Pikkulahti
Kaupunkimainen kerrostaloalue häämöttää jo Kaupunginlahdenrannalla ja osa siitä muistuttaa vähän Oulun Kiikelin rantaa

Kau­pun­ki­mai­nen ker­ros­ta­lo­alue hää­möt­tää jo Kau­pun­gin­lah­den­ran­nal­la ja osa siitä muis­tut­taa vähän Oulun Kii­ke­lin rantaa

15.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Pikkulahti

Pik­ku­lah­ti

12.11.2020 16:06 0
Tilaajille
Pikkulahden ja Pitkäkarin alueen rakentuminen jakaa mielipiteitä – niukka enemmistö nettigallupin vastaajista ei harmittele alueen rakentumista

Pik­ku­lah­den ja Pit­kä­ka­rin alueen ra­ken­tu­mi­nen jakaa mie­li­pi­tei­tä – niukka enem­mis­tö net­ti­gal­lu­pin vas­taa­jis­ta ei har­mit­te­le alueen ra­ken­tu­mis­ta

26.10.2020 07:00 0
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Harmittaako sinua Pikkulahden ja Pitkäkarin alueen eli Kaupunginlahdenrannan rakentaminen asuinkäyttöön?

Raahen Seutu kysyy: Har­mit­taa­ko sinua Pik­ku­lah­den ja Pit­kä­ka­rin alueen eli Kau­pun­gin­lah­den­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen asuin­käyt­töön?

16.10.2020 12:00 5
Pro Pikkulahti -liikkeen keulahahmo Leena Tervonen: "Minua on pyydetty uudestaan nousemaan barrikadeille"

Pro Pik­ku­lah­ti -liik­keen keu­la­hah­mo Leena Ter­vo­nen: "Minua on pyy­det­ty uu­des­taan nou­se­maan bar­ri­ka­deil­le"

16.10.2020 08:00 2
Tilaajille
Voi rähmä! Kaikki eivät pääse heti uinnin jälkeen lämmittelemään, sillä avantouintikopin avaimet loppuivat kesken!

Voi rähmä! Kaikki eivät pääse heti uinnin jälkeen läm­mit­te­le­mään, sillä avan­to­uin­ti­ko­pin avaimet lop­pui­vat kesken!

10.09.2020 17:03 0
Tilaajille
Kovia aikoja Fantin juoksussa

Kovia aikoja Fantin juok­sus­sa

15.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Valkoposkihanhet ovat löytäneet Raahen uimarannat – Pikkulahdella uimista ei suositella

Val­ko­pos­ki­han­het ovat löy­tä­neet Raahen ui­ma­ran­nat – Pik­ku­lah­del­la uimista ei suo­si­tel­la

13.08.2020 16:00 0
Tilaajille
Pikkulahdella sinilevää ja runsaasti lintujen ulostetta

Pik­ku­lah­del­la si­ni­le­vää ja run­saas­ti lin­tu­jen ulos­tet­ta

12.08.2020 09:25 0
Tilaajille
Pikkulahdella ja Lumijärvessä uiminen jälleen turvallista

Pik­ku­lah­del­la ja Lu­mi­jär­ves­sä uiminen jälleen tur­val­lis­ta

23.07.2020 13:32 0
Tilaajille
Ouluun avataan vesiseikkailurata – Samankaltainen vesipuisto saadaan ensi kesänä ehkä myös Raaheen

Ouluun avataan ve­si­seik­kai­lu­ra­ta – Sa­man­kal­tai­nen ve­si­puis­to saadaan ensi kesänä ehkä myös Raaheen

22.07.2020 17:00 1
Tilaajille
Sinilevää Pikkulahdella ja Lumijärvellä

Si­ni­le­vää Pik­ku­lah­del­la ja Lu­mi­jär­vel­lä

21.07.2020 12:56 0
Tilaajille
Hiekka, pallo ja kavereita

Hiekka, pallo ja ka­ve­rei­ta

20.07.2020 08:55 0
Tilaajille
Tuuliset, mutta hienot puitteet kisalle

Tuu­li­set, mutta hienot puit­teet kisalle

07.06.2020 18:45 0
Tilaajille
Takaisin Pikkulahdelle, ainakin kilpailun ajaksi

Ta­kai­sin Pik­ku­lah­del­le, ainakin kil­pai­lun ajaksi

03.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Kaupunginlahdenkadun rakentaminen käynnistyy

Kau­pun­gin­lah­den­ka­dun ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy

29.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Kaupunginlahdenkadun oikaisu

Kau­pun­gin­lah­den­ka­dun oikaisu

29.05.2020 10:00 0
Tilaajille
Tänään nautittiin kevätsäästä, huomenna pyryttää taas - Katso videolta, kuinka Pikkulahdella luistellaan

Tänään nau­tit­tiin ke­vät­sääs­tä, huo­men­na py­ryt­tää taas - Katso vi­deol­ta, kuinka Pik­ku­lah­del­la luis­tel­laan

30.03.2020 17:04 0
Tilaajille
Luistelijoita Pikkulahdella

Luis­te­li­joi­ta Pik­ku­lah­del­la

30.03.2020 16:48 0
Tilaajille
Pikkulahti oli ennen vanhaan Raahen kaupunkielämän keskus – katso hurmaavat vanhat kuvat

Pik­ku­lah­ti oli ennen vanhaan Raahen kau­pun­ki­elä­män keskus – katso hur­maa­vat vanhat kuvat

24.02.2020 16:00 0
Tilaajille