Tulevaisuuslautakunta
Yläkoulun liikunta- ja musiikkiluokka ei kiinnosta – Raaheen esitetään ensi lukuvuodeksi kolmea erikoisluokkaa

Ylä­kou­lun lii­kun­ta- ja mu­siik­ki­luok­ka ei kiin­nos­ta – Raaheen esi­te­tään ensi lu­ku­vuo­dek­si kolmea eri­kois­luok­kaa

21.03.2022 11:00
Tilaajille
Kiitettävää talkoohenkeä
Pääkirjoitus

Kii­tet­tä­vää tal­koo­hen­keä

19.02.2022 07:00 2
Tilaajille
Lautakunta torppasi toiveen opetuspäälliköstä Raaheen

Lau­ta­kun­ta torp­pa­si toiveen ope­tus­pääl­li­kös­tä Raaheen

15.02.2021 12:00 2
Tilaajille
Opetuspäällikön virka halutaan palauttaa Raahen opetustoimeen

Ope­tus­pääl­li­kön virka ha­lu­taan pa­laut­taa Raahen ope­tus­toi­meen

22.01.2021 12:30
Tilaajille
Törmiltä yllättävä ehdotus: Lukiosta Raahen keskusta-alueen uusi alakoulu ja liikuntahalli kirjaston kulmille

Tör­mil­tä yl­lät­tä­vä eh­do­tus: Lu­kios­ta Raahen kes­kus­ta-alueen uusi ala­kou­lu ja lii­kun­ta­hal­li kir­jas­ton kul­mil­le

18.01.2021 08:00 13
Tilaajille
Seuraava kouluvuosi alkaa Raahessa 11. elokuuta

Seu­raa­va kou­lu­vuo­si alkaa Raa­hes­sa 11. elo­kuu­ta

10.12.2020 12:41
Tilaajille
Iltapäivätoiminta jatkuu taas ensi lukuvuonna

Il­ta­päi­vä­toi­min­ta jatkuu taas ensi lu­ku­vuon­na

08.06.2020 10:00
Tilaajille
Jokelan koulun kuutoset siirtyvät Pattasiin taas ensi syksynä; Harakkamäen ensi syksynä aloittavat kuutoset jatkavat kouluaan Harakkamäellä

Jokelan koulun kuu­to­set siir­ty­vät Pat­ta­siin taas ensi syk­sy­nä; Ha­rak­ka­mäen ensi syksynä aloit­ta­vat kuu­to­set jat­ka­vat kou­luaan Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 10:42
Tilaajille
Tulevaisuuslautakunta jakoi liikuntatoiminnan avustuksia yhteensä 55 000 euroa – Katso kaikki avustuksen saaneet

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta jakoi lii­kun­ta­toi­min­nan avus­tuk­sia yh­teen­sä 55 000 euroa – Katso kaikki avus­tuk­sen saaneet

15.05.2020 13:41
Tilaajille
Näillä perusteilla vuorot jäähallille jaetaan

Näillä pe­rus­teil­la vuorot jää­hal­lil­le jaetaan

15.05.2020 10:00
Tilaajille
Tulevaisuuslautakunta: Paradiselle on korvaavia tiloja, mutta Lännenrannan leirikeskukselle ei ole

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta: Pa­ra­di­sel­le on kor­vaa­via tiloja, mutta Län­nen­ran­nan lei­ri­kes­kuk­sel­le ei ole

14.05.2020 18:30
Tilaajille
Kulttuuritoiminnan yleisavustuksia myönnettiin kaikkiaan 32 000 euroa – Katso kaikki saajat

Kult­tuu­ri­toi­min­nan yleis­avus­tuk­sia myön­net­tiin kaik­kiaan 32 000 euroa – Katso kaikki saajat

14.05.2020 14:38
Tilaajille
Rajatsin tämän vuoden Rantajatsi-avustuksen käyttö palasi takaisin valmisteluun

Ra­jat­sin tämän vuoden Ran­ta­jat­si-avus­tuk­sen käyttö palasi ta­kai­sin val­mis­te­luun

13.05.2020 19:00
Tilaajille