Raahen kaupunginkirjasto
Taiteilija: jos haluat jatkossa järjestää Raahen kirjastossa myyntinäyttelyn, se maksaa

Tai­tei­li­ja: jos haluat jat­kos­sa jär­jes­tää Raahen kir­jas­tos­sa myyn­ti­näyt­te­lyn, se maksaa

14.05.2020 16:02 0
Tilaajille
Lainata saa, mutta oleskelemaan ei parane jäädä: kirjastot palvelevat asiakkaita toukokuun loppuun hyvin rajoitetusti

Lainata saa, mutta oles­ke­le­maan ei parane jäädä: kir­jas­tot pal­ve­le­vat asiak­kai­ta tou­ko­kuun loppuun hyvin ra­joi­te­tus­ti

07.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Vaikka kirjaston ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myyräkin on nyt entistä ehompi

Vaikka kir­jas­ton ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myy­rä­kin on nyt entistä ehompi

20.03.2020 10:00 0
Tilaajille
Kirjastosta intoa lukemiseen – Culi Siu lainasi uudella kirjastokortillaan ensimmäiseksi suomen kielen oppikirjan

Kir­jas­tos­ta intoa lu­ke­mi­seen – Culi Siu lainasi uudella kir­jas­to­kor­til­laan en­sim­mäi­sek­si suomen kielen op­pi­kir­jan

10.03.2020 12:12 0
Tilaajille
Futsalia ja jääkiekkoa katsomaan kirjaston kautta

Fut­sa­lia ja jää­kiek­koa kat­so­maan kir­jas­ton kautta

01.02.2020 12:00 0
Tilaajille
Kirjastokortilla sisään kirjastoon sunnuntaisin ja vaikka iltamyöhään saakka: Raahessa aiotaan ottaa käyttöön kirjastojen laajennetut aukioloajat

Kir­jas­to­kor­til­la sisään kir­jas­toon sun­nun­tai­sin ja vaikka il­ta­myö­hään saakka: Raa­hes­sa aiotaan ottaa käyt­töön kir­jas­to­jen laa­jen­ne­tut au­ki­olo­ajat

07.01.2020 21:00 0
Tilaajille
Jos kirjaston kirja vaurioituu, älä korjaa itse, vaan anna ammattilaisten tehdä työ oikeilla välineillä

Jos kir­jas­ton kirja vau­rioi­tuu, älä korjaa itse, vaan anna am­mat­ti­lais­ten tehdä työ oi­keil­la vä­li­neil­lä

05.01.2020 18:00 0
Tilaajille
Anni ja Elli Flink kokosivat töitään yhteiseen näyttelyyn

Anni ja Elli Flink ko­ko­si­vat töitään yh­tei­seen näyt­te­lyyn

04.01.2020 16:00 0
Katsaus tietokonepelien värikkääseen historiaan

Katsaus tie­to­ko­ne­pe­lien vä­rik­kää­seen his­to­riaan

12.11.2019 15:00 0