Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahe lyttää va­lin­nan­va­pau­den: ei kavenna ter­veys- ja hy­vin­voin­ti­ero­ja vaan pal­ve­lee hyvin toi­meen­tu­le­via asiak­kai­ta

Raahe pelkää kaavaillun valinnanvapauden luovan sekasortoa.

Valinnanvapaus on Raahen kaupungin mielestä hieno tavoite, mutta sitä ei tulisi toteuttaa samalla, kun maakuntahallinto uudistetaan.
Valinnanvapaus on Raahen kaupungin mielestä hieno tavoite, mutta sitä ei tulisi toteuttaa samalla, kun maakuntahallinto uudistetaan.

Raahen kaupunki ei lämpene valtion suunnittelemalle valinnanvapauslakiluonnokselle. Raahen mielestä valinnanvapauden toteuttaminen esitetyssä muodossa ja aikataululla johtaa kustannusten ennakoimattomaan kasvuun.

Liian nopeasti toteutettuna uudistus aiheuttaisi sekavuutta, heikentäisi palvelujärjestelmän ohjattavuutta ja lisäisi kustannuksia, etenkin jos se ajoittuisi maakuntauudistuksen käynnistysvaiheeseen.

Kaupunki ennakoi, että valinnanvapauslaki johtaisi siihen, että julkista puolta jouduttaisiin sopeuttamaan muutokseen rajusti. Jos käyttöön otettaisiin asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit ja yksityiset sote-keskukset, palvelujen tuottaminen siirtyisi suurelta osin yksityisille toimijoille.

Kaupunki pitää valtion ehdottamaa valinnanvapausmallia monimutkaisena ja vaikeana hahmottaa. Ei ainoastaan asiakkaan vaan myös palvelun järjestäjän olisi vaikea hallita sitä.

Kaupunki moittii uudistuksen aikataulua liian tiukaksi jo pelkästään sen tarvitsemien tietojärjestelmien toteuttamisen kannalta. Ehdotetut siirtymäajat ovat sen mielestä liian lyhyet.

Kaupunki ehdottaa, että valinnanvapautta ei toteutettaisi samaan aikaan, kun koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen siirtyy maakunnille.

"Valinnanvapaudelle on tarkoituksenmukaisempaa säätää mahdollistava lainsäädäntö ja jättää sen käytännön yksityiskohtainen toteuttaminen maakuntien ratkaistavaksi. Ehdotetussa valinnanvapauslaissa on liian paljon operatiiviseen käytännön toimintaan menevää säätelyä, jota ei ole syytä säätää lailla", lausuu kaupunki mielipiteenään.

Raahen mielestä maakunnilla pitäisi siis olla harkintavalta ja vapaus laajentaa valinnanvapautta sen jälkeen, kun sote-palveluiden järjestäminen on kunnolla hallinnassa.

Vaikka valinnanvapauden edistämistä pidetään kannatettavana, sen toteutusta ei haluttaisi Raahessa kytkeä samaan yhteyteen järjestelmän kokonaisuudistuksen kanssa.

Valinnanvapaus ei kavenna Raahen kaupungin mielestä terveys- ja hyvinvointieroja eikä paranna palvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta etenkään niiden osalta, jotka tarvitsevat palveluja paljon.

Käyttöön otettavaa asiakassuunnitelmaa pidetään Raahessa lähinnä teoreettisena ratkaisuna siihen ongelmaan, että uudistus luo uusia rajapintoja terveyspalveluihin.

Valinnanvapauden katsotaan palvelevan hyvin toimeentulevia ja satunnaisesti palveluja tarvitsevia asiakkaita. Heidän palvelujen saantiaan uudistus saattaa Raahen kaupungin mielestä parantaa niissäkin palvelutarpeissa, jotka ajan myötä hoituvat ilman palveluakin.

Valinnanvapauden katsotaan luovan alueellista eriarvoisuutta niin valintamahdollisuuksien kuin palvelujen saatavuudenkin osalta.

Uhkana pidetään sitä, että osaajia ei saada harvaan asutuille alueille, kun he keskittyvät sinne, missä väestöä on paljon.