Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Asemakaava
Asemakaava kiinnosti kansaa – Vanhan Raahen kehittäminen on jälleen tapetilla

Ase­ma­kaa­va kiin­nos­ti kansaa – Vanhan Raahen ke­hit­tä­mi­nen on jälleen ta­pe­til­la

01.04.2023 20:00 2
Tilaajille
"Toimii osana Raahen vieraanvaraisuutta" – Vanhan kaupungin asemakaavamuutos antaa tilaa mielikuvitukselle

"Toimii osana Raahen vie­raan­va­rai­suut­ta" – Vanhan kau­pun­gin ase­ma­kaa­va­muu­tos antaa tilaa mie­li­ku­vi­tuk­sel­le

09.03.2023 16:00
Rakennuskieltoa Vanhassa Raahessa halutaan jatkaa – nykyinen kieltopäätös voimassa enää tammikuun puoliväliin saakka

Ra­ken­nus­kiel­toa Van­has­sa Raa­hes­sa ha­lu­taan jatkaa – ny­kyi­nen kiel­to­pää­tös voi­mas­sa enää tam­mi­kuun puo­li­vä­liin saakka

05.12.2022 13:20 1
Tilaajille
Yksi pala pois Raahen keskustan kehittämisestä – DPFF-rahasto piti kaupungin vaatimia korvauksia kohtuuttomina

Yksi pala pois Raahen kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä – DPFF-ra­has­to piti kau­pun­gin vaa­ti­mia kor­vauk­sia koh­tuut­to­mi­na

31.08.2022 08:00 4
Tilaajille
Kävelybulevardi yhdistäisi vanhan ja uuden kaupunkialueen – katso video Vanhan Raahen kaduilta

Kä­ve­ly­bu­le­var­di yh­dis­täi­si vanhan ja uuden kau­pun­ki­alueen – katso video Vanhan Raahen ka­duil­ta

23.05.2021 15:00 2
Tilaajille
Toisella kerralla järjestys oli oikea: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaupunginlahdenrannan asemakaavan uudestaan

Toi­sel­la ker­ral­la jär­jes­tys oli oikea: Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ase­ma­kaa­van uu­des­taan

22.02.2021 20:50 1
Tilaajille
Nyt saa sanoa Raahen keskustasta – Raahen kaupunki avaa maanantaina asukaskyselyn

Nyt saa sanoa Raahen kes­kus­tas­ta – Raahen kau­pun­ki avaa maa­nan­tai­na asu­kas­ky­se­lyn

12.02.2021 15:49 1
Tilaajille
Uusi käänne Kaupunginlahdenrannalla: Raahe myöntää virheen äänestyksessä, Sorvari vetää valituksensa hallinto-oikeudesta

Uusi käänne Kau­pun­gin­lah­den­ran­nal­la: Raahe myöntää virheen ää­nes­tyk­ses­sä, Sorvari vetää va­li­tuk­sen­sa hal­lin­to-oi­keu­des­ta

10.02.2021 16:00 6
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuuston äänestysmenettely hallinto-oikeuden ruodittavaksi

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tys­me­net­te­ly hal­lin­to-oi­keu­den ruo­dit­ta­vak­si

08.02.2021 10:07 6
Tilaajille
Kiistely jatkui viimeiseen saakka - Raahen Kaupunginlahdenrannan asemakaava hyväksyttiin lopulta sellaisenaan

Kiis­te­ly jatkui vii­mei­seen saakka - Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ase­ma­kaa­va hy­väk­syt­tiin lopulta sel­lai­se­naan

27.01.2021 08:00
Tilaajille
Raahen Kaupunginlahdenranta on mitoitettu yli 900 asukkaalle - yleisötilaisuus kaavaehdotuksesta tulossa

Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­ta on mi­toi­tet­tu yli 900 asuk­kaal­le - ylei­sö­ti­lai­suus kaa­va­eh­do­tuk­ses­ta tulossa

06.10.2020 16:00
Tilaajille
Raahen keskustan asemakaavalle lähtölaukaus – Kaupunginhallitus yksimielinen

Raahen kes­kus­tan ase­ma­kaa­val­le läh­tö­lau­kaus – Kau­pun­gin­hal­li­tus yk­si­mie­li­nen

30.06.2020 21:00
Tilaajille
Wanhan Raahen kaavoitus alkaa toukokuussa ja yleisö pääsee työhön mukaan työpajoissa

Wanhan Raahen kaa­voi­tus alkaa tou­ko­kuus­sa ja yleisö pääsee työhön mukaan työ­pa­jois­sa

17.04.2020 12:30
Tilaajille
Kaupunginhallitus haluaa Pikkulahden alueen kehittämisen kustannuksista tarkemman suunnitelman

Kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa Pik­ku­lah­den alueen ke­hit­tä­mi­sen kus­tan­nuk­sis­ta tar­kem­man suun­ni­tel­man

05.02.2020 12:00
Tilaajille
Pane päivämäärä ylös: Pian saa sanoa mielipiteensä Pikkulahden alueesta

Pane päi­vä­mää­rä ylös: Pian saa sanoa mie­li­pi­teen­sä Pik­ku­lah­den aluees­ta

25.01.2020 12:00
Arkkitehdin valistunut arvaus: Pikkulahden alueen kehittäminen maksaa Raahen kaupungille noin 15 miljoonaa euroa

Ark­ki­teh­din va­lis­tu­nut arvaus: Pik­ku­lah­den alueen ke­hit­tä­mi­nen maksaa Raahen kau­pun­gil­le noin 15 mil­joo­naa euroa

18.01.2020 09:00
Tilaajille
Pyhtilänkankaantie kokoaa asuinalueen liikenteen

Pyh­ti­län­kan­kaan­tie kokoaa asuin­alueen lii­ken­teen

25.11.2017 09:00

Ruot­ta­lon uusi asuin­alue pääsee suun­nit­te­lu­pöy­däl­le

07.11.2017 10:30
8-kerroksinen talo tuo urbaania ilmettä Rautatalon tontille

8-ker­rok­si­nen talo tuo ur­baa­nia ilmettä Rau­ta­ta­lon ton­til­le

29.09.2017 08:00
Tänne tulevat Pyhäjoen kalleimmat unelmatontit

Tänne tulevat Py­hä­joen kal­leim­mat unel­ma­ton­tit

14.07.2017 08:00