Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Liikenne
Viikko
Raahen ja Oulun välille tarjotaan henkilöjunaliikennettä – "Se on kaupunkien omasta tahdosta kiinni"

Raahen ja Oulun välille tar­jo­taan hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­net­tä – "Se on kau­pun­kien omasta tah­dos­ta kiinni"

01.12.2023 14:00 15
Tilaajille
RS kysyy: Uskotko, että Raaheen pääsee joskus lähijunalla?

RS kysyy: Us­kot­ko, että Raaheen pääsee joskus lä­hi­ju­nal­la?

01.12.2023 10:44 4
Paavolan bussi ei jatkossa pysähdy koulun pihassa

Paa­vo­lan bussi ei jat­kos­sa pysähdy koulun pihassa

26.11.2023 14:00
Tilaajille
Ollinkalliontie suljetaan liikenteeltä maanantaista torstaihin

Ol­lin­kal­lion­tie sul­je­taan lii­ken­teel­tä maa­nan­tais­ta tors­tai­hin

26.11.2023 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Huonot tiet lisäävät onnettomuusvaaroja – jopa 95 prosenttia maaseudulla asuvista on huomannut merkkejä huonoista teistä

Huonot tiet li­sää­vät on­net­to­muus­vaa­ro­ja – ­jo­pa 95 pro­sent­tia maa­seu­dul­la asu­vis­ta on huo­man­nut merk­ke­jä huo­nois­ta teistä

13.11.2023 15:15
Tilaajille
Työmatkapyöräilijä ehtii nähdä ja kokea
Kolumni

Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä ehtii nähdä ja kokea

08.11.2023 07:00
Tilaajille
Osa Raahen hiihtoladuista tehdään vasta ensi vuoden puolella, syynä Ollinkalliontien alikulkutyömaa

Osa Raahen hiih­to­la­duis­ta tehdään vasta ensi vuoden puo­lel­la, syynä Ol­lin­kal­lion­tien ali­kul­ku­työ­maa

01.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Ajokeli muuttuu huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lumisateiden vuoksi keskiviikkona: "Toivottavasti on kaikilla talvirenkaat alla"

Ajokeli muuttuu huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa lu­mi­sa­tei­den vuoksi kes­ki­viik­ko­na: "Toi­vot­ta­vas­ti on kai­kil­la tal­vi­ren­kaat alla"

01.11.2023 14:50
Tullaan tutuiksi: Marko Simunaniemi vetää karavaanarialuetta

Tullaan tu­tuik­si: Marko Si­mu­na­nie­mi vetää ka­ra­vaa­na­ri­aluet­ta

31.10.2023 20:00 1
RS kysyy: Tarvitaanko talvinopeusrajoituksia?

RS kysyy: Tar­vi­taan­ko tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­sia?

26.10.2023 12:00 3
Maanteiden talvinopeusrajoitukset voimaan alkavalla viikolla – pääasiallinen merkkien vaihtopäivä on torstai

Maan­tei­den tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set voimaan al­ka­val­la vii­kol­la – ­pääa­sial­li­nen merk­kien vaih­to­päi­vä on torstai

22.10.2023 14:00
Tilaajille
Liikuntareitin ahdas alikulkukäytävä Ollinkalliontiellä uusitaan vuoden loppuun mennessä

Lii­kun­ta­rei­tin ahdas ali­kul­ku­käy­tä­vä Ol­lin­kal­lion­tiel­lä uu­si­taan vuoden loppuun men­nes­sä

12.10.2023 08:00 3
Tilaajille
Pienen pojan äiti kaipaa lisää julkisia palveluja

Pienen pojan äiti kaipaa lisää jul­ki­sia pal­ve­lu­ja

10.10.2023 16:00 5
Hirvi tulossa tielle – Näin varoitat muuta liikennettä oikein

Hirvi tulossa tielle – Näin va­roi­tat muuta lii­ken­net­tä oikein

01.10.2023 18:00 4
Tilaajille
Otanmäki–Tuomioja-ratahankkeen tarveselvitys valmistui – Nyt haetaan kumppaneita mukaan

Otan­mä­ki–­Tuo­mio­ja-ra­ta­hank­keen tar­ve­sel­vi­tys val­mis­tui – ­Nyt haetaan kump­pa­nei­ta mukaan

27.09.2023 18:00 2
Tilaajille
Ensirekisteröintejä tehdään tänäkin vuonna vähän

En­si­re­kis­te­röin­te­jä tehdään tänäkin vuonna vähän

22.09.2023 15:00
Tilaajille
Raahen kaupungin ja SSAB:n työntekijät saavat halutessaan työsuhdepyörät, Pyhäjoellakin etu tulee pian käyttöön

Raahen kau­pun­gin ja SSAB:n työn­te­ki­jät saavat ha­lu­tes­saan työ­suh­de­pyö­rät, Py­hä­joel­la­kin etu tulee pian käyt­töön

20.09.2023 08:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla sattui viime vuonna eniten hirvionnettomuuksia koko maassa – kaikkiaan maakunnassa tapahtui 148 hirvikolaria

Poh­jois-Poh­jan­maal­la sattui viime vuonna eniten hir­vi­on­net­to­muuk­sia koko maassa – ­kaik­kiaan maa­kun­nas­sa ta­pah­tui 148 hir­vi­ko­la­ria

06.09.2023 12:13
Kohti tienpidon kehitysmaata
Kolumni

Kohti tien­pi­don ke­hi­tys­maa­ta

06.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

06.09.2023 14:11
Tilaajille