Musiikki
Kiireettömyyttä vaaliva Vieraat on nykyajan etäbändi - "Ollaan tosi fiiliksissä tästä työskentelytavasta"

Kii­reet­tö­myyt­tä vaaliva Vieraat on ny­ky­ajan etä­bän­di - "Ollaan tosi fii­lik­sis­sä tästä työs­ken­te­ly­ta­vas­ta"

01.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Saloisten Mieskvartetti teki levyn: Mieskuoro pienoiskoossa

Sa­lois­ten Mies­kvar­tet­ti teki levyn: Mies­kuo­ro pie­nois­koos­sa

29.08.2020 13:00 0
Tilaajille
Raahen tuulista tutkijatohtoriksi – kotikaupunki tarjosi Inna Liskolle hyvät lähtökohdat elämään

Raahen tuu­lis­ta tut­ki­ja­toh­to­rik­si – ko­ti­kau­pun­ki tarjosi Inna Lis­kol­le hyvät läh­tö­koh­dat elämään

13.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Musamies unelmatyössään

Tullaan tu­tuik­si: Mu­sa­mies unel­ma­työs­sään

08.08.2020 11:00 0
Tilaajille
Syksyn kalenterissa siintävät taas keikkalavat– Laulaja Mervi Koponen oppi rauhoittamaan elämänsä jo ennen koronaa vakavan sairauden iskiessä

Syksyn ka­len­te­ris­sa siin­tä­vät taas keik­ka­la­vat– Laulaja Mervi Koponen oppi rau­hoit­ta­maan elä­män­sä jo ennen koronaa vakavan sai­rau­den is­kies­sä

26.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Uutta musiikkia Tanelilta ja yhtyeen trio keikalle Raaheen

Uutta mu­siik­kia Ta­ne­lil­ta ja yhtyeen trio kei­kal­le Raaheen

09.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Musiikkiopiston hakuprosessiin muutoksia – ilmoittautuminen edelleen käynnissä

Mu­siik­ki­opis­ton ha­ku­pro­ses­siin muu­tok­sia – il­moit­tau­tu­mi­nen edel­leen käyn­nis­sä

13.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Raahelaislähtöisen viulistin Minna Tuhkalan ura alkoi jo nuorena isän mukana kiertäessä – "Isä oli kunnon pelimanni"

Raa­he­lais­läh­töi­sen viu­lis­tin Minna Tuh­ka­lan ura alkoi jo nuorena isän mukana kier­täes­sä – "Isä oli kunnon pe­li­man­ni"

02.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Koronakevät yllätti Annen iloisesti: Uusi kappale radiosoittoon

Ko­ro­na­ke­vät yllätti Annen iloi­ses­ti: Uusi kappale ra­dio­soit­toon

13.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Jumalan kämmenellä Antti Tuiskun kanssa – Tätä mieltä ovat seurakuntanuoret

Jumalan käm­me­nel­lä Antti Tuiskun kanssa – Tätä mieltä ovat seu­ra­kun­ta­nuo­ret

28.02.2020 14:00 0
Tilaajille
Pekka Tähkävuorelle orkesterissa soittaminen on kokonaisvaltainen kokemus, joka vaatii täydellistä keskittymistä ja jonka aikana mikään muu ei ole läsnä – Joulukuussa 2012 soittamisessa oli haikea sävy

Pekka Täh­kä­vuo­rel­le or­kes­te­ris­sa soit­ta­mi­nen on ko­ko­nais­val­tai­nen ko­ke­mus, joka vaatii täy­del­lis­tä kes­kit­ty­mis­tä ja jonka aikana mikään muu ei ole läsnä – Jou­lu­kuus­sa 2012 soit­ta­mi­ses­sa oli haikea sävy

28.01.2020 20:00 0
Tilaajille
Uusi raahelaisduo Maaru tuudittaa uneen

Uusi raa­he­lais­duo Maaru tuu­dit­taa uneen

16.12.2019 22:00 0
Jere Lilja iski silmänsä joululauluihin – Mukana myös viisi suomalaista artistia tai bändiä (ikään kuin)

Jere Lilja iski sil­män­sä jou­lu­lau­lui­hin – Mukana myös viisi suo­ma­lais­ta ar­tis­tia tai bändiä (ikään kuin)

12.12.2019 15:00 0
Raahen puhallinorkesteri juhli syntymäpäiviään

Raahen pu­hal­lin­or­kes­te­ri juhli syn­ty­mä­päi­viään

02.12.2019 08:39 0
Tilaajille
Samuli Putron Elämä on juhla rankattiin vuosituhannen parhaiden suomalaislevyjen joukkoon

Samuli Putron Elämä on juhla ran­kat­tiin vuo­si­tu­han­nen par­hai­den suo­ma­lais­le­vy­jen jouk­koon

22.11.2019 13:31 0
Tilaajille
Lue Matti Riekin haastattelu valittujen videoiden kera – Kaveri toi Ruotsista innostuksen Kissiin, ja sitten se oli menoa

Lue Matti Riekin haas­tat­te­lu va­lit­tu­jen vi­deoi­den kera – Kaveri toi Ruot­sis­ta in­nos­tuk­sen Kis­siin, ja sitten se oli menoa

13.11.2019 15:55 0