Raahen Seurakunta
Kuukausi
Koronapassilla laulamaan Kauneimpia joululauluja – Jumalanpalveluksiin rajoitettu määrä ihmisiä

Ko­ronapas­sil­la lau­la­maan Kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja – Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ra­joi­tet­tu määrä ihmisiä

23.11.2021 18:30
Tilaajille
Raahen seurakunta pitää kirkollisveron entisellään

Raahen seu­ra­kun­ta pitää kir­kol­lis­ve­ron en­ti­sel­lään

18.11.2021 21:00
Tilaajille
Seurakuntamestari on kirkon näkymätön käsi – Huomaamaton monien asioiden mahdollistaja

Seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri on kirkon nä­ky­mä­tön käsi – Huo­maa­ma­ton monien asioi­den mah­dol­lis­ta­ja

14.11.2021 20:39
Tilaajille
Vastine Pattijoen kirkon wc:n ja invaluiskan rakentamista koskevaan lukijan kirjoitukseen
Mielipidekirjoitus

Vastine Pat­ti­joen kirkon wc:n ja in­va­luis­kan ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vaan lukijan kir­joi­tuk­seen

14.11.2021 13:00 1
Tilaajille
Raahen kirkko soi musiikkia kaipaukseen ja suruun

Raahen kirkko soi mu­siik­kia kai­pauk­seen ja suruun

04.11.2021 13:00
Tilaajille
Piispa vihkii hiippakuntaan viisi uutta pappia – Raahen seurakuntaan vihitään papiksi Jaana Helistén-Heikkilä

Piispa vihkii hiip­pa­kun­taan viisi uutta pappia – Raahen seu­ra­kun­taan vi­hi­tään papiksi Jaana He­listén-Heik­ki­lä

02.11.2021 08:52
Tilaajille
Vanhemmat
Laajennus viivästyy – Raahen seurakuntakeskuksen uusi osa ehtii valmistua aikaisintaan jouluksi 2022

Laa­jen­nus vii­väs­tyy – Raahen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen uusi osa ehtii val­mis­tua ai­kai­sin­taan jou­luk­si 2022

10.10.2021 18:00
Tilaajille
Raahen seurakunta irtisanoi laittomasti – hallinto-oikeus kumosi kirkkoneuvoston päätöksen

Raahen seu­ra­kun­ta ir­ti­sa­noi lait­to­mas­ti – hal­lin­to-oi­keus kumosi kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­sen

07.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Revonlahden kirkko sai uudet urut – Kirkon suosion konserttipaikkana ja hääkirkkona tulee kasvamaan

Re­von­lah­den kirkko sai uudet urut – Kirkon suosion kon­sert­ti­paik­ka­na ja hää­kirk­ko­na tulee kas­va­maan

24.09.2021 10:00
Tilaajille
Revonlahden kirkon uudet urut

Re­von­lah­den kirkon uudet urut

24.09.2021 10:12
Tilaajille
Tuhopoltettu varasto kököttää kirkon pihassa odottamassa lupaa purkaa

Tu­ho­pol­tet­tu varasto kö­köt­tää kirkon pihassa odot­ta­mas­sa lupaa purkaa

18.07.2021 16:00 2
Tilaajille
Hyvän mielen puistotapahtuma

Hyvän mielen puis­to­ta­pah­tu­ma

04.07.2021 18:00
Tilaajille
Lauri viehättyy tarinoista

Lauri vie­hät­tyy ta­ri­nois­ta

02.07.2021 19:00
Tilaajille
Lauri Hämeenaho vihitään papiksi Raaheen

Lauri Hä­meen­aho vi­hi­tään papiksi Raaheen

02.06.2021 15:30
Tilaajille
Kesä avattiin Raahen kirkosta – Katso kuinka Suvivirsi kajahtaa kirkon tornista

Kesä avat­tiin Raahen kir­kos­ta – Katso kuinka Su­vi­vir­si ka­jah­taa kirkon tor­nis­ta

29.05.2021 19:52 1
Tilaajille
Seurakunnan kiinteistöpäällikön irtisanominen pitkittyy

Seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­li­kön ir­ti­sa­no­mi­nen pit­kit­tyy

26.05.2021 07:50
Tilaajille
Lauantaina kajahtaa Raahen kirkon tornista – Suvivirsi-tapahtuma kutsuu kirkkopuistikkoon

Lauan­tai­na ka­jah­taa Raahen kirkon tor­nis­ta – Su­vi­vir­si-ta­pah­tu­ma kutsuu kirk­ko­puis­tik­koon

24.05.2021 19:00
Tilaajille
Suorat lähetykset vetävät seuraamaan jumalanpalveluksia – "Striimaukset ovat osa meidän toimintaamme tulevaisuudessakin"

Suorat lä­he­tyk­set vetävät seu­raa­maan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia – "St­rii­mauk­set ovat osa meidän toi­min­taam­me tu­le­vai­suu­des­sa­kin"

22.05.2021 08:00
Tilaajille
Raahen kirkkoneuvosto päätti jälleen irtisanoa kiinteistöpäällikön

Raahen kirk­ko­neu­vos­to päätti jälleen ir­ti­sa­noa kiin­teis­tö­pääl­li­kön

12.04.2021 13:00
Tilaajille
Seurakunnan viime vuoden 2020 toimintakertomus hyväksyttiin

Seu­ra­kun­nan viime vuoden 2020 toi­min­ta­ker­to­mus hy­väk­syt­tiin

20.03.2021 18:00
Tilaajille