Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Raahen kaupunginkirjasto
Omatoimiaika nosti reippaasti Raahen kirjaston kävijämääriä – Pyhäjoen kirjastolla kävijämäärät eivät ole palautuneet koronan jälkeen entiselleen

Oma­toi­mi­ai­ka nosti reip­paas­ti Raahen kir­jas­ton kä­vi­jä­mää­riä – Py­hä­joen kir­jas­tol­la kä­vi­jä­mää­rät eivät ole pa­lau­tu­neet koronan jälkeen en­ti­sel­leen

06.02.2024 08:26
Tilaajille
Cakepop avaa kahvilan pääkirjastolle

Cakepop avaa kah­vi­lan pää­kir­jas­tol­le

09.01.2024 20:00 5
Hallintolain mukainen kuulemistilaisuus Haapajoen lähikirjaston tulevaisuudesta

Hal­lin­to­lain mu­kai­nen kuu­le­mis­ti­lai­suus Haa­pa­joen lä­hi­kir­jas­ton tu­le­vai­suu­des­ta

18.10.2023 20:00
Tilaajille
Paluumuuttaja kuvaa nyt Raahessa ja raahelaisia – ensimmäinen oma valokuvanäyttely osoittautui jännittäväksi kokemukseksi

Pa­luu­muut­ta­ja kuvaa nyt Raa­hes­sa ja raa­he­lai­sia – en­sim­mäi­nen oma va­lo­ku­va­näyt­te­ly osoit­tau­tui jän­nit­tä­väk­si ko­ke­muk­sek­si

10.10.2023 21:00
Tilaajille
Raahen pääkirjaston omatoimiaikoja supistetaan väliaikaisesti häiriökäyttäytymisen vuoksi

Raahen pää­kir­jas­ton oma­toi­mi­ai­ko­ja su­pis­te­taan vä­li­ai­kai­ses­ti häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen vuoksi

25.01.2023 14:00 6
Tilaajille
Tikkalan koululle tuodaan kerran kuussa matkalaukkuja, joista saa valita lukemista

Tik­ka­lan kou­lul­le tuodaan kerran kuussa mat­ka­lauk­ku­ja, joista saa valita lu­ke­mis­ta

22.01.2023 12:00
Tilaajille
Juha Ylimaunu kertoo lauantaina, kuinka pirtusotaa käytiin Raahen seudulla

Juha Yli­mau­nu kertoo lauan­tai­na, kuinka pir­tu­so­taa käytiin Raahen seu­dul­la

20.01.2023 16:00 1
Asiantuntevasti klassisesta punkkiin ja kaikesta siltä väliltä – Marko Niemelä vetää tietokirjalukupiiriä

Asian­tun­te­vas­ti klas­si­ses­ta punk­kiin ja kai­kes­ta siltä väliltä – Marko Niemelä vetää tie­to­kir­ja­lu­ku­pii­riä

13.09.2022 12:35
Tilaajille
Kati Ruuskanen on löytöretkellä kirjastossa: "Pienenä olin varma, että minusta tulisi jotain ihan muuta kuin nuo tylsät aikuiset."

Kati Ruus­ka­nen on löy­tö­ret­kel­lä kir­jas­tos­sa: "Pie­ne­nä olin varma, että minusta tulisi jotain ihan muuta kuin nuo tylsät ai­kui­set."

09.09.2022 10:00
Jäteastia hätkähdytti Raahen pääkirjaston edustalla – Nyt se on poistettu

Jä­te­as­tia hät­käh­dyt­ti Raahen pää­kir­jas­ton edus­tal­la – Nyt se on pois­tet­tu

20.07.2022 16:06 7
Tilaajille
Arja Nevala valittiin Suomen kirjastoseuran hallitukseen

Arja Nevala va­lit­tiin Suomen kir­jas­to­seu­ran hal­li­tuk­seen

16.06.2022 09:26
Tilaajille
Raahen kirjaston aukioloaikoihin tuli roima lisäys

Raahen kir­jas­ton au­ki­olo­ai­koi­hin tuli roima lisäys

30.05.2022 14:44
Tilaajille
Raahen sanavalmiin ja kantaaottavan kirjastonhoitajan syntymästä 120 vuotta

Raahen sa­na­val­miin ja kan­taa­ot­ta­van kir­jas­ton­hoi­ta­jan syn­ty­mäs­tä 120 vuotta

13.05.2022 17:00
Tilaajille
Raahen kirjaston palvelupäällikkö Arja Nevala on ehdolla Suomen kirjastoseuran hallitukseen

Raahen kir­jas­ton pal­ve­lu­pääl­lik­kö Arja Nevala on ehdolla Suomen kir­jas­to­seu­ran hal­li­tuk­seen

11.05.2022 16:00
Tilaajille
Uintirannekkeet kirjastolle lainattaviksi – kirjastokortin omistaja saa viikon ilmaiset uinnit

Uin­ti­ran­nek­keet kir­jas­tol­le lai­nat­ta­vik­si – kir­jas­to­kor­tin omis­ta­ja saa viikon il­mai­set uinnit

05.05.2022 18:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginkirjasto on ehdolla vuoden kirjastoksi: Kilpakumppanit ovat Inarista, Vantaalta, Oulusta ja Lahdesta

Raahen kau­pun­gin­kir­jas­to on ehdolla vuoden kir­jas­tok­si: Kil­pa­kump­pa­nit ovat Ina­ris­ta, Van­taal­ta, Oulusta ja Lah­des­ta

19.04.2022 13:39
Tilaajille
"Se oli kyllä tosi hauska se taikuri!" – Kirjasto tarjoaa paljon muitakin elämyksiä kuin lainattavia kirjoja

"Se oli kyllä tosi hauska se tai­ku­ri!" – Kir­jas­to tarjoaa paljon mui­ta­kin elä­myk­siä kuin lai­nat­ta­via kirjoja

17.03.2022 20:00
Tilaajille
Ensi vuonna alkavassa hankkeessa kirjastosta halutaan yhteiskunnallisen keskustelun paikka

Ensi vuonna al­ka­vas­sa hank­kees­sa kir­jas­tos­ta ha­lu­taan yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun paikka

09.11.2021 18:00
Tilaajille
Ensimmäinen livenä järjestetty Kirjallinen keskiviikko: Kirjaston on pysyttävä kirjastona

En­sim­mäi­nen livenä jär­jes­tet­ty Kir­jal­li­nen kes­ki­viik­ko: Kir­jas­ton on py­syt­tä­vä kir­jas­to­na

30.09.2021 18:00
Tilaajille
RS Live: Kirjastoporinat alkavat kello 17.30 –  illan aikana muistellaan menneitä ja kurkistetaan tulevaan

RS Live: Kir­jas­to­po­ri­nat alkavat kello 17.30 –  illan aikana muis­tel­laan men­nei­tä ja kur­kis­te­taan tu­le­vaan

29.09.2021 17:08