Kulttuuri
Viikko
Qstock julkaisi viimeiset esiintyjät, festivaalin ohjelma on nyt valmis – festari aloittaa yhteistyön Oulu2026-hankkeen kanssa

Qstock jul­kai­si vii­mei­set esiin­ty­jät, fes­ti­vaa­lin ohjelma on nyt valmis – festari aloit­taa yh­teis­työn Oulu2026-hank­keen kanssa

25.05.2022 10:11
Sepän kynä käänsi klassikkobiisin suomeksi – video kuvattiin Nizzan upeissa maisemissa

Sepän kynä käänsi klas­sik­ko­bii­sin suo­mek­si – video ku­vat­tiin Nizzan upeissa mai­se­mis­sa

24.05.2022 17:00 1
Tilaajille
Karinkannan rokkifestareille ja Kalifornian perimätiedon kokoamiselle myönnettiin apuraha

Ka­rin­kan­nan rok­ki­fes­ta­reil­le ja Ka­li­for­nian pe­ri­mä­tie­don ko­koa­mi­sel­le myön­net­tiin apuraha

23.05.2022 16:00
Tilaajille
Kahden koronakesän jälkeen on Pekanpäivillä mahtava kattaus: Kallaaseista kukkaketoon ja rokista Rautaruukkiin

Kahden ko­ro­na­ke­sän jälkeen on Pe­kan­päi­vil­lä mahtava kat­taus: Kal­laa­seis­ta kuk­ka­ke­toon ja rokista Rau­ta­ruuk­kiin

21.05.2022 09:00
Tilaajille
Rantajatsien ohjelma julki: "Nyt tarvitaan musiikin voimaa ja lohtua"

Ran­ta­jat­sien ohjelma julki: "Nyt tar­vi­taan mu­sii­kin voimaa ja lohtua"

19.05.2022 20:00
Tilaajille
Raaheen voitto Kemin valtakunnallisesta sarjakuvakilpailusta

Raaheen voitto Kemin val­ta­kun­nal­li­ses­ta sar­ja­ku­va­kil­pai­lus­ta

19.05.2022 17:30
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pyhäjokinen pianonvirittäjä tutustui Suomeen muuttaneeseen muusikkoon ja päätyi laulamaan taustoja Andy McCoyn soololevylle

Py­hä­jo­ki­nen pia­non­vi­rit­tä­jä tu­tus­tui Suomeen muut­ta­nee­seen muu­sik­koon ja päätyi lau­la­maan taus­to­ja Andy McCoyn soo­lo­le­vyl­le

17.05.2022 20:00
Tilaajille
Riikka Konosen puvustus nähtiin Kuopion kaupunginteatterissa: "Mieletöntä, mahtavaa"

Riikka Konosen pu­vus­tus nähtiin Kuopion kau­pun­gin­teat­te­ris­sa: "Mie­le­tön­tä, mah­ta­vaa"

17.05.2022 17:00
Tilaajille
Olli Vaittinen halusi tehdä jotain ukrainalaisten hyväksi ja järjesti ensi lauantaiksi hyväntekeväisyyskonsertin

Olli Vait­ti­nen halusi tehdä jotain uk­rai­na­lais­ten hyväksi ja jär­jes­ti ensi lauan­taik­si hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin

17.05.2022 14:50
Tilaajille
Mare Jatkola ohjaa uuden teknotrillerin

Mare Jatkola ohjaa uuden tek­no­tril­le­rin

16.05.2022 11:00
Tilaajille
Vanhan Raahen kehittämistyötä jatketaan – Korjausneuvojan palkkaamista harkitaan

Vanhan Raahen ke­hit­tä­mis­työ­tä jat­ke­taan – Kor­jaus­neu­vo­jan palk­kaa­mis­ta har­ki­taan

15.05.2022 16:00 4
Tilaajille
Kirja-arvio: Tenhoavasti yhdestä käänteentekevästä vuosikymmenestä

Kir­ja-ar­vio: Ten­hoa­vas­ti yhdestä kään­teen­te­ke­väs­tä vuo­si­kym­me­nes­tä

15.05.2022 11:00
Tilaajille
Maanantaina Pyhäjoella soi maailmanluokan jatsi

Maa­nan­tai­na Py­hä­joel­la soi maail­man­luo­kan jatsi

14.05.2022 19:00
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Varsin vain hölömyttiin, ei asiastatehen

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Varsin vain hö­lö­myt­tiin, ei asias­ta­te­hen

14.05.2022 16:00
Tilaajille
Janita Autio valittiin Vuoden Instagram-vaikuttajaksi

Janita Autio va­lit­tiin Vuoden Ins­tag­ram-vai­kut­ta­jak­si

14.05.2022 13:42
Tilaajille
Saana Kastelli kilpailee seuraavaksi Kultaisesta Harmonikasta

Saana Kas­tel­li kil­pai­lee seu­raa­vak­si Kul­tai­ses­ta Har­mo­ni­kas­ta

13.05.2022 20:30 3
Tilaajille
Raahen kirjaston palvelupäällikkö Arja Nevala on ehdolla Suomen kirjastoseuran hallitukseen

Raahen kir­jas­ton pal­ve­lu­pääl­lik­kö Arja Nevala on ehdolla Suomen kir­jas­to­seu­ran hal­li­tuk­seen

11.05.2022 16:00
Tilaajille
Helena Korpela päätti muuttaa Hollannista Raaheen koska Raahessa kaikki on hyvin

Helena Korpela päätti muuttaa Hol­lan­nis­ta Raaheen koska Raa­hes­sa kaikki on hyvin

08.05.2022 14:00 1
Tilaajille
Murresarja Päntiönnään: Pahaset meni pommilla, ei oorteli auttanu

Mur­re­sar­ja Pän­tiön­nään: Pahaset meni pom­mil­la, ei oorteli auttanu

07.05.2022 15:00
Tilaajille
Mestariurkuri hämmästelee Raahen kirkon urkuja: "Uskomatonta, että Raahessa on tällainen soitin"

Mes­ta­ri­ur­ku­ri häm­mäs­te­lee Raahen kirkon urkuja: "Us­ko­ma­ton­ta, että Raa­hes­sa on täl­lai­nen soitin"

07.05.2022 13:00 1
Tilaajille