Virkahaku
Keitele haastattelee neljä naista kunnanjohtajaksi, yksi heistä on kotoisin Pattijoelta

Keitele haas­tat­te­lee neljä naista kun­nan­joh­ta­jak­si, yksi heistä on ko­toi­sin Pat­ti­joel­ta

14.10.2021 13:00 1
Tilaajille
Raatihuoneen ovi avautuu hallintojohtajalle ja henkilöstöpäällikölle

Raa­ti­huo­neen ovi avautuu hal­lin­to­joh­ta­jal­le ja hen­ki­lös­tö­pääl­li­köl­le

05.10.2021 15:00 2
Tilaajille
Tervolan kunta rekrytoi teknisen johtajan Raahesta

Ter­vo­lan kunta rek­ry­toi tek­ni­sen joh­ta­jan Raa­hes­ta

07.07.2021 12:45
Tilaajille
Hänninen hakee sivistysjohtajaksi Kajaaniin

Hän­ni­nen hakee si­vis­tys­joh­ta­jak­si Ka­jaa­niin

10.06.2021 09:57 1
Tilaajille
Viisi hakijaa saa kutsun haastatteluun Siikajoelle, mukana myös Luohuan koulunjohtaja

Viisi hakijaa saa kutsun haas­tat­te­luun Sii­ka­joel­le, mukana myös Luohuan kou­lun­joh­ta­ja

01.06.2021 10:24
Tilaajille
Kuusi hakijaa sivistystoimenjohtajaksi Siikajoelle

Kuusi hakijaa si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si Sii­ka­joel­le

03.05.2021 16:00
Tilaajille
Siikajoen sivistystoimenjohtaja irtisanoutui - kunnanjohtaja haluaa aloittaa rekrytoinnin välittömästi

Sii­ka­joen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui - kun­nan­joh­ta­ja haluaa aloit­taa rek­ry­toin­nin vä­lit­tö­mäs­ti

25.03.2021 19:00
Tilaajille
Määttä varasijalle Limingan talousjohtajan vaalissa

Määttä va­ra­si­jal­le Li­min­gan ta­lous­joh­ta­jan vaa­lis­sa

25.01.2021 19:21
Tilaajille
Raahen talousjohtaja pyrkii vastaavaan virkaan Liminkaan - eteni jo toiselle haastattelukierrokselle

Raahen ta­lous­joh­ta­ja pyrkii vas­taa­vaan virkaan Li­min­kaan - eteni jo toi­sel­le haas­tat­te­lu­kier­rok­sel­le

12.01.2021 12:15 1
Tilaajille
Mensonen hakee Oulun poliisilaitoksen poliisipäälliköksi

Men­so­nen hakee Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­li­kök­si

05.10.2020 10:24 1
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtajan valinta mutkistui - valtuusto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­jan valinta mut­kis­tui - val­tuus­to kut­su­taan yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen

01.10.2020 13:42 1
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtaja irtisanoutui - seuraajaksi tarjolla seitsemän vaihtoehtoa

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui - seu­raa­jak­si tar­jol­la seit­se­män vaih­to­eh­toa

06.08.2020 15:16
Tilaajille
Kuusi hakijaa Raahen työllisyydenhoidon päälliköksi, mukana myös kaupunginhallituksen jäsen

Kuusi hakijaa Raahen työl­li­syy­den­hoi­don pääl­li­kök­si, mukana myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen

25.03.2020 15:56
Tilaajille
Pattasissa paikka avoinna innostuneelle suunnannäyttäjälle

Pat­ta­sis­sa paikka avoinna in­nos­tu­neel­le suun­nan­näyt­tä­jäl­le

16.03.2020 13:23
Tilaajille
Raahen kansalaistoiminnan ja osallisuuden päällikkö Ari Pietarinen hakee Kotkaan

Raahen kan­sa­lais­toi­min­nan ja osal­li­suu­den pääl­lik­kö Ari Pie­ta­ri­nen hakee Kotkaan

09.03.2020 17:00
Tilaajille
Raahen keskeisten viranhaltijoiden pyrky muualle jatkuu - Hänninen hakee Ouluun

Raahen kes­keis­ten vi­ran­hal­ti­joi­den pyrky muualle jatkuu - Hän­ni­nen hakee Ouluun

28.02.2020 13:11
Tilaajille
Raahen uusi tekninen johtaja on Jarkko Vimpari - "Omasta puolestani homma on jo selvä"

Raahen uusi tek­ni­nen johtaja on Jarkko Vimpari - "Omasta puo­les­ta­ni homma on jo selvä"

18.02.2020 10:46
Tilaajille
Kunnanhallituksen päätös menee uusiksi Siikajoella - Esitys teknisestä johtajasta syntyi virheellisesti

Kun­nan­hal­li­tuk­sen päätös menee uusiksi Sii­ka­joel­la - Esitys tek­ni­ses­tä joh­ta­jas­ta syntyi vir­heel­li­ses­ti

23.01.2020 11:02
Tilaajille
Siikajoki pestasi uuden hallintojohtajan Kittilästä

Sii­ka­jo­ki pestasi uuden hal­lin­to­joh­ta­jan Kit­ti­läs­tä

16.01.2020 13:03
Tilaajille
Hannu Haapalan pesti Raahessa päättymässä kesällä, hakee nyt töitä Siikajoelta

Hannu Haa­pa­lan pesti Raa­hes­sa päät­ty­mäs­sä ke­säl­lä, hakee nyt töitä Sii­ka­joel­ta

14.01.2020 12:46
Tilaajille