Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Musiikki
Antti Kukkola täytti 40 vuotta ja alkoi sooloartistiksi – miehen soittoinnostus sai alkunsa Raahessa

Antti Kukkola täytti 40 vuotta ja alkoi soo­lo­ar­tis­tik­si – miehen soit­to­in­nos­tus sai alkunsa Raa­hes­sa

29.09.2023 20:00
Tilaajille
Veli-Matti Mathlinilla oli haave ja nyt hän soittaa huuliharppua blues-yhtyeessä

Ve­li-Mat­ti Math­li­nil­la oli haave ja nyt hän soittaa huu­li­harp­pua blues-yh­tyees­sä

27.09.2023 16:00
Tilaajille
JP Leppäluoto Yön solistiksi: "Tuntuu perkeleen hyvältä!"

JP Lep­pä­luo­to Yön so­lis­tik­si: "Tuntuu per­ke­leen hy­väl­tä!"

31.08.2023 20:00 1
Tilaajille
Posliinipossuja, tanssia ja taidetta kehon osista – Taiteiden yön ohjelma on monipuolinen

Pos­lii­ni­pos­su­ja, tanssia ja tai­det­ta kehon osista – ­Tai­tei­den yön ohjelma on mo­ni­puo­li­nen

17.08.2023 17:00
Tilaajille
Teemu Halmkronan uusi EP on elämänmakuinen: "Kappaleita kuunnellessa tulee sellainen fiilis, että jos laittaa silmät kiinni niin alkaa näkyä leffakohtaus silmissä"

Teemu Halmk­ro­nan uusi EP on elä­män­ma­kui­nen: "Kap­pa­lei­ta kuun­nel­les­sa tulee sel­lai­nen fiilis, että jos laittaa silmät kiinni niin alkaa näkyä lef­fa­koh­taus sil­mis­sä"

28.07.2023 14:00 1
Tilaajille
Uutta musiikkia Raahesta - Niko Haapakoski Luonnon armoilla on yhden miehen projekti

Uutta mu­siik­kia Raa­hes­ta - Niko Haa­pa­kos­ki Luonnon ar­moil­la on yhden miehen pro­jek­ti

27.07.2023 09:00
Vuoden 2023 patruuna on Jukka Kauppinen – isä, yrittäjä ja duunari

Vuoden 2023 pat­ruu­na on Jukka Kaup­pi­nen – isä, yrit­tä­jä ja duunari

08.07.2023 12:15
Tilaajille
Biisi vahvalla sanomalla – raahelaislähtöiset artistit julkaisivat tänään yhteiskappaleen

Biisi vah­val­la sa­no­mal­la – raa­he­lais­läh­töi­set ar­tis­tit jul­kai­si­vat tänään yh­teis­kap­pa­leen

09.06.2023 16:00
Tilaajille
"Ensin tutustutaan soittimiin ja neljän päivän päästä esiinnytään" – Rock Academyn bändileireillä tahti on kova ja kehitys taattu

"Ensin tu­tus­tu­taan soit­ti­miin ja neljän päivän päästä esiin­ny­tään" – Rock Aca­de­myn bän­di­lei­reil­lä tahti on kova ja kehitys taattu

09.06.2023 09:00
Tilaajille
Yhtye saatettiin perustaa Turussa, mutta raahelaiseksi sen miellämme: Siksi Idiootti on raahelainen klassikko

Yhtye saa­tet­tiin pe­rus­taa Tu­rus­sa, mutta raa­he­lai­sek­si sen miel­läm­me: Siksi Idioot­ti on raa­he­lai­nen klas­sik­ko

07.06.2023 17:02
Tilaajille
Peltokurjelle levytyssopimus: Kesäsingle kertoo Häräntappoaseen Allun ja Kertun rakkaudesta

Pel­to­kur­jel­le le­vy­tys­so­pi­mus: Ke­sä­sing­le kertoo Hä­rän­tap­poa­seen Allun ja Kertun rak­kau­des­ta

15.05.2023 11:17
Tilaajille
Pytinki-kuoro juhlii laulamalla 30 vuottaan – tulevassa juhlakonsertissa Eeva Heilalan runoihin sävelletyn tilausteoksen kantaesitys

Py­tin­ki-kuo­ro juhlii lau­la­mal­la 30 vuot­taan – tu­le­vas­sa juh­la­kon­ser­tis­sa Eeva Hei­la­lan ru­noi­hin sä­vel­le­tyn ti­laus­teok­sen kan­ta­esi­tys

04.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Anton Häkkinen esiintyi Paavolan kevätmarkkinoilla

Anton Häk­ki­nen esiin­tyi Paa­vo­lan ke­vät­mark­ki­noil­la

23.04.2023 19:55
Uutta levyä julkaisevalla Gobralla on kulttibändin maine: "Kokoonnumme kuulemma juhannuksena suolle soittamaan"

Uutta levyä jul­kai­se­val­la Gob­ral­la on kult­ti­bän­din maine: "Ko­koon­num­me kuu­lem­ma ju­han­nuk­se­na suolle soit­ta­maan"

19.04.2023 12:00
Konevitsan kellot soivat lauantaina Raahesalissa: Maailmanmusiikin pioneeri Piirpauke tuo klassikot Raaheen

Ko­ne­vit­san kellot soivat lauan­tai­na Raa­he­sa­lis­sa: Maail­man­mu­sii­kin pio­nee­ri Piir­pau­ke tuo klas­si­kot Raaheen

18.04.2023 19:00
Tilaajille
Antti Sepältä uusi sinkku – katso tuore video

Antti Sepältä uusi sinkku – katso tuore video

07.04.2023 12:00
Tilaajille
Raahe Festivalista kuoriutui kaikkien aikojen kotiseutujuhla – Leppäluoto ja Putro tuovat paikallista tähtiloistetta, Indica tekee paluun

Raahe Fes­ti­va­lis­ta kuo­riu­tui kaik­kien aikojen ko­ti­seu­tu­juh­la – Lep­pä­luo­to ja Putro tuovat pai­kal­lis­ta täh­ti­lois­tet­ta, Indica tekee paluun

07.04.2023 09:00
Tilaajille
Raahelaisbändien keikkakunto katsastetaan lauantaina: Neljän bändiä pistää rokit soimaan Riemussa

Raa­he­lais­bän­dien keik­ka­kun­to kat­sas­te­taan lauan­tai­na: Neljän bändiä pistää rokit soimaan Rie­mus­sa

30.03.2023 18:00
Tilaajille
50 vuotta täyttävän Raahen musiikkiopiston eläkeikä on kaukana: "Ollaan hyvin kiinni nykypäivässä"

50 vuotta täyt­tä­vän Raahen mu­siik­ki­opis­ton elä­ke­ikä on kau­ka­na: "Ollaan hyvin kiinni ny­ky­päi­väs­sä"

30.03.2023 15:00
Raahelaiset klassikot: Waymenin Kitara ja meri on nostalginen raahelaisklassikko

Raa­he­lai­set klas­si­kot: Way­me­nin Kitara ja meri on nos­tal­gi­nen raa­he­lais­klas­sik­ko

24.03.2023 14:00
Tilaajille