Raahen Seurakunta
Kuukausi
Nyt ei sovi ruuhkautua edes kirkossa

Nyt ei sovi ruuh­kau­tua edes kir­kos­sa

21.11.2020 10:00 0
Tilaajille
Raahen kirkkovaltuusto päätti: Kirkollisveroprosenttiin ei kajota

Raahen kirk­ko­val­tuus­to päätti: Kir­kol­lis­ve­ro­pro­sent­tiin ei kajota

15.11.2020 13:00 0
Tilaajille
Raahen seurakunta käyttää oikeustalon muutos- ja laajennustöihin ensi vuonna melkein kaksi miljoonaa euroa

Raahen seu­ra­kun­ta käyttää oi­keus­ta­lon muutos- ja laa­jen­nus­töi­hin ensi vuonna melkein kaksi mil­joo­naa euroa

14.11.2020 09:00 0
Tilaajille
Kirkkoherranvirastosta kaupat - Raahepolis tarvitsee pikaisesti lisää toimistotilaa

Kirk­ko­her­ran­vi­ras­tos­ta kaupat - Raa­he­po­lis tar­vit­see pi­kai­ses­ti lisää toi­mis­to­ti­laa

13.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Etävanhempainillassa pääsee keskustelemaan nuorten asioista tai vain kuuntelemaan, mitä nuorten kanssa työskentelevillä on sanottavanaan

Etä­van­hem­pain­il­las­sa pääsee kes­kus­te­le­maan nuorten asiois­ta tai vain kuun­te­le­maan, mitä nuorten kanssa työs­ken­te­le­vil­lä on sa­not­ta­va­naan

29.09.2020 13:47 0
Tilaajille
Raahen seurakunta siirtää kirkonkirjojen pidon Ouluun - "Muutoksella ei kajota seurakunnan itsenäisyyteen eikä käytännön toimintaan"

Raahen seu­ra­kun­ta siirtää kir­kon­kir­jo­jen pidon Ouluun - "Muu­tok­sel­la ei kajota seu­ra­kun­nan it­se­näi­syy­teen eikä käy­tän­nön toi­min­taan"

25.09.2020 08:00 0
Tilaajille
Nuoret tavoitetaan yhteistyöllä

Nuoret ta­voi­te­taan yh­teis­työl­lä

22.09.2020 17:30 0
Tilaajille
Sanalla palveleminen ja kohtaamiset ovat tärkeitä – Huomenna 60 vuotta täyttävä Harri Joensuu saa tehdä työtä, jossa ei tule 
koskaan valmiiksi

Sanalla pal­ve­le­mi­nen ja koh­taa­mi­set ovat tär­kei­tä – Huo­men­na 60 vuotta täyt­tä­vä Harri Joensuu saa tehdä työtä, jossa ei tule kos­kaan val­miik­si

31.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Raahen kirkko

Raahen kirkko

29.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Uusi kirkko haluttiin rakentaa graniitista

Uusi kirkko ha­lut­tiin ra­ken­taa gra­nii­tis­ta

29.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Siikajoen kirkko

Sii­ka­joen kirkko

22.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Kirkko todisti Suomen sodan tärkeää taistelua

Kirkko todisti Suomen sodan tärkeää tais­te­lua

22.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Kirkko rakennettiin betonista säästösyistä

Kirkko ra­ken­net­tiin be­to­nis­ta sääs­tö­syis­tä

15.08.2020 09:00 0
Tilaajille
Pattijoen kirkko

Pat­ti­joen kirkko

15.08.2020 08:59 0
Tilaajille
Sakastin seinä kertoo menneistä tapahtumista

Sa­kas­tin seinä kertoo men­neis­tä ta­pah­tu­mis­ta

08.08.2020 13:00 0
Tilaajille
Revonlahden kirkko

Re­von­lah­den kirkko

08.08.2020 12:58 0
Tilaajille