Kulttuuri
Kuukausi
Juha Manninen sai ensimmäisen kirjastokorttinsa Pattijoen kirjastosta – Nyt hän työskentelee suomalaisten kirjastojen hyväksi

Juha Man­ni­nen sai en­sim­mäi­sen kir­jas­to­kort­tin­sa Pat­ti­joen kir­jas­tos­ta – Nyt hän työs­ken­te­lee suo­ma­lais­ten kir­jas­to­jen hyväksi

25.09.2022 20:00 1
Tilaajille
Pauli Juusola ja Raahen saaristo matkalla maineeseen maailmanlaajuisessa hyväntekeväisyyskonsertissa just nyt

Pauli Juusola ja Raahen saa­ris­to mat­kal­la mai­nee­seen maail­man­laa­jui­ses­sa hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tis­sa just nyt

21.09.2022 19:00
Tilaajille
Riivattu Raahe Riemussa – "Lupasin, että jos he saavat joitakin kappaleita tehtyä, niin bändi saa tulla heittämään keikkaa"

Rii­vat­tu Raahe Rie­mus­sa – "Lu­pa­sin, että jos he saavat joi­ta­kin kap­pa­lei­ta tehtyä, niin bändi saa tulla heit­tä­mään keik­kaa"

19.09.2022 11:00
Tilaajille
Värikästä menoa Raahen Kazeconissa – katso kuvia näyttävistä hahmoista aina haltijasta hatuntekijään

Vä­ri­käs­tä menoa Raahen Ka­ze­co­nis­sa – katso kuvia näyt­tä­vis­tä hah­mois­ta aina hal­ti­jas­ta ha­tun­te­ki­jään

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen ETNO haastaa kasiluokkalaiset keskittämään voimansa hyvään

Poh­jois-Suo­men ETNO haastaa ka­si­luok­ka­lai­set kes­kit­tä­mään voi­man­sa hyvään

17.09.2022 12:00
Tilaajille
Ensin köysi solmuun – "Todella mahtava päivä, juhlapäivä"

Ensin köysi solmuun – "To­del­la mahtava päivä, juh­la­päi­vä"

15.09.2022 17:00
Tilaajille
Raahelaiskirjailijan teos nousi myydyimpien listan kärkisijoille

Raa­he­lais­kir­jai­li­jan teos nousi myy­dyim­pien listan kär­ki­si­joil­le

14.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Asiantuntevasti klassisesta punkkiin ja kaikesta siltä väliltä – Marko Niemelä vetää tietokirjalukupiiriä

Asian­tun­te­vas­ti klas­si­ses­ta punk­kiin ja kai­kes­ta siltä väliltä – Marko Niemelä vetää tie­to­kir­ja­lu­ku­pii­riä

13.09.2022 12:35
Tilaajille
Raahe-opistolla on tarjolla neljä luentoa, joiden aikana jokainen oppii uutta Raahen paikallishistoriasta

Raa­he-opis­tol­la on tar­jol­la neljä luen­toa, joiden aikana jo­kai­nen oppii uutta Raahen pai­kal­lis­his­to­rias­ta

11.09.2022 10:00
Jospa Huvimyllyä nyt lykästää
Pääkirjoitus

Jospa Hu­vi­myl­lyä nyt ly­käs­tää

10.09.2022 06:30 1
Seela Sella haluaa jakaa hyvää energiaa

Seela Sella haluaa jakaa hyvää ener­giaa

09.09.2022 12:00
Tilaajille
"Paljon isompi kuin vain raahelaisten juttu" – Bio Huvimyllyn tulevaisuudesta neuvotellaan maanantaina

"Paljon isompi kuin vain raa­he­lais­ten juttu" – Bio Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suu­des­ta neu­vo­tel­laan maa­nan­tai­na

08.09.2022 20:00 3
Ainutlaatuinen kolmen näyttelyn kokonaisuus esittelee Raahen kaupungin taideaarteita

Ai­nut­laa­tui­nen kolmen näyt­te­lyn ko­ko­nai­suus esit­te­lee Raahen kau­pun­gin tai­de­aar­tei­ta

08.09.2022 15:55
Valikkari myyty

Va­lik­ka­ri myyty

01.09.2022 18:00
Tilaajille
Korona siirsi avajaisia yli kahdella vuodella – "Näyttely on nyt pystyssä"

Korona siirsi ava­jai­sia yli kah­del­la vuo­del­la – "Näyt­te­ly on nyt pys­tys­sä"

01.09.2022 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Minkä kaiken sota sallii? – "En todellakaan ole syyttämässä, tuomitsemassa tai moralisoimassa", raahelaiskirjailija sanoo

Minkä kaiken sota sallii? – "En to­del­la­kaan ole syyt­tä­mäs­sä, tuo­mit­se­mas­sa tai mo­ra­li­soi­mas­sa", raa­he­lais­kir­jai­li­ja sanoo

26.08.2022 12:00 1
Tilaajille
Monesti on saanut olla kuunteluoppilaana – "Kaksi, jos kohta kolmekin sukupolvea tuli kirjastossa tutuksi"

Monesti on saanut olla kuun­te­lu­op­pi­laa­na – "Kaksi, jos kohta kol­me­kin su­ku­pol­vea tuli kir­jas­tos­sa tu­tuk­si"

25.08.2022 18:00
Tilaajille
Raahen kirjamessuista tuli huomaamatta lähes festivaali

Raahen kir­ja­mes­suis­ta tuli huo­maa­mat­ta lähes fes­ti­vaa­li

24.08.2022 14:00
Tilaajille
Museotyö päättäjille tutuksi työharjoittelussa – "Olemme saaneet paljon kehuja ihmisten kokoisista museoista"

Mu­seo­työ päät­tä­jil­le tutuksi työ­har­joit­te­lus­sa – "Olemme saaneet paljon kehuja ih­mis­ten ko­koi­sis­ta mu­seois­ta"

24.08.2022 09:00
Tilaajille
Kansainvälinen työleiri elävöittää Lampinsaaren kylää

Kan­sain­vä­li­nen työ­lei­ri elä­vöit­tää Lam­pin­saa­ren kylää

21.08.2022 10:00
Tilaajille