Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Viimeisin 24 tuntia
Bio Huvimyllylle ensimmäinen myönteinen apurahapäätös – "Uskomme Oulu2026-hankkeen imuun ja sen voimaan muuttaa alueen kulttuuri-ilmastoa"

Bio Hu­vi­myl­lyl­le en­sim­mäi­nen myön­tei­nen apu­ra­ha­pää­tös – "Us­kom­me Oulu2026-hank­keen imuun ja sen voimaan muuttaa alueen kult­tuu­ri-il­mas­toa"

31.05.2023 10:44 8
Tilaajille
Kuukausi
Seminaarilta löytyi yhteinen tila taiteelle

Se­mi­naa­ril­ta löytyi yh­tei­nen tila tai­teel­le

26.05.2023 15:00
Tilaajille
Lybeckerin taideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä on monta ääntä ja ilmettä – Pääosassa oma ajattelu

Ly­bec­ke­rin tai­de­opis­ke­li­joi­den ke­vät­näyt­te­lys­sä on monta ääntä ja ilmettä – Pää­osas­sa oma ajat­te­lu

24.05.2023 15:55
Tilaajille
Koreografi Elina Tähtelä tanssittaa Raahen Teatterin näyttelijöitä kohti Myrskyluodon Maijaa: "Todellakin tällä porukalla pystyy!"

Ko­reo­gra­fi Elina Tähtelä tans­sit­taa Raahen Teat­te­rin näyt­te­li­jöi­tä kohti Myrs­ky­luo­don Maijaa: "To­del­la­kin tällä po­ru­kal­la pys­tyy!"

24.05.2023 09:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Meillä on tilaa uudelle kau­pun­ki­kult­tuu­ril­le

24.05.2023 06:30
Tilaajille
Elämänmakuinen kolmen kuoron konsertti huomenna – Solistina 80 vuotta täyttävä Pekka Männistö

Elä­män­ma­kui­nen kolmen kuoron kon­sert­ti huo­men­na – So­lis­ti­na 80 vuotta täyt­tä­vä Pekka Män­nis­tö

17.05.2023 18:01
Tilaajille
Käärijä ja Bio Huvimylly
Kolumni

Käärijä ja Bio Hu­vi­myl­ly

17.05.2023 07:00 3
Tilaajille
Peltokurjelle levytyssopimus: Kesäsingle kertoo Häräntappoaseen Allun ja Kertun rakkaudesta

Pel­to­kur­jel­le le­vy­tys­so­pi­mus: Ke­sä­sing­le kertoo Hä­rän­tap­po­aseen Allun ja Kertun rak­kau­des­ta

15.05.2023 11:17
Tilaajille
Suomen Käärijä oli yleisöäänten selvä suosikki, mutta jäi kokonaisäänissä toiseksi – Ruotsin Loreen on Euroviisujen voittaja

Suomen Käärijä oli ylei­sö­ään­ten selvä suo­sik­ki, mutta jäi ko­ko­nais­ää­nis­sä toi­sek­si – Ruotsin Loreen on Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja

14.05.2023 09:23 1
Euroviisuja valvotaan Friemanin talolla lauantai-iltana

Eu­ro­vii­su­ja val­vo­taan Frie­ma­nin talolla lauan­tai-il­ta­na

11.05.2023 10:00
Tilaajille
Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin äiti ja isä tapasivat 1980-luvulla Raahessa

Käärijä on ihan ta­val­li­nen Jere ja äidin poika – Eu­ro­vii­su­jen voit­ta­ja­suo­si­kin äiti ja isä ta­pa­si­vat 1980-lu­vul­la Raa­hes­sa

10.05.2023 20:11
Tilaajille
Pytinki-kuoro juhlii laulamalla 30 vuottaan – tulevassa juhlakonsertissa Eeva Heilalan runoihin sävelletyn tilausteoksen kantaesitys

Py­tin­ki-kuo­ro juhlii lau­la­mal­la 30 vuot­taan – tu­le­vas­sa juh­la­kon­ser­tis­sa Eeva Hei­la­lan ru­noi­hin sä­vel­le­tyn ti­laus­teok­sen kan­ta­esi­tys

04.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Vuoden 2023 pohjoispohjalainen nuorisoseura sai kunniakirjansa – tunnustus pääsi kotiin Tuomiojan seurantalolle

Vuoden 2023 poh­jois­poh­ja­lai­nen nuo­ri­so­seura sai kun­nia­kir­jan­sa – tun­nus­tus pääsi kotiin Tuo­mi­ojan seu­ran­ta­lol­le

03.05.2023 19:30
Tilaajille
Rauhankoneet saapuivat Ruukkiin – sota huolettaa lapsia: "Tuntuu pahalta, että maailmassa on niin paljon pahaa"

Rau­han­ko­neet saa­pui­vat Ruuk­kiin – sota huo­let­taa lapsia: "Tuntuu pa­hal­ta, että maail­mas­sa on niin paljon pahaa"

03.05.2023 18:00
Tilaajille
Maaseudun rakastettu kuvaaja, runoilija Eeva Heilala on poissa

Maa­seu­dun ra­kas­tet­tu ku­vaa­ja, ru­noi­li­ja Eeva Heilala on poissa

03.05.2023 11:56
Tilaajille
Kirjastolle tulee asiakastulostukseen uusi ulottuvuus: Digiverstas avautuu muutaman viikon sisällä

Kir­jas­tol­le tulee asia­kas­tu­los­tuk­seen uusi ulot­tu­vuus: Di­gi­vers­tas avautuu muu­ta­man viikon sisällä

03.05.2023 10:00
Tilaajille
Symbolikävelyllä ympäristö tutuksi – "Nyt symboleja opetetaan ainoastaan autokoulussa"

Sym­bo­li­kä­ve­lyl­lä ym­pä­ris­tö tutuksi – "Nyt sym­bo­le­ja ope­te­taan ai­noas­taan au­to­kou­lus­sa"

02.05.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Samuli Putro ja Raahen puhallinorkesteri Bio Huvimyllyssä.

Samuli Putro ja Raahen pu­hal­lin­or­kes­te­ri Bio Hu­vi­myl­lys­sä.

29.04.2023 17:21 1
Tilaajille
Samuli Putro ja puhallinorkesteri yllätyskeikalla Huvimyllyssä: Katso video

Samuli Putro ja pu­hal­lin­or­kes­te­ri yl­lä­tys­kei­kal­la Hu­vi­myl­lys­sä: Katso video

29.04.2023 14:55 10
Tilaajille
Kansanedustaja Mattila veteraanijuhlassa: "Sotilaallisesti heikentynyt Venäjä on Suomen etu"

Kan­san­edus­ta­ja Mattila ve­te­raa­ni­juh­las­sa: "So­ti­laal­li­ses­ti hei­ken­ty­nyt Venäjä on Suomen etu"

27.04.2023 18:00
Tilaajille