Virkahaku

Hän­ni­nen hakee si­vis­tys­joh­ta­jak­si Ka­jaa­niin

10.06.2021 09:57 1
Tilaajille

Viisi hakijaa saa kutsun haas­tat­te­luun Sii­ka­joel­le, mukana myös Luohuan kou­lun­joh­ta­ja

01.06.2021 10:24
Tilaajille

Kuusi hakijaa si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

03.05.2021 16:00
Tilaajille

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui - kun­nan­joh­ta­ja haluaa aloit­taa rek­ry­toin­nin vä­lit­tö­mäs­ti

25.03.2021 19:00
Tilaajille

Määttä va­ra­si­jal­le Li­min­gan ta­lous­joh­ta­jan vaa­lis­sa

25.01.2021 19:21
Tilaajille

Raahen ta­lous­joh­ta­ja pyrkii vas­taa­vaan virkaan Li­min­kaan - eteni jo toi­sel­le haas­tat­te­lu­kier­rok­sel­le

12.01.2021 12:15 1
Tilaajille

Men­so­nen hakee Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­li­kök­si

05.10.2020 10:24 1
Tilaajille

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jan valinta mut­kis­tui - val­tuus­to kut­su­taan yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen

01.10.2020 13:42 1
Tilaajille

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui - seu­raa­jak­si tar­jol­la seit­se­män vaih­to­eh­toa

06.08.2020 15:16
Tilaajille

Kuusi hakijaa Raahen työl­li­syy­den­hoi­don pääl­li­kök­si, mukana myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

25.03.2020 15:56
Tilaajille

Pat­ta­sis­sa paikka avoinna in­nos­tu­neel­le suun­nan­näyt­tä­jäl­le

16.03.2020 13:23
Tilaajille

Raahen kan­sa­lais­toi­min­nan ja osal­li­suu­den pääl­lik­kö Ari Pie­ta­ri­nen hakee Kotkaan

09.03.2020 17:00
Tilaajille

Raahen kes­keis­ten vi­ran­hal­ti­joi­den pyrky muualle jatkuu - Hän­ni­nen hakee Ouluun

28.02.2020 13:11
Tilaajille

Raahen uusi tek­ni­nen johtaja on Jarkko Vimpari - "Omasta puo­les­ta­ni homma on jo selvä"

18.02.2020 10:46
Tilaajille

Kun­nan­hal­li­tuk­sen päätös menee uusiksi Sii­ka­joel­la - Esitys tek­ni­ses­tä joh­ta­jas­ta syntyi vir­heel­li­ses­ti

23.01.2020 11:02
Tilaajille

Sii­ka­jo­ki pestasi uuden hal­lin­to­joh­ta­jan Kit­ti­läs­tä

16.01.2020 13:03
Tilaajille

Hannu Haa­pa­lan pesti Raa­hes­sa päät­ty­mäs­sä ke­säl­lä, hakee nyt töitä Sii­ka­joel­ta

14.01.2020 12:46
Tilaajille

Sii­ka­joen kun­nan­hal­li­tus haluaa Satu Kaipion tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

14.01.2020 10:34
Tilaajille

Kuu­del­le Raahen tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si ha­lua­val­le kutsu haas­tat­te­luun

13.01.2020 14:14
Tilaajille

16 hakijaa Raahen tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan

07.01.2020 16:51
Tilaajille