Tilaajille

Raa­hes­sa elää eri­koi­nen vai­kut­ta­ja, jota voisi kutsua kaa­va­le­pa­kok­si. Mikko Silvola sai sen äänen nau­hal­le ja mainio ääni kuuluu nyt oikein hyvin

Lentävää hiirtä muistuttava pohjanlepakko ulosti ja vaikutti asemakaavaan Raahessa.

Mikko Silvola on kuvannut lepakoita sarjavalotuksella. Tässä lepakko kiitää öisen taivaan poikki Raahessa revontulten loimutessa. Silvolan äänittämiä lepakon kaikuluotainääniä voi kuunnella Raahen Seudun nettilehdessä.
Mikko Silvola on kuvannut lepakoita sarjavalotuksella. Tässä lepakko kiitää öisen taivaan poikki Raahessa revontulten loimutessa. Silvolan äänittämiä lepakon kaikuluotainääniä voi kuunnella Raahen Seudun nettilehdessä.
Kuva: Mikko Silvola

Lepakoiden sukukunta on vaarantunut kaikkialla maailmassa rakentamisen tiivistyttyä ja nykyaikaisen metsähoidon takia. Sen takia lepakot on suojeltu lailla monissa maissa. Eurooppalaisen Eurobats-sopimuksen allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet suojelemaan vähenneiden lepakkojen elinoloja.

Suomen kaikki lepakot ovat rauhoitettuja. Ne on lueteltu Euroopan Unionin luontodirektiivissä, joka listaa lajit, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä.