Väkivalta
PAM: Seksuaalinen häirintä lisääntynyt palvelualoilla – tarjoiljoista 75 prosenttia kertoi tulleensa häirinnän kohteeksi työssään

PAM: Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä li­sään­ty­nyt pal­ve­lu­aloil­la – tar­joil­jois­ta 75 pro­sent­tia kertoi tul­leen­sa häi­rin­nän koh­teek­si työs­sään

20.10.2020 08:45 0
Nuorisoväkivalta kiihtyy  kostosta ja saa vauhtia somesta

Nuo­ri­so­vä­ki­val­ta kiihtyy kos­tos­ta ja saa vauhtia somesta

17.10.2020 06:00 1
Tilaajille
Kiristämistä, kiusaamista, pieksämistä ja ahdistelua – Ensi- ja turvakodissa näkyvät väkivallan monet muodot

Ki­ris­tä­mis­tä, kiu­saa­mis­ta, piek­sä­mis­tä ja ah­dis­te­lua – Ensi- ja tur­va­ko­dis­sa näkyvät vä­ki­val­lan monet muodot

28.12.2019 08:00 0
Tilaajille