Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Liikuntapaikat
Raahe keskeytti liikuntapaikkamestarin rekrytoinnin, tehtävää hoidetaan sisäisillä järjestelyillä

Raahe kes­keyt­ti lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­rin rek­ry­toin­nin, teh­tä­vää hoi­de­taan si­säi­sil­lä jär­jes­te­lyil­lä

24.01.2024 18:00 3
Tilaajille
Pyhäjoen uusi tekonurmi on valmis – koulukampusalueella voi kohta harrastaa vaikka skeittausta ja hiihtämäänkin pääsee melkein ovelta

Py­hä­joen uusi te­ko­nur­mi on valmis – kou­lu­kam­pu­sa­lueel­la voi kohta har­ras­taa vaikka skeit­taus­ta ja hiih­tä­mään­kin pääsee melkein ovelta

04.10.2023 13:48
Tilaajille
Vieläkö liikuntahallia voi käyttää kolme vuotta?

Vieläkö lii­kun­ta­hal­lia voi käyttää kolme vuotta?

29.12.2022 20:00 1
Tilaajille
Raahelan vahtimestarin palveluja esitetään siirrettäväksi Vesipekkaan ja Praatiin

Raa­he­lan vah­ti­mes­ta­rin pal­ve­lu­ja esi­te­tään siir­ret­tä­väk­si Ve­si­pek­kaan ja Praa­tiin

03.10.2022 18:00 1
Tilaajille
Pyhäjoen liikuntahalli on jo harjassa

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­li on jo har­jas­sa

12.05.2022 19:00
Tilaajille
Kaikki kaupungin liikuntapaikat aukeavat taas

Kaikki kau­pun­gin lii­kun­ta­pai­kat au­kea­vat taas

10.01.2022 15:18
Tilaajille
Uusi liikuntahalli valmistuu mahdollisesti vuonna 2024 – sen sijoituspaikka alkaa hahmottua

Uusi lii­kun­ta­hal­li val­mis­tuu mah­dol­li­ses­ti vuonna 2024 – sen si­joi­tus­paik­ka alkaa hah­mot­tua

23.04.2021 08:00
Tilaajille
Raahe otti käyttöön sähköisen järjestelmän, joka kertoo missä latukone menee - "Ja ei kun tutustumaan"

Raahe otti käyt­töön säh­köi­sen jär­jes­tel­män, joka kertoo missä la­tu­ko­ne menee - "Ja ei kun tu­tus­tu­maan"

02.03.2021 11:24
Tilaajille
Kylmäniemen uimaranta kohenee - myös hiihtomajan uusi frisbeekenttä sai rahaa

Kyl­mä­nie­men ui­ma­ran­ta kohenee - myös hiih­to­ma­jan uusi fris­bee­kent­tä sai rahaa

07.01.2021 16:00 6
Tilaajille
Koivuluodon urheilupuisto nytkähti liikkeelle, mutta Arina Areena olisi suunnitelman mukaan jäämässä jyrän alle – katso video

Koi­vu­luo­don ur­hei­lu­puis­to nyt­käh­ti liik­keel­le, mutta Arina Areena olisi suun­ni­tel­man mukaan jää­mäs­sä jyrän alle – katso video

18.12.2020 06:00 4
Tilaajille
Kohta pääsee tekojäälle – jäähalli pysyy kiinni ainakin loppiaiseen asti

Kohta pääsee te­ko­jääl­le – jää­hal­li pysyy kiinni ainakin lop­piai­seen asti

17.12.2020 17:00
Tilaajille
Liikuntapaikat menivät kiinni – Raahe-Kiekolle ennätyspitkä joulutauko, AS Moon pelannee tyhjälle katsomolle

Lii­kun­ta­pai­kat menivät kiinni – Raa­he-Kie­kol­le en­nä­tys­pit­kä jou­lu­tau­ko, AS Moon pe­lan­nee tyh­jäl­le kat­so­mol­le

01.12.2020 15:35 3
Tilaajille
Ensi vuoden liikuntapaikkahinnasto käsittelyyn - Raahen avantouintipaikan käyttö maksaisi yrityksille 500 euroa

Ensi vuoden lii­kun­ta­paik­ka­hin­nas­to kä­sit­te­lyyn - Raahen avan­touin­ti­pai­kan käyttö mak­sai­si yri­tyk­sil­le 500 euroa

16.11.2020 11:30 1
Tilaajille
Kaukaloiden hoito on turvattu, mutta lautakunta haluaa 150 000 euroa lisää Raahen liikuntapaikkojen ylläpitoon

Kau­ka­loi­den hoito on tur­vat­tu, mutta lau­ta­kun­ta haluaa 150 000 euroa lisää Raahen lii­kun­ta­paik­ko­jen yl­lä­pi­toon

20.10.2020 20:15
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkasäästöt jälleen käsittelyyn – uusi esitys ei lakkauttaisi uimarantoja

Raahen lii­kun­ta­paik­ka­sääs­töt jälleen kä­sit­te­lyyn – uusi esitys ei lak­kaut­tai­si ui­ma­ran­to­ja

10.08.2020 14:00 1
Tilaajille
Loput porkkanarahat Vihannin liikuntapaikkojen kehittämiseen

Loput pork­ka­na­ra­hat Vi­han­nin lii­kun­ta­paik­ko­jen ke­hit­tä­mi­seen

16.06.2020 19:03 1
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkojen käyttömaksuista uusi esitys - "Ei saavuteta läheskään vuosittaista säästötavoitetta"

Raahen lii­kun­ta­paik­ko­jen käyt­tö­mak­suis­ta uusi esitys - "Ei saa­vu­te­ta lä­hes­kään vuo­sit­tais­ta sääs­tö­ta­voi­tet­ta"

12.05.2020 10:17
Tilaajille
Torstaina pääsee Raahessa avantouintipaikan pukuhuoneeseen – Myös muilla liikuntapaikoilla siirrytään kohti normaalimpia aikoja

Tors­tai­na pääsee Raa­hes­sa avan­touin­ti­pai­kan pu­ku­huo­nee­seen – Myös muilla lii­kun­ta­pai­koil­la siir­ry­tään kohti nor­maa­lim­pia aikoja

12.05.2020 16:50
Tilaajille
Raahen liikuntapaikkaesimieheltä kaino toive: Pyytäisin olemaan ihmisiksi

Raahen lii­kun­ta­paik­kae­si­mie­hel­tä kaino toive: Pyy­täi­sin olemaan ih­mi­sik­si

08.05.2020 11:01 1
Tilaajille
Tulevan talven harjoitusvuorot haettavana

Tulevan talven har­joi­tus­vuo­rot haet­ta­va­na

02.05.2020 18:30
Tilaajille