Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Väkivalta
Raahen ensi- ja turvakodilla on takana kiireinen vuosi – "Nykyään ajatellaan, ettei ole häpeä hakea apua"

Raahen ensi- ja tur­va­ko­dil­la on takana kii­rei­nen vuosi – "­Ny­kyään aja­tel­laan, ettei ole häpeä hakea apua"

21.12.2023 13:00
Tilaajille
Väkivaltaiset pienet lapset siirretään Raahessa tukiluokalle jotta heidän ongelmaansa pystytään hoitamaan

Vä­ki­val­tai­set pienet lapset siir­re­tään Raa­hes­sa tu­ki­luo­kal­le jotta heidän on­gel­maan­sa pys­ty­tään hoi­ta­maan

07.03.2022 09:00 4
Tilaajille
Valtaosa Rikosuhripäivystyksen asiakkaista  ja apua antavista on naisia – miehiä kaivataan myös vapaaehtoisten ja sosiaalialan ammattilaisten joukkoon

Val­ta­osa Ri­kos­uh­ri­päi­vys­tyk­sen asiak­kais­ta ja apua an­ta­vis­ta on naisia – ­mie­hiä kai­va­taan myös va­paa­eh­tois­ten ja so­siaa­li­alan am­mat­ti­lais­ten jouk­koon

16.02.2022 09:00
Tilaajille
PAM: Seksuaalinen häirintä lisääntynyt palvelualoilla – tarjoiljoista 75 prosenttia kertoi tulleensa häirinnän kohteeksi työssään

PAM: Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä li­sään­ty­nyt pal­ve­lu­aloil­la – tar­joil­jois­ta 75 pro­sent­tia kertoi tul­leen­sa häi­rin­nän koh­teek­si työs­sään

20.10.2020 08:45
Nuorisoväkivalta kiihtyy  kostosta ja saa vauhtia somesta

Nuo­ri­so­vä­ki­val­ta kiihtyy kos­tos­ta ja saa vauhtia somesta

17.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Kiristämistä, kiusaamista, pieksämistä ja ahdistelua – Ensi- ja turvakodissa näkyvät väkivallan monet muodot

Ki­ris­tä­mis­tä, kiu­saa­mis­ta, piek­sä­mis­tä ja ah­dis­te­lua – Ensi- ja tur­va­ko­dis­sa näkyvät vä­ki­val­lan monet muodot

28.12.2019 08:00
Tilaajille