Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Bio Huvimylly
Kuukausi
Iso joukko valmiina käärimään hihat: Bio Huvimyllyn ystävien yhteisöön tulvii ilmoittautumisia

Iso joukko val­mii­na kää­ri­mään hihat: Bio Hu­vi­myl­lyn ys­tä­vien yh­tei­söön tulvii il­moit­tau­tu­mi­sia

31.01.2023 17:00 4
Tilaajille
Joko unohtuivat kaupungin talousmurheet vaalien alla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joko unoh­tui­vat kau­pun­gin ta­lous­mur­heet vaalien alla?

29.01.2023 11:00 2
Tilaajille
Kirjaston näyttelytila täyttyi Bio Huvimyllyn kohtalosta kiinnostuneista

Kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­la täyttyi Bio Hu­vi­myl­lyn koh­ta­los­ta kiin­nos­tu­neis­ta

26.01.2023 17:00 4
Huvimyllyn ystävät kokoontuivat eilen, katso tallenne illasta

Hu­vi­myl­lyn ystävät ko­koon­tui­vat eilen, katso tal­len­ne illasta

25.01.2023 16:30 7
Tilaajille
Lautakunnalla tiukka äänestys Bio Huvimyllyn vastaanottamisesta – ”Suurempi riski on, jos tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen ei tartuta”

Lau­ta­kun­nal­la tiukka ää­nes­tys Bio Hu­vi­myl­lyn vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta – ”Suu­rem­pi riski on, jos tähän ai­nut­laa­tui­seen mah­dol­li­suu­teen ei tar­tu­ta”

19.01.2023 13:02 21
Tilaajille
Raahe empii Bio Huvimyllyn vastaanottamista – "Ei se kauhean onnelliselta lopulta meistä näytä"

Raahe empii Bio Hu­vi­myl­lyn vas­taan­ot­ta­mis­ta – "Ei se kauhean on­nel­li­sel­ta lopulta meistä näytä"

18.01.2023 08:00 10
Tilaajille
Kaupunki näkee Bio Huvimyllyn omistamisessa mahdollisia riskejä – "Raahen kaupungin ei tule ottaa lahjoitusta vastaan"

Kau­pun­ki näkee Bio Hu­vi­myl­lyn omis­ta­mi­ses­sa mah­dol­li­sia riskejä – "Raahen kau­pun­gin ei tule ottaa lah­joi­tus­ta vas­taan"

15.01.2023 08:00 11
Tilaajille
Vanhemmat
Bio Huvimylly etenemässä päätöksentekoon rakennetun ympäristön lautakunnan kautta

Bio Hu­vi­myl­ly ete­ne­mäs­sä pää­tök­sen­te­koon ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­nan kautta

20.12.2022 18:00 9
Tilaajille
Vaikeneminen on Raahelta valinta
Pääkirjoitus

Vai­ke­ne­mi­nen on Raa­hel­ta valinta

11.11.2022 06:30
Tilaajille
Keskuskoululaisen isä Juho Ilkko pelkää, että Keskuskoulusta tulee uusi Bio Huvimylly – kummitustalo Raahen keskustaan

Kes­kus­kou­lu­lai­sen isä Juho Ilkko pelkää, että Kes­kus­kou­lus­ta tulee uusi Bio Hu­vi­myl­ly – kum­mi­tus­ta­lo Raahen kes­kus­taan

03.10.2022 08:00 6
Tilaajille
"Paljon isompi kuin vain raahelaisten juttu" – Bio Huvimyllyn tulevaisuudesta neuvotellaan maanantaina

"Paljon isompi kuin vain raa­he­lais­ten juttu" – Bio Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suu­des­ta neu­vo­tel­laan maa­nan­tai­na

08.09.2022 20:00 4
Huvimyllyn tulevaisuus jakaa mielipiteitä

Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suus jakaa mie­li­pi­tei­tä

16.08.2022 15:00 1
Tilaajille
Vanhatalo ja Hirvonen: Elämysten ja elokuvien Huvimylly Vanhaan Raaheen

Van­ha­ta­lo ja Hir­vo­nen: Elä­mys­ten ja elo­ku­vien Hu­vi­myl­ly Vanhaan Raaheen

08.08.2022 17:30 11
Tilaajille
Bio Huvimyllyn lahjoitus herättää paljon tunteita - "Tässä on nyt suurista kulttuuriasioista kyse"

Bio Hu­vi­myl­lyn lah­joi­tus he­rät­tää paljon tun­tei­ta - "Tässä on nyt suu­ris­ta kult­tuu­ri­asiois­ta kyse"

08.08.2022 09:00 10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Nyt pu­heis­ta te­koi­hin

06.08.2022 08:00 6
Yllätyskäänne: Säätiö lahjoittaa Bio Huvimyllyn Raahen kaupungille

Yl­lä­tys­kään­ne: Säätiö lah­joit­taa Bio Hu­vi­myl­lyn Raahen kau­pun­gil­le

04.08.2022 21:00 33
Bio Huvimyllylle kaivataan käyttöä – "Tyhjänä se suojelu on aika turhauttavaa kaikille"

Bio Hu­vi­myl­lyl­le kai­va­taan käyttöä – "Tyh­jä­nä se suojelu on aika tur­haut­ta­vaa kai­kil­le"

01.07.2022 08:00 3
Tilaajille
Kaupunginhallitus palautti Bio Huvimylly -vastauksen uuteen valmisteluun

Kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti Bio Hu­vi­myl­ly -vas­tauk­sen uuteen val­mis­te­luun

19.04.2022 15:00 9
Tilaajille
Kaupungin mielestä Bio Huvimyllyä ei kannata enää pelastaa – "Taloudelliset realiteetit voittavat kulttuurihistorialliset arvot"

Kau­pun­gin mie­les­tä Bio Hu­vi­myl­lyä ei kannata enää pe­las­taa – "Ta­lou­del­li­set rea­li­tee­tit voit­ta­vat kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set arvot"

07.04.2022 17:00 10
Tilaajille
"Muualla homma olisi jo hoidettu" – raahelaisvaltuutettu moittii kaupunkia saamattomuudesta Bio Huvimyllyn pelastamisessa

"Muual­la homma olisi jo hoi­det­tu" – raa­he­lais­val­tuu­tet­tu moittii kau­pun­kia saa­mat­to­muu­des­ta Bio Hu­vi­myl­lyn pe­las­ta­mi­ses­sa

09.01.2022 20:00 11
Tilaajille