Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi + Lehti 4 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Tulipalot
Autotalli kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa Raahessa

Au­to­tal­li kärsi huo­mat­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

14.09.2023 22:11
Hovioikeus hylkäsi syytteet Kalajoen suuresta maastopalosta – Destian työntekijän syyllisyydestä jäi sille varteenotettava epäily

Ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ka­la­joen suu­res­ta maas­to­pa­los­ta – Destian työn­te­ki­jän syyl­li­syy­des­tä jäi sille var­teen­otet­ta­va epäily

28.08.2023 10:59
Tilaajille
Pihvit kärähtivät grillissä ja savua tunkeutui kattorakenteisiin – raahelaiseen rivitaloon hälytettiin pelastuslaitos

Pihvit kä­räh­ti­vät gril­lis­sä ja savua tun­keu­tui kat­to­ra­ken­tei­siin – raa­he­lai­seen ri­vi­ta­loon hä­ly­tet­tiin pe­las­tus­lai­tos

17.08.2023 20:03 1
Traktori syttyi palamaan turvesuolla Vihannissa – tuli levisi myös maastoon

Trak­to­ri syttyi pa­la­maan tur­ve­suol­la Vi­han­nis­sa – tuli levisi myös maas­toon

15.08.2023 16:54
Raahessa paloi yöllä kerrostalon kellarissa, asuntoja jouduttiin tyhjentämään savun vuoksi

Raa­hes­sa paloi yöllä ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa, asun­to­ja jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään savun vuoksi

27.07.2023 08:25
Tilaajille
Pyhäjoen Puu on käynnistänyt tuotantoansa tulipalon jälkeen

Py­hä­joen Puu on käyn­nis­tä­nyt tuo­tan­toan­sa tu­li­pa­lon jälkeen

26.07.2023 15:15
Tilaajille
Pyhäjoen Puun teollisuushallin sammutustyöt jatkuivat läpi yön – rakennukseen pahoja vaurioita

Py­hä­joen Puun teol­li­suus­hal­lin sam­mu­tus­työt jat­kui­vat läpi yön – ra­ken­nuk­seen pahoja vau­rioi­ta

22.07.2023 09:50
Pyhäjoen Puun teollisuushallin katon sammutustyöt jatkuvat yöhön saakka – paloa saatu hillittyä kattoa purkamalla

Py­hä­joen Puun teol­li­suus­hal­lin katon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yöhön saakka – paloa saatu hil­lit­tyä kattoa pur­ka­mal­la

21.07.2023 22:08
Siikajoella piharakennus paloi ja navettarakennus kärsi vahinkoja, palokunta sai estettyä leviämisen omakotitaloon

Sii­ka­joel­la pi­ha­ra­ken­nus paloi ja na­vet­ta­ra­ken­nus kärsi va­hin­ko­ja, pa­lo­kun­ta sai es­tet­tyä le­viä­mi­sen oma­ko­ti­ta­loon

26.05.2023 08:06
Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta

Naiset tuo­mit­tiin Py­hä­joen ru­kous­huo­neen tu­li­pa­los­ta

25.05.2023 19:17
Tilaajille
Prosessin toimintahäiriö sytytti tulipalon SSAB:n Raahen tehtaalla

Pro­ses­sin toi­min­ta­häi­riö sytytti tu­li­pa­lon SSAB:n Raahen teh­taal­la

19.05.2023 14:30
Tilaajille
Tuli karkasi ruohikossa Raahessa – Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa ruohikkopalovaroitus

Tuli karkasi ruo­hi­kos­sa Raa­hes­sa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la on voi­mas­sa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus

10.05.2023 15:32
Raahessa tulipalo lämpölaitoksella, syynä rikkoontunut ruuvi

Raa­hes­sa tu­li­pa­lo läm­pö­lai­tok­sel­la, syynä rik­koon­tu­nut ruuvi

03.04.2023 09:45
Ulkorakennus paloi Raahessa – henkilövahingoilta vältyttiin

Ul­ko­ra­ken­nus paloi Raa­hes­sa – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

31.03.2023 07:50
Selluvillalla lastattu rekka syttyi palamaan Siikajoella

Sel­lu­vil­lal­la las­tat­tu rekka syttyi pa­la­maan Sii­ka­joel­la

17.02.2023 07:05
Iso omakotitalo syttyi palamaan Pyhäjoella, kolme altistui savulle

Iso oma­ko­ti­ta­lo syttyi pa­la­maan Py­hä­joel­la, kolme al­tis­tui savulle

03.01.2023 07:46 1
Kaksikerroksinen omakotitalo tuhoutui tulipalossa Lehmirannalla – "Nyt puretaan tätä koneellisesti, että savuttaminen saadaan loppumaan ja viimeisetkin pesäkkeet esille"

Kak­si­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Leh­mi­ran­nal­la – "Nyt pu­re­taan tätä ko­neel­li­ses­ti, että sa­vut­ta­mi­nen saadaan lop­pu­maan ja vii­mei­set­kin pe­säk­keet esille"

17.12.2022 14:56
Tilaajille
Pelastuslaitoksen harjoituspaikassa syttyi tulipalo uudelleen

Pe­las­tus­lai­tok­sen har­joi­tus­pai­kas­sa syttyi tu­li­pa­lo uu­del­leen

15.12.2022 18:43
Tilaajille
Omakotitalo paloi asuinkelvottomaksi Tuohimaanperällä – Syttymissyyksi epäillään leivinuunin päällä olleita sanomalehtiä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi asuin­kel­vot­to­mak­si Tuo­hi­maan­pe­räl­lä – Syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään lei­vin­uu­nin päällä olleita sa­no­ma­leh­tiä

12.12.2022 08:23
Tilaajille
Nokipalo hälytti palokunnan ja nuohoojan paikalle Siikajoella, tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja

No­ki­pa­lo hälytti pa­lo­kun­nan ja nuo­hoo­jan pai­kal­le Sii­ka­joel­la, ti­lan­tees­ta ei syn­ty­nyt hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

06.12.2022 06:30