Liikuntapaikat
Kaukaloiden hoito on turvattu, mutta lautakunta haluaa 150 000 euroa lisää Raahen liikuntapaikkojen ylläpitoon

Kau­ka­loi­den hoito on tur­vat­tu, mutta lau­ta­kun­ta haluaa 150 000 euroa lisää Raahen lii­kun­ta­paik­ko­jen yl­lä­pi­toon

20.10.2020 20:15 0
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkasäästöt jälleen käsittelyyn – uusi esitys ei lakkauttaisi uimarantoja

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­sääs­töt jälleen kä­sit­te­lyyn – uusi esitys ei lak­kaut­tai­si ui­ma­ran­to­ja

10.08.2020 14:00 1
Tilaajille
Loput porkkanarahat Vihannin liikuntapaikkojen kehittämiseen

Loput pork­ka­na­ra­hat Vi­han­nin lii­kun­ta­paik­ko­jen ke­hit­tä­mi­seen

16.06.2020 19:03 1
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkojen käyttömaksuista uusi esitys - "Ei saavuteta läheskään vuosittaista säästötavoitetta"

Raahen lii­kun­ta­paik­ko­jen käyt­tö­mak­suis­ta uusi esitys - "Ei saa­vu­te­ta lä­hes­kään vuo­sit­tais­ta sääs­tö­ta­voi­tet­ta"

12.05.2020 10:17 0
Tilaajille
Torstaina pääsee Raahessa avantouintipaikan pukuhuoneeseen – Myös muilla liikuntapaikoilla siirrytään kohti normaalimpia aikoja

Tors­tai­na pääsee Raa­hes­sa avan­to­uin­ti­pai­kan pu­ku­huo­nee­seen – Myös muilla lii­kun­ta­pai­koil­la siir­ry­tään kohti nor­maa­lim­pia aikoja

11.05.2020 15:53 0
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkaesimieheltä kaino toive: Pyytäisin olemaan ihmisiksi

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­esi­mie­hel­tä kaino toive: Pyy­täi­sin olemaan ih­mi­sik­si

08.05.2020 11:01 0
Tilaajille
Tulevan talven harjoitusvuorot haettavana

Tulevan talven har­joi­tus­vuo­rot haet­ta­va­na

02.05.2020 18:30 0
Tilaajille
Raahen urheilukenttien kesävuorot haettavana nyt

Raahen ur­hei­lu­kent­tien ke­sä­vuo­rot haet­ta­va­na nyt

26.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkamaksut taas uuteen mietintään - lautakunta valmistelee hinnaston toukokuun loppuun mennessä

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­mak­sut taas uuteen mie­tin­tään - lau­ta­kun­ta val­mis­te­lee hin­nas­ton tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

19.02.2020 13:04 0
Tilaajille
Kahdelle valaistulle kuntoradalle ja yhdelle uimapaikalle lakkautustuomio Raahessa

Kah­del­le va­lais­tul­le kun­to­ra­dal­le ja yhdelle ui­ma­pai­kal­le lak­kau­tus­tuo­mio Raa­hes­sa

19.02.2020 13:00 0
Tilaajille
Raahen liikuntapaikoille esitetään edelleen käyttömaksuja - koskee myös alle 18-vuotiaita

Raahen lii­kun­ta­pai­koil­le esi­te­tään edel­leen käyt­tö­mak­su­ja - koskee myös alle 18-vuo­tiai­ta

17.02.2020 10:49 0
Tilaajille
Urheiluseuroilta tiukka vaatimus: Raahen valtuuston on annettava lisämääräraha liikunta-alueiden ylläpitoon

Ur­hei­lu­seu­roil­ta tiukka vaa­ti­mus: Raahen val­tuus­ton on an­net­ta­va li­sä­mää­rä­ra­ha lii­kun­ta-aluei­den yl­lä­pi­toon

13.02.2020 20:00 0
Tilaajille
Raahen kaupunki leikkaa itseään jalkaan
Lukijalta Mielipide

Raahen kau­pun­ki leikkaa itseään jalkaan

08.02.2020 09:00 0
Tilaajille
Päätöskokous ei olekaan 11. helmikuuta - Raahen liikuntapaikkapäätökset lykkääntyvät

Pää­tös­ko­kous ei olekaan 11. hel­mi­kuu­ta - Raahen lii­kun­ta­paik­ka­pää­tök­set lyk­kään­ty­vät

05.02.2020 13:00 0
Tilaajille
Vihantilaiset tiukkoina liikuntapaikkojen puolesta: Raahe sai haukut huonosta taloudenpidosta

Vi­han­ti­lai­set tiuk­koi­na lii­kun­ta­paik­ko­jen puo­les­ta: Raahe sai haukut huo­nos­ta ta­lou­den­pi­dos­ta

31.01.2020 18:25 0
Tilaajille
Liikuntapaikoista keskustellaan tänään Vihannissa: "Täällä ollaan kuin erämaassa"

Lii­kun­ta­pai­kois­ta kes­kus­tel­laan tänään Vi­han­nis­sa: "Täällä ollaan kuin erä­maas­sa"

30.01.2020 14:11 0
Tilaajille
Keskustanuoret: Virkamiesten ja päättäjien on peruttava liikuntapaikkaleikkaukset
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­ta­nuo­ret: Vir­ka­mies­ten ja päät­tä­jien on pe­rut­ta­va lii­kun­ta­paik­ka­leik­kauk­set

27.01.2020 11:01 0
Tilaajille
Urheiluseuraväki tylynä - Raahen meininkiä kuvataan pöyristyttäväksi ja hävyttömäksi

Ur­hei­lu­seu­ra­vä­ki tylynä - Raahen mei­nin­kiä ku­va­taan pöy­ris­tyt­tä­väk­si ja hä­vyt­tö­mäk­si

23.01.2020 16:00 0
Tilaajille
Lordi ja Duudsonit eivät ole kaunista ja rehellistä
Mielipide

Lordi ja Duud­so­nit eivät ole kau­nis­ta ja re­hel­lis­tä

22.01.2020 07:00 0
Umpihanki ei ole markkinointivaltti
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Um­pi­han­ki ei ole mark­ki­noin­ti­valt­ti

17.01.2020 06:45 0
Tilaajille