Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallishistoria
Raahe-opistolla on tarjolla neljä luentoa, joiden aikana jokainen oppii uutta Raahen paikallishistoriasta

Raa­he-opis­tol­la on tar­jol­la neljä luen­toa, joiden aikana jo­kai­nen oppii uutta Raahen pai­kal­lis­his­to­rias­ta

11.09.2022 10:00
Raahen poliisi jahtasi kieltolain aikana pirtutrokareita ja kyöräsi juopuneita putkan pahnoille selviämään

Raahen poliisi jahtasi kiel­to­lain aikana pir­tu­tro­ka­rei­ta ja kyöräsi juo­pu­nei­ta putkan pah­noil­le sel­viä­mään

04.06.2022 12:00
Tilaajille
Kaivoi itse hautansa: Piehingin erämaan profeetta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

Kaivoi itse hau­tan­sa: Pie­hin­gin erämaan pro­feet­ta Aukusti halusi auttaa loppuun asti

18.05.2022 09:00
Tilaajille
Entisaikaan porvarit tapasivat pitää huolta joulumielestä Raahessa

En­tis­ai­kaan por­va­rit ta­pa­si­vat pitää huolta jou­lu­mie­les­tä Raa­hes­sa

17.12.2021 18:00
Tilaajille
Museo on Miska Eilolan ominta maailmaa - "Raahella on niin pitkä ja monipuolinen historia, että sieltä riittää ammennettavaa"

Museo on Miska Eilolan ominta maail­maa - "Raa­hel­la on niin pitkä ja mo­ni­puo­li­nen his­to­ria, että sieltä riittää am­men­net­ta­vaa"

16.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Haveriselta sai kaupungin parhaat tomaatit

Ha­ve­ri­sel­ta sai kau­pun­gin parhaat to­maa­tit

05.06.2021 14:00
Tilaajille
Merimies Olli Sovio joutui urallaan seikkailusta seikkailuun

Me­ri­mies Olli Sovio joutui ural­laan seik­kai­lus­ta seik­kai­luun

18.04.2021 12:00
Tilaajille
Beata Lundahl toimi kaupunginkätilönä 57 vuotta

Beata Lundahl toimi kau­pun­gin­kä­ti­lö­nä 57 vuotta

20.02.2021 16:00
Tilaajille
Purjelaivakauden merimiehet näkivät työmatkoillaan maailman ihmeitä

Pur­je­lai­va­kau­den me­ri­mie­het näkivät työ­mat­koil­laan maail­man ihmeitä

07.02.2021 10:00
Tilaajille
Danielsson palveli purjelaivoilla 27 vuotta

Da­niels­son palveli pur­je­lai­voil­la 27 vuotta

16.01.2021 16:00
Tilaajille
Muisteluita tiernapoika-ajoista 1950-luvulta

Muis­te­lui­ta tier­na­poi­ka-ajois­ta 1950-lu­vul­ta

14.12.2020 07:00
Tilaajille
Vastoinkäymiset eivät lannistaneet Jenny Mariaa – Hänestä tuli tinkimätön naisasianainen ja koulutuksen puolustaja

Vas­toin­käy­mi­set eivät lan­nis­ta­neet Jenny Mariaa – Hänestä tuli tin­ki­mä­tön nais­asia­nai­nen ja kou­lu­tuk­sen puo­lus­ta­ja

14.11.2020 17:00
Tilaajille
Pitsimyssyjä, silinterihattuja, silkkihuiveja ja tyllimekkoja – vanhan Raahen syvin elämys syntyy pukuloistosta

Pit­si­mys­sy­jä, si­lin­te­ri­hat­tu­ja, silk­ki­hui­ve­ja ja tyl­li­mek­ko­ja – vanhan Raahen syvin elämys syntyy pu­ku­lois­tos­ta

03.07.2020 06:00
Tilaajille
Seuraa suoraa lähetystä kello 18: Pekanpäivillä tänään aiheena Suomen sota ja sydänkorun julkistaminen

Seuraa suoraa lä­he­tys­tä kello 18: Pe­kan­päi­vil­lä tänään aiheena Suomen sota ja sy­dän­ko­run jul­kis­ta­mi­nen

25.06.2020 17:55 1
Lapaluodon synnyttäjä Lagerlöf

La­pa­luo­don syn­nyt­tä­jä La­ger­löf

16.05.2020 20:00
Tilaajille
Raahe-seura jäljitti ikivanhan kultakorun, jonka taustalla on ritarin väkivaltainen kuolema

Raa­he-seu­ra jäl­jit­ti iki­van­han kul­ta­ko­run, jonka taus­tal­la on ritarin vä­ki­val­tai­nen kuolema

13.04.2020 14:00
Tilaajille
Korona-baari oli Raahen nuorten ykköspaikka 60-luvulla

Ko­ro­na-baa­ri oli Raahen nuorten yk­kös­paik­ka 60-lu­vul­la

22.03.2020 14:00
Tilaajille
Vanhapoikakuvaaja Oskari Väänänen  osasi hommansa

Van­ha­poi­ka­ku­vaa­ja Oskari Vää­nä­nen osasi hom­man­sa

05.03.2020 18:00
Tilaajille