Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kaupunginlahdenranta
Korkea korkotaso pakottaa nostamaan yhtiövastikkeita mutta suuria korotuksia ei ole näkyvissä

Korkea kor­ko­ta­so pa­kot­taa nos­ta­maan yh­tiö­vas­tik­kei­ta mutta suuria ko­ro­tuk­sia ei ole nä­ky­vis­sä

13.02.2023 08:00
Tilaajille
Kaupunginlahden tietyömaa hiljenee kesäksi – "Ihan juuri sen takia, ettei häirittäisi uimarannan ja mökkiläisten elämää liikaa"

Kau­pun­gin­lah­den tie­työ­maa hil­je­nee kesäksi – "Ihan juuri sen takia, ettei häi­rit­täi­si ui­ma­ran­nan ja mök­ki­läis­ten elämää liikaa"

19.04.2022 17:00 4
Tilaajille
Kaupunginlahdenkadusta parempi kesällä

Kau­pun­gin­lah­den­ka­dus­ta parempi kesällä

10.03.2022 21:00
Tilaajille
Toisella kerralla järjestys oli oikea: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaupunginlahdenrannan asemakaavan uudestaan

Toi­sel­la ker­ral­la jär­jes­tys oli oikea: Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ase­ma­kaa­van uu­des­taan

22.02.2021 20:50 1
Tilaajille
Uusi käänne Kaupunginlahdenrannalla: Raahe myöntää virheen äänestyksessä, Sorvari vetää valituksensa hallinto-oikeudesta

Uusi käänne Kau­pun­gin­lah­den­ran­nal­la: Raahe myöntää virheen ää­nes­tyk­ses­sä, Sorvari vetää va­li­tuk­sen­sa hal­lin­to-oi­keu­des­ta

10.02.2021 16:00 6
Tilaajille
Kiistely jatkui viimeiseen saakka - Raahen Kaupunginlahdenrannan asemakaava hyväksyttiin lopulta sellaisenaan

Kiis­te­ly jatkui vii­mei­seen saakka - Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ase­ma­kaa­va hy­väk­syt­tiin lopulta sel­lai­se­naan

27.01.2021 08:00
Tilaajille
Nykyisellä Raahen Kaupunginlahdenrannan alueella aikoinaan todettu suojelun tarve on poistunut

Ny­kyi­sel­lä Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan alueel­la ai­koi­naan todettu suo­je­lun tarve on pois­tu­nut

25.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Kaupunginlahdenrannan katusuunnitelmat valmistuivat ja ne paljastavat myös rakentamisen hinnan

Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ka­tu­suun­ni­tel­mat val­mis­tui­vat ja ne pal­jas­ta­vat myös ra­ken­ta­mi­sen hinnan

15.01.2021 10:00 4
Tilaajille
Pitkänkarin metsien puolesta kerätään adressia - "Luonnostaan ylpeän Raahen kaupungin tulisi ymmärtää luontoa"

Pit­kän­ka­rin metsien puo­les­ta ke­rä­tään ad­res­sia - "Luon­nos­taan ylpeän Raahen kau­pun­gin tulisi ym­mär­tää luon­toa"

25.12.2020 08:00 4
Tilaajille
Katutöitä putkahtelee kaupungilla Pyhtilänkankaan tiestöön pannaan suurin potti, Mettala ja moni muu kohde saa odottaa

Ka­tu­töi­tä put­kah­te­lee kau­pun­gil­la Pyh­ti­län­kan­kaan ties­töön pannaan suurin potti, Mettala ja moni muu kohde saa odottaa

22.12.2020 16:45
Tilaajille
Näkökulma Pikkulahden ja Pitkänkarin tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­ma Pik­ku­lah­den ja Pit­kän­ka­rin tu­le­vai­suu­teen

07.12.2020 05:00
Tilaajille
Raahessa elää erikoinen vaikuttaja, jota voisi kutsua kaavalepakoksi. Mikko Silvola sai sen äänen nauhalle ja mainio ääni kuuluu nyt oikein hyvin

Raa­hes­sa elää eri­koi­nen vai­kut­ta­ja, jota voisi kutsua kaa­va­le­pa­kok­si. Mikko Silvola sai sen äänen nau­hal­le ja mainio ääni kuuluu nyt oikein hyvin

27.11.2020 19:16
Tilaajille
Kaupunkimainen kerrostaloalue häämöttää jo Kaupunginlahdenrannalla ja osa siitä muistuttaa vähän Oulun Kiikelin rantaa

Kau­pun­ki­mai­nen ker­ros­ta­loa­lue hää­möt­tää jo Kau­pun­gin­lah­den­ran­nal­la ja osa siitä muis­tut­taa vähän Oulun Kii­ke­lin rantaa

15.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Katso videolta miltä Raahe näyttää tulevaisuudessa: Kaupunginlahdenranta näyttää siis joskus tältä

Katso vi­deol­ta miltä Raahe näyttää tu­le­vai­suu­des­sa: Kau­pun­gin­lah­den­ran­ta näyttää siis joskus tältä

12.11.2020 16:12 1
Tilaajille
Pikkulahden ja Pitkäkarin alueen rakentuminen jakaa mielipiteitä – niukka enemmistö nettigallupin vastaajista ei harmittele alueen rakentumista

Pik­ku­lah­den ja Pit­kä­ka­rin alueen ra­ken­tu­mi­nen jakaa mie­li­pi­tei­tä – niukka enem­mis­tö net­ti­gal­lu­pin vas­taa­jis­ta ei har­mit­te­le alueen ra­ken­tu­mis­ta

26.10.2020 07:00
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Harmittaako sinua Pikkulahden ja Pitkäkarin alueen eli Kaupunginlahdenrannan rakentaminen asuinkäyttöön?

Raahen Seutu kysyy: Har­mit­taa­ko sinua Pik­ku­lah­den ja Pit­kä­ka­rin alueen eli Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen asuin­käyt­töön?

16.10.2020 12:00 5