Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikenne
Viimeisin 4 tuntia
Kasitietä kehitetään jaksoittain usean vuoden aikana – tavoitetila ei salli uusia kiertoliittymiä

Ka­si­tie­tä ke­hi­te­tään jak­soit­tain usean vuoden aikana – ta­voi­te­ti­la ei salli uusia kier­to­liit­ty­miä

09:04
Tilaajille
Kuukausi
Uutta vesijohtoa laitetaan maahan

Uutta ve­si­joh­toa lai­te­taan maahan

30.05.2023 20:00
Tilaajille
Joukkoliikenteen kesäkausi alkaa maanantaina – Aikataulut ovat voimassa koulujen loma-ajan

Jouk­ko­lii­ken­teen ke­sä­kau­si alkaa maa­nan­tai­na – Ai­ka­tau­lut ovat voi­mas­sa kou­lu­jen lo­ma-ajan

30.05.2023 16:00
Tilaajille
Viritetty mopo tarkoittaa usein pahempaa jälkeä kolaroidessa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leikkaava kirurgi: "Valtava ero törmätäänkö 40 km/h vai 60 km/h"

Vi­ri­tet­ty mopo tar­koit­taa usein pa­hem­paa jälkeä ko­la­roi­des­sa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leik­kaa­va ki­rur­gi: "­Val­ta­va ero tör­mä­tään­kö 40 km/h vai 60 km/h"

26.05.2023 18:30 3
Tilaajille
Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat

Tukes löysi lasten pe­las­tus­lii­veis­tä useita tur­val­li­suus­puut­tei­ta – tar­kis­ta lii­veis­tä nämä asiat

26.05.2023 15:04
Tilaajille
Vihannin asemarakennus

Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nus

25.05.2023 13:49
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi julkaisi kaksi ohjevideota mopoilevien nuorten vanhemmille – tunnistatko esimerkiksi sen, onko lapsesi mopo viritetty?

Poliisi jul­kai­si kaksi oh­je­vi­deo­ta mo­poi­le­vien nuorten van­hem­mil­le – tun­nis­tat­ko esi­mer­kik­si sen, onko lapsesi mopo vi­ri­tet­ty?

28.04.2023 19:30 3
Kesärenkailla varovasti: Perjantaiaamun ajokeli on paikoin vaarallinen, pieniä onnettomuuksia sattunut ympäri maakuntaa

Ke­sä­ren­kail­la va­ro­vas­ti: Per­jan­taiaa­mun ajokeli on paikoin vaa­ral­li­nen, pieniä on­net­to­muuk­sia sat­tu­nut ympäri maa­kun­taa

28.04.2023 09:58 1
Turvallisia kilometrejä
Pääkirjoitus

Tur­val­li­sia ki­lo­met­re­jä

20.04.2023 06:30
Perinteinen rengasralli alkanee ensi viikolla – hätäisimmät vaihdattivat kesärenkaat alle jo huhtikuun alussa

Pe­rin­tei­nen ren­gas­ral­li alkanee ensi vii­kol­la – hä­täi­sim­mät vaih­dat­ti­vat ke­sä­ren­kaat alle jo huh­ti­kuun alussa

15.04.2023 09:00
Kelirikosta ennustetaan tavanomaista –Tarkista teiden painorajoitukset ja se, mitä ajoneuvoja ne  eivät koske

Ke­li­ri­kos­ta en­nus­te­taan ta­va­no­mais­ta –Tar­kis­ta teiden pai­no­ra­joi­tuk­set ja se, mitä ajo­neu­vo­ja ne eivät koske

12.04.2023 17:30
Tilaajille
Raahen keskustan ilmassa on nyt paljon katupölyä – Helpotusta on luvassa

Raahen kes­kus­tan ilmassa on nyt paljon ka­tu­pö­lyä – Hel­po­tus­ta on luvassa

12.04.2023 14:57 1
Mobiilipelissä inventoitiin liikennemerkkejä kolmessa vartissa – ensimmäisenä pelaamaan ehtinyt tienasi eniten

Mo­bii­li­pe­lis­sä in­ven­toi­tiin lii­ken­ne­merk­ke­jä kol­mes­sa var­tis­sa – en­sim­mäi­se­nä pe­laa­maan ehtinyt tienasi eniten

09.04.2023 18:00
Tilaajille
Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Pohjois-Pohjanmaalla 19. huhtikuuta – tielläliikkujien tulee kuitenkin ottaa huomioon sää

Ke­sä­no­peuk­siin siir­ty­mi­nen alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19. huh­ti­kuu­ta – tiel­lä­liik­ku­jien tulee kui­ten­kin ottaa huo­mioon sää

07.04.2023 10:00
Yksityisteiden korjauksiin saatavilla varoja – käytössä kymmeniä miljoonaa edellisvuosilta siirtynyttä rahaa

Yk­si­tyis­tei­den kor­jauk­siin saa­ta­vil­la varoja – käy­tös­sä kym­me­niä mil­joo­naa edel­lis­vuo­sil­ta siir­ty­nyt­tä rahaa

06.04.2023 11:15
Tilaajille
Lumien kanssa saanut tänä talvena taistella

Lumien kanssa saanut tänä talvena tais­tel­la

02.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Teiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaalla jäävät tänä vuonna pienimmiksi koko 2000-luvulla – syynä merkittävästi nousseet kustannukset ja pieni rahoitus

Teiden pääl­lys­tys­mää­rät Poh­jois-Poh­jan­maal­la jäävät tänä vuonna pie­nim­mik­si koko 2000-lu­vul­la – syynä mer­kit­tä­väs­ti nous­seet kus­tan­nuk­set ja pieni ra­hoi­tus

29.03.2023 14:54 2
Raahen Seudun Autotohtori: Useimmat viat tulevat autoon pikkuhiljaa hiipien

Raahen Seudun Au­to­toh­to­ri: Useim­mat viat tulevat autoon pik­ku­hil­jaa hiipien

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Suurin osa lasten kuoleman aiheuttavista liikenneonnettomuuksista olisi estettävissä paremmalla liikennekäyttäytymisellä

Suurin osa lasten kuo­le­man ai­heut­ta­vis­ta lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­ta olisi es­tet­tä­vis­sä pa­rem­mal­la lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­sel­lä

22.03.2023 12:55
Tilaajille
Raahe osallistaa autoilijat inventoimaan liikennemerkkejä, eikä se ole edes aprillipila

Raahe osal­lis­taa au­toi­li­jat in­ven­toi­maan lii­ken­ne­merk­ke­jä, eikä se ole edes ap­ril­li­pi­la

15.03.2023 10:00
Tilaajille