Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Soveliuksen apurahastosäätiö
Bio Huvimyllyllä pidettiin suojelukatselmus: "Uhka on passiivinen"

Bio Hu­vi­myl­lyl­lä pi­det­tiin suo­je­lu­kat­sel­mus: "Uhka on pas­sii­vi­nen"

20.11.2023 10:40 1
Tilaajille
Ely-keskus järjestää katselmuksen Bio Huvimyllyyn – Omistaja tulee saamaan kunnostuskehotuksen

Ely-kes­kus jär­jes­tää kat­sel­muk­sen Bio Hu­vi­myl­lyyn – Omis­ta­ja tulee saamaan kun­nos­tus­ke­ho­tuk­sen

06.11.2023 14:19 13
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuusto peruutti – Bio Huvimylly jää Soveliuksen apurahastosäätiölle

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­to pe­ruut­ti – Bio Hu­vi­myl­ly jää So­ve­liuk­sen apu­ra­has­to­sää­tiöl­le

30.10.2023 19:15 10
Tilaajille
Viimeinen piste Bio Huvimyllyn lahjoitukselle on tulossa maanantaina – Maanvuokrasopimus osoittautui kompastuskiveksi

Vii­mei­nen piste Bio Hu­vi­myl­lyn lah­joi­tuk­sel­le on tulossa maa­nan­tai­na – Maan­vuok­ra­so­pi­mus osoit­tau­tui kom­pas­tus­ki­vek­si

26.10.2023 08:00 5
Tilaajille
Bio Huvimyllyn pelastushanke kaatuu – kaupunginvaltuusto joutuu tekemään uuden, tällä kertaa kielteisen päätöksen lahjoituksen vastaanottamisesta

Bio Hu­vi­myl­lyn pe­las­tus­han­ke kaatuu – ­kau­pun­gin­val­tuus­to joutuu te­ke­mään uuden, tällä kertaa kiel­tei­sen pää­tök­sen lah­joi­tuk­sen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta

17.10.2023 09:47 32
Tilaajille
Kaupunginjohtajan esitys maanantaina kokoontuvalle hallitukselle: Raahe ei voi ottaa vastaan Bio Huvimyllyä

Kau­pun­gin­joh­ta­jan esitys maa­nan­tai­na ko­koon­tu­val­le hal­li­tuk­sel­le: Raahe ei voi ottaa vastaan Bio Hu­vi­myl­lyä

11.10.2023 16:30 11
Tilaajille
Bio Huvimylly -sopimus kiikastaa neljästä kirjaimesta – säätiön varapuheenjohtaja harmittelee Raahen kaupungin ehdottomuutta neuvotteluissa

Bio Hu­vi­myl­ly -so­pi­mus kii­kas­taa nel­jäs­tä kir­jai­mes­ta – ­sää­tiön va­ra­pu­heen­joh­ta­ja har­mit­te­lee Raahen kau­pun­gin eh­dot­to­muut­ta neu­vot­te­luis­sa

05.10.2023 20:00 14
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vas­ti­ne: So­ve­liuk­sen säätiön edel­li­nen pu­heen­joh­ta­ja vastaa esi­tet­tyi­hin väit­tei­siin

05.10.2023 19:45
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de: Bio Hu­vi­myl­lyn tilanne säätiön ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen nä­kö­kul­mas­ta

05.10.2023 19:30 3
Tilaajille
Reilu viikko armonaikaa Bio Huvimyllylle – 16.10. kaupunki lukitsee päätöksen

Reilu viikko ar­mon­ai­kaa Bio Hu­vi­myl­lyl­le – 16.10. kau­pun­ki lu­kit­see pää­tök­sen

03.10.2023 15:14 8
Tilaajille
Enemmistö Raahen valtuutetuista vaatii Bio Huvimylly -sopimuksen saattamista voimaan – Sorvarin aloitteessa mukana kuusi valtuustoryhmää seitsemästä

Enem­mis­tö Raahen val­tuu­te­tuis­ta vaatii Bio Hu­vi­myl­ly -so­pi­muk­sen saat­ta­mis­ta voimaan – Sor­va­rin aloit­tees­sa mukana kuusi val­tuus­to­ryh­mää seit­se­mäs­tä

25.09.2023 19:55 19
Tilaajille
Kaupunki haluaa Soveliuksen säätiöltä virallisen päätöksen kirjallisena – Pulkkanen: "Ei tämä tällaiseksi tilanteeksi voi jäädä"

Kau­pun­ki haluaa So­ve­liuk­sen sää­tiöl­tä vi­ral­li­sen pää­tök­sen kir­jal­li­se­na – Pulk­ka­nen: "Ei tämä täl­lai­sek­si ti­lan­teek­si voi jäädä"

24.09.2023 10:00 11
Tilaajille
Säätiö veti maton talkooväen alta
Pääkirjoitus

Säätiö veti maton tal­koo­väen alta

22.09.2023 06:30
Tilaajille
Nyt puhuu Soveliuksen apurahastosäätiön Reino Temmes: "Emme voi hyväksyä maanvuokrasopimusta"

Nyt puhuu So­ve­liuk­sen apu­ra­has­to­sää­tiön Reino Temmes: "Emme voi hy­väk­syä maan­vuok­ra­so­pi­mus­ta"

21.09.2023 18:15 21
Tilaajille
Bio Huvimyllyn tontti 30 vuodeksi Raahen kaupungin hallintaan – maanvuokrasopimus menossa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

Bio Hu­vi­myl­lyn tontti 30 vuo­dek­si Raahen kau­pun­gin hal­lin­taan – maan­vuok­ra­so­pi­mus menossa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen hy­väk­syt­tä­väk­si

04.05.2023 14:30 2
Tilaajille
Bio Huvimylly lähdössä vauhdilla liikkeelle – monenlaisia kumppanuuksia ja kovia nimiä mukana yhteistyössä

Bio Hu­vi­myl­ly läh­dös­sä vauh­dil­la liik­keel­le – mo­nen­lai­sia kump­pa­nuuk­sia ja kovia nimiä mukana yh­teis­työs­sä

09.04.2023 12:00 10
Tilaajille
Bio Huvimyllystä jälleen äänestyspäätös 6–5

Bio Hu­vi­myl­lys­tä jälleen ää­nes­tys­pää­tös 6–5

14.03.2023 10:04 3
Tilaajille
Kaupunginjohtajalta esitys Bio Huvimyllystä: Ei Raahen kaupungin omistukseen

Kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta esitys Bio Hu­vi­myl­lys­tä: Ei Raahen kau­pun­gin omis­tuk­seen

08.03.2023 18:02 10
Tilaajille
Kaupunki näkee Bio Huvimyllyn omistamisessa mahdollisia riskejä – "Raahen kaupungin ei tule ottaa lahjoitusta vastaan"

Kau­pun­ki näkee Bio Hu­vi­myl­lyn omis­ta­mi­ses­sa mah­dol­li­sia riskejä – "Raahen kau­pun­gin ei tule ottaa lah­joi­tus­ta vas­taan"

15.01.2023 08:00 11
Tilaajille
Bio Huvimylly etenemässä päätöksentekoon rakennetun ympäristön lautakunnan kautta

Bio Hu­vi­myl­ly ete­ne­mäs­sä pää­tök­sen­te­koon ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­nan kautta

20.12.2022 18:00 9
Tilaajille