Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tietyöt
Sirotepaikkaustyömaalla tulisi hiljentää vauhtia jotteivät tuulilasit rikkoontuisi

Si­ro­te­paik­kaus­työ­maal­la tulisi hil­jen­tää vauhtia jott­ei­vät tuu­li­la­sit rik­koon­tui­si

08.09.2022 21:00 4
Tilaajille
Ouluntietä saadaan avattua mahdollisesti ensi viikolla

Ou­lun­tie­tä saadaan avattua mah­dol­li­ses­ti ensi vii­kol­la

12.08.2022 16:05
Tilaajille
Ennen matkaan lähtöä tarkista liikenteen häiriöt: ne näkyvät yhdeltä kartalta

Ennen matkaan lähtöä tar­kis­ta lii­ken­teen häi­riöt: ne näkyvät yhdeltä kar­tal­ta

23.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Kaupunginlahden tietyömaa hiljenee kesäksi – "Ihan juuri sen takia, ettei häirittäisi uimarannan ja mökkiläisten elämää liikaa"

Kau­pun­gin­lah­den tie­työ­maa hil­je­nee kesäksi – "Ihan juuri sen takia, ettei häi­rit­täi­si ui­ma­ran­nan ja mök­ki­läis­ten elämää liikaa"

19.04.2022 17:00 4
Tilaajille
Kevyen liikenteen väylän työmaa käynnissä sairaalan pohjoispuolella

Kevyen lii­ken­teen väylän työmaa käyn­nis­sä sai­raa­lan poh­jois­puo­lel­la

21.10.2021 10:20
Tilaajille
Koneet ovat raskaita, mutta päällystystyö vaatii edistyäkseen herkän käsikirjoituksen

Koneet ovat ras­kai­ta, mutta pääl­lys­tys­työ vaatii edis­tyäk­seen herkän kä­si­kir­joi­tuk­sen

24.09.2021 10:00
Tilaajille
Skanska asfaltoi Vihannissa

Skanska as­fal­toi Vi­han­nis­sa

24.09.2021 10:00
Tilaajille
Rantakadun pyörätie saa uuden päällysteen tornitalolta mutterikioskille

Ran­ta­ka­dun pyö­rä­tie saa uuden pääl­lys­teen tor­ni­ta­lol­ta mut­te­ri­kios­kil­le

22.09.2021 12:30 4
Tilaajille
Raahessa asfaltoinnit hyvällä mallilla

Raa­hes­sa as­fal­toin­nit hyvällä mal­lil­la

24.08.2021 17:00 2
Tilaajille
Uutta pintaa Paavolan ja Revonlahden väliselle tieosuudelle – urakan on määrä päättyä syyskuulla

Uutta pintaa Paa­vo­lan ja Re­von­lah­den vä­li­sel­le tie­osuu­del­le – urakan on määrä päättyä syys­kuul­la

10.08.2021 10:00
Tilaajille
Teitä päällystetään Siikajoella ja Raahessa – katso täältä tämän kesän merkittävimmät päällystyskohteet Pohjois-Pohjanmaalla

Teitä pääl­lys­te­tään Sii­ka­joel­la ja Raa­hes­sa – katso täältä tämän kesän mer­kit­tä­vim­mät pääl­lys­tys­koh­teet Poh­jois-Poh­jan­maal­la

17.05.2021 14:00
Tilaajille
Valokuitumerkintä pielessä – kaivinkoneen kaapaisusta harmaita hiuksia monille

Va­lo­kui­tu­mer­kin­tä pie­les­sä – kai­vin­ko­neen kaa­pai­sus­ta har­mai­ta hiuksia monille

13.11.2020 12:07 2
Tilaajille
Siikajoentielle saadaan pian uusi asvaltti – Päällystettävänä on 18 kilometrin mittainen pätkä

Sii­ka­joen­tiel­le saadaan pian uusi as­valt­ti – Pääl­lys­tet­tä­vä­nä on 18 ki­lo­met­rin mit­tai­nen pätkä

12.07.2020 15:00
Tilaajille
Jokelanperän pyörätie kerralla valmiiksi – Tietyöt alueella alkaneet

Jo­ke­lan­pe­rän pyö­rä­tie ker­ral­la val­miik­si – Tietyöt alueel­la al­ka­neet

13.06.2020 08:35
Tilaajille
Lukion rehtori, kauppias, tanssinopettaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja muistelevat omia kesätöitään ja kannustavat nuoria ahkeruuteen – Työpestin voi vielä täksi kesäksi saada

Lukion reh­to­ri, kaup­pias, tans­sin­opet­ta­ja ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja muis­te­le­vat omia ke­sä­töi­tään ja kan­nus­ta­vat nuoria ah­ke­ruu­teen – Työ­pes­tin voi vielä täksi kesäksi saada

07.06.2020 21:00
Tilaajille
Kaupunginlahdenkadun rakentaminen käynnistyy

Kau­pun­gin­lah­den­ka­dun ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy

29.05.2020 10:00
Tilaajille
Päällystäminen alkaa Raahessa kesäkuussa

Pääl­lys­tä­mi­nen alkaa Raa­hes­sa ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 15:57
Tilaajille