Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rekrytointi
Sarpola siirtyy satamasta raahelaisen kuljetusliikkeen johtoon

Sarpola siirtyy sa­ta­mas­ta raa­he­lai­sen kul­je­tus­liik­keen johtoon

07.09.2023 10:16 1
Tilaajille
Sivistystoimen ykkösvirka haettavana Raahessa, Stark sijaistaa viran täyttämiseen saakka

Si­vis­tys­toi­men yk­kös­vir­ka haet­ta­va­na Raa­hes­sa, Stark si­jais­taa viran täyt­tä­mi­seen saakka

10.07.2023 15:06
Tilaajille
Pohde ottaa käyttöön bonuksen ja vinkkipalkkion vauhdittamaan kesätyöntekijöiden rekrytointia

Pohde ottaa käyt­töön bo­nuk­sen ja vink­ki­palk­kion vauh­dit­ta­maan ke­sä­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­tia

30.04.2023 13:00
Risteys-rekrytointitapahtumassa työnhakijat ja työnantajat pääsivät kohtaamaan toisiaan

Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa työn­ha­ki­jat ja työn­an­ta­jat pää­si­vät koh­taa­maan toi­siaan

23.03.2023 18:00
Tilaajille
Hyvinvointialue Pohde supistaa palveluja heinäkuussa – rannikolla suun terveydenhuoltoa keskitetään muun muassa Raaheen

Hy­vin­voin­ti­alue Pohde su­pis­taa pal­ve­lu­ja hei­nä­kuus­sa – ran­ni­kol­la suun ter­vey­den­huol­toa kes­ki­te­tään muun muassa Raaheen

06.03.2023 08:36
Tilaajille
Vainiokangas ei palannut virkaansa, Raahe hakee nyt työllisyydenhoidon päällikköä

Vai­nio­kan­gas ei pa­lan­nut vir­kaan­sa, Raahe hakee nyt työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä

27.02.2023 19:00 4
Tilaajille
Kirkko ja kaupunki -median päätoimittajaksi pyrkii myös raahelaistaustainen hakija

Kirkko ja kau­pun­ki -median pää­toi­mit­ta­jak­si pyrkii myös raa­he­lais­taus­tai­nen hakija

08.02.2023 13:02
Tilaajille
Heikkilä irtisanoutunut, Siikajoki alkaa jälleen etsiä uutta sivistysjohtajaa

Heik­ki­lä ir­ti­sa­nou­tu­nut, Sii­ka­jo­ki alkaa jälleen etsiä uutta si­vis­tys­joh­ta­jaa

05.02.2023 10:00
Tilaajille
Raahe venytti johtavan ympäristötarkastajan viran hakuaikaa

Raahe venytti joh­ta­van ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa

03.01.2023 14:06
Tilaajille
Raahe pestasi tutun puistomestarin, nyt vakituisesti

Raahe pestasi tutun puis­to­mes­ta­rin, nyt va­ki­tui­ses­ti

29.12.2022 12:38 5
Tilaajille
Tarja Outila ei tule Raaheen töihin: Maankäytön suunnittelijan etsintä aloitettiin uudestaan

Tarja Outila ei tule Raaheen töihin: Maan­käy­tön suun­nit­te­li­jan etsintä aloi­tet­tiin uu­des­taan

16.12.2022 14:01 3
Tilaajille
Raahe pestasi tuhdisti kokemusta: maankäytön suunnittelijaksi valittu on entinen professori ja kaupunginarkkitehti

Raahe pestasi tuh­dis­ti ko­ke­mus­ta: maan­käy­tön suun­nit­te­li­jak­si valittu on entinen pro­fes­so­ri ja kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti

30.11.2022 13:15 2
Tilaajille
Visit Raahen matkailupäälliköksi 13 hakijaa – joukossa yrittäjiä ja kaupunginvaltuutettu

Visit Raahen mat­kai­lu­pääl­li­kök­si 13 hakijaa – jou­kos­sa yrit­tä­jiä ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu

02.08.2022 16:00 5
Tilaajille
Kuntayhtymä ottaa poikkeukselliset keinot käyttöön – hoitajapula saatava kuriin

Kun­ta­yh­ty­mä ottaa poik­keuk­sel­li­set keinot käyt­töön – hoi­ta­ja­pu­la saatava kuriin

10.06.2022 15:52 5
Tilaajille
Raahen seudun Risteys-rekrytointitapahtumaa aikaistetaan Hanhikiven pysähtymisen myötä, kohderyhmänä myös nuoret ja ukrainalaiset

Raahen seudun Ris­teys-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maa ai­kais­te­taan Han­hi­ki­ven py­säh­ty­mi­sen myötä, koh­de­ryh­mä­nä myös nuoret ja uk­rai­na­lai­set

01.06.2022 13:38 1
Siikajoen kunta palkkaa hoksauttajia – toimenkuvaan kuuluu esimerkiksi sisätossun etsiminen naulakon alta

Sii­ka­joen kunta palkkaa hok­saut­ta­jia – toi­men­ku­vaan kuuluu esi­mer­kik­si si­sä­tos­sun et­si­mi­nen nau­la­kon alta

25.05.2022 11:00 2
Tilaajille
Hyvinvointialueella menossa merkittäviä johtajavalintoja, katso tästä hakijoiden nimet –  Petteri Helisten hakee omaa tehtäväänsä pelastusjohtajana

Hy­vin­voin­ti­alueel­la menossa mer­kit­tä­viä joh­ta­ja­va­lin­to­ja, katso tästä ha­ki­joi­den nimet – Petteri He­lis­ten hakee omaa teh­tä­vään­sä pe­las­tus­joh­ta­ja­na

24.03.2022 14:15
Tilaajille
Jämijärven hyvinvointipäällikkö valittiin liikuntapalvelupäälliköksi Raaheen

Jä­mi­jär­ven hy­vin­voin­ti­pääl­lik­kö va­lit­tiin lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kök­si Raaheen

15.12.2021 10:25 7
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän perhetyö jatkaa rekrytointeja

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män per­he­työ jatkaa rek­ry­toin­te­ja

15.11.2021 15:37
Tilaajille
Kauppapäälliköt: Kymmenessä vuodessa kaupan alalle töihin hakeutuvien ajattelussa on tapahtunut muutos

Kaup­pa­pääl­li­köt: Kym­me­nes­sä vuo­des­sa kaupan alalle töihin ha­keu­tu­vien ajat­te­lus­sa on ta­pah­tu­nut muutos

13.11.2021 09:00
Tilaajille