Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen museo
Raahen museo on täynnä aarteita – "Kokoelma on mittaamattoman arvokas"

Raahen museo on täynnä aar­tei­ta – "Ko­koel­ma on mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas"

11.10.2023 12:00
Tilaajille
Pakkahuoneen museon sähköremontti jatkuu nyt alakerrassa

Pak­ka­huo­neen museon säh­kö­re­mont­ti jatkuu nyt ala­ker­ras­sa

07.01.2023 14:00 1
Tilaajille
Barokkia Suomen vanhimmassa paikallismuseossa

Ba­rok­kia Suomen van­him­mas­sa pai­kal­lis­mu­seos­sa

18.10.2022 17:00
Tilaajille
Tullaan tutuiksi: Ollin tie vei museolle

Tullaan tu­tuik­si: Ollin tie vei mu­seol­le

07.07.2022 18:00
Pakkahuone on säilynyt yleisön lempimuseona

Pak­ka­huo­ne on säi­ly­nyt yleisön lem­pi­mu­seo­na

29.06.2022 08:00
Tilaajille
Kaikkien aikojen kesätyö – Raahen museon kesätyöntekijät aloittivat työnsä

Kaik­kien aikojen kesätyö – Raahen museon ke­sä­työn­te­ki­jät aloit­ti­vat työnsä

15.06.2022 10:00
Tilaajille
Raahen museo liittyi Finnaan, eli nyt museon kokoelmia voi tarkastella poistumatta kotoaan

Raahen museo liittyi Fin­naan, eli nyt museon ko­koel­mia voi tar­kas­tel­la pois­tu­mat­ta kotoaan

28.04.2022 15:15
Tilaajille
Raahen museon mittaamattoman arvokkaat antiikin aikaiset esineet tallennetaan 3D-muotoon

Raahen museon mit­taa­mat­to­man ar­vok­kaat an­tii­kin ai­kai­set esineet tal­len­ne­taan 3D-muo­toon

09.08.2021 15:56
Tilaajille
Nuori Herra sukeltaa jälleen: "Eihän se ole mitenkään turvallinen sukeltaa"

Nuori Herra su­kel­taa jäl­leen: "Eihän se ole mi­ten­kään tur­val­li­nen su­kel­taa"

14.07.2021 19:00
Tilaajille
RS Live: Katso täältä Plootulöytö Isonvihan ajalta -esitelmä kello 18

RS Live: Katso täältä Ploo­tu­löy­tö Ison­vi­han ajalta -e­si­tel­mä kello 18

01.07.2021 17:55
Kopsasta löytyneet kupariplootut Raahen museolle, Raahe–seura maksaa lunastuksen

Kop­sas­ta löy­ty­neet ku­pa­ri­ploo­tut Raahen mu­seol­le, Raa­he–­seu­ra maksaa lu­nas­tuk­sen

18.06.2021 09:00
Tilaajille
Raahen museon alakerta

Raahen museon ala­ker­ta

15.06.2021 14:48
Tilaajille
Raahen museon yläkerta

Raahen museon ylä­ker­ta

13.06.2021 12:00
Tilaajille
Museoon mukaan avoin mieli ja sopivasti aikaa – seikkaile Pakkahuoneen museossa 360-videon avulla!

Museoon mukaan avoin mieli ja so­pi­vas­ti aikaa – seik­kai­le Pak­ka­huo­neen mu­seos­sa 360-vi­deon avulla!

13.06.2021 12:00
Tilaajille
Olli Matala käy läpi Raahen museon luonnontieteellistä  kokoelmaa: Tärkeä apuväline on hyönteiskirja

Olli Matala käy läpi Raahen museon luon­non­tie­teel­lis­tä ko­koel­maa: Tärkeä apu­vä­li­ne on hyön­teis­kir­ja

16.04.2021 15:50
Tilaajille
Museon virtuaalikierros herättänyt kiinnostusta

Museon vir­tuaa­li­kier­ros he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta

07.02.2021 12:00
Tilaajille
Putroa suorana Raahesta

Putroa suorana Raa­hes­ta

12.01.2021 21:00 3
Tilaajille
Raahen museoon pääsee kierrokselle nyt myös älypuhelimella tai tietokoneella

Raahen museoon pääsee kier­rok­sel­le nyt myös äly­pu­he­li­mel­la tai tie­to­ko­neel­la

28.12.2020 14:00
Tilaajille
Raahessa reagoidaan koronatilanteeseen: Teatteri, museo ja musiikkiluokat peruneet jo tapahtumia

Raa­hes­sa rea­goi­daan ko­ro­na­ti­lan­tee­seen: Teat­te­ri, museo ja mu­siik­ki­luo­kat pe­ru­neet jo ta­pah­tu­mia

30.11.2020 10:06
Tilaajille
Laivapatruunin joulutunnelma kutsuu tänäkin vuonna – Vierailu Soveliuksen taloon varattava ennakkoon

Lai­va­pat­ruu­nin jou­lu­tun­nel­ma kutsuu tänäkin vuonna – Vie­rai­lu So­ve­liuk­sen taloon va­rat­ta­va en­nak­koon

25.11.2020 16:00
Tilaajille