Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Viikko
Laulua, musiikkia ja leikkiä: lapsen oikeuksia juhlittiin lasten ehdoilla

Laulua, mu­siik­kia ja leik­kiä: lapsen oi­keuk­sia juh­lit­tiin lasten eh­doil­la

30.09.2023 14:25
Raahen museoita kehitetään aisteja hiveleväksi – "Otamme äänet, tuoksut ja tuntemukset tiedon ja elämysten rinnalle"

Raahen mu­seoi­ta ke­hi­te­tään aisteja hi­ve­le­väk­si – "Otamme äänet, tuoksut ja tun­te­muk­set tiedon ja elä­mys­ten rin­nal­le"

29.09.2023 08:00
Tilaajille
Suomenhevoselle muistopatsas Pyhäjoelle – "Hevostyövoima on ollut hirvittävän merkityksellinen sotatouhuissa"

Suo­men­he­vo­sel­le muis­to­pat­sas Py­hä­joel­le – "He­vos­työ­voi­ma on ollut hir­vit­tä­vän mer­ki­tyk­sel­li­nen so­ta­tou­huis­sa"

28.09.2023 14:00
Tilaajille
Lapsen oikeuksia juhlitaan lauantaina Raahessa

Lapsen oi­keuk­sia juh­li­taan lauan­tai­na Raa­hes­sa

28.09.2023 12:00
Veli-Matti Mathlinilla oli haave ja nyt hän soittaa huuliharppua blues-yhtyeessä

Ve­li-Mat­ti Math­li­nil­la oli haave ja nyt hän soittaa huu­li­harp­pua blues-yh­tyees­sä

27.09.2023 16:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Katso videolta, millaisia ajatuksia Revonlahden vuoden kyläksi valintakriteerien kuuleminen herätti Risto Törmäsen, Seija Knuutilan, Inkeri Kukkosen, Kaarina Pietilän ja Risto Pietilän mielissä.

Katso vi­deol­ta, mil­lai­sia aja­tuk­sia Re­von­lah­den vuoden kyläksi va­lin­ta­kri­tee­rien kuu­le­mi­nen herätti Risto Tör­mä­sen, Seija Knuu­ti­lan, Inkeri Kuk­ko­sen, Kaarina Pie­ti­län ja Risto Pie­ti­län mie­lis­sä.

24.09.2023 14:03
Tilaajille
Joonatan Tola viihdytti Raahen kirjamessuilla: "Mä vaan kirjoitin sen ihan säkällä"

Joo­na­tan Tola viih­dyt­ti Raahen kir­ja­mes­suil­la: "Mä vaan kir­joi­tin sen ihan sä­käl­lä"

23.09.2023 18:00
Tilaajille
Kirjamessut houkutteli taas kerran lehtorin Limingasta pistäytymään Raahessa

Kir­ja­mes­sut hou­kut­te­li taas kerran leh­to­rin Li­min­gas­ta pis­täy­ty­mään Raa­hes­sa

23.09.2023 15:30
Tilaajille
Pyhäjoen näyttelijät harjoittelevat Pekka Pudaksen Ameriikan meininkiä

Py­hä­joen näyt­te­li­jät har­joit­te­le­vat Pekka Pu­dak­sen Ame­rii­kan mei­nin­kiä

23.09.2023 12:00
Tilaajille
Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly ei lannistu: "Meillä on 59 penkkiä – mihin perustetaan korttelikino?"

Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Bio Hu­vi­myl­ly ei lan­nis­tu: "Meillä on 59 penkkiä – mihin pe­rus­te­taan kort­te­li­ki­no?"

23.09.2023 10:00 4
Tilaajille
Boomerin inhokki-ilmaisuja
Kolumni

Boo­me­rin in­hok­ki-il­mai­su­ja

22.09.2023 07:00
Tilaajille
Säätiö veti maton talkooväen alta
Pääkirjoitus

Säätiö veti maton tal­koo­väen alta

22.09.2023 06:30
Tilaajille
Nyt puhuu Soveliuksen apurahastosäätiön Reino Temmes: "Emme voi hyväksyä maanvuokrasopimusta"

Nyt puhuu So­ve­liuk­sen apu­ra­has­to­sää­tiön Reino Temmes: "Emme voi hy­väk­syä maan­vuok­ra­so­pi­mus­ta"

21.09.2023 18:15 21
Tilaajille
Korjausarkkitehti Raimo Tikka Bio Huvimyllyn tilanteesta: "Säätiöllä on iso vastuu eikä vaihtoehtoja"

Kor­jaus­ark­ki­teh­ti Raimo Tikka Bio Hu­vi­myl­lyn ti­lan­tees­ta: "Sää­tiöl­lä on iso vastuu eikä vaih­toeh­to­ja"

21.09.2023 17:30 4
Tilaajille
Säätiö pudotti pommin: Bio Huvimyllyn rakennus jäänee säätiölle

Säätiö pudotti pommin: Bio Hu­vi­myl­lyn ra­ken­nus jäänee sää­tiöl­le

21.09.2023 17:20 30
Tilaajille
Kolumni: Kesä meni, muistot ja sota jäi
Kolumni

Ko­lum­ni: Kesä meni, muistot ja sota jäi

20.09.2023 07:00
Tilaajille
Pyhäjoella yhteisö tekee taidetta: Vanhantien varteen noussut teos kantaa arjen historiaa

Py­hä­joel­la yhteisö tekee tai­det­ta: Van­han­tien varteen noussut teos kantaa arjen his­to­riaa

20.09.2023 11:11
Tilaajille
Raahen Fiiaa esiteltiin koululaisille

Raahen Fiiaa esi­tel­tiin kou­lu­lai­sil­le

14.09.2023 19:00 2
Tilaajille
Kim Somervuori tekee Raahen ensimmäistä muraalia kerrostalon seinään – Katso miten teoksen valmistuminen etenee

Kim So­mer­vuo­ri tekee Raahen en­sim­mäis­tä mu­raa­lia ker­ros­ta­lon seinään – Katso miten teoksen val­mis­tu­mi­nen etenee

14.09.2023 17:00
Tilaajille
Lauantaina Raahesalissa lauletaan Helismaan sanoin – Laulutoverit tarjoilevat myös harvinaisuuksia

Lauan­tai­na Raa­he­sa­lis­sa lau­le­taan He­lis­maan sanoin – Lau­lu­to­ve­rit tar­joi­le­vat myös har­vi­nai­suuk­sia

14.09.2023 12:17
Tilaajille