Raahen kaupunginkirjasto
Ensi vuonna alkavassa hankkeessa kirjastosta halutaan yhteiskunnallisen keskustelun paikka

Ensi vuonna al­ka­vas­sa hank­kees­sa kir­jas­tos­ta ha­lu­taan yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun paikka

09.11.2021 18:00
Tilaajille
Ensimmäinen livenä järjestetty Kirjallinen keskiviikko: Kirjaston on pysyttävä kirjastona

En­sim­mäi­nen livenä jär­jes­tet­ty Kir­jal­li­nen kes­ki­viik­ko: Kir­jas­ton on py­syt­tä­vä kir­jas­to­na

30.09.2021 18:00
Tilaajille
RS Live: Kirjastoporinat alkavat kello 17.30 –  illan aikana muistellaan menneitä ja kurkistetaan tulevaan

RS Live: Kir­jas­to­po­ri­nat alkavat kello 17.30 –  illan aikana muis­tel­laan men­nei­tä ja kur­kis­te­taan tu­le­vaan

29.09.2021 17:08
Keskiviikkona muistellaan, mitä kaikkea Raahen kirjastoelämässä on tapahtunut

Kes­ki­viik­ko­na muis­tel­laan, mitä kaikkea Raahen kir­jas­to­elä­mäs­sä on ta­pah­tu­nut

24.09.2021 17:00
Tilaajille
Kalajoen kirjastoauto alkaa kiertää Raahessa ensi tiistaina

Ka­la­joen kir­jas­to­au­to alkaa kiertää Raa­hes­sa ensi tiis­tai­na

25.08.2021 13:00 3
Tilaajille
Turvallisia meriseikkailuja kirjakahvilassa

Tur­val­li­sia me­ri­seik­kai­lu­ja kir­ja­kah­vi­las­sa

03.08.2021 17:07
Tilaajille
Raahen kirjastolla maalauksia merestä: "Siinä on se meren henki"

Raahen kir­jas­tol­la maa­lauk­sia me­res­tä: "Siinä on se meren henki"

10.07.2021 11:00
Tilaajille
Eläkkeelle siirtyvä Pirjo ”Pipo” Jaatinen luotsasi Raahen kirjaston musiikkiosastoa pitkään – Vuosikymmenten aikana asiakkaat ovat saaneet ikimuistoisia elämyksiä

Eläk­keel­le siir­ty­vä Pirjo ”Pipo” Jaa­ti­nen luot­sa­si Raahen kir­jas­ton mu­siik­ki­osas­toa pitkään – Vuo­si­kym­men­ten aikana asiak­kaat ovat saaneet iki­muis­toi­sia elä­myk­siä

08.05.2021 11:12 1
Tilaajille
Abstraktia ja esittävää sulassa sovussa

Abst­rak­tia ja esit­tä­vää sulassa sovussa

12.02.2021 18:00
Tilaajille
Maanantai-iltapäivisin Vihantiin saapuu odotettu vieras Haapavedeltä – Kirjastoauto tuo lukemisen ilon sivukylille

Maa­nan­tai-il­ta­päi­vi­sin Vi­han­tiin saapuu odo­tet­tu vieras Haa­pa­ve­del­tä – Kir­jas­to­au­to tuo lu­ke­mi­sen ilon si­vu­ky­lil­le

10.02.2021 06:00
Tilaajille
Nyt on vaihdon aika: Timo Töyräs jättää työhuoneensa kahden vuosikymmenen jälkeen

Nyt on vaihdon aika: Timo Töyräs jättää työ­huo­neen­sa kahden vuo­si­kym­me­nen jälkeen

20.01.2021 08:00
Tilaajille
Asko Tuomaala palasi pari vuotta sitten kunnolla takaisin taiteen pariin

Asko Tuo­maa­la palasi pari vuotta sitten kun­nol­la ta­kai­sin taiteen pariin

08.01.2021 10:55
Tilaajille
Pyhäjoen ja Raahen kirjastot toivovat asiakkailtaan ripeyttä asioinnissa – Siikajoella kirjastot ovat reilut kaksi viikkoa kokonaan kiinni

Py­hä­joen ja Raahen kir­jas­tot toi­vo­vat asiak­kail­taan ri­peyt­tä asioin­nis­sa – Sii­ka­joel­la kir­jas­tot ovat reilut kaksi viikkoa ko­ko­naan kiinni

01.12.2020 13:54
Tilaajille
Elävää musiikkia mykille elokuville

Elävää mu­siik­kia mykille elo­ku­vil­le

19.11.2020 17:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Arja Nevala työskentelee ammatissa, josta hän haaveili jo nuorena

Tullaan tu­tuik­si: Arja Nevala työs­ken­te­lee am­ma­tis­sa, josta hän haa­vei­li jo nuorena

06.11.2020 20:00
Tilaajille
Lybeckerin kuvallisen ilmaisun opiskelijat kokosivat uusia töitään näyttelyyn – Näyttely ei jää lukuvuoden viimeiseksi

Ly­bec­ke­rin ku­val­li­sen il­mai­sun opis­ke­li­jat ko­ko­si­vat uusia töitään näyt­te­lyyn – Näyt­te­ly ei jää lu­ku­vuo­den vii­mei­sek­si

09.10.2020 12:00 1
Tilaajille
Riidi2020 herättää huomaamaan, mitä kaikkea on lukeminen

Riidi2020 he­rät­tää huo­maa­maan, mitä kaikkea on lu­ke­mi­nen

20.09.2020 09:00
Tilaajille
Taiteilija: jos haluat jatkossa järjestää Raahen kirjastossa myyntinäyttelyn, se maksaa

Tai­tei­li­ja: jos haluat jat­kos­sa jär­jes­tää Raahen kir­jas­tos­sa myyn­ti­näyt­te­lyn, se maksaa

14.05.2020 16:11
Tilaajille
Lainata saa, mutta oleskelemaan ei parane jäädä: kirjastot palvelevat asiakkaita toukokuun loppuun hyvin rajoitetusti

Lainata saa, mutta oles­ke­le­maan ei parane jäädä: kir­jas­tot pal­ve­le­vat asiak­kai­ta tou­ko­kuun loppuun hyvin ra­joi­te­tus­ti

07.05.2020 20:00
Tilaajille
Vaikka kirjaston ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myyräkin on nyt entistä ehompi

Vaikka kir­jas­ton ovet ovat kiinni, niiden takana tehdään töitä – Myy­rä­kin on nyt entistä ehompi

20.03.2020 10:00
Tilaajille