Tulipalot
Viimeisin 12 tuntia
Kalajoen metsäpaloalueelle saatiin viimein apua taivaalta

Ka­la­joen met­sä­pa­lo­alueel­le saatiin viimein apua tai­vaal­ta

09:28
Tilaajille
Kuukausi

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35

Tu­ho­pol­tet­tu varasto kö­köt­tää kirkon pihassa odot­ta­mas­sa lupaa purkaa

18.07.2021 16:00 1
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47

Maa-ai­nek­sen kä­sit­te­ly­seu­la syttyi pa­la­maan Py­hä­joel­la

02.07.2021 11:38
Vanhemmat

Män­ty­met­sä­maa­ta paloi Vi­han­nis­sa, sam­mu­tus­työt jat­kui­vat aa­mu­yö­hön saakka

30.06.2021 10:08

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sen alueel­la kym­me­niä teh­tä­viä myrs­ky­tu­ho­jen vuoksi – ir­ron­nei­ta kat­to­ja, kaa­tu­nei­ta puita ja yksi tu­li­pa­lo

22.06.2021 19:51

Sii­ka­joel­la vanhan asuin­käy­tös­sä olevan koulun au­to­tal­li tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja, syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

20.06.2021 15:58

Ou­lun­väy­län var­rel­la he­la­tors­tai­na palanut talo pu­re­taan mah­dol­li­sim­man pian

08.06.2021 17:00
Tilaajille

Trak­to­ri syttyi tuleen kesken ajon ja tu­hou­tui täysin

05.06.2021 14:44 1
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to paloi käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la – myös pieni maas­to­pa­lo työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta

18.05.2021 09:28
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo vau­rioi­tui pur­ku­kun­toon tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

13.05.2021 11:55

Va­paa-ajan asunto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

13.05.2021 08:28

Ul­ko­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa, tuli poltti myös puoli heh­taa­ria peltoa ja muu­ta­man aarin metsää

04.05.2021 16:57

Tuli karkasi roskien pol­tos­ta maas­toon Sii­ka­joel­la, palo uhkasi myös pi­ha­ra­ken­nus­ta

01.05.2021 13:27
Palokunta poltti purkutalon Pattijoella

Pa­lo­kun­ta poltti pur­ku­ta­lon Pat­ti­joel­la

22.04.2021 12:55
Tilaajille

Kahden ison tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syyt edel­leen epä­sel­vät – Py­hä­joen palon epäil­lään al­ka­neen talon ul­ko­puo­lel­ta

13.04.2021 15:00
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si Sii­ka­joel­la varhain maa­nan­tai­aa­mu­na – pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa pai­kal­le talo oli il­mi­lie­keis­sä

12.04.2021 10:37

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Py­hä­joel­la – savua levisi asu­tus­alueel­le

11.04.2021 18:53