Raahen Seudun edus­kun­ta­vaa­li­ko­ne avautui – ­Vas­taa ja löydä sinulle sopivin eh­do­kas!

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Virkahaku
Vainiokangas ei palannut virkaansa, Raahe hakee nyt työllisyydenhoidon päällikköä

Vai­nio­kan­gas ei pa­lan­nut vir­kaan­sa, Raahe hakee nyt työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä

27.02.2023 19:00 4
Tilaajille
Rautio pyrkii Manner-Suomen toiseksi pienimmän kunnan johtoon

Rautio pyrkii Man­ner-Suo­men toi­sek­si pie­nim­män kunnan johtoon

20.02.2023 13:03
Tilaajille
Heikkilä irtisanoutunut, Siikajoki alkaa jälleen etsiä uutta sivistysjohtajaa

Heik­ki­lä ir­ti­sa­nou­tu­nut, Sii­ka­jo­ki alkaa jälleen etsiä uutta si­vis­tys­joh­ta­jaa

05.02.2023 10:00
Tilaajille
Raahe venytti johtavan ympäristötarkastajan viran hakuaikaa

Raahe venytti joh­ta­van ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa

03.01.2023 14:06
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtaja hakee jälleen kunnanjohtajan virkoja, ja ministeriöönkin hakevien joukossa on sama nimi

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja hakee jälleen kun­nan­joh­ta­jan vir­ko­ja, ja mi­nis­te­riöön­kin ha­ke­vien jou­kos­sa on sama nimi

06.09.2022 14:00 2
Tilaajille
Rautio tavoittelee nyt Taivalkosken kunnanjohtajan virkaa

Rautio ta­voit­te­lee nyt Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virkaa

05.04.2022 10:54 1
Tilaajille
RAS hakee palvelujohtajaa ja terveydenhuollon johtajaa – Jounilasta johtava lääkäri

RAS hakee pal­ve­lu­joh­ta­jaa ja ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jaa – Jou­ni­las­ta johtava lääkäri

03.04.2022 13:00 1
Tilaajille
Raahestakin hakija Ylivieskan elinvoimajohtajan virkaan

Raa­hes­ta­kin hakija Yli­vies­kan elin­voi­ma­joh­ta­jan virkaan

24.03.2022 12:14
Tilaajille
Viisi Oulun kulttuurijohtajan virkaa hakeneista kutsutaan haastatteluun – Kaikki he ovat jo nyt päällikköpaikoilla eri puolilla Suomea

Viisi Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kut­su­taan haas­tat­te­luun – Kaikki he ovat jo nyt pääl­lik­kö­pai­koil­la eri puo­lil­la Suomea

25.02.2022 16:45
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka on nyt auki Raahessa – hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on nyt auki Raa­hes­sa – ha­ki­joi­ta voidaan haas­ta­tel­la jo ha­ku­ai­ka­na

23.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Joensuuhun juuri valittu Leppänen hakee Oulun kulttuurijohtajan virkaa

Joen­suu­hun juuri valittu Lep­pä­nen hakee Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­jan virkaa

22.02.2022 17:30 4
Tilaajille
Iin kunnanjohtajaksi vielä kolme vaihtoehtoa, Marjukka Manninen on yksi heistä

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si vielä kolme vaih­toeh­toa, Mar­juk­ka Man­ni­nen on yksi heistä

09.02.2022 15:07 6
Tilaajille
Raahessa pohditaan vakavasti määräaikaista kaupunginjohtajuutta – toivelistalla johtamistaitoja, yhteistyökykyä, aitoa läsnäoloa ja sitoutumista kaupunkiin

Raa­hes­sa poh­di­taan va­ka­vas­ti mää­rä­ai­kais­ta kau­pun­gin­joh­ta­juut­ta – toi­ve­lis­tal­la joh­ta­mis­tai­to­ja, yh­teis­työ­ky­kyä, aitoa läs­nä­oloa ja si­tou­tu­mis­ta kau­pun­kiin

07.02.2022 08:00 7
Tilaajille
Manninen ja Lampi jatkoon Iin kunnanjohtajakisassa

Man­ni­nen ja Lampi jatkoon Iin kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa

01.02.2022 10:25
Tilaajille
Syrjäpalo jatkaa Raahessa – veti hakemuksensa pois maakuntaliitosta

Syr­jä­pa­lo jatkaa Raa­hes­sa – veti ha­ke­muk­sen­sa pois maa­kun­ta­lii­tos­ta

01.02.2022 09:41 5
Tilaajille
Raahen kaavoituspäällikkö hakee johtajavirkaa maakuntaliitosta

Raahen kaa­voi­tus­pääl­lik­kö hakee joh­ta­ja­vir­kaa maa­kun­ta­lii­tos­ta

05.01.2022 17:00 3
Tilaajille
Mattilan virkamääräykselle jatkoa, Raahe testauttaa hallintojohtajaksi ja henkilöstöpäälliköksi kolme ehdokasta

Mat­ti­lan vir­ka­mää­räyk­sel­le jatkoa, Raahe tes­taut­taa hal­lin­to­joh­ta­jak­si ja hen­ki­lös­tö­pääl­li­kök­si kolme eh­do­kas­ta

04.01.2022 10:51 1
Tilaajille
Jämijärven hyvinvointipäällikkö valittiin liikuntapalvelupäälliköksi Raaheen

Jä­mi­jär­ven hy­vin­voin­ti­pääl­lik­kö va­lit­tiin lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kök­si Raaheen

15.12.2021 10:25 7
Tilaajille
Raahe kutsuu 14 hakijaa haastatteluun – kutsun saavat muun muassa Hailuodon kunnansihteeri ja Muhoksen entinen hallinto- ja talousjohtaja

Raahe kutsuu 14 hakijaa haas­tat­te­luun – kutsun saavat muun muassa Hai­luo­don kun­nan­sih­tee­ri ja Mu­hok­sen entinen hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja

30.11.2021 15:25 1
Tilaajille
Raahen liikuntapalvelupäällikön virkaan seitsemän hakijaa omalta paikkakunnalta

Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön virkaan seit­se­män hakijaa omalta paik­ka­kun­nal­ta

23.11.2021 12:52 9
Tilaajille