Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Museot
Museoissa käydään taas: Raahen museoiden kävijämäärät ovat palanneet koronaa edeltäneeseen aikaan

Mu­seois­sa käydään taas: Raahen mu­seoi­den kä­vi­jä­mää­rät ovat pa­lan­neet koronaa edel­tä­nee­seen aikaan

30.06.2023 12:00
Tilaajille
Annalan kesä avattiin musisoiden

Annalan kesä avat­tiin mu­si­soi­den

16.06.2022 16:05
Tilaajille
Raahen museo liittyi Finnaan, eli nyt museon kokoelmia voi tarkastella poistumatta kotoaan

Raahen museo liittyi Fin­naan, eli nyt museon ko­koel­mia voi tar­kas­tel­la pois­tu­mat­ta kotoaan

28.04.2022 15:15
Tilaajille
Annalan museolle valtakunnallista nostetta – Valittu vuoden kesäkohteeksi

Annalan mu­seol­le val­ta­kun­nal­lis­ta nos­tet­ta – Valittu vuoden ke­sä­koh­teek­si

04.04.2022 08:00
Tilaajille
Museot ovat korona-ajan voittajia – Kävijämäärät ennätyksiin myös Raahessa

Museot ovat ko­ro­na-ajan voit­ta­jia – Kä­vi­jä­mää­rät en­nä­tyk­siin myös Raa­hes­sa

07.09.2021 20:30 1
Tilaajille
Museo on Miska Eilolan ominta maailmaa - "Raahella on niin pitkä ja monipuolinen historia, että sieltä riittää ammennettavaa"

Museo on Miska Eilolan ominta maail­maa - "Raa­hel­la on niin pitkä ja mo­ni­puo­li­nen his­to­ria, että sieltä riittää am­men­net­ta­vaa"

16.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Museolla odotetaan normaalimpaa kesää – Laivapatruunin koti ja Apteekkimuseokin aiotaan avata yleisölle tänä kesänä

Mu­seol­la odo­te­taan nor­maa­lim­paa kesää – Lai­va­pat­ruu­nin koti ja Ap­teek­ki­mu­seo­kin aiotaan avata ylei­söl­le tänä kesänä

26.04.2021 08:31
Tilaajille
Museon virtuaalikierros herättänyt kiinnostusta

Museon vir­tuaa­li­kier­ros he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta

07.02.2021 12:00
Tilaajille
Vihannin museo avautuu juhannuksena

Vi­han­nin museo avautuu ju­han­nuk­se­na

01.06.2020 14:39
Tilaajille
Museoihin jälleen ensi viikolla

Mu­seoi­hin jälleen ensi vii­kol­la

27.05.2020 08:00
Tilaajille
Museossa suunnistettiin etsimässä uusia esineitä

Mu­seos­sa suun­nis­tet­tiin et­si­mäs­sä uusia esi­nei­tä

06.03.2020 10:00
Tilaajille
Ollaan ylpeitä upeista museoistamme
Pääkirjoitus

Ollaan ylpeitä upeista mu­seois­tam­me

17.02.2020 06:45
Tilaajille
Raahen museolla huippuvuosi: Tuhansia kävijöitä lisää

Raahen mu­seol­la huip­pu­vuo­si: Tu­han­sia kä­vi­jöi­tä lisää

14.01.2020 20:00
Tilaajille
Punainen Tupa kotiseutuyhdistyksen museokahvilaksi

Pu­nai­nen Tupa ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen mu­seo­kah­vi­lak­si

12.12.2017 20:00
Pyhäjoen Annalan museosta on varastettu puoli tusinaa vanhaa asetta

Py­hä­joen Annalan mu­seos­ta on va­ras­tet­tu puoli tusinaa vanhaa asetta

09.11.2017 13:26
Museosuunnistusta ja visaisia tehtäviä pikkuväelle

Mu­seo­suun­nis­tus­ta ja vi­sai­sia teh­tä­viä pik­ku­väel­le

24.10.2017 20:00
Vanhantien uudistukset nykyaikaistavat Pyhäjoen ilmettä

Van­han­tien uu­dis­tuk­set ny­ky­ai­kais­ta­vat Py­hä­joen ilmettä

07.10.2017 12:05
Hiukan keskiaikaa, hiukan pyhimyksiä, hiukan Commodore 64:ää – mikä se on?

Hiukan kes­kiai­kaa, hiukan py­hi­myk­siä, hiukan Com­mo­do­re 64:ää – mikä se on?

20.07.2017 15:53
Merivoimat ohjusvene Raahen myynnistä: Ei ajankohtaista mutta ei mahdotonta

Me­ri­voi­mat oh­jus­ve­ne Raahen myyn­nis­tä: Ei ajan­koh­tais­ta mutta ei mah­do­ton­ta

20.07.2017 00:00
Tuleva tietosuojalaki on saanut museot varpailleen: Voidaanko saamelaisten, vammaisten tai ammattiliittojen historiaa enää taltioida?

Tuleva tie­to­suo­ja­la­ki on saanut museot var­pail­leen: Voi­daan­ko saa­me­lais­ten, vam­mais­ten tai am­mat­ti­liit­to­jen his­to­riaa enää tal­tioi­da?

18.07.2017 13:01