Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Avustukset
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

20.11.2023 12:00
Tilaajille
Lähidemokratiatoimikunta jakoi kohdeavustuksia 10 319 euroa

Lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi koh­de­avus­tuk­sia 10 319 euroa

29.05.2023 14:30
Tilaajille
Raahen kaupunki myönsi yleisavustuksia kulttuuri- ja nuorisotoimintaan yhteensä 46 000 euroa

Raahen kau­pun­ki myönsi yleis­avus­tuk­sia kult­tuu­ri- ja nuo­ri­so­toi­min­taan yh­teen­sä 46 000 euroa

27.04.2023 15:00 1
Tilaajille
Pohde jakoi avustuksia Raahen seutukuntaan

Pohde jakoi avus­tuk­sia Raahen seu­tu­kun­taan

23.03.2023 17:00
Tilaajille
Kaupunki pyrkii lisäämään liikunnallista elämäntapaa tarjoamalla liikuntaneuvontaa

Kau­pun­ki pyrkii li­sää­mään lii­kun­nal­lis­ta elä­män­ta­paa tar­joa­mal­la lii­kun­ta­neu­von­taa

28.02.2023 14:00
Tilaajille
Yksi asunto voi saada neljä tonnia avustusta energiansäästöremonttiin mutta tietyin ehdoin

Yksi asunto voi saada neljä tonnia avus­tus­ta ener­gian­sääs­tö­re­mont­tiin mutta tietyin ehdoin

11.01.2023 13:00
Tilaajille
Liikenteen kulttuuriperintöhankkeiden avustushaku alkaa

Lii­ken­teen kult­tuu­ri­pe­rin­tö­hank­kei­den avus­tus­ha­ku alkaa

28.12.2022 18:00
Tilaajille
Liikunnan erityisavustusten haku alkoi: Päätökset tehdään ennen joulua

Lii­kun­nan eri­tyis­avus­tus­ten haku alkoi: Pää­tök­set tehdään ennen joulua

22.11.2022 19:00
Tilaajille
Raahessa on nyt aika hakea järjestöavustuksia

Raa­hes­sa on nyt aika hakea jär­jes­tö­avus­tuk­sia

06.03.2022 16:00
Tilaajille
Siikajoelle 35 500 euron tukipotti kuntalaisten liikuttamiseen

Sii­ka­joel­le 35 500 euron tu­ki­pot­ti kun­ta­lais­ten lii­kut­ta­mi­seen

04.03.2022 13:01
Tilaajille
Raahen seutukunnan etsivä nuorisotyö saa 90 000 euron avustuksen

Raahen seu­tu­kun­nan etsivä nuo­ri­so­työ saa 90 000 euron avus­tuk­sen

20.05.2021 07:00
Tilaajille
Siikajoelle ja Raaheen mittavat tuet lähivirkistysalueiden kunnostukseen

Sii­ka­joel­le ja Raaheen mit­ta­vat tuet lä­hi­vir­kis­tys­aluei­den kun­nos­tuk­seen

31.03.2021 16:30 4
Tilaajille
Raahen kaupungin avustusten haku sähköistyy, mutta paperihakemukset hyväksytään edelleen

Raahen kau­pun­gin avus­tus­ten haku säh­köis­tyy, mutta pa­pe­ri­ha­ke­muk­set hy­väk­sy­tään edel­leen

01.02.2021 09:49
Tilaajille
Avustuksia tarjolla muun muassa Raahen maaseudulle

Avus­tuk­sia tar­jol­la muun muassa Raahen maa­seu­dul­le

12.10.2020 11:00 1
Tilaajille
Museoviraston avustuksia jälleen haettavissa

Mu­seo­vi­ras­ton avus­tuk­sia jälleen haet­ta­vis­sa

02.10.2020 10:00
Tilaajille
Tulevaisuuslautakunta jakoi liikuntatoiminnan avustuksia yhteensä 55 000 euroa – Katso kaikki avustuksen saaneet

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta jakoi lii­kun­ta­toi­min­nan avus­tuk­sia yh­teen­sä 55 000 euroa – Katso kaikki avus­tuk­sen saaneet

15.05.2020 13:41
Tilaajille
Kulttuuritoiminnan yleisavustuksia myönnettiin kaikkiaan 32 000 euroa – Katso kaikki saajat

Kult­tuu­ri­toi­min­nan yleis­avus­tuk­sia myön­net­tiin kaik­kiaan 32 000 euroa – Katso kaikki saajat

14.05.2020 14:38 1
Tilaajille
Raahen lähidemokratiahallitus odottaa avustushakemuksia

Raahen lä­hi­de­mo­kra­tia­hal­li­tus odottaa avus­tus­ha­ke­muk­sia

05.04.2020 16:00
Tilaajille
Ruukin Formula sai ylimääräisten kierrosten jälkeen avustuksensa

Ruukin Formula sai yli­mää­räis­ten kier­ros­ten jälkeen avus­tuk­sen­sa

20.02.2020 13:35
Tilaajille