Tilaajille

Ny­kyi­sel­lä Raahen Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan alueel­la ai­koi­naan todettu suo­je­lun tarve on pois­tu­nut

Raahen uudeksi merelliseksi asunto-alueeksi kaavoitettavalta Kaupunginlahdenrannan alueelta on poistunut 20 vuotta sitten alueella todettu suojelun tarve. Kaupunginvaltuuston kesällä 2003 hyväksymässä Raahen pohjoiset mannerrannat –osayleiskaavassa on nykyisen Ilolinnantien pohjoispuolella aluerajaus ja suojelumerkintä uk-s2, jonka mukaan kyseisellä alueella sijaitsee uhanalaisen kasvilajin elinympäristö. Osayleiskaavan mukaan alueella ei saa suorittaa maisemaa muuttavaa toimenpidettä ilman maisematyölupaa.

Suojelumerkintä perustuu nykyisin Kaupunginlahdenrannaksi kutsutulla alueella vuonna 2001 tehtyyn luontoselvitykseen. Vuoden 2003 osayleiskaavan selostuksessa alueen luontoarvoja pidetään merkittävinä.