Historia
Viimeisin 4 tuntia
Trumpari oli kaupungin kello

Trum­pa­ri oli kau­pun­gin kello

18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Neiti Aika oli lanka-aikana puhelinpalvelujen kuningatar, joka sai rinnalleen lukuisia palveluita vuosikymmenten aikana

Neiti Aika oli lan­ka-ai­ka­na pu­he­lin­pal­ve­lu­jen ku­nin­ga­tar, joka sai rin­nal­leen lu­kui­sia pal­ve­lui­ta vuo­si­kym­men­ten aikana

25.02.2021 15:00
Tilaajille
Beata Lundahl toimi kaupunginkätilönä 57 vuotta

Beata Lundahl toimi kau­pun­gin­kä­ti­lö­nä 57 vuotta

20.02.2021 16:00
Tilaajille
Raahen Brunnista haettiin terveyttä – tanssin ja leikin lomassa otettiin lähteestä terveellinen rautavesiryyppy

Raahen Brun­nis­ta haet­tiin ter­veyt­tä – tanssin ja leikin lomassa otet­tiin läh­tees­tä ter­veel­li­nen rau­ta­ve­si­ryyp­py

12.02.2021 11:00
Tilaajille
Purjelaivakauden merimiehet näkivät työmatkoillaan maailman ihmeitä

Pur­je­lai­va­kau­den me­ri­mie­het näkivät työ­mat­koil­laan maail­man ihmeitä

07.02.2021 10:00
Tilaajille
Danielsson palveli purjelaivoilla 27 vuotta

Da­niels­son palveli pur­je­lai­voil­la 27 vuotta

16.01.2021 16:00
Tilaajille
Pietari Brahe sai patsaan Raaheen vuonna 1888: Katso vanhoista kuvista, miten muuten tori on vuosikymmenten aikana muuttunut

Pietari Brahe sai patsaan Raaheen vuonna 1888: Katso van­hois­ta ku­vis­ta, miten muuten tori on vuo­si­kym­men­ten aikana muut­tu­nut

24.12.2020 15:00
Tilaajille
Torpparin tytär Katri ponnisteli piikatytöstä paakarimestariksi

Torp­pa­rin tytär Katri pon­nis­te­li pii­ka­ty­tös­tä paa­ka­ri­mes­ta­rik­si

06.12.2020 10:00
Tilaajille
Vastoinkäymiset eivät lannistaneet Jenny Mariaa – Hänestä tuli tinkimätön naisasianainen ja koulutuksen puolustaja

Vas­toin­käy­mi­set eivät lan­nis­ta­neet Jenny Mariaa – Hänestä tuli tin­ki­mä­tön nais­asia­nai­nen ja kou­lu­tuk­sen puo­lus­ta­ja

14.11.2020 17:00
Tilaajille
Tässä vasta vaikea risteys olikin! Olisitko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio monitasoristeyksestä koitui monen kohtaloksi Lappasissa

Tässä vasta vaikea risteys olikin! Oli­sit­ko sinä osannut ajaa tämän läpi? – Nuukan miehen versio mo­ni­ta­so­ris­teyk­ses­tä koitui monen koh­ta­lok­si Lap­pa­sis­sa

16.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Oliko tässä esitelmäsarjan avaus? Vuosituhannet vaihtuvat tiuhaan, kun kirjailija Juha Hurme alkaa puhua

Oliko tässä esi­tel­mä­sar­jan avaus? Vuo­si­tu­han­net vaih­tu­vat tiu­haan, kun kir­jai­li­ja Juha Hurme alkaa puhua

15.10.2020 16:04
Tilaajille
Sama katu, eri nimi: Vuosisatojen aikana Raahen katujen nimet ovat vaihtuneet kulloisenkin maun ja muodin mukaan

Sama katu, eri nimi: Vuo­si­sa­to­jen aikana Raahen katujen nimet ovat vaih­tu­neet kul­loi­sen­kin maun ja muodin mukaan

13.10.2020 18:00
Tilaajille
Johan Sovelius kätki rahansa

Johan So­ve­lius kätki rahansa

11.10.2020 16:00
Tilaajille
Augustan valtavan lahjoituksen ansiosta vanhukset saivat Pattijoella paremman kohtelun

Au­gus­tan val­ta­van lah­joi­tuk­sen an­sios­ta van­huk­set saivat Pat­ti­joel­la pa­rem­man koh­te­lun

27.09.2020 20:00
Tilaajille
Raahelainen vaikuttaja: Heinämaa kirkkoherrasta keskikoulun rehtoriksi

Raa­he­lai­nen vai­kut­ta­ja: Hei­nä­maa kirk­ko­her­ras­ta kes­ki­kou­lun reh­to­rik­si

12.09.2020 18:00
Tilaajille
On se ihmekauppa: Puoti jossa on monta puotia

On se ih­me­kaup­pa: Puoti jossa on monta puotia

06.09.2020 20:00
Tilaajille
Maivaperän historiallisen Roopenkin reunat vajoavat yhä mereen – Entisaikojen vilkas ranta on jäänyt kaupungin huolloissa taka-alalle

Mai­va­pe­rän his­to­rial­li­sen Roo­pen­kin reunat va­joa­vat yhä mereen – En­tis­ai­ko­jen vilkas ranta on jäänyt kau­pun­gin huol­lois­sa ta­ka-alal­le

12.08.2020 12:00
Tilaajille
Hakemus lähti: Vanhalle Raahelle halutaan kulttuuriperintötunnus

Hakemus lähti: Van­hal­le Raa­hel­le ha­lu­taan kult­tuu­ri­pe­rin­tö­tun­nus

11.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Arvostettu terveyssisarten kouluttaja Raahesta

Ar­vos­tet­tu ter­veys­si­sar­ten kou­lut­ta­ja Raa­hes­ta

01.08.2020 16:00
Tilaajille
Hilja Vuola oli opettaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja

Hilja Vuola oli opet­ta­ja ja yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja

26.06.2020 14:00
Tilaajille