Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Saloinen
Keitä ovat Saloisten sankarivainajat? – Uutuuskirja avaa sotilaiden tarinat

Keitä ovat Sa­lois­ten san­ka­ri­vai­na­jat? – Uu­tuus­kir­ja avaa so­ti­lai­den tarinat

27.07.2023 08:28
Tilaajille
Saloisten Pirtti palaa huone kerrallaan entiseen kuosiin

Sa­lois­ten Pirtti palaa huone ker­ral­laan en­ti­seen kuosiin

07.06.2023 19:00
SSAB ostaa Saloisten pappilan maat, seurakunta siirtää vanhat rakennukset kirkon viereen

SSAB ostaa Sa­lois­ten pap­pi­lan maat, seu­ra­kun­ta siirtää vanhat ra­ken­nuk­set kirkon viereen

22.01.2023 10:00 4
Tilaajille
Viimeinen hetki saada Saloisten sankarivainajien tarinat talteen – "Jos tätä kirjaa ei nyt tee, se jää tekemättä"

Vii­mei­nen hetki saada Sa­lois­ten san­ka­ri­vai­na­jien tarinat talteen – "Jos tätä kirjaa ei nyt tee, se jää te­ke­mät­tä"

05.12.2022 10:00
Tilaajille
Saloinen sai kotileipomon – Yrittäjällä riittänyt kiirettä

Sa­loi­nen sai ko­ti­lei­po­mon – Yrit­tä­jäl­lä riit­tä­nyt kii­ret­tä

13.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Tähjän Mari Saloisista: "Parasta tulevaisuusmuotoilijan työssä on se, kun ihmiset uskaltavat lähteä ajattelemaan toisin"

Tähjän Mari Sa­loi­sis­ta: "Pa­ras­ta tu­le­vai­suus­muo­toi­li­jan työssä on se, kun ihmiset us­kal­ta­vat lähteä ajat­te­le­maan toisin"

20.09.2022 20:00
Tilaajille
Saloisten äänestäjillä paikallisia toiveita: Palvelut lähemmäs, sairaalan pitää säilyä, ketään ei saa jättää heitteille

Sa­lois­ten ää­nes­tä­jil­lä pai­kal­li­sia toi­vei­ta: Pal­ve­lut lä­hem­mäs, sai­raa­lan pitää säilyä, ketään ei saa jättää heit­teil­le

23.01.2022 16:59
Tilaajille
Oravanpolulta kaadetaan kuusia – Kiertotie käyttöön väliaikaisesti

Ora­van­po­lul­ta kaa­de­taan kuusia – Kier­to­tie käyt­töön vä­li­ai­kai­ses­ti

20.04.2021 17:00
Tilaajille
Saloisten alueen työpajaan kaivataan lisää osallistujia – Nyt on mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda oman kylän asiat esille

Sa­lois­ten alueen työ­pa­jaan kai­va­taan lisää osal­lis­tu­jia – Nyt on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ja tuoda oman kylän asiat esille

19.03.2021 13:42
Tilaajille
Autojen vauhdit Saloisten koulukeskuksen läheisyydessä otetaan seurantaan – Toimenpiteisiin on jo varauduttu

Autojen vauhdit Sa­lois­ten kou­lu­kes­kuk­sen lä­hei­syy­des­sä otetaan seu­ran­taan – Toi­men­pi­tei­siin on jo va­rau­dut­tu

24.02.2021 09:48 3
Tilaajille
Saloisten koulukeskus

Sa­lois­ten kou­lu­kes­kus

31.08.2020 06:00
Tilaajille
Sisäinen renessanssi toi Saloisiin

Si­säi­nen re­nes­sans­si toi Sa­loi­siin

12.08.2020 14:00
Tilaajille
Saloisten kirkko

Sa­lois­ten kirkko

13.06.2020 09:00
Tilaajille
Saloisiin kaavaillaan tontteja omakotitaloille

Sa­loi­siin kaa­vail­laan tont­te­ja oma­ko­ti­ta­loil­le

27.04.2020 08:37
Tilaajille