Tulevaisuuslautakunta

Lau­ta­kun­ta torp­pa­si toiveen ope­tus­pääl­li­kös­tä Raaheen

15.02.2021 12:00 2
Tilaajille

Ope­tus­pääl­li­kön virka ha­lu­taan pa­laut­taa Raahen ope­tus­toi­meen

22.01.2021 12:30
Tilaajille

Tör­mil­tä yl­lät­tä­vä eh­do­tus: Lu­kios­ta Raahen kes­kus­ta-alueen uusi ala­kou­lu ja lii­kun­ta­hal­li kir­jas­ton kul­mil­le

18.01.2021 08:00 13
Tilaajille

Seu­raa­va kou­lu­vuo­si alkaa Raa­hes­sa 11. elo­kuu­ta

10.12.2020 12:41
Tilaajille

Il­ta­päi­vä­toi­min­ta jatkuu taas ensi lu­ku­vuon­na

08.06.2020 10:00
Tilaajille

Jokelan koulun kuu­to­set siir­ty­vät Pat­ta­siin taas ensi syk­sy­nä; Ha­rak­ka­mäen ensi syksynä aloit­ta­vat kuu­to­set jat­ka­vat kou­luaan Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 10:42
Tilaajille

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta jakoi lii­kun­ta­toi­min­nan avus­tuk­sia yh­teen­sä 55 000 euroa – Katso kaikki avus­tuk­sen saaneet

15.05.2020 13:41
Tilaajille

Näillä pe­rus­teil­la vuorot jää­hal­lil­le jaetaan

15.05.2020 10:00
Tilaajille

Tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta: Pa­ra­di­sel­le on kor­vaa­via tiloja, mutta Län­nen­ran­nan lei­ri­kes­kuk­sel­le ei ole

14.05.2020 18:30
Tilaajille

Kult­tuu­ri­toi­min­nan yleis­avus­tuk­sia myön­net­tiin kaik­kiaan 32 000 euroa – Katso kaikki saajat

14.05.2020 14:38
Tilaajille

Ra­jat­sin tämän vuoden Ran­ta­jat­si-avus­tuk­sen käyttö palasi ta­kai­sin val­mis­te­luun

13.05.2020 19:00
Tilaajille