Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Asemakaavoitus
Raahe joutuu keskeyttämään konsulttipalvelun hankinnan – "Tarjouspyyntö on ollut hankintalain vastainen ja epäonnistunut"

Raahe joutuu kes­keyt­tä­mään kon­sult­ti­pal­ve­lun han­kin­nan – "Tar­jous­pyyn­tö on ollut han­kin­ta­lain vas­tai­nen ja epäon­nis­tu­nut"

23.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Raahe kaavoittaa SSAB:n tehdasaluetta – Koksaamon, masuunien, terässulaton, nauhavalssaamon ja voimalaitoksen toiminnat tulevat loppumaan

Raahe kaa­voit­taa SSAB:n teh­das­aluet­ta – Kok­saa­mon, ma­suu­nien, te­räs­su­la­ton, nau­ha­vals­saa­mon ja voi­ma­lai­tok­sen toi­min­nat tulevat lop­pu­maan

16.10.2022 12:00 12
Tilaajille
Raahen keskusta kaipaa päivittämistä – "Jos annetaan olla nykyisellään, niin keskusta näivettyy"

Raahen kes­kus­ta kaipaa päi­vit­tä­mis­tä – "Jos an­ne­taan olla ny­kyi­sel­lään, niin kes­kus­ta näi­vet­tyy"

26.09.2022 08:00 4
Tilaajille
Omakotitalo nousee meren rannalle Raahen Ruottalonlahteen

Oma­ko­ti­ta­lo nousee meren ran­nal­le Raahen Ruot­ta­lon­lah­teen

15.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Nykyisellä Raahen Kaupunginlahdenrannan alueella aikoinaan todettu suojelun tarve on poistunut

Ny­kyi­sel­lä Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan alueel­la ai­koi­naan todettu suo­je­lun tarve on pois­tu­nut

25.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Raahessa elää erikoinen vaikuttaja, jota voisi kutsua kaavalepakoksi. Mikko Silvola sai sen äänen nauhalle ja mainio ääni kuuluu nyt oikein hyvin

Raa­hes­sa elää eri­koi­nen vai­kut­ta­ja, jota voisi kutsua kaa­va­le­pa­kok­si. Mikko Silvola sai sen äänen nau­hal­le ja mainio ääni kuuluu nyt oikein hyvin

27.11.2020 19:16
Tilaajille
Nyt voi laittaa etänä Raahen keskustaa uusiksi

Nyt voi laittaa etänä Raahen kes­kus­taa uusiksi

26.11.2020 17:00
Tilaajille
Raahen Kaupunginlahdenranta on mitoitettu yli 900 asukkaalle - yleisötilaisuus kaavaehdotuksesta tulossa

Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­ta on mi­toi­tet­tu yli 900 asuk­kaal­le - ylei­sö­ti­lai­suus kaa­va­eh­do­tuk­ses­ta tulossa

06.10.2020 16:00
Tilaajille
Wanhan Raahen kaavoitus alkaa toukokuussa ja yleisö pääsee työhön mukaan työpajoissa

Wanhan Raahen kaa­voi­tus alkaa tou­ko­kuus­sa ja yleisö pääsee työhön mukaan työ­pa­jois­sa

17.04.2020 12:30
Tilaajille
Pikkulahti oli ennen vanhaan Raahen kaupunkielämän keskus – katso hurmaavat vanhat kuvat

Pik­ku­lah­ti oli ennen vanhaan Raahen kau­pun­ki­elä­män keskus – katso hur­maa­vat vanhat kuvat

24.02.2020 16:00
Tilaajille
Raahelaisilla selkeä toive: Ensimmäisenä siltayhteys Maafanttiin

Raa­he­lai­sil­la selkeä toive: En­sim­mäi­se­nä sil­ta­yh­teys Maa­fant­tiin

24.02.2020 06:00
Tilaajille
Satoja asukkaita Matinsaareen

Satoja asuk­kai­ta Ma­tin­saa­reen

19.01.2020 08:00
Tilaajille
Kaupunki tilasi Pitkänkarin metsään lepakkoselvityksen

Kau­pun­ki tilasi Pit­kän­ka­rin metsään le­pak­ko­sel­vi­tyk­sen

12.01.2020 09:00
Tilaajille