Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rekrytointi
Raahe pestasi tuhdisti kokemusta: maankäytön suunnittelijaksi valittu on entinen professori ja kaupunginarkkitehti

Raahe pestasi tuh­dis­ti ko­ke­mus­ta: maan­käy­tön suun­nit­te­li­jak­si valittu on entinen pro­fes­so­ri ja kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti

30.11.2022 13:15 2
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäälliköksi 13 hakijaa – joukossa yrittäjiä ja kaupunginvaltuutettu

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­li­kök­si 13 hakijaa – jou­kos­sa yrit­tä­jiä ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

02.08.2022 16:00 5
Tilaajille
Kuntayhtymä ottaa poikkeukselliset keinot käyttöön – hoitajapula saatava kuriin

Kun­ta­yh­ty­mä ottaa poik­keuk­sel­li­set keinot käyt­töön – hoi­ta­ja­pu­la saatava kuriin

10.06.2022 15:52 5
Tilaajille
Raahen seudun Risteys-rekrytointitapahtumaa aikaistetaan Hanhikiven pysähtymisen myötä, kohderyhmänä myös nuoret ja ukrainalaiset

Raahen seudun Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maa ai­kais­te­taan Han­hi­ki­ven py­säh­ty­mi­sen myötä, koh­de­ryh­mä­nä myös nuoret ja uk­rai­na­lai­set

01.06.2022 13:38 1
Siikajoen kunta palkkaa hoksauttajia – toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi sisätossun etsiminen naulakon alta

Sii­ka­joen kunta palkkaa hok­saut­ta­jia – toi­men­ku­vaan kuuluu esi­mer­kik­si si­sä­tos­sun et­si­mi­nen nau­la­kon alta

25.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Hyvinvointialueella menossa merkittäviä johtajavalintoja, katso tästä hakijoiden nimet –  Petteri Helisten hakee omaa tehtäväänsä pelastusjohtajana

Hy­vin­voin­ti­alueel­la menossa mer­kit­tä­viä joh­ta­ja­va­lin­to­ja, katso tästä ha­ki­joi­den nimet – Petteri He­lis­ten hakee omaa teh­tä­vään­sä pe­las­tus­joh­ta­ja­na

24.03.2022 14:15
Tilaajille
Jämijärven hyvinvointipäällikkö valittiin liikuntapalvelupäälliköksi Raaheen

Jä­mi­jär­ven hy­vin­voin­ti­pääl­lik­kö va­lit­tiin lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kök­si Raaheen

15.12.2021 10:25 7
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän perhetyö jatkaa rekrytointeja

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män per­he­työ jatkaa rek­ry­toin­te­ja

15.11.2021 15:37
Tilaajille
Kauppapäälliköt: Kymmenessä vuodessa kaupan alalle töihin hakeutuvien ajattelussa on tapahtunut muutos

Kaup­pa­pääl­li­köt: Kym­me­nes­sä vuo­des­sa kaupan alalle töihin ha­keu­tu­vien ajat­te­lus­sa on ta­pah­tu­nut muutos

13.11.2021 09:00
Tilaajille
Raahen hallintojohtajan ja henkilöstöpäällikön hakuaika umpeutumassa – Nurkkala esittää myös liikuntapalvelupäällikön rekrytointia

Raahen hal­lin­to­joh­ta­jan ja hen­ki­lös­tö­pääl­li­kön ha­ku­ai­ka um­peu­tu­mas­sa – Nurk­ka­la esittää myös lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön rek­ry­toin­tia

31.10.2021 12:00 5
Tilaajille
Näsman vetyverkosto-hankkeen projektipäälliköksi

Näsman ve­ty­ver­kos­to-hank­keen pro­jek­ti­pääl­li­kök­si

22.10.2021 16:01
Tilaajille
Vetyverkoston projektipäällikön tehtävään kuusi hakijaa

Ve­ty­ver­kos­ton pro­jek­ti­pääl­li­kön teh­tä­vään kuusi hakijaa

05.10.2021 10:51 1
Tilaajille
Viisi hakijaa saa kutsun haastatteluun Siikajoelle, mukana myös Luohuan koulunjohtaja

Viisi hakijaa saa kutsun haas­tat­te­luun Sii­ka­joel­le, mukana myös Luohuan kou­lun­joh­ta­ja

01.06.2021 10:24
Tilaajille
Kuusi hakijaa sivistystoimenjohtajaksi Siikajoelle

Kuusi hakijaa si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

03.05.2021 16:00
Tilaajille
Siikajoen sivistystoimenjohtaja irtisanoutui - kunnanjohtaja haluaa aloittaa rekrytoinnin välittömästi

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui - kun­nan­joh­ta­ja haluaa aloit­taa rek­ry­toin­nin vä­lit­tö­mäs­ti

25.03.2021 19:00
Tilaajille
Elcoline palkkaa Raaheen lisää työntekijöitä – Yrityskaupat avasivat ovet uudella tavalla Ouluun

El­co­li­ne palkkaa Raaheen lisää työn­te­ki­jöi­tä – Yri­tys­kau­pat ava­si­vat ovet uudella tavalla Ouluun

15.03.2021 18:00
Tilaajille
Fennovoima pestasi operatiivisen johtajan Ranskan valtionyhtiöstä

Fen­no­voi­ma pestasi ope­ra­tii­vi­sen joh­ta­jan Ranskan val­tion­yh­tiös­tä

14.01.2021 19:00
Tilaajille
Oletko taloushallinnon asiantuntija ja aivan tyytyväinen työhösi? Lue silti tämä – ”Colleqium sopii ihmiselle, joka haluaa tulla taloushallinnon alalla todella hyväksi”
Mainos Colleqium

Oletko ta­lous­hal­lin­non asian­tun­ti­ja ja aivan tyy­ty­väi­nen työ­hö­si? Lue silti tämä – ”Col­le­qium sopii ih­mi­sel­le, joka haluaa tulla ta­lous­hal­lin­non alalla todella hy­väk­si”

02.11.2020 11:00
Mestarin paikka Raahen museossa kiinnostaa - "Marraskuun puolivälin tienoilla ollaan ratkaisun äärellä"

Mes­ta­rin paikka Raahen mu­seos­sa kiin­nos­taa - "Mar­ras­kuun puo­li­vä­lin tie­noil­la ollaan rat­kai­sun ää­rel­lä"

20.10.2020 12:43
Tilaajille
Anonyymi rekrytointi kiinnostaa, mutta kokeilijoita ei vielä Raahen alueelta löydy

Ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kiin­nos­taa, mutta ko­kei­li­joi­ta ei vielä Raahen alueel­ta löydy

17.02.2020 08:00
Tilaajille