Alue­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu – katso Poh­jois-Poh­jan­maan ja koko Suomen vaa­li­tu­los tästä

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­hee­nai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Raahen Seutu Digin tilaus tästä.

Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
Liikenneympyrän tyrniä karsitaan Ruukissa

Lii­ken­ne­ym­py­rän tyrniä kar­si­taan Ruu­kis­sa

28.01.2022 19:00
Tilaajille
Kuukausi
Hakotaurintie katkaistaan jälleen moottoriajoneuvoliikenteeltä

Ha­ko­tau­rin­tie kat­kais­taan jälleen moot­to­ri­ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä

26.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 17:40 2
Paavolassa lauantaita vasten yöllä tapahtunut kolari vaati uhrin

Paa­vo­las­sa lauan­tai­ta vasten yöllä ta­pah­tu­nut kolari vaati uhrin

19.01.2022 09:33
Tilaajille
Surutaloon meneminen pysäyttää kokeneen onnettomuustutkijan – Simo Alanko vähentäisi liikennekuolemia kolmella konstilla

Su­ru­ta­loon me­ne­mi­nen py­säyt­tää ko­ke­neen on­net­to­muus­tut­ki­jan – Simo Alanko vä­hen­täi­si lii­ken­ne­kuo­le­mia kol­mel­la kons­til­la

17.01.2022 16:25
Tilaajille
Tuhannen ajotutkinnon massa liipaisimella – Raahesta voi joutua jatkossa käymään inssiajossa Oulussa, Vaasassa tai Seinäjoella

Tu­han­nen ajo­tut­kin­non massa lii­pai­si­mel­la – Raa­hes­ta voi joutua jat­kos­sa käymään ins­si­ajos­sa Ou­lus­sa, Vaa­sas­sa tai Sei­nä­joel­la

15.01.2022 10:00 2
Tilaajille
Hummastinvaaran ohituskaistalla kaahanneen ikämiehen ylinopeussakot pysyvät ennallaan hovioikeudessa

Hum­mas­tin­vaa­ran ohi­tus­kais­tal­la kaa­han­neen ikä­mie­hen yli­no­peus­sa­kot pysyvät en­nal­laan ho­vi­oi­keu­des­sa

12.01.2022 13:07 2
Tilaajille
Junabussiliikennettä Raahesta Vihantiin vielä hiotaan – Yksi parantamisen paikka on sunnuntai

Ju­na­bus­si­lii­ken­net­tä Raa­hes­ta Vi­han­tiin vielä hiotaan – Yksi pa­ran­ta­mi­sen paikka on sun­nun­tai

12.01.2022 08:00
Tilaajille
Aikataulut näkösälle  – miten olisi kyltti?
Pääkirjoitus

Ai­ka­tau­lut nä­kö­säl­le  – miten olisi kyltti?

12.01.2022 06:30 1
Tilaajille
Jokilaaksojen alueella 14 ihmistä menehtyi liikenneonnettomuuksissa viime vuoden aikana, päihteet isossa roolissa

Jo­ki­laak­so­jen alueel­la 14 ihmistä me­neh­tyi lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa viime vuoden aikana, päih­teet isossa roo­lis­sa

04.01.2022 11:41
Rekan ulosajo Kopsassa

Rekan ulosajo Kop­sas­sa

03.01.2022 10:19
Tilaajille
Traficom karsimassa rajusti inssiajopaikkoja

Tra­fi­com kar­si­mas­sa rajusti ins­si­ajo­paik­ko­ja

02.01.2022 10:00 7
Tilaajille
Lähes katolleen ojaan Siikajoella suistuneen auton kuljettaja kylmettyi pahasti

Lähes ka­tol­leen ojaan Sii­ka­joel­la suis­tu­neen auton kul­jet­ta­ja kyl­met­tyi pahasti

30.12.2021 09:32
Tilaajille
Vanhemmat
Ouluntien ja Saaristokadun liittymä muuttuu

Ou­lun­tien ja Saa­ris­to­ka­dun liit­ty­mä muuttuu

28.12.2021 16:00
Tilaajille
Raahen ja Oulun väliseen sekä Raahen seudun sisäiseen joukkoliikenteeseen tulee muutoksia vuoden alusta

Raahen ja Oulun vä­li­seen sekä Raahen seudun si­säi­seen jouk­ko­lii­ken­tee­seen tulee muu­tok­sia vuoden alusta

27.12.2021 09:40
Tilaajille
Teiden talvea ei voi ennakoida

Teiden talvea ei voi en­na­koi­da

25.12.2021 09:00
Tilaajille
Poliisi valvoo joululiikenteen sujuvuutta – huomio ajotapaan ja tavaroiden sekä matkustajien sijoitteluun autossa

Poliisi valvoo jou­lu­lii­ken­teen su­ju­vuut­ta – huomio ajo­ta­paan ja ta­va­roi­den sekä mat­kus­ta­jien si­joit­te­luun autossa

21.12.2021 15:02
Tilaajille
VR:n kaikissa junissa on jälleen voimassa maskipakko tästä päivästä alkaen

VR:n kai­kis­sa junissa on jälleen voi­mas­sa mas­ki­pak­ko tästä päi­väs­tä alkaen

17.12.2021 13:37
Kaupunkiveneitä esitetään Museon rantaan tai Pikkulahdelle ensi kesäksi

Kau­pun­ki­ve­nei­tä esi­te­tään Museon rantaan tai Pik­ku­lah­del­le ensi kesäksi

17.12.2021 09:00 1
Tilaajille
Kela: Taksin tilausnumero muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla – Kela-matkoja 1.1. lähtien kahdelta palveluntuottajalta

Kela: Taksin ti­laus­nu­me­ro muuttuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Ke­la-mat­ko­ja 1.1. lähtien kah­del­ta pal­ve­lun­tuot­ta­jal­ta

16.12.2021 13:30