Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Seurakunta
Kuukausi
Diakoniatyön jouluavustusten haku päättyi: Yksinäisyys näkyy kasvavana ongelmana

Dia­ko­nia­työn jou­lu­avus­tus­ten haku päät­tyi: Yk­si­näi­syys näkyy kas­va­va­na on­gel­ma­na

30.11.2023 13:57
Tilaajille
Kirkkovaltuusto hyväksyi SSAB:n ja Rautaruukin ostotarjoukset

Kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi SSAB:n ja Rau­ta­ruu­kin os­to­tar­jouk­set

19.11.2023 08:00
Tilaajille
Raahen seurakunta jatkaa entisellä kirkollisveroprosentilla – investoinneissa mukana seurakuntakodin purkaminen

Raahen seu­ra­kun­ta jatkaa en­ti­sel­lä kir­kol­lis­ve­ro­pro­sen­til­la – in­ves­toin­neis­sa mukana seu­ra­kun­ta­ko­din pur­ka­mi­nen

18.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Piispa myönsi Raahen seutukuntaan rovastin arvonimiä

Piispa myönsi Raahen seu­tu­kun­taan ro­vas­tin ar­vo­ni­miä

16.11.2023 14:00 4
Tilaajille
Raahen seurakunta tarvitsee pankkilainaa seurakuntakeskuksen viimeisiin laskuihin

Raahen seu­ra­kun­ta tar­vit­see pank­ki­lai­naa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen vii­mei­siin las­kui­hin

05.11.2023 09:00 3
Tilaajille
Raahen seurakunta sai ostotarjoukset pelloista ja metsäpalstasta

Raahen seu­ra­kun­ta sai os­to­tar­jouk­set pel­lois­ta ja met­sä­pals­tas­ta

04.11.2023 09:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Seurakunnan kiinteistöpäällikön virkaa tavoittelee 15 hakijaa

Seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 15 hakijaa

03.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Raahen seurakunnan käteisvarat vähissä – rahaa laskujen maksamiseen lainataan haudanhoitorahastoista

Raahen seu­ra­kun­nan kä­teis­va­rat vähissä – rahaa las­ku­jen mak­sa­mi­seen lai­na­taan hau­dan­hoi­to­ra­has­tois­ta

19.10.2023 08:47 1
Tilaajille
Raahen kirkko muuttuu tänään majataloksi – Pekka Simojoki joukkoineen tuo kirkkoon lämpöä ja yhteisöllisyyttä

Raahen kirkko muuttuu tänään ma­ja­ta­lok­si – Pekka Si­mo­jo­ki jouk­koi­neen tuo kirk­koon lämpöä ja yh­tei­söl­li­syyt­tä

06.10.2023 08:00
Tilaajille
Kultalan leirikeskus alkaa olla matkansa päässä – Raahen seurakunta varautuu uuden leirikeskuksen rakentamiseen

Kul­ta­lan lei­ri­kes­kus alkaa olla mat­kan­sa päässä – ­Raa­hen seu­ra­kun­ta va­rau­tuu uuden lei­ri­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen

02.10.2023 15:00 1
Tilaajille
Raahen seurakunta hakee uutta kiinteistöpäällikköä huolehtimaan kymmenistä kiinteistöistä

Raahen seu­ra­kun­ta hakee uutta kiin­teis­tö­pääl­lik­köä huo­leh­ti­maan kym­me­nis­tä kiin­teis­töis­tä

02.10.2023 11:01
Tilaajille
Toholammin seurakunnan kirkkoherranvaali ratkesi vain seitsemän äänen erolla Heinilän voitoksi

To­ho­lam­min seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vaa­li ratkesi vain seit­se­män äänen erolla Hei­ni­län voi­tok­si

02.10.2023 09:45 1
Tilaajille
Karhu ja kummitus seuralaisena – Seurakuntamestari Sirkka Asunmaa on viihtynyt työssään

Karhu ja kum­mi­tus seu­ra­lai­se­na – Seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Sirkka Asunmaa on viih­ty­nyt työs­sään

20.09.2023 13:00 1
Tilaajille
Diakonian lähiesihenkilö Marja-Leena Kivilompolo: "Lämmitän saunan joka ilta"

Dia­ko­nian lä­hi­esi­hen­ki­lö Mar­ja-Lee­na Ki­vi­lom­po­lo: "Läm­mi­tän saunan joka ilta"

07.09.2023 15:04
Saloisten pappila jäänee keskiaikaiselle paikalleen

Sa­lois­ten pappila jäänee kes­ki­ai­kai­sel­le pai­kal­leen

06.09.2023 12:40 4
Tilaajille
Saloisten pappila

Sa­lois­ten pappila

06.09.2023 12:00
Tilaajille
Stand up -koomikko antoi Raahen seurakunnalle tunnustusta ennakkoluulottomuudesta

Stand up -koo­mik­ko antoi Raahen seu­ra­kun­nal­le tun­nus­tus­ta en­nak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta

26.08.2023 19:00
Tilaajille
Seurakuntalaisille uusi koti Raahen keskustaan

Seu­ra­kun­ta­lai­sil­le uusi koti Raahen kes­kus­taan

17.08.2023 18:00 2
Tilaajille
"Rakennustarkastajalta on saatu käyttöönottolupa" – Kiinteistöpäällikkö on huojentunut seurakuntakeskuksen valmistumisesta

"Ra­ken­nus­tar­kas­ta­jal­ta on saatu käyt­töö­not­to­lu­pa" – Kiin­teis­tö­pääl­lik­kö on huo­jen­tu­nut seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­ses­ta

15.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Raahen kappalainen Kimmo Heinilä ehdolla Toholammin kirkkoherraksi – vaalipäivä 1. lokakuuta

Raahen kap­pa­lai­nen Kimmo Heinilä ehdolla To­ho­lam­min kirk­ko­her­rak­si – vaa­li­päi­vä 1. lo­ka­kuu­ta

12.08.2023 10:55
Tilaajille