Tulipalot
Kuukausi
Asuntopaloja eniten Oulussa, sitten Raahessa – joulun alla on syytä tarkistaa palovaroittimen toimivuus

Asun­to­pa­lo­ja eniten Ou­lus­sa, sitten Raa­hes­sa – ­jou­lun alla on syytä tar­kis­taa pa­lo­va­roit­ti­men toi­mi­vuus

02.12.2021 14:22
Tilaajille
Takan läpiviennistä lähtenyt tulipalo käräytti omakotitalon seinää Raahen Vihannissa

Takan lä­pi­vien­nis­tä läh­te­nyt tu­li­pa­lo kä­räyt­ti oma­ko­ti­ta­lon seinää Raahen Vi­han­nis­sa

29.11.2021 19:50
Neljä henkilöä altistui savulle huoneistopalossa Raahessa

Neljä hen­ki­löä al­tis­tui savulle huo­neis­to­pa­los­sa Raa­hes­sa

23.11.2021 13:19
Tilaajille
Raahen tulipalojen sytyttäjälle lähes kaksi vuotta vankeutta – yllyttäjällä alla jo elinkautinen tuomio

Raahen tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäl­le lähes kaksi vuotta van­keut­ta – yl­lyt­tä­jäl­lä alla jo elin­kau­ti­nen tuomio

09.11.2021 15:33
Tilaajille
Vanhemmat
Apukäynnistin syttyi palamaan hallissa

Apu­käyn­nis­tin syttyi pa­la­maan hal­lis­sa

24.10.2021 09:13
Tuntemattomasta syystä syttynyt palo hiipui jo ennen palokunnan saapumista

Tun­te­mat­to­mas­ta syystä syt­ty­nyt palo hiipui jo ennen pa­lo­kun­nan saa­pu­mis­ta

27.09.2021 16:30
Tilaajille
Viljankuivaus vaihtui sammutustöihin Vihannissa

Vil­jan­kui­vaus vaihtui sam­mu­tus­töi­hin Vi­han­nis­sa

27.09.2021 11:27
Tilaajille
Syyttäjä: Mies sytytti Raahessa tulipaloja toisen käskystä

Syyt­tä­jä: Mies sytytti Raa­hes­sa tu­li­pa­lo­ja toisen käs­kys­tä

07.09.2021 16:00
Tilaajille
Kalajoen metsäpaloalueelle saatiin viimein apua taivaalta

Ka­la­joen met­sä­pa­lo­alueel­le saatiin viimein apua tai­vaal­ta

31.07.2021 09:28
Tilaajille
Salama sytytti asumattoman talon palamaan Raahessa – savu ja pelastustyöt haittasivat liikennettä tuntien ajan

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02
Kalajoen maastopalo saatiin rajattua, sammutustöiden arvellaan kestävän kuitenkin päiviä – Video näyttää kymmenien kilometrien päähän levinneen savupilven

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35
Tuhopoltettu varasto kököttää kirkon pihassa odottamassa lupaa purkaa

Tu­ho­pol­tet­tu varasto kö­köt­tää kirkon pihassa odot­ta­mas­sa lupaa purkaa

18.07.2021 16:00 2
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitoksella useita sammutustehtäviä maanantaina – nuotio sytytti maastopalon Kalajoella

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47
Maa-aineksen käsittelyseula syttyi palamaan Pyhäjoella

Maa-ai­nek­sen kä­sit­te­ly­seu­la syttyi pa­la­maan Py­hä­joel­la

02.07.2021 11:38
Mäntymetsämaata paloi Vihannissa, sammutustyöt jatkuivat aamuyöhön saakka

Män­ty­met­sä­maa­ta paloi Vi­han­nis­sa, sam­mu­tus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön saakka

30.06.2021 10:08
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueella kymmeniä tehtäviä myrskytuhojen vuoksi – irronneita kattoja, kaatuneita puita ja yksi tulipalo

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la kym­me­niä teh­tä­viä myrs­ky­tu­ho­jen vuoksi – ir­ron­nei­ta kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja yksi tu­li­pa­lo

22.06.2021 19:51
Siikajoella vanhan asuinkäytössä olevan koulun autotalli tuhoutui tulipalossa – ei henkilövahinkoja, syttymissyystä ei tietoa

Sii­ka­joel­la vanhan asuin­käy­tös­sä olevan koulun au­to­tal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

20.06.2021 15:58
Oulunväylän varrella helatorstaina palanut talo puretaan mahdollisimman pian

Ou­lun­väy­län var­rel­la he­la­tors­tai­na palanut talo pu­re­taan mah­dol­li­sim­man pian

08.06.2021 17:00
Tilaajille
Traktori syttyi tuleen kesken ajon ja tuhoutui täysin

Trak­to­ri syttyi tuleen kesken ajon ja tu­hou­tui täysin

05.06.2021 14:44 1
Tilaajille
Hen­ki­lö­au­to paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la – myös pieni maastopalo työllisti pelastuslaitosta

Hen­ki­lö­au­to paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la – myös pieni maas­to­pa­lo työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta

18.05.2021 09:28
Tilaajille