Mainos: Raahen Seudun joulutarjous: Raahen Seutu Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Bio Huvimylly
Vaikeneminen on Raahelta valinta
Pääkirjoitus

Vai­ke­ne­mi­nen on Raa­hel­ta valinta

11.11.2022 06:30
Tilaajille
Keskuskoululaisen isä Juho Ilkko pelkää, että Keskuskoulusta tulee uusi Bio Huvimylly – kummitustalo Raahen keskustaan

Kes­kus­kou­lu­lai­sen isä Juho Ilkko pelkää, että Kes­kus­kou­lus­ta tulee uusi Bio Hu­vi­myl­ly – kum­mi­tus­ta­lo Raahen kes­kus­taan

03.10.2022 08:00 6
Tilaajille
"Paljon isompi kuin vain raahelaisten juttu" – Bio Huvimyllyn tulevaisuudesta neuvotellaan maanantaina

"Paljon isompi kuin vain raa­he­lais­ten juttu" – Bio Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suu­des­ta neu­vo­tel­laan maa­nan­tai­na

08.09.2022 20:00 3
Huvimyllyn tulevaisuus jakaa mielipiteitä

Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suus jakaa mie­li­pi­tei­tä

16.08.2022 15:00 1
Tilaajille
Vanhatalo ja Hirvonen: Elämysten ja elokuvien Huvimylly Vanhaan Raaheen

Van­ha­ta­lo ja Hir­vo­nen: Elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly Vanhaan Raaheen

08.08.2022 17:30 11
Tilaajille
Bio Huvimyllyn lahjoitus herättää paljon tunteita - "Tässä on nyt suurista kulttuuriasioista kyse"

Bio Hu­vi­myl­lyn lah­joi­tus he­rät­tää paljon tun­tei­ta - "Tässä on nyt suu­ris­ta kult­tuu­ri­asiois­ta kyse"

08.08.2022 09:00 10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nyt pu­heis­ta te­koi­hin

06.08.2022 08:00 6
Yllätyskäänne: Säätiö lahjoittaa Bio Huvimyllyn Raahen kaupungille

Yl­lä­tys­kään­ne: Säätiö lah­joit­taa Bio Hu­vi­myl­lyn Raahen kau­pun­gil­le

04.08.2022 21:00 33
Bio Huvimyllylle kaivataan käyttöä – "Tyhjänä se suojelu on aika turhauttavaa kaikille"

Bio Hu­vi­myl­lyl­le kai­va­taan käyttöä – "Tyh­jä­nä se suojelu on aika tur­haut­ta­vaa kai­kil­le"

01.07.2022 08:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus palautti Bio Huvimylly -vastauksen uuteen valmisteluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti Bio Hu­vi­myl­ly -vas­tauk­sen uuteen val­mis­te­luun

19.04.2022 15:00 9
Tilaajille
Kaupungin mielestä Bio Huvimyllyä ei kannata enää pelastaa – "Taloudelliset realiteetit voittavat kulttuurihistorialliset arvot"

Kau­pun­gin mie­les­tä Bio Hu­vi­myl­lyä ei kannata enää pe­las­taa – "Ta­lou­del­li­set rea­li­tee­tit voit­ta­vat kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set arvot"

07.04.2022 17:00 10
Tilaajille
"Muualla homma olisi jo hoidettu" – raahelaisvaltuutettu moittii kaupunkia saamattomuudesta Bio Huvimyllyn pelastamisessa

"Muual­la homma olisi jo hoi­det­tu" – raa­he­lais­val­tuu­tet­tu moittii kau­pun­kia saa­mat­to­muu­des­ta Bio Hu­vi­myl­lyn pe­las­ta­mi­ses­sa

09.01.2022 20:00 11
Tilaajille
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaisi Bio Huvimyllyn kaupungin omistukseen ja takaisin alkuperäiseen käyttöönsä

Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä ha­luai­si Bio Hu­vi­myl­lyn kau­pun­gin omis­tuk­seen ja ta­kai­sin al­ku­pe­räi­seen käyt­töön­sä

27.04.2021 12:00 8
Tilaajille
Bio Huvimyllyn tontin kohtalo etenee kohti ratkaisua

Bio Hu­vi­myl­lyn tontin kohtalo etenee kohti rat­kai­sua

15.03.2020 15:00
Tilaajille