Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

nuorisotyö
Miljoonien tuet koulujen nuorisotyöhön Pohjois-Pohjanmaalle – Raahen kaupunki sai avustusta yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten nuorisotyön vahvistamiseen.

Mil­joo­nien tuet kou­lu­jen nuo­ri­so­työ­hön Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Raahen kau­pun­ki sai avus­tus­ta ylä­kou­lu­jen ja toisen asteen op­pi­lai­tos­ten nuo­ri­so­työn vah­vis­ta­mi­seen.

11.01.2023 18:00
Raahessa toivotaan koulunuorisotyölle jatkoa

Raa­hes­sa toi­vo­taan kou­lu­nuo­ri­so­työl­le jatkoa

17.09.2022 14:00
Tilaajille
Raahessa kokeillaan kesällä uudenlaista nuorisotyötä: Kun välimatkat ovat pitkiä, nuorisotila voi tulla tarvittaessa nuorten tykö

Raa­hes­sa ko­keil­laan kesällä uu­den­lais­ta nuo­ri­so­työ­tä: Kun vä­li­mat­kat ovat pitkiä, nuo­ri­so­ti­la voi tulla tar­vit­taes­sa nuorten tykö

05.04.2022 18:00
Tilaajille
Vanhempi rikoskonstaapeli Mikko Sjöberg näkee työssään nuorten parissa varhaisen puuttumisen hyödyt ja merkityksen

Van­hem­pi ri­kos­kons­taa­pe­li Mikko Sjöberg näkee työs­sään nuorten parissa var­hai­sen puut­tu­mi­sen hyödyt ja mer­ki­tyk­sen

23.03.2022 11:00
Tilaajille
Siikajoen nuorisotyölle iso ruusukimppu – yhteistyökumppanit kiittelevät toimintaa ja kanssakäymistä

Sii­ka­joen nuo­ri­so­työl­le iso ruu­su­kimp­pu – yh­teis­työ­kump­pa­nit kiit­te­le­vät toi­min­taa ja kans­sa­käy­mis­tä

23.10.2021 12:00
Tilaajille
Raahe tutuksi uusille nuorille – Satelliitti järjestää muun muassa toimintaa muualta muuttaneille toisen asteen opiskelijoille

Raahe tutuksi uusille nuo­ril­le – Sa­tel­liit­ti jär­jes­tää muun muassa toi­min­taa muualta muut­ta­neil­le toisen asteen opis­ke­li­joil­le

03.08.2021 18:00
Tilaajille
Koronavuoden aikana nuoriso-ohjaajien piti miettiä työnsä uusiksi, kun perinteiset työtavat eivät onnistuneet – Keväällä tuli vielä muutto, mutta se oli erinomainen asia

Ko­ro­na­vuo­den aikana nuo­ri­so-oh­jaa­jien piti miettiä työnsä uu­sik­si, kun pe­rin­tei­set työ­ta­vat eivät on­nis­tu­neet – Ke­vääl­lä tuli vielä muutto, mutta se oli erin­omai­nen asia

05.05.2021 08:00
Tilaajille
Matkaselän Elinasta piti tulla rekkakuski johonkin isoon kaupunkiin mutta sitten kuvioon tuli nuorisotyö ja verikin alkoi vetää Lappiin

Mat­ka­se­län Eli­nas­ta piti tulla rek­ka­kus­ki jo­hon­kin isoon kau­pun­kiin mutta sitten kuvioon tuli nuo­ri­so­työ ja verikin alkoi vetää Lappiin

12.12.2020 14:00
Tilaajille
45 000 euron avustus Raahen sekä Pyhäjoen lapsille ja nuorille

45 000 euron avustus Raahen sekä Py­hä­joen lap­sil­le ja nuo­ril­le

13.11.2020 15:25
Tilaajille
Nuorisoväkivalta kiihtyy  kostosta ja saa vauhtia somesta

Nuo­ri­so­vä­ki­val­ta kiihtyy kos­tos­ta ja saa vauhtia somesta

17.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Etävanhempainillassa pääsee keskustelemaan nuorten asioista tai vain kuuntelemaan, mitä nuorten kanssa työskentelevillä on sanottavanaan

Etä­van­hem­pain­il­las­sa pääsee kes­kus­te­le­maan nuorten asiois­ta tai vain kuun­te­le­maan, mitä nuorten kanssa työs­ken­te­le­vil­lä on sa­not­ta­va­naan

29.09.2020 13:47
Tilaajille
Nuoret tavoitetaan yhteistyöllä

Nuoret ta­voi­te­taan yh­teis­työl­lä

22.09.2020 17:30
Tilaajille
Eija Pietilästä tuli nuorisotyökentän vaikuttaja: "Saamme olla toiveikkaita nuorten suhteen"

Eija Pie­ti­läs­tä tuli nuo­ri­so­työ­ken­tän vai­kut­ta­ja: "Saamme olla toi­veik­kai­ta nuorten suh­teen"

03.09.2020 20:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Anna-Maija Heikkilä arvostaa nuoriso-ohjaajan työssään monipuolisuutta

Tullaan tu­tuik­si: An­na-Mai­ja Heik­ki­lä ar­vos­taa nuo­ri­so-oh­jaa­jan työs­sään mo­ni­puo­li­suut­ta

21.08.2020 19:00
Tilaajille
Kesäkuusta alkaen nuorisotoimintaa järjestetään taas ja lasten liikennepuistoon pääsee ajelemaan turvavälein

Ke­sä­kuus­ta alkaen nuo­ri­so­toi­min­taa jär­jes­te­tään taas ja lasten lii­ken­ne­puis­toon pääsee aje­le­maan tur­va­vä­lein

26.05.2020 16:00
Tilaajille
Satelliitin tiloista ruoka-apua nuorille ja lapsiperheille

Sa­tel­lii­tin ti­lois­ta ruo­ka-apua nuo­ril­le ja lap­si­per­heil­le

01.04.2020 18:00
Tilaajille
Henri Ylikulju haluaa jakaa vastuuta Puljusta

Henri Yli­kul­ju haluaa jakaa vas­tuu­ta Pul­jus­ta

14.11.2017 21:00
Merikaupungille sopivaa koululiikuntaa

Me­ri­kau­pun­gil­le sopivaa kou­lu­lii­kun­taa

19.05.2017 09:00