Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Seurakunta
Miksi me voimme tässä ajassa niin pahoin? Näin vastaa pappi Lauri Hämeenaho

Miksi me voimme tässä ajassa niin pahoin? Näin vastaa pappi Lauri Hä­meen­aho

24.05.2023 08:00 2
Seurakuntakeskuksen laajennusosan rakentaminen alkaa olla jo loppusuoralla

Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus­osan ra­ken­ta­mi­nen alkaa olla jo lop­pu­suo­ral­la

04.05.2023 16:00
Tilaajille
Kastepuku valmistui siikajokisten käyttöön

Kas­te­pu­ku val­mis­tui sii­ka­jo­kis­ten käyt­töön

19.04.2023 15:00
Raahen kirkon urkuja juhlitaan maratonilla

Raahen kirkon urkuja juh­li­taan ma­ra­to­nil­la

23.03.2023 09:56 1
Tilaajille
Jukka Keskitalo piispantarkastuksen loppulausunnossaan: "Seurakunnan tulee käynnistää kiinteistöstrategian laatiminen, jonka yhteydessä suoritetaan perusteellinen tila- ja korjaustarveselvitys"

Jukka Kes­ki­ta­lo piis­pan­tar­kas­tuk­sen lop­pu­lau­sun­nos­saan: "Seu­ra­kun­nan tulee käyn­nis­tää kiin­teis­tö­stra­te­gian laa­ti­mi­nen, jonka yh­tey­des­sä suo­ri­te­taan pe­rus­teel­li­nen tila- ja kor­jaus­tar­ve­sel­vi­tys"

21.02.2023 17:00
Tilaajille
Paavolan kirkossa ja seurakuntatalolla juhlistetaan sunnuntaina Wilhelmi Malmivaaraa – kaikille avoimeen tapahtumaan sisältyy messu, lounas ja juhla

Paa­vo­lan kir­kos­sa ja seu­ra­kun­ta­ta­lol­la juh­lis­te­taan sun­nun­tai­na Wil­hel­mi Mal­mi­vaa­raa – ­kai­kil­le avoi­meen ta­pah­tu­maan si­säl­tyy messu, lounas ja juhla

07.02.2023 13:01 1
Tilaajille
SSAB ostaa Saloisten pappilan maat, seurakunta siirtää vanhat rakennukset kirkon viereen

SSAB ostaa Sa­lois­ten pap­pi­lan maat, seu­ra­kun­ta siirtää vanhat ra­ken­nuk­set kirkon viereen

22.01.2023 10:00 4
Tilaajille
Pirkko Valtasesta myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pirkko Val­ta­ses­ta myös kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

19.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Raahen kirkkovaltuusto ylitti toimivaltansa seurakuntakodin purkuasiassa

Raahen kirk­ko­val­tuus­to ylitti toi­mi­val­tan­sa seu­ra­kun­ta­ko­din pur­ku­asias­sa

12.01.2023 16:00 3
Tilaajille
Raahen seurakunta ensi vuonna plussalla – Katso kuvat uudesta seurakuntakeskuksen laajennuksesta

Raahen seu­ra­kun­ta ensi vuonna plus­sal­la – Katso kuvat uudesta seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nuk­ses­ta

20.12.2022 16:00
Tilaajille
Raahen seurakunnalla paljon kiinteistöjä – "Se on valtavan hieno pääoma, mutta samalla on velvoite pitää ne kunnossa"

Raahen seu­ra­kun­nal­la paljon kiin­teis­tö­jä – "Se on val­ta­van hieno pääoma, mutta samalla on vel­voi­te pitää ne kun­nos­sa"

04.12.2022 14:00
Tilaajille
Seurakunnan kiinteistöistä on tärkeää pitää huolta, sanoo Raahen seurakuntavaaleissa eniten ääniä saanut Risto Havia

Seu­ra­kun­nan kiin­teis­töis­tä on tärkeää pitää huolta, sanoo Raahen seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa eniten ääniä saanut Risto Havia

23.11.2022 08:00
Tilaajille
Seurakuntavaalit: Katso lista kirkkovaltuustoon valituista

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: Katso lista kirk­ko­val­tuus­toon va­li­tuis­ta

21.11.2022 10:49
Tilaajille
In memoriam: Teemu Kakkuri oli kirjoittaja ja keskustelija

In me­mo­riam: Teemu Kakkuri oli kir­joit­ta­ja ja kes­kus­te­li­ja

20.11.2022 16:00
Tilaajille
Seurakuntakodin laajennus ja viraston rakentaminen suurin investointi

Seu­ra­kun­ta­ko­din laa­jen­nus ja vi­ras­ton ra­ken­ta­mi­nen suurin in­ves­toin­ti

13.11.2022 12:00
Tilaajille
Seurakuntapastori Teemu Kakkuri on kuollut

Seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Teemu Kakkuri on kuollut

31.10.2022 15:15
Nuorten suru täytti Raahen kirkon

Nuorten suru täytti Raahen kirkon

31.10.2022 09:59 2
Tilaajille
Kirkkojen juhlahumu jatkuu Raahessa: Saloisten kirkossa vietetään tuplajuhlia

Kirk­ko­jen juh­la­hu­mu jatkuu Raa­hes­sa: Sa­lois­ten kir­kos­sa vie­te­tään tup­la­juh­lia

30.10.2022 08:02
Tilaajille
Äänestä autossa: Raahen seurakunnan äänestysauto kiertää kyliä

Äänestä au­tos­sa: Raahen seu­ra­kun­nan ää­nes­tys­au­to kiertää kyliä

28.10.2022 10:00
Tilaajille
Seurakunnan maksusitoumuksia väärennettiin Raahessa

Seu­ra­kun­nan mak­su­si­tou­muk­sia vää­ren­net­tiin Raa­hes­sa

19.10.2022 09:30 2
Tilaajille