Liikenne
Suojatiehen kiinni vai monen metrin päähän – Tämä on oikea ajo-ohje

Suo­ja­tie­hen kiinni vai monen metrin päähän – Tämä on oikea ajo-oh­je

08.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Kun halu ajaa tulee, on hienoa, että moottoripyörä on kätevästi saatavilla

Kun halu ajaa tulee, on hienoa, että moot­to­ri­pyö­rä on kä­te­väs­ti saa­ta­vil­la

22.08.2020 13:00 0
Tilaajille
Kohti liikenteen muutosta

Kohti lii­ken­teen muu­tos­ta

16.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Kolme autoa kolaroi Himangalla – poliisi tutkii onnettomuuden syytä

Kolme autoa kolaroi Hi­man­gal­la – poliisi tutkii on­net­to­muu­den syytä

16.08.2020 17:07 0
Koulut alkavat keskiviikkona – Nyt tarkkana liikenteessä
Pääkirjoitus

Koulut alkavat kes­ki­viik­ko­na – Nyt tark­ka­na lii­ken­tees­sä

08.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Kansanedustajien kanta junaliikenteeseen
Lukijalta Mielipide

Kan­san­edus­ta­jien kanta ju­na­lii­ken­tee­seen

31.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Vesi nousi tielle Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

Vesi nousi tielle Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

24.07.2020 08:59 0
Tilaajille
Vähän liikennettä, paljon kaahailijoita
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Vähän lii­ken­net­tä, paljon kaa­hai­li­joi­ta

03.06.2020 06:45 0
Tilaajille
Päällystäminen alkaa Raahessa kesäkuussa

Pääl­lys­tä­mi­nen alkaa Raa­hes­sa ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 15:57 0
Tilaajille
Testaa tietosi uudesta tieliikennelaista

Testaa tietosi uudesta tie­lii­ken­ne­lais­ta

16.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Uusi tieliikennelaki: Liikennemerkkiviidakko karttuu ja onnettomuuden satuttua katsotaan sitäkin, miten tilannetta ennakoitiin

Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki: Lii­ken­ne­merk­ki­vii­dak­ko karttuu ja on­net­to­muu­den sa­tut­tua kat­so­taan si­tä­kin, miten ti­lan­net­ta en­na­koi­tiin

15.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Kortteliralli houkuttaa

Kort­te­li­ral­li hou­kut­taa

10.05.2020 21:00 0
Tilaajille
Korona kurittaa autoalaa – Autojen rekisteröinnit lähes puolittuvat viime kuukausina

Korona ku­rit­taa au­to­alaa – Autojen re­kis­te­röin­nit lähes puo­lit­tu­vat viime kuu­kau­si­na

04.05.2020 20:31 0
Tilaajille
Uudenmaan liikkumisrajoitus kumottu: Tarpeetonta matkustamista suositellaan välttämään

Uu­den­maan liik­ku­mis­ra­joi­tus ku­mot­tu: Tar­pee­ton­ta mat­kus­ta­mis­ta suo­si­tel­laan vält­tä­mään

15.04.2020 10:21 0
Kesänopeuksiin siirrytään vähitellen ensi viikon keskiviikosta alkaen

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ry­tään vä­hi­tel­len ensi viikon kes­ki­vii­kos­ta alkaen

30.03.2020 18:00 0
Tilaajille
Raahen teillä pörräsi ennätysmäärä huumekuskeja

Raahen teillä pörräsi en­nä­tys­mää­rä huu­me­kus­ke­ja

18.03.2020 10:10 0
Tilaajille
Viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi näkyvät laajasti suomalaisten liikkumisessa ja liikennemäärissä

Vi­ran­omais­ten antamat ohjeet ja suo­si­tuk­set ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si näkyvät laa­jas­ti suo­ma­lais­ten liik­ku­mi­ses­sa ja lii­ken­ne­mää­ris­sä

17.03.2020 14:40 0
Tilaajille
Kyyti-Pekkojen määrä vähenee kolmesta kahteen

Kyy­ti-Pek­ko­jen määrä vähenee kol­mes­ta kahteen

15.03.2020 14:00 0
Tilaajille
71 tonnia painava ja 22 metriä pitkä mammuttirekka lähti liikenteeseen Raahesta – katso videolta normaalin rekan ja jättirekan kokoero

71 tonnia painava ja 22 metriä pitkä mam­mut­ti­rek­ka lähti lii­ken­tee­seen Raa­hes­ta – katso vi­deol­ta nor­maa­lin rekan ja jät­ti­re­kan kokoero

12.03.2020 12:56 1
Tilaajille
Lisäraide ”Rantarata”, kaksoisraide ja Raahe
Mielipide

Li­sä­rai­de ”Ran­ta­ra­ta”, kak­sois­rai­de ja Raahe

11.03.2020 06:29 0
Tilaajille