Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Museovirasto
Ely-keskus järjestää katselmuksen Bio Huvimyllyyn – Omistaja tulee saamaan kunnostuskehotuksen

Ely-kes­kus jär­jes­tää kat­sel­muk­sen Bio Hu­vi­myl­lyyn – Omis­ta­ja tulee saamaan kun­nos­tus­ke­ho­tuk­sen

06.11.2023 14:19 13
Tilaajille
Museovirasto inventoi valtakunnallisesti merkittävät arkeologiset kohteet: Tunnetko nämä muinaiskohteet Raahen seutukunnassa?

Mu­seo­vi­ras­to in­ven­toi val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­vät ar­keo­lo­gi­set koh­teet: Tun­net­ko nämä mui­nais­koh­teet Raahen seu­tu­kun­nas­sa?

05.03.2023 14:00
Tilaajille
Liikenteen kulttuuriperintöhankkeiden avustushaku alkaa

Lii­ken­teen kult­tuu­ri­pe­rin­tö­hank­kei­den avus­tus­ha­ku alkaa

28.12.2022 18:00
Tilaajille
Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämiseen voi hakea avustusta

Ra­ken­nus­ten ja kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tö­koh­tei­den en­tis­tä­mi­seen voi hakea avus­tus­ta

17.10.2022 17:07
Tilaajille
"Paljon isompi kuin vain raahelaisten juttu" – Bio Huvimyllyn tulevaisuudesta neuvotellaan maanantaina

"Paljon isompi kuin vain raa­he­lais­ten juttu" – Bio Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suu­des­ta neu­vo­tel­laan maa­nan­tai­na

08.09.2022 20:00 4
Raahen kirkkokellarit ovat Museoviraston suojelussa – "Perushyvässä kellarikunnossa"

Raahen kirk­ko­kel­la­rit ovat Mu­seo­vi­ras­ton suo­je­lus­sa – "­Pe­rus­hy­väs­sä kel­la­ri­kun­nos­sa"

27.07.2022 08:00
Tilaajille
Bio Huvimyllylle kaivataan käyttöä – "Tyhjänä se suojelu on aika turhauttavaa kaikille"

Bio Hu­vi­myl­lyl­le kai­va­taan käyttöä – "Tyh­jä­nä se suojelu on aika tur­haut­ta­vaa kai­kil­le"

01.07.2022 08:00 3
Tilaajille
Kopsasta löytyneet kupariplootut Raahen museolle, Raahe–seura maksaa lunastuksen

Kop­sas­ta löy­ty­neet ku­pa­ri­ploo­tut Raahen mu­seol­le, Raa­he–­seu­ra maksaa lu­nas­tuk­sen

18.06.2021 09:00
Tilaajille
Museovirasto avustaa Annalan korjaustöitä Pyhäjoella

Mu­seo­vi­ras­to avustaa Annalan kor­jaus­töi­tä Py­hä­joel­la

13.04.2021 13:44
Tilaajille
Kastellin jätinkirkosta ei tule Unescon maailmanperintokohdetta - sitä on tutkittu liian vähän

Kas­tel­lin jä­tin­kir­kos­ta ei tule Unescon maail­man­pe­rin­to­koh­det­ta - sitä on tut­kit­tu liian vähän

02.02.2021 19:00 1
Tilaajille
Pietari Brahe sai patsaan Raaheen vuonna 1888: Katso vanhoista kuvista, miten muuten tori on vuosikymmenten aikana muuttunut

Pietari Brahe sai patsaan Raaheen vuonna 1888: Katso van­hois­ta ku­vis­ta, miten muuten tori on vuo­si­kym­men­ten aikana muut­tu­nut

24.12.2020 15:00
Tilaajille
Museoviraston avustukset haettavana: Raahelaiskohde sai ylistystä

Mu­seo­vi­ras­ton avus­tuk­set haet­ta­va­na: Raa­he­lais­koh­de sai ylis­tys­tä

13.10.2020 16:14
Tilaajille
Museoviraston avustuksia jälleen haettavissa

Mu­seo­vi­ras­ton avus­tuk­sia jälleen haet­ta­vis­sa

02.10.2020 10:00
Tilaajille
Museoviraston tutkija Maivaperän roopenkistä: "Raahe saa olla tästä ylpeä"

Mu­seo­vi­ras­ton tutkija Mai­va­pe­rän roo­pen­kis­tä: "Raahe saa olla tästä ylpeä"

23.09.2020 10:00
Tilaajille
Tutkija innostui Raahen Pirttivaaran jätinkirkosta: Olin ällikällä lyöty

Tutkija in­nos­tui Raahen Pirt­ti­vaa­ran jä­tin­kir­kos­ta: Olin äl­li­käl­lä lyöty

24.07.2020 06:00
Tilaajille
Museovirastolta 32 500 euroa raahelaisiin entistämiskohteisiin: Katso ketkä saivat tukea

Mu­seo­vi­ras­tol­ta 32 500 euroa raa­he­lai­siin en­tis­tä­mis­koh­tei­siin: Katso ketkä saivat tukea

11.05.2020 11:42
Tilaajille
Museovirasto tukee Langin Alakartanon restaurointitöitä

Mu­seo­vi­ras­to tukee Langin Ala­kar­ta­non res­tau­roin­ti­töi­tä

17.05.2017 13:42