Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Virkahaku
Varhaiskasvatuspäällikön virkaan yksi hakija Raahesta, loput Oulusta

Var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön virkaan yksi hakija Raa­hes­ta, loput Oulusta

18.09.2023 18:00 8
Tilaajille
Raahe testauttaa kolme hakijaa opetus- ja kasvatusjohtajan virkaan

Raahe tes­taut­taa kolme hakijaa opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jan virkaan

04.09.2023 08:40 2
Tilaajille
Polveilevat sijaisjärjestelyt loppuvat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen varhaiskasvatuspäällikön viran

Pol­vei­le­vat si­jais­jär­jes­te­lyt lop­pu­vat, kun Raahe täyttää pitkään avoinna olleen var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön viran

30.08.2023 15:00 1
Tilaajille
Siikalatvan uusi sivistysjohtajan virka kiinnostaa Raahen seudulta tuttuja nimiä

Sii­ka­lat­van uusi si­vis­tys­joh­ta­jan virka kiin­nos­taa Raahen seu­dul­ta tuttuja nimiä

22.08.2023 10:01
Tilaajille
Sivistystoimen ykkösvirka haettavana Raahessa, Stark sijaistaa viran täyttämiseen saakka

Si­vis­tys­toi­men yk­kös­vir­ka haet­ta­va­na Raa­hes­sa, Stark si­jais­taa viran täyt­tä­mi­seen saakka

10.07.2023 15:06
Tilaajille
Kaupungin kuntatekniikan päällikön virkaa hakevista yli puolet on Raahesta

Kau­pun­gin kun­ta­tek­nii­kan pääl­li­kön virkaa ha­ke­vis­ta yli puolet on Raa­hes­ta

26.05.2023 16:35 4
Tilaajille
Toppilan Möljän toimitusjohtaja valittiin ympäristötarkastajaksi Raaheen

Top­pi­lan Möljän toi­mi­tus­joh­ta­ja va­lit­tiin ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jak­si Raaheen

27.03.2023 16:06 2
Tilaajille
Vainiokangas ei palannut virkaansa, Raahe hakee nyt työllisyydenhoidon päällikköä

Vai­nio­kan­gas ei pa­lan­nut vir­kaan­sa, Raahe hakee nyt työl­li­syy­den­hoi­don pääl­lik­köä

27.02.2023 19:00 4
Tilaajille
Rautio pyrkii Manner-Suomen toiseksi pienimmän kunnan johtoon

Rautio pyrkii Man­ner-Suo­men toi­sek­si pie­nim­män kunnan johtoon

20.02.2023 13:03
Tilaajille
Heikkilä irtisanoutunut, Siikajoki alkaa jälleen etsiä uutta sivistysjohtajaa

Heik­ki­lä ir­ti­sa­nou­tu­nut, Sii­ka­jo­ki alkaa jälleen etsiä uutta si­vis­tys­joh­ta­jaa

05.02.2023 10:00
Tilaajille
Raahe venytti johtavan ympäristötarkastajan viran hakuaikaa

Raahe venytti joh­ta­van ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­jan viran ha­ku­ai­kaa

03.01.2023 14:06
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtaja hakee jälleen kunnanjohtajan virkoja, ja ministeriöönkin hakevien joukossa on sama nimi

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja hakee jälleen kun­nan­joh­ta­jan vir­ko­ja, ja mi­nis­te­riöön­kin ha­ke­vien jou­kos­sa on sama nimi

06.09.2022 14:00 2
Tilaajille
Rautio tavoittelee nyt Taivalkosken kunnanjohtajan virkaa

Rautio ta­voit­te­lee nyt Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­jan virkaa

05.04.2022 10:54 1
Tilaajille
RAS hakee palvelujohtajaa ja terveydenhuollon johtajaa – Jounilasta johtava lääkäri

RAS hakee pal­ve­lu­joh­ta­jaa ja ter­vey­den­huol­lon joh­ta­jaa – Jou­ni­las­ta johtava lääkäri

03.04.2022 13:00 1
Tilaajille
Raahestakin hakija Ylivieskan elinvoimajohtajan virkaan

Raa­hes­ta­kin hakija Yli­vies­kan elin­voi­ma­joh­ta­jan virkaan

24.03.2022 12:14
Tilaajille
Viisi Oulun kulttuurijohtajan virkaa hakeneista kutsutaan haastatteluun – Kaikki he ovat jo nyt päällikköpaikoilla eri puolilla Suomea

Viisi Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta kut­su­taan haas­tat­te­luun – Kaikki he ovat jo nyt pääl­lik­kö­pai­koil­la eri puo­lil­la Suomea

25.02.2022 16:45
Tilaajille
Kaupunginjohtajan virka on nyt auki Raahessa – hakijoita voidaan haastatella jo hakuaikana

Kau­pun­gin­joh­ta­jan virka on nyt auki Raa­hes­sa – ha­ki­joi­ta voidaan haas­ta­tel­la jo ha­ku­ai­ka­na

23.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Joensuuhun juuri valittu Leppänen hakee Oulun kulttuurijohtajan virkaa

Joen­suu­hun juuri valittu Lep­pä­nen hakee Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­jan virkaa

22.02.2022 17:30 4
Tilaajille
Iin kunnanjohtajaksi vielä kolme vaihtoehtoa, Marjukka Manninen on yksi heistä

Iin kun­nan­joh­ta­jak­si vielä kolme vaih­toeh­toa, Mar­juk­ka Man­ni­nen on yksi heistä

09.02.2022 15:07 6
Tilaajille
Raahessa pohditaan vakavasti määräaikaista kaupunginjohtajuutta – toivelistalla johtamistaitoja, yhteistyökykyä, aitoa läsnäoloa ja sitoutumista kaupunkiin

Raa­hes­sa poh­di­taan va­ka­vas­ti mää­rä­ai­kais­ta kau­pun­gin­joh­ta­juut­ta – toi­ve­lis­tal­la joh­ta­mis­tai­to­ja, yh­teis­työ­ky­kyä, aitoa läs­nä­oloa ja si­tou­tu­mis­ta kau­pun­kiin

07.02.2022 08:00 7
Tilaajille