Raahen kaupunki
Nuoret tavoitetaan yhteistyöllä

Nuoret ta­voi­te­taan yh­teis­työl­lä

22.09.2020 17:30 0
Tilaajille
Raahen Pimiät

Raahen Pimiät

29.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Raahen Pimiät sulkee läpikulkuliikenteen Kumpeleenkujalla ja Rantakadulla

Raahen Pimiät sulkee lä­pi­kul­ku­lii­ken­teen Kum­pe­leen­ku­jal­la ja Ran­ta­ka­dul­la

20.08.2020 08:35 0
Tilaajille
Raahe hakee johtavaa rakennustarkastajaa: Virka hakuun tänään

Raahe hakee joh­ta­vaa ra­ken­nus­tar­kas­ta­jaa: Virka hakuun tänään

16.03.2020 05:45 0
Tilaajille
Raahen kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen hakee Kotkaan

Raahen kan­sa­lais­toi­min­nan ja osal­li­suu­den pääl­lik­kö Ari Pie­ta­ri­nen hakee Kotkaan

09.03.2020 17:00 0
Tilaajille
Vihantilaiset tiukkoina liikuntapaikkojen puolesta: Raahe sai haukut huonosta taloudenpidosta

Vi­han­ti­lai­set tiuk­koi­na lii­kun­ta­paik­ko­jen puo­les­ta: Raahe sai haukut huo­nos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta

31.01.2020 18:25 0
Tilaajille
Jatkuuko Raahen väestökato, miten käy talouden?
Mielipide Jouko Selkälä

Jat­kuu­ko Raahen väes­tö­ka­to, miten käy ta­lou­den?

04.01.2020 14:16 0
Tilaajille
Katja Hänninen odottaa ennakkoäänien julkistamista kotonaan Raahessa

Katja Hän­ni­nen odottaa en­nak­ko­ää­nien jul­kis­ta­mis­ta ko­to­naan Raa­hes­sa

28.01.2018 14:43 0
Sarjajumbo antoi kyytiä Ylivieskassa

Sar­ja­jum­bo antoi kyytiä Yli­vies­kas­sa

28.01.2018 14:40 0

Lau­ta­kun­ta pohtii Sa­lois­ten kou­lu­kes­kus­ta: syn­ty­vyys pie­nen­ty­nyt, lii­kun­ta­sa­lia tar­vi­taan

28.01.2018 10:00 0
Katso miten paljon lapsellasi on tilaa koulussa

Katso miten paljon lap­sel­la­si on tilaa kou­lus­sa

26.01.2018 10:00 0
Kaleva purkaa Raahen Seudun lehtitalon uuden tieltä

Kaleva purkaa Raahen Seudun leh­ti­ta­lon uuden tieltä

25.01.2018 15:40 0
Raahe etsii omaa tunnariaan: Miltä sinusta Raahe kuulostaa? Lähetä oma ehdotus Mediasaunaan

Raahe etsii omaa tun­na­riaan: Miltä sinusta Raahe kuu­los­taa? Lähetä oma ehdotus Me­dia­sau­naan

18.01.2018 20:00 0
Valtuustosta ulos heitetty Malkamäki: Kuulin päätöksestä naapurilta, en valita päätöksestä

Val­tuus­tos­ta ulos hei­tet­ty Mal­ka­mä­ki: Kuulin pää­tök­ses­tä naa­pu­ril­ta, en valita pää­tök­ses­tä

18.01.2018 15:34 0
Malkamäki joutuu jättämään Raahen valtuuston mutta Hummastenniemi saa jatkaa

Mal­ka­mä­ki joutuu jät­tä­mään Raahen val­tuus­ton mutta Hum­mas­ten­nie­mi saa jatkaa

18.01.2018 13:56 0
Raahen terveyskeskuksen jono on ennätyslyhyt

Raahen ter­veys­kes­kuk­sen jono on en­nä­tys­ly­hyt

17.01.2018 16:30 0
Raahen sataman projektikuljetusten määrä ja Lapaluodon tonnimäärä kasvoivat

Raahen sataman pro­jek­ti­kul­je­tus­ten määrä ja La­pa­luo­don ton­ni­mää­rä kas­voi­vat

17.01.2018 14:00 0

Jää­hal­lin ni­meä­mis­va­li­tuk­ses­ta on tehty valitus

11.01.2018 14:43 0
Johtajista tulee Raahessa päälliköitä

Joh­ta­jis­ta tulee Raa­hes­sa pääl­li­köi­tä

11.01.2018 14:33 0
Seppo Sorvari jatkaa Raahen vihreiden puheenjohtajana

Seppo Sorvari jatkaa Raahen vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja­na

09.01.2018 10:08 0