Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Bio Huvimylly
Kuukausi
Enemmistö Raahen valtuutetuista vaatii Bio Huvimylly -sopimuksen saattamista voimaan – Sorvarin aloitteessa mukana kuusi valtuustoryhmää seitsemästä

Enem­mis­tö Raahen val­tuu­te­tuis­ta vaatii Bio Hu­vi­myl­ly -so­pi­muk­sen saat­ta­mis­ta voimaan – Sor­va­rin aloit­tees­sa mukana kuusi val­tuus­to­ryh­mää seit­se­mäs­tä

25.09.2023 19:55 19
Tilaajille
Kaupunki haluaa Soveliuksen säätiöltä virallisen päätöksen kirjallisena – Pulkkanen: "Ei tämä tällaiseksi tilanteeksi voi jäädä"

Kau­pun­ki haluaa So­ve­liuk­sen sää­tiöl­tä vi­ral­li­sen pää­tök­sen kir­jal­li­se­na – Pulk­ka­nen: "Ei tämä täl­lai­sek­si ti­lan­teek­si voi jäädä"

24.09.2023 10:00 11
Tilaajille
Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly ei lannistu: "Meillä on 59 penkkiä – mihin perustetaan korttelikino?"

Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Bio Hu­vi­myl­ly ei lan­nis­tu: "Meillä on 59 penkkiä – mihin pe­rus­te­taan kort­te­li­ki­no?"

23.09.2023 10:00 4
Tilaajille
Säätiö veti maton talkooväen alta
Pääkirjoitus

Säätiö veti maton tal­koo­väen alta

22.09.2023 06:30
Tilaajille
Nyt puhuu Soveliuksen apurahastosäätiön Reino Temmes: "Emme voi hyväksyä maanvuokrasopimusta"

Nyt puhuu So­ve­liuk­sen apu­ra­has­to­sää­tiön Reino Temmes: "Emme voi hy­väk­syä maan­vuok­ra­so­pi­mus­ta"

21.09.2023 18:15 21
Tilaajille
Korjausarkkitehti Raimo Tikka Bio Huvimyllyn tilanteesta: "Säätiöllä on iso vastuu eikä vaihtoehtoja"

Kor­jaus­ark­ki­teh­ti Raimo Tikka Bio Hu­vi­myl­lyn ti­lan­tees­ta: "Sää­tiöl­lä on iso vastuu eikä vaih­toeh­to­ja"

21.09.2023 17:30 4
Tilaajille
Säätiö pudotti pommin: Bio Huvimyllyn rakennus jäänee säätiölle

Säätiö pudotti pommin: Bio Hu­vi­myl­lyn ra­ken­nus jäänee sää­tiöl­le

21.09.2023 17:20 30
Tilaajille
Lasten elokuvakerho aloittaa Raahessa – 10 lasta pääsee mukaan

Lasten elo­ku­va­ker­ho aloit­taa Raa­hes­sa – 10 lasta pääsee mukaan

12.09.2023 16:03
Tilaajille
Vanhemmat
Laatikkopyörällä ihmisten luo – Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly tuunasi käytetyn laatikkopyörän liikkuvaksi myyntipisteeksi

Laa­tik­ko­pyö­räl­lä ih­mis­ten luo – Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Bio Hu­vi­myl­ly tuunasi käy­te­tyn laa­tik­ko­pyö­rän liik­ku­vak­si myyn­ti­pis­teek­si

28.07.2023 10:30
Tilaajille
Katso, miltä Bio Huvimyllyn sisällä näyttää – Kulttuuriyhdistys Bio Huvimyllyn toiminnanjohtaja: " Se on nyt vain kyse siitä, mitä kaikkea keksitäänkään."

Katso, miltä Bio Hu­vi­myl­lyn sisällä näyttää – Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Bio Hu­vi­myl­lyn toi­min­nan­joh­ta­ja: " Se on nyt vain kyse siitä, mitä kaikkea kek­si­tään­kään."

30.06.2023 15:20 3
Tilaajille
Valmiina talkoilemaan Bio Huvimyllyn hyväksi – Redkinin perhe haluaa olla mukana tekemässä jotain merkittävää

Val­mii­na tal­koi­le­maan Bio Hu­vi­myl­lyn hyväksi – Red­ki­nin perhe haluaa olla mukana te­ke­mäs­sä jotain mer­kit­tä­vää

08.06.2023 16:00 2
Bio Huvimyllylle ensimmäinen myönteinen apurahapäätös – "Uskomme Oulu2026-hankkeen imuun ja sen voimaan muuttaa alueen kulttuuri-ilmastoa"

Bio Hu­vi­myl­lyl­le en­sim­mäi­nen myön­tei­nen apu­ra­ha­pää­tös – "Us­kom­me Oulu2026-hank­keen imuun ja sen voimaan muuttaa alueen kult­tuu­ri-il­mas­toa"

31.05.2023 10:44 9
Tilaajille
Brahe ryhtyy kouluttamaan korjausrakentajia toiminta-alueelleen

Brahe ryhtyy kou­lut­ta­maan kor­jaus­ra­ken­ta­jia toi­min­ta-alueel­leen

16.05.2023 17:00
Tilaajille
Bio Huvimyllyn tontti 30 vuodeksi Raahen kaupungin hallintaan – maanvuokrasopimus menossa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

Bio Hu­vi­myl­lyn tontti 30 vuo­dek­si Raahen kau­pun­gin hal­lin­taan – maan­vuok­ra­so­pi­mus menossa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si

04.05.2023 14:30 2
Tilaajille
Samuli Putro ja Raahen puhallinorkesteri Bio Huvimyllyssä.

Samuli Putro ja Raahen pu­hal­lin­or­kes­te­ri Bio Hu­vi­myl­lys­sä.

29.04.2023 17:21 1
Tilaajille
Samuli Putro ja puhallinorkesteri yllätyskeikalla Huvimyllyssä: Katso video

Samuli Putro ja pu­hal­lin­or­kes­te­ri yl­lä­tys­kei­kal­la Hu­vi­myl­lys­sä: Katso video

29.04.2023 14:55 11
Tilaajille
Bio Huvimylly lähdössä vauhdilla liikkeelle – monenlaisia kumppanuuksia ja kovia nimiä mukana yhteistyössä

Bio Hu­vi­myl­ly läh­dös­sä vauh­dil­la liik­keel­le – mo­nen­lai­sia kump­pa­nuuk­sia ja kovia nimiä mukana yh­teis­työs­sä

09.04.2023 12:00 10
Tilaajille
Oletuksia ei pidä myydä faktoina
Kolumni

Ole­tuk­sia ei pidä myydä fak­toi­na

31.03.2023 07:00 4
Tilaajille
Kulttuuriyhdistys Bio Huvimylly perustettiin – Talkootyöt alkanevat jo ensi kesänä

Kult­tuu­ri­yh­dis­tys Bio Hu­vi­myl­ly pe­rus­tet­tiin – Tal­koo­työt al­ka­ne­vat jo ensi kesänä

28.03.2023 11:23 6
Tilaajille
Huvimylly ansaitsi mahdollisuutensa
Pääkirjoitus

Hu­vi­myl­ly an­sait­si mah­dol­li­suu­ten­sa

22.03.2023 06:30
Tilaajille