Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Onnettomuudet
Kuukausi
Tieltä suistumisia, yliajoja ja yhteentörmäyksiä: Suomessa auto-onnettomuudet olivat 1900-luvun alkupuolella uusi ilmiö, joista kirjoitettiin paljon ja lavealti

Tieltä suis­tu­mi­sia, yli­ajo­ja ja yh­teen­tör­mäyk­siä: Suo­mes­sa au­to-on­net­to­muu­det olivat 1900-lu­vun al­ku­puo­lel­la uusi ilmiö, joista kir­joi­tet­tiin paljon ja la­veal­ti

28.09.2023 20:00
Tilaajille
Purjevene karille Raahen edustan merialueella, kaksi ihmistä pelastettiin merihädästä

Pur­je­ve­ne karille Raahen edustan me­ria­lueel­la, kaksi ihmistä pe­las­tet­tiin me­ri­hä­däs­tä

23.09.2023 22:10
Henkilöauto suistui tieltä ja päätyi kyljelleen metsään Raahen Vihannissa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja päätyi kyl­jel­leen metsään Raahen Vi­han­nis­sa

21.09.2023 09:40
Autotalli kärsi huomattavia vahinkoja tulipalossa Raahessa

Au­to­tal­li kärsi huo­mat­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

14.09.2023 22:11
Vanhemmat
Puolan harjoitus raahelaisille palomiehille näytön paikka

Puolan har­joi­tus raa­he­lai­sil­le pa­lo­mie­hil­le näytön paikka

29.08.2023 18:00
Tilaajille
Savuttava takka aiheutti palohälytyksen

Sa­vut­ta­va takka ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen

29.08.2023 07:50
Tilaajille
Pihvit kärähtivät grillissä ja savua tunkeutui kattorakenteisiin – raahelaiseen rivitaloon hälytettiin pelastuslaitos

Pihvit kä­räh­ti­vät gril­lis­sä ja savua tun­keu­tui kat­to­ra­ken­tei­siin – raa­he­lai­seen ri­vi­ta­loon hä­ly­tet­tiin pe­las­tus­lai­tos

17.08.2023 20:03 1
Talouselämä: Venäläisten alihankkija aiheutti vahingossa kaksi räjähdystä Hanhikiven ydinvoimalatyömaalla

Ta­lou­se­lä­mä: Ve­nä­läis­ten ali­hank­ki­ja ai­heut­ti va­hin­gos­sa kaksi rä­jäh­dys­tä Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la­työ­maal­la

17.08.2023 13:29
Tilaajille
Joutsenen poikanen jäi kiinni uistelusiimaan Raahessa

Jout­se­nen poi­ka­nen jäi kiinni uis­te­lu­sii­maan Raa­hes­sa

16.08.2023 17:00 2
Tilaajille
Traktori syttyi palamaan turvesuolla Vihannissa – tuli levisi myös maastoon

Trak­to­ri syttyi pa­la­maan tur­ve­suol­la Vi­han­nis­sa – tuli levisi myös maas­toon

15.08.2023 16:54
Uimari pelastettiin Varessäikässä – rannalla ollut auttoi kohti rantaa

Uimari pe­las­tet­tiin Va­res­säi­käs­sä – ran­nal­la ollut auttoi kohti rantaa

09.08.2023 06:57
Tilaajille
Sikalassa savusi – pelastuslaitos paikalle kahteen kertaan

Si­ka­las­sa savusi – pe­las­tus­lai­tos pai­kal­le kahteen kertaan

07.08.2023 14:08
Tilaajille
Mies horjahti tiistai-iltana reilun metrin syvyiseen pihakaivoon Raahessa

Mies hor­jah­ti tiis­tai-il­ta­na reilun metrin sy­vyi­seen pi­ha­kai­voon Raa­hes­sa

01.08.2023 20:54
Kasitiellä Kastellintien ja Pattijoentien risteyksessä kahden ajoneuvon kolari – yksi henkilö loukkaantui

Ka­si­tiel­lä Kas­tel­lin­tien ja Pat­ti­joen­tien ris­teyk­ses­sä kahden ajo­neu­von kolari – yksi henkilö louk­kaan­tui

01.08.2023 16:03
Tilaajille
Rikkoutuneesta tuulivoimalasta vuoti öljyä maastoon Pyhäjoella

Rik­kou­tu­nees­ta tuu­li­voi­ma­las­ta vuoti öljyä maas­toon Py­hä­joel­la

01.08.2023 12:47
Tilaajille
Raahessa paloi yöllä kerrostalon kellarissa, asuntoja jouduttiin tyhjentämään savun vuoksi

Raa­hes­sa paloi yöllä ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa, asun­to­ja jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään savun vuoksi

27.07.2023 08:25
Tilaajille
Pyhäjoen Puu on käynnistänyt tuotantoansa tulipalon jälkeen

Py­hä­joen Puu on käyn­nis­tä­nyt tuo­tan­toan­sa tu­li­pa­lon jälkeen

26.07.2023 15:15
Tilaajille
Pyhäjoen Puun teollisuushallin sammutustyöt jatkuivat läpi yön – rakennukseen pahoja vaurioita

Py­hä­joen Puun teol­li­suus­hal­lin sam­mu­tus­työt jat­kui­vat läpi yön – ra­ken­nuk­seen pahoja vau­rioi­ta

22.07.2023 09:50
Pyhäjoen Puun teollisuushallin katon sammutustyöt jatkuvat yöhön saakka – paloa saatu hillittyä kattoa purkamalla

Py­hä­joen Puun teol­li­suus­hal­lin katon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat yöhön saakka – paloa saatu hil­lit­tyä kattoa pur­ka­mal­la

21.07.2023 22:08
Pyhäjoen maastopalon sammutustyöt ohi pelastuslaitoksen osalta – sähköt piti laittaa poikki

Py­hä­joen maas­to­pa­lon sam­mu­tus­työt ohi pe­las­tus­lai­tok­sen osalta – sähköt piti laittaa poikki

19.06.2023 10:46