Mainos: Tutustu Raahen Seu­tuun! Lehti + digi nyt 2 kk 29 €. Tilaa tästä.

Kulttuuri
Viimeisin 12 tuntia
Minna Maijalan uusi kirja valottaa tulisieluisen runoilijan Katri Valan elämää

Minna Mai­ja­lan uusi kirja va­lot­taa tu­li­sie­lui­sen ru­noi­li­jan Katri Valan elämää

09:00
Tilaajille
Kuukausi
Debyytti suoraan yksiöstä – Raahelaislähtöisten muusikkojen Apollo I Nine tekee vaihtoehtoista popmusiikkia kotikonstein

De­byyt­ti suoraan yk­siös­tä – Raa­he­lais­läh­töis­ten muu­sik­ko­jen Apollo I Nine tekee vaih­to­eh­tois­ta pop­mu­siik­kia ko­ti­kons­tein

17.10.2021 12:00
Tilaajille
Lohikäärmeitä ja taruolentoja maalaava Saara Kaarela: "Älkää vakavistelko – menkää metsään ja päästäkää mielikuvitus irti"

Lo­hi­käär­mei­tä ja ta­ru­olen­to­ja maa­laa­va Saara Kaa­re­la: "Älkää va­ka­vis­tel­ko – menkää metsään ja pääs­tä­kää mie­li­ku­vi­tus irti"

14.10.2021 18:00 1
Tilaajille
Pauli Ylitalo Tiernasäätiön linjasta vaalentaa Murjaanien kuningas: "Hätävarjelun liioittelua"

Pauli Ylitalo Tier­na­sää­tiön lin­jas­ta vaa­len­taa Mur­jaa­nien ku­nin­gas: "Hä­tä­var­je­lun liioit­te­lua"

12.10.2021 16:22 8
Tilaajille
Nämä ilmaisut ärsyttävät Raahen Seudun lukijoita

Nämä il­mai­sut är­syt­tä­vät Raahen Seudun lu­ki­joi­ta

11.10.2021 12:00 6
Tilaajille
Virpi Lehdon koronapäiväkirja: Ankeasta korona-ajasta kehkeytyi yllättäen erittäin tuottelias angstisten akvarellien kausi

Virpi Lehdon ko­ro­na­päi­vä­kir­ja: An­keas­ta ko­ro­na-ajas­ta keh­key­tyi yl­lät­täen erit­täin tuot­te­lias angs­tis­ten ak­va­rel­lien kausi

06.10.2021 09:00
Tilaajille
Pitkä näytöstauko päättyy: Koronarajoitusten vuoksi Raahen Teatterin Neiti Julien ensi-iltaa siirrettiin kaksi kertaa

Pitkä näy­tös­tau­ko päät­tyy: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi Raahen Teat­te­rin Neiti Julien en­si-il­taa siir­ret­tiin kaksi kertaa

02.10.2021 19:00
Tilaajille
Ensimmäinen livenä järjestetty Kirjallinen keskiviikko: Kirjaston on pysyttävä kirjastona

En­sim­mäi­nen livenä jär­jes­tet­ty Kir­jal­li­nen kes­ki­viik­ko: Kir­jas­ton on py­syt­tä­vä kir­jas­to­na

30.09.2021 18:00
Tilaajille
Kirjastosta on tullut kohtaamispaikka
Pääkirjoitus

Kir­jas­tos­ta on tullut koh­taa­mis­paik­ka

29.09.2021 06:00
Tilaajille
Raahe-opisto ja Raahen musiikkiopisto yhdessä: Sävelten, värien ja tunteiden lumousta

Raa­he-opis­to ja Raahen mu­siik­ki­opis­to yh­des­sä: Sä­vel­ten, värien ja tun­tei­den lu­mous­ta

26.09.2021 14:00
Tilaajille
Tuomiojan Nuorisoseuran monitoimitalon rakennustyöt hyvässä vauhdissa

Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seuran mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työt hyvässä vauh­dis­sa

26.09.2021 10:00
Tilaajille
Tragikoominen näytelmä miehen elämästä – Ruukin Näyttämöllä tehtiin elämänmakuinen näytelmä improvisointiharjoituksilla

Tra­gi­koo­mi­nen näy­tel­mä miehen elä­mäs­tä – Ruukin Näyt­tä­möl­lä tehtiin elä­män­ma­kui­nen näy­tel­mä imp­ro­vi­soin­ti­har­joi­tuk­sil­la

25.09.2021 15:00
Tilaajille
Keskiviikkona muistellaan, mitä kaikkea Raahen kirjastoelämässä on tapahtunut

Kes­ki­viik­ko­na muis­tel­laan, mitä kaikkea Raahen kir­jas­to­elä­mäs­sä on ta­pah­tu­nut

24.09.2021 17:00
Tilaajille
Wanhan Raahen joulukalenteria rakennetaan kahdeksatta kertaa – Ilmoittautumisaikaa enää vajaa viikko

Wanhan Raahen jou­lu­ka­len­te­ria ra­ken­ne­taan kah­dek­sat­ta kertaa – Il­moit­tau­tu­mis­ai­kaa enää vajaa viikko

21.09.2021 19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Joko kuntaliitoskatku alkaa haihtua ja Vihanti on aidosti osa Raahea?  Vihanti tutuksi -viikko alkoi Praatissa

Joko kun­ta­lii­tos­kat­ku alkaa haihtua ja Vihanti on aidosti osa Raahea?  Vihanti tutuksi -viikko alkoi Praa­tis­sa

20.09.2021 13:49 1
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Oman elämänsä näköinen rokkitähti ei tarjoaisi Iggy Popille pullaa

Tullaan tu­tuik­si: Oman elä­män­sä nä­köi­nen rok­ki­täh­ti ei tar­joai­si Iggy Popille pullaa

17.09.2021 20:00
Tilaajille
Yleisön pyynnöstä: Laulava hoitaja hoitaa Pyhäjoella syksylläkin

Yleisön pyyn­nös­tä: Laulava hoitaja hoitaa Py­hä­joel­la syk­syl­lä­kin

14.09.2021 16:39
Tilaajille
Liminkakylän kylätoiminnan vuositapahtumat käynnistyvät, Jaakko Jukkola kertoo myös ensi kevään myyntinäyttelyn olevan ohjelmassa

Li­min­ka­ky­län ky­lä­toi­min­nan vuo­si­ta­pah­tu­mat käyn­nis­ty­vät, Jaakko Jukkola kertoo myös ensi kevään myyn­ti­näyt­te­lyn olevan oh­jel­mas­sa

13.09.2021 18:30
Tilaajille
Yhtye äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä julkaistiin levy, joka ilmestyy pian Japanissakin

Yhtye äänitti demon ja hajosi pian sen jälkeen – yli 30 vuoden päästä jul­kais­tiin levy, joka il­mes­tyy pian Ja­pa­nis­sa­kin

12.09.2021 14:00 1
Tilaajille