörähti katolleen

Ulosajo Raa­hes­sa – auto pyö­räh­ti ka­tol­leen

12.07.2020 08:37
Kasitielle halutaan täyspitkää hirviaitaa mutta se saattaa olla pitkässä kuusessa

Ka­si­tiel­le ha­lu­taan täys­pit­kää hir­vi­ai­taa mutta se saattaa olla pit­käs­sä kuu­ses­sa

28.02.2020 09:00
Tilaajille
Raahessa ja Siikajoella sattui neljä kolaria parissa tunnissa

Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la sattui neljä kolaria parissa tun­nis­sa

12.12.2017 17:39

Poliisi etsii mopon kanssa ko­la­roi­nut­ta mer­su­kus­kia

25.08.2017 12:26

Oho: Tie­sit­kö että kesällä olet suu­rem­mas­sa vaa­ras­sa kuolla lii­ken­tees­sä

21.07.2017 11:00