Jää­hal­lin ni­meä­mis­va­li­tuk­ses­ta on tehty valitus

Kaupunginhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen Pertti Poukkulan tekemän oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen marraskuussa tekemästä päätöksestä nimetä Raahen jäähalli Helaakoski Areenaksi.

Poukkula kirjoittaa oikaisuvaatimuksessaan, että Raahen kaupungin hallintosäännössä tulevaisuuslautakunnan tehtäväksi määritellään toimialaansa kuuluvien avustusten ja palkintojen myöntäminen. Valituksen mukaan nimiasia olisi pitänyt käsitellä tulevaisuuslautakunnassa.

Vaatimuksessa vedotaan myös hallintosäännön pykälään, jonka mukaan rakennetun ympäristön lautakunta päättää toimitilojen ja muun rakennusomaisuuden ylläpidosta. Valittajan mukaan tällä perusteella rakennetun ympäristön lautakunnalla olisi ollut toimivalta päättää jäähallin seinään kiinnitettävästä valotaulusta ja jäähallin tieviitoista.

Kaupunginlakimies Leena Mikkola-Riekkisen valmistelemassa vastausesityksessä todetaan, että kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Koska jäähalli on kokonaisuudessaan kaupungin omistama, on kaupunginhallituksen toimivaltaan kuulunut päättää hallin nimen muuttamisesta, vastausesityksessä todetaan.

Lisäksi vastauksessa todetaan, että päätöksessä ei ollut kyse avustusten tai palkintojen myöntämisestä eikä toimitilojen tai muun rakennusomaisuuden ylläpidosta.

Esityksen mukaan oikaisuvaatimus tulisi hylätä perusteettomana. Vastauksessa todetaan myös, että nimenmuutoksella ei ole omistusoikeudellisia vaikutuksia.